Про підсумки економічного і со- цільного розвитку та виконання бюджету району за 9 місяців 2014 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
18.11.2014
Номер: 
427

Зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ району протягом 9 місяців поточного року були спрямовані на виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік, в тому числі на забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної сфери.

У промисловому комплексі за січень – серпень 2014 року реалізовано промислової продукції на суму  717 718,4 тисяч грн.

Отримано високу урожайність зернових та зернобобових культур у розмірі 62,1 ц/га.

Протягом 9 місяців 2014 року вироблено молока 6968,5 тонн, що на 8,8% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року. Вироблено 604,7 тонн м’яса у живій вазі, що на 48,6 % менше.  

Станом на 01 жовтня 2014 року чисельність великої рогатої худоби становила 6194 голів, що на 10,4% менше в порівнянні з відповідною датою минулого року, в тому числі корів - 2036 голів, що на  6,5% менше. Поголів’я свиней становило 2389 голів, що на 32,2 % більше в порівнянні з відповідною датою минулого року.

За результатами господарської діяльності за січень – червень  2014 року отримано прибутковий фінансовий результат в сумі 5 419,2 тисяч грн.

Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2014 року склав 44 136 тисяч грн., (1,2% до загального обсягу області); 994,1 грн. – на одну особу.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 липня 2014 року склав 54 441,5 тисяч доларів США. На одну особу освоєно 1 226,2 доларів США, що на 74,5% більше в порівнянні з показником по області (702,6 доларів США).

Введено в експлуатацію 4 житлових будинки загальною площею 652,4 м2 на суму 2 472,4 тисяч грн.

Протягом звітного періоду за рахунок різних джерел фінансування проведено роботи по будівництву, реконструкції, ремонту об’єктів виробничого та соціально-культурного призначення на суму 8 658,4 тисяч грн., що на 50,0% менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

За 9 місяців 2014  року  до  бюджету  району  надійшло  доходів  у  сумі 145 047,7 тисяч грн., що становить 98,3% до плану на відповідний період. Видаткова частина бюджету району за звітний період виконана на 85,3 %.

Надходження до бюджету управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі склали 169 297,5 тисяч грн., що на 4702,8 тисяч грн., (2,0%) більше з порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Станом на 01 жовтня 2014 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 169,5 тисяч грн., що на 96,7 тисяч грн., (у 2,3 рази) більше в по-рівнянні до початку поточного року та на 39,0 тисяч грн., (18,7%) менше в порівнянні до попереднього місяця поточного року.

Проведено заходи, спрямовані на розвиток освіти, культури, охорони здоров’я. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до  2020  року,  затвердженої  постановою   Кабінету   Міністрів   України  від 06 серпня 2014 року № 385, виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік, подальшого закріплення досягнутих позитивних тенденцій розвитку економіки, усунення існуючих недоліків та виконання рекомендацій колегії районної державної адміністрації від 12 листопада 2014 року:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам міських та сільських рад посилити роботу щодо забезпечення сталого економічного і соціального розвитку району, проаналізувати причини, що стримують економічний розвиток та визначити шляхи їх усунення.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації (Яківець І.П.):

провести аналіз роботи кожного промислового підприємства, сприяти нарощуванню обсягів промислової продукції, спрямовуючи діяльність керівників на впровадження енергозберігаючих технологій, інновацій, залучення ін-вестицій;

проводити аналіз роботи підприємств району, що отримують фінансові збитки  та вносити пропозиції районній робочій групі з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання про розгляд роботи збиткових підприємств.

3. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації (Яківець І.П.) спільно з сектором містобудування, архітектури, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.), управлінням агропромислового розвитку райдержадмі-ністрації (Ющенко Н.І.)  продовжити роботу з підготовки інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують державної підтримки, у тому числі спрямованих на заміщення природного газу, відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», забезпечити їх подання до Полтавської облдержадміністрації для проведення державної експертизи з метою подальшого внесення до Державного реєстру інвестиційних проектів.

Сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.), управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ющенко Н.І.) про проведену роботу та наявні інвестиційні пропозиції інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 25 листопада 2014 року.

4. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдерж-адміністрації (Яківець І.П.) спільно з сектором містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (Абдулкадиров Р.А.), управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ющенко Н.І.)   провести роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання району щодо підготовки та подання документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в 2016 році.

Сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (Абдулкадиров Р.А.), управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ющенко Н.І.) до 20 лютого 2015 року сформувати інвестиційні проекти, підготувати пакет документів для участі у кон-курсному відборі інвестиційних програм (проектів) та подати у відділ еконо-мічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації для узагальнення.

5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації          (Ющенко Н.І.):

забезпечити  збереження  та  нарощення  поголів’я худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах та збільшення виробництва продукції тваринництва;

сприяти стовідсотковій виплаті орендної плати відповідно до укладених договорів.

Про вжиті заходи інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 січня 2015 року.

6. Сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства  райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.):

забезпечити контроль за сталим проходженням опалювального сезону;

вжити заходів по забезпеченню виконання плану будівництва,  реконструкції і ремонту соціальної сфери району на 2014 рік.

Про вжиті заходи інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 січня 2015 року.

7. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Інденко Н.О.):   

 продовжити  системну  роботу  щодо  проведення  моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах району.

Інформацію про проведену роботу та стан виплати заробітної плати на підприємствах району надавати відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. 

8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.), го-ловним розпорядникам бюджетних коштів, рекомендувати міськсільвиконкомам:

забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ  та  оплату  комунальних  послуг  і  енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та недопущення простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат;

своєчасно оперативно вирішувати питання по використанню коштів субвенцій як з державного так і з місцевих бюджетів;

вжити заходи щодо забезпечення повного виконання річних планів та видатків, затверджених місцевими радами на 2014 рік.

Про проведену роботу інформувати відділ економічного розвитку, тор-гівлі та інфраструктури  райдержадміністрації до 20 січня  2015 року.

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.), рекомендувати  Лохвицькій  об’єднаній  державній  податковій інспекції (Соко-лик Я.М.), управлінню Пенсійного фонду України у Лохвицькому району (Параскевич Л.М.), посилити контроль за повнотою та своєчасністю сплати податків до бюджетів усіх рівнів, зборів до Пенсійного фонду України, додержанням бюджетного та фінансового законодавства.

Про проведену роботу інформувати відділ економічного розвитку, тор-гівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 січня 2015 року.

Спільно з відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації (Яківець І.П.) до 25 листопада 2014 року провести нараду з підприємствами, які мають податкову заборгованість (місцевий бюджет) по Лохвицькому району станом на 12 листопада 2014 року.

10. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним відділам міністерств і органів центральної виконавчої влади району протягом ІV кварталу 2014 року проводити підсумки роботи по відповідних галузях, аналізувати причини, що стримують економічний та соціальний розвиток, визначити шляхи їх усунення.

Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 січня 2015 року про підведення підсумків у відповідних галузях. 

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

Наверх ↑