Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бю-джету району за перше півріччя 2014 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
08.10.2014
Номер: 
362

Колегія райдержадміністрації, проаналізувавши підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2014 року, зазначає, що зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ району були направлені на забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної сфери.

Внаслідок проведеної роботи вдалося:

збільшити поголів’я свиней – на 33,0%;

взято участь у конкурсі по підготовці оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів) (два районних проекти), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

провести заходи, спрямовані на розвиток освіти, культури, охорони здоров’я. 

Разом з тим, у роботі господарського комплексу району існують проблеми, які стримують подальше економічне зростання:

зменшено поголів’я великої рогатої худоби на 17,1%, в тому числі корів – на 1,4%; виробництво м’яса у живій вазі  – на 34,0%, молока – на 11,9%;

питома вага збиткових підприємств становить 42,9%; 

не проводилось будівництво об’єктів соціальної сфери.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік, усунення існуючих недоліків та враховуючи рішення колегії районної державної адміністрації від 20 серпня  2014 року:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам міських та сільських рад посилити роботу з виявлення та розв’язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток, підвищення рівня та якості життя населення району.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації (Яківець І.П.):

провести аналіз роботи кожного промислового підприємства, сприяти нарощуванню обсягів промислової продукції, спрямовуючи діяльність керівників на впровадження енергозберігаючих технологій, інновацій, залучення ін-вестицій;

проводити аналіз роботи підприємств району, що отримують фінансові збитки  та  вносити  пропозиції  районній  робочій  групі  з  питань  підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання про розгляд роботи збиткових підприємств;

спільно з сектором містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.), управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ющенко Н.І.) про-вести роз’яснювальну роботу серед підприємств відповідних галузей щодо механізму державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, яка надається відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації           (Ющенко Н.І.):

проаналізувати діяльність сільськогосподарських підприємств району, сприяти і всебічно підтримувати виробництво тваринницької продукції  господарствами району та приватним сектором;

активізувати роботу щодо підготовки тваринницьких ферм, комплексів до роботи в зимово-стійловий період 2014-2015 років;

ужити заходів щодо стабілізації та нарощення поголів’я худоби та птиці;

не допускати зменшення продуктивності сільськогосподарських тварин.

         4. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.):

         завершити підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

вжити заходів по забезпеченню виконання плану будівництва,  реконструкції і ремонту соціальної сфери району на 2014 рік.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Інденко Н.О.):

продовжити системне проведення щодекадного моніторингу із виплати заробітної плати по підприємствах, організаціях та установах району;

розглядати роботу керівників, що не дотримуються термінів виплати поточної заробітної плати на районній комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6. Зобовязати   фінансове    управління   райдержадміністрації  (Климен-ко Т.С.), рекомендувати Лохвицькій  об’єднаній державній податковій інспекції (Соколик Я.М.) та головам  міськсільвиконкомів:

вжити дієвих заходів щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів та наповнення бюджетної частини;

забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та недопущення будь-якої простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат;

вжити заходів щодо збільшення обсягу видатків, що спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів субвенції на утримання об’єктів спільного користування з нижчестоящих бюджетів;

продовжити роботу щодо стану використання коштів місцевих бюджетів, передбачених для організації громадських робіт;

забезпечити повне та цільове використання коштів державного та обласного бюджетів.

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним відділам міністерств і органів центральної виконавчої влади району:

провести аналіз показників Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-червень 2014 року, визначити причини отримання низьких показників, розробити заходи щодо їх покращення. Інформацію надати у відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 жовтня 2014 року;

по закінченню ІІІ кварталу 2014 року підвести підсумки роботи по відповідних галузях. Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та ін-фраструктури райдержадміністрації до 25 жовтня 2014 року про підведення підсумків та виконання цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

Наверх ↑