Про підсумки економічного і со-ціального розвитку та виконання бюджету району за 2015 рік

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
04.03.2016
Номер: 
77

За 2015 рік зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ району були спрямовані на виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2015 рік та вирішення комплексу питань пов'язаних зі стабілізацією економіки та соціальних захистом населення. 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад 2015 року склав 1764699,5 тисяч гривень.

Урожайність зернових і зернобобових культур у сільськогосподарських підприємствах склала 67,0 ц/га. Збільшилось виробництво молока 19,8% в порівнянні з минулим роком, виробництво м'яса у живій вазі - на 23,2 %. Станом на 01 січня 2016 р. збільшилось поголів’я великої рогатої худоби на  4,0 % в по-рівнянні до відповідної дати 2015 року, в тому числі корів - на 10,0%.  Поголів’я свиней зменшилось на 80,6%.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31 грудня 2015 року склав  48938,5 тисяч доларів США, що становить 95,0% до обсягів на початок звітного року.

За 2015 рік  до зведеного бюджету району надійшло доходів 293625,3 тисяч гривень,  що  становить  104,6% до плану. Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана в сумі 290890,9 тисяч гривень, що становить 96,6% до уточненого плану на рік.

Збільшились надходження до бюджету управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі на 9,0 %. Рівень виконання річного плану по власних доходах до Пенсійного фонду України за 2015 року становить 94,9%. 

Станом на 01 січня 2016 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам району становила 222,2 тисяч гривень, що у 4,8 рази (176,3 тисяч гривень) більше в порівнянні до відповідної дати минулого року.

Проведено заходи, спрямовані на розвиток освіти, культури, охорони здоров'я. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до  2020  року,  затвердженої  постановою  Кабінету   Міністрів   України  від 06 серпня 2014 року №385, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2015-2017 роки, реалізації завдань та заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік  та  на  виконання  рекомендацій колегії районної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.),       рекомендувати Лохвицькій об’єднаній державній податковій інспекції   (Соколик Я.М.), головам міськсільвиконкомів протягом 2016 року вживати дієвих заходів щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів та наповнення до-ходної частини.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.),       рекомендувати головним розпорядникам коштів районного бюджету, головам міськсільвиконкомів забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та недопущення простроченої креди-торської заборгованості з цих виплат;

вжити заходів щодо збільшення обсягу видатків, що спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів субвенцій на утримання об’єктів спільного користування з нижчестоящих бюджетів.

3. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдерж-адміністрації (Яківець І.П.):

провести аналіз роботи кожного промислового  підприємства, сприяти нарощуванню обсягів промислової продукції, спрямовуючи діяльність керівників на впровадження енергозберігаючих технологій, інновацій, залучення ін-вестицій;

проводити аналіз роботи підприємств району, що отримують фінансові збитки  та вносити пропозиції районній робочій групі з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання про розгляд роботи збиткових підприємств.

          4. Управлінню  агропромислового  розвитку  райдержадміністрації (Ющенко Н.І.):

                         забезпечити  проведення посівних робіт в оптимальні терміни та в повних обсягах з дотриманням технологічних вимог;

         сприяти  нарощенню  обсягів  виробництва  тваринницької  продукції, збільшення чисельності поголів’я худоби та птиці;

         забезпечити збереження продуктивного поголів’я худоби та не допускати зниження продуктивності тварин.

          5. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та  будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.) спільно з міськсільвиконкомами сформувати перелік об’єктів будівництва, реконструкції і ремонту соціальної сфери, які будуть фінансуватися у 2016 році, проводити моніторинг їх фінансування та до 26 лютого 2016 року підготувати пакет документів для внесення цього переліку до Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік.

         6. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі (Параскевич Л.М.):

 забезпечити своєчасне та в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, виконання планових показників з наповнення бюджету Пенсійного фонду України та продовжити роботу по скороченню заборгованості по платежах до Пенсійного фонду;

спільно з відділом державної виконавчої служби Лохвицького районного управління юстиції (Литвин Є.В.) посилити взаємодію щодо примусового стягнення заборгованості економічно-активних платників по платежах, контроль за сплатою яких здійснюють органи Пенсійного фонду.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Інденко Н.О.):    

продовжити  системну  роботу  щодо  проведення  моніторингу  стану виплати заробітної плати на підприємствах району.

Інформацію про проведену роботу та стан виплати заробітної плати на підприємствах району надавати відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним.  

8. Про проведену роботу щодо виконання пунктів 1-6 відповідальним виконавцям інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури райдержадміністрації до 01 травня  2016 року.

9. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним відділам міністерств і органів центральної виконавчої влади району:

по закінченню І кварталу 2016 року підвести підсумки роботи по відпо-відних галузях; провести аналіз показників Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-березень 2016 року, визначити причини отримання низьких показників, розробити заходи щодо їх покращення.

Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 10 травня 2016 року про підведення підсумків, проведення аналізу показників Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-березень 2016 року та виконання цього розпорядження.

10. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 04 червня 2015 року №210 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за І квартал 2015 року»;

від 04 вересня 2015 №363 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за перше півріччя 2015 року»;

від 26 листопада 2015 №493 «Про підсумки економічного і соціального розвитку, виконання бюджету району за 9 місяців 2015 року та проект Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік».  

11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

Наверх ↑