Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за І квартал 2016 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
15.06.2016
Номер: 
269

Зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ району були спрямовані на забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік та вирішення комплексу питань, пов’язаних зі стабілізацією економіки та соціальним захистом населення.

За січень-лютий 2016 року збільшився обсяг реалізованої промислової продукції на 76,6% в порівнянні з показником відповідного періоду 2015 року.

Зменшилось виробництво молока 1,4% в порівнянні з минулим роком, збільшилось виробництво м'яса у живій вазі - на 27,4 %. 

Станом на 01 квітня 2016 року збільшилось поголів’я великої рогатої худоби на  1,4 %; зменшилось поголів’я свиней на 47,0%.

Обсяг капітальних інвестицій за І квартал 2016 року склав 12721 тисячу гривень.  Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 квітня 2016 року склав 49779,4 тисяч доларів США.

До зведеного бюджету району надійшло доходів 85853,8 тисяч гривень, що становить 103,2% до плану. Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана в сумі 73302,8 тисяч гривень, або на 71,4 % до плану на звітний період.

Станом на 01 квітня 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 518,6 тисяч гривень.

Проведено заходи, спрямовані на розвиток освіти, культури, охорони здоров'я. 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до  2020  року,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  06 серпня 2014 року  № 385; Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Пол-тавської області на 2015-2017 року, реалізації завдань та заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік  та  враховуючи  рішення  колегії районної державної адміністрації від 31 травня 2016 року:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.),       рекомендувати головам міськсільвиконкомів протягом 2016 року вживати дієвих заходів щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів та наповнення доходної частини.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.),       рекомендувати головним розпорядникам коштів районного бюджету, головам міськсільвиконкомів:

забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами та недопущення простроченої кредиторської заборгованості з цих виплат;

вжити заходів щодо збільшення обсягу видатків, що спрямовуються на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів субвенцій на утримання об’єктів спільного користування з нижчестоящих бюджетів.

3. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації (Яківець І.П.):

провести аналіз роботи кожного промислового підприємства, сприяти збільшенню обсягів виробництва промислової  продукції;

впровадженню енергозберігаючих технологій, інновацій, залученню інвестицій.

4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації            (Ющенко Н.І.) спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств:

         вжити заходів щодо підготовки техніки для проведення жнив ранніх зернових культур та збирання кормових культур урожаю 2016 року;

сприяти реалізації інвестиційних проектів у агропромисловому комплексі;

сприяти  нарощенню  обсягів  виробництва  тваринницької  продукції, збільшення чисельності поголів’я худоби.

          5. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.):

вжити заходів щодо проведення повних розрахунків за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні послуги;

вжити заходи щодо підготовки господарського комплексу до наступного опалювального сезону 2016-2017 року;

спільно з міськсільвиконкомами сформувати перелік об’єктів будівництва, реконструкції і ремонту соціальної сфери, які будуть фінансуватися у 2016 році, проводити моніторинг їх фінансування та до 21 червня 2016 року підготувати пакет документів для внесення цього переліку до Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2016 рік.

6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Інденко Н.О.):    

продовжити  системну  роботу  щодо  проведення  моніторингу  стану виплати заробітної плати на підприємствах району.

Інформацію про проведену роботу та стан виплати заробітної плати на підприємствах району надавати відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. 

7. Про проведену роботу щодо виконання пунктів 1-5 розпорядження відповідальним виконавцям інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури райдержадміністрації до 01 серпня  2016 року.

8. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати територіальним органам міністерств і територіальним органам центральних органів виконавчої влади району:

по закінченню ІІ кварталу 2016 року підвести підсумки роботи по відповідних галузях;

провести аналіз показників відповідно до Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-червень 2016 року, визначити причини отримання низьких показників, розробити заходи щодо їх покращення.

Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 01 серпня 2016 року про підведення підсумків, проведення аналізу показників відповідно до Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-червень 2016 року та виконання цього розпорядження.

         9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

                

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

Наверх ↑