Про організацію виконання у 2016 році в Лохвицькому районі обласного Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної по-літики сприяння розвитку грома-дянського суспільства в Україні

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
29.02.2016
Номер: 
74

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», керуючись Порядком планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 968, на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 01 лютого 2016 року № 33 «Про План заходів щодо реалізації в області Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016 році», з метою забезпечення подальшої реалізації на території району положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні:

 

1. Затвердити План заходів щодо реалізації у 2016 році в Лохвицькому районі обласного Плану заходів Стратегії державної політики сприяння роз-витку громадянського суспільства в Україні (далі – План заходів), що додається.

 

2. Про стан виконання Плану заходів відповідальним виконавцям інформувати сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації до 15 грудня 2016 року для подальшого узагальнення та інформування Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації в термін до 20 грудня 2016 року.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 квітня 2015 року № 135 «Про організацію виконання у 2015 році в Лохвицькому районі обласного Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Папірненко О.І.

 

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Лохвицької районної

державної адміністрації

                                                                                   29.02.2016 № 74

 

План заходів

щодо  реалізації у 2016 році в Лохвицькому районі обласного

Плану заходів Стратегії  державної політики сприяння розвитку

 громадянського суспільства в Україні  

 

1. Забезпечити проведення конкурсів проектів громадських організацій, на виконання (реалізацію) яких надаватимуться кошти з місцевого бюджету у 2016 році, передбачивши розширення сфери застосування конкурсів для визначення отримувачів фінансової підтримки.

Протягом 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

2. Забезпечити за рахунок місцевих бюджетів фінансову допомогу та підтримку статутної діяльності громадських організацій інвалідів, ветеранів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

Протягом 2016 року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

3. Забезпечити підготовку і подання узагальненої інформації про діяльність громадської ради при райдержадміністрації, пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи.

До 15 грудня 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

4 Забезпечити участь молодіжних громадських організацій та їх об’єднань у розробленні, здійсненні на регіональному рівні державної молодіжної політики, програм, що стосуються молоді, та пропозицій щодо активізації діяльності цих організацій, об’єднань у здійсненні державної молодіжної політики, участі у програмах, що стосуються молоді.

Протягом 2016 року

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

5. Проаналізувати практику діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю, за результатами такого аналізу вжити додаткових заходів щодо вдосконалення їх діяльності, належного, в тому числі організаційно-технічного та кадрового забезпечення.

До 15 грудня 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

6. Провести оцінку результатів діяльності органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів за напрямом «робота з громадськістю».

До 15 грудня 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

7. Сприяти проведенню заходів місцевого значення, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, визнання діяльності волонтерських громадських організацій.

Протягом 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального   обслуговування  (надання  соціальних послуг) Лохвицького району, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти рай-держадміністрації спільно з Лохвицьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  Лохвицькою центральною районною лікарнею, комунальним закладом «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

8. Вжити заходів щодо забезпечення виконання в районі Конвенції про права інвалідів, запровадження, в межах компетенції моніторингу її виконання.

До 15 грудня 2016 року

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з Лохвицькою центральною районною лікарнею, комунальним закладом «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги», Лохвицьким осередком Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

 

9. Забезпечити розроблення та запровадження заходів щодо правової освіти громадян з метою популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Протягом 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з Лохвицьким районним управлінням юстиції, Громадською радою при райдержадміністрації

 

10. Продовжити практику взаємодії з організаціями громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.

Протягом 2016 року

 

Відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

11. Вжити заходів щодо проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з актуальних питань формування та реалізації державної політики за напрямками та питань місцевого значення із залученням дорадчих органів, створених при органах виконавчої влади, відповідно до Орієнтовних планів консультацій з громадськістю райдержадміністрації у 2016 році.

Протягом 2016 року

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації за участю Громадської ради при райдержадміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑