Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей району

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
03.06.2015
Номер: 
209

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», керуючись рішенням четвертої сесії Лохвицької районної ради шостого скликання від 03 березня 2011 р. «Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 травня 2015 р. № 212 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей області» та з метою забезпечення координації оздоровлення та відпочинку дітей району у літній період 2015 року, посилення державної підтримки і дієвості контролю за санітарно-епідеміологічним станом усіх типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, організацією харчування, охороною життя та здоров’я дітей, змістом виховного процесу, дозвілля та зайнятості:

 

1. Утворити  Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей та затвердити його персональний склад, що додається.

 

2. Затвердити положення про Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей (додається).

 

3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади в районі та рекомендувати виконкомам  міських та сільських рад району забезпечити виконання напрямів діяльності та заходів районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки.

 

4. Відділу освіти райдержадміністрації (Дейнека А.М.), сектору у справах сім’ї,  молоді  та  спорту райдержадміністрації (Коваленко В.І.) здійснювати координацію  зусиль  місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  всіх  форм  власності, громадських організацій у вирішенні питань оздоровлення та відпочинку дітей.

 

5. Зобов’язати відділ освіти райдержадміністрації (Дейнека А.М.), управління  праці  та  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації (Інден-ко Н.О.), відділ культури і туризму райдержадміністрації (Плюйко Н.В.), сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Зозуля Ю.М.), службу у справах дітей райдержадміністрації (Власова С.М.) та рекомендувати Гадяцькому міжрегіональному Управлінню Головного управління  Держсанепідслужби   України у Полтавській області (Закордонець О.В.), комунальному закладу «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (Лисенко М.І.), Лохвицькому районному сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області (Сілютін О.М.), Лохвицькому районному відділу УМВС України в Полтавській області (Кузьменко С.С.), міськ-сільвиконкомам району інформувати сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Коваленко В.І.) щодо перебігу оздоровчої кампанії в районі - до 20 червня та 20 липня, про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей - до 20 серпня.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Папірненко О.І.

 

           

 

                                                               

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                                                     03.06.2015 № 209

 

 

 

Персональний склад

Районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей

 

 

 

Папірненко

Ольга Іванівна

- заступник голови райдержадміністрації, керівник штабу

 

 

Коваленко

Вікторія Іванівна

-  завідувач сектору у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації, заступник керівника штабу

Руснак

Лариса Іванівна

- працівник відділу освіти райдержадмі-ністрації, секретар штабу

 

Члени штабу:

 

Власова

Світлана Миколаївна

- начальник служби у справах дітей рай-держадміністрації

 

Дейнека

Анатолій Миколайович

-          - виконуючий обов’язки начальника відділу освіти райдержадміністрації

-          

Закордонець

Олег Володимирович

- начальник Гадяцького міжрегіонального

Управління Головного управління Держ-санепідслужби у Полтавській області (за згодою)

 

Інденко

Наталія Олексіївна

-                     - начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

-                      

Плюйко

Наталія Вікторівна

-                     - виконуюча обов’язки начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації

-                      

Свинар

Тетяна Анатоліївна

- директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

Сердюк

Анатолій Володимирович

 

- начальник кримінальної міліції у справах дітей Лохвицького районного відділу УМВС України в Полтавській області (за згодою)

 

Сілютін

Олександр Миколайович

- начальник Лохвицького районного сектору ГУ ДСНС України у Полтавській області (за згодою)

 

Хоменко

Алла Василівна

- головний педіатр комунального закладу «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

                    

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.М.Власенко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                      03.06.2015 № 209

 

 

 

Положення

про Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей

 

1.     Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі  - Районний штаб) є  консультативно-дорадчим органом при районній державній адміністрації, утворений з метою сприяння постійному вдосконаленню дер-жавної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення уз-годженості дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у вирішенні питань, пов’язаних зі створенням безпечних умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

2.     Районний штаб утворюється розпорядженням голови райдержадмі-ністрації. Його склад формується з представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій (за згодою), фахівців різних галузей, які причетні до реалізації районної програми з оздоровлення та відпочинку дітей та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

3.     Районний штаб у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій та Положенням про Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей (далі – Положення).

4.     Основним завданням Районного штабу є координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованих на посилення дієвості контролю за діяльністю усіх типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення оздо-ровленням та відпочинком дітей району, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

5.     Районний штаб для виконання покладених на нього завдань:

контролює, сприяє діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпо-чинку всіх типів і форм власності;

вносить в установленому порядку на розгляд районної державної адмі-ністрації пропозиції з удосконалення роботи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей в районі;

налагоджує співпрацю органів виконавчої влади, органів місцевого са-моврядування,  власників  дитячих  закладів  оздоровлення  та   відпочинку, підприємств, установ та організацій, причетних до організації оздоровчого процесу та безпосередньо дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

сприяє створенню необхідних умов для реалізації на території району вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинок дітей».

6. Районний штаб має право:

утворювати в разі потреби робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спеціалістів окремих галузей;

отримувати в установленому законом порядку безоплатно від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, районних підприємств, установ і організацій інформацію з питань, що належать до компе-тенції Районного штабу та розглядати її на своїх засіданнях.

7. Основною формою роботи Районного штабу є засідання, які проводяться в разі потреби. Засідання Районного штабу веде голова або за його дорученням заступник.

8. Рішення Районного штабу приймаються переважною більшістю голосів членів Районного штабу, присутніх на засіданні, та оформляються у вигляді протокольних рішень, підписаних головою Районного штабу та секретарем.

9. Організаційне забезпечення діяльності Районного штабу здійснює сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

 

 

 

Керівник апарату  

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

Наверх ↑