Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеуст¬рою щодо відновлення меж земель¬них ділянок в натурі (на місцевості) для кори-стування на умовах оренди ФОП Даниленко Юрій Ілліч на території Бо-даквянської сільської ради

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
06.07.2016
Номер: 
285

 У відповідності до пункту 7 частини першої статті 13, пункту 3 частини першої статті 16, статей 21, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні    адміністрації», За­кону України «Про оренду землі», керуючись статтею 13 Закону України «Про поря­док виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», пунктом 12 Порядку організації робіт та методики розподілу земельних діля­нок між власниками земельних часток (паїв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України           від  04 лютого 2004 року № 122, керуючись статтею 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових  прав  на нерухоме майно та їх обтяжень»,   статтями 17, 22, 23, 93, 96  Земельного кодексу України, з метою раціонального використання земель, надходження коштів до бюджетів усіх рівнів,   враховуючи клопотання фізичної особи - підприємця Даниленка Юрія Ілліча та на підставі поданих документів:

  1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо від­новлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для користування на умовах оренди фізичній особі - підприємцю Даниленку Юрію    Іллічу на земельні ділянки за­гальною площею 16,94315 га, в тому числі ріллі 16,94315 га ріллі для ведення товар­ного сільськогосподарського виробництва із земель не витребуваних земельних час­ток (паїв), які знаходяться на           території адміністративного підпорядкування Бодаквян­сякої  сільської  ради  Лохвицького району Полтавської області.

  2. Надати в оренду фізичній особі - підприємцю Даниленку Юрію     Іллічу земе­льні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення   товарного сільськогос­подарського виробництва загальною площею     16,94315 га, в тому числі ріллі 16,94315 га ріллі із земель не витребуваних   земельних часток (паїв), які знаходяться на терито­рії адміністративного     підпорядкування Бодаквянської сільської ради Лохвицького району Полтавської області терміном оренди на 1 (один) рік.

  3. Встановити орендну плату в розмірі 7 (сім) відсотків за 1 га від     нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яка проведена на території Бодаквянської сільської ради Лохвицького району Полтавської області з урахуванням коефіцієнту індексації.

            4. Рекомендувати суб'єкту господарювання, зазначеному в пунктах 1, 2 цього розпорядження:

  укласти з Лохвицькою районною державною адміністрацією договір оренди землі;

  в момент оформлення права власності на орендовані земельні ділянки спадко­ємцями, своєчасно вносити відповідні зміни до договору оренди землі щодо зменшен­ня орендованої площі.

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

Наверх ↑