Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за перше півріччя 2015 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
04.09.2015
Номер: 
363

В першому півріччі 2015 року зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій і установ району були спрямовані на забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2015 рік, щодо вирішення комплексу питань, пов’язаних зі стабілізацією економіки та соціального захисту населення.

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення за січень – травень 2015 року  склав 20048,9 тисяч грн.

Завершено збирання ранніх зернових культур. Намолочено 56939 ц зерна при урожайності 47,2 ц/га.  

Збільшено виробництво молока 14,5% у порівнянні з минулим роком, зменшено реалізацію на забій м’яса у живій вазі на 1,2 %.  Станом на 01 липня 2015 року збільшено поголів’я великої рогатої худоби на  3,0 %, в тому числі корів - на 3,0% у порівнянні з відповідною датою минулого року; поголів’я свиней зменшено на 14,0%.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 липня 2015 року склав 49519,1 доларів США, що становить 4,9% до загального підсумку по області.

Обсяг капітальних інвестицій за січень – березень 2015 року склав 26040 тисяч грн., що на 48,3 % більше обсягу за відповідний період 2014 року і становив 2,2% до загального обсягу по області. У розрахунку на одну особу обсяг склав 591,8 грн.

До зведеного бюджету району надійшло власних податків і зборів за-гального та спеціальних фондів (без врахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 40723,0 тисяч грн., що становить 121,3% до плану на звітний період. Видаткова частина зведеного бюджету району з урахуванням міжбюджетних трансфертів  виконана  в  сумі 116807,2 тисяч грн. або на 90,9 % до плану на звітний період.

Станом на 01 липня 2015 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 253,9 тисяч грн.

Взято участь у конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку відповідно у 2015 та 2016 роках.

Проведено заходи, спрямовані на розвиток освіти, культури, охорони здоров'я. 

Відповідно до статтей 13, 16, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з  метою ефективного впливу на економіку району, реалізації завдань та заходів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2015 рік та враховуючи рекомендації колегії районної державної адміністрації від 26 серпня 2015 року:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам міських та сільських рад посилити роботу щодо забезпечення сталого економічного і соціального розвитку району, проаналізувати причини, що стримують економічний розвиток та визначити шляхи їх усунення.

2. Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдерж-адміністрації (Яківець І.П.):

провести аналіз роботи кожного промислового підприємства, сприяти збільшенню  обсягів  виробництва  промислової   продукції; впровадженню енергозберігаючих технологій, інновацій, залученню інвестицій;

 проводити аналіз роботи підприємств району, що отримують фінансові збитки  та  вносити пропозиції районній робочій групі з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання про розгляд роботи збиткових підприємств;

спільно з міськсільвиконкомами та управлінням комунальною власністю територіальних громад району забезпечити подання інвестиційних програм і проектів для участі у конкурсному відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році, у термін до 01 вересня 2015 року.

          3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації            (Ющенко Н.І.) спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств:

активізувати роботу щодо підготовки тваринницьких ферм, комплексів до роботи в зимово-стійловий період 2015-2016 років;

сприяти  нарощенню  обсягів  виробництва  тваринницької  продукції, збільшення чисельності поголів’я худоби та птиці;

сприяти реалізації інвестиційних проектів у агропромисловому комплексі.

          4. Сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.):

         завершити підготовку житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

вжити заходів щодо проведення повних розрахунків за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні послуги;

сприяти заключенню договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури Лохвицького району з підприємствами нафтогазового комплексу;

продовжити роботу щодо сприяння активної участі фізичних та юридичних осіб району у Державній програмі енергоефективності за участі     АТ «Ощадбанк»;

вжити заходів по забезпеченню виконання плану будівництва,  реконструкції і ремонту соціальної сфери району на 2015 рік.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Інденко Н.О.):    

продовжити  системну  роботу  щодо  проведення  моніторингу  стану виплати заробітної плати на підприємствах району.

Інформацію про проведену роботу та стан виплати заробітної плати на підприємствах району надавати відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним. 

6. Рекомендувати Лохвицькому районному центру зайнятості             (Щербак Н.Ф.)  забезпечити  системну роботу по реалізації заходів сприяння зайнятості,  спрямованих на протидію соціальним викликам та ризикам на регіональному ринку праці, запобігання довготривалому безробіттю, активізацію взаємодії з роботодавцями щодо актуалізації сфери прикладання праці через формування бази вакансій, які відповідають критеріям соціально відповідального бізнесу.

Про  проведену  роботу  інформувати  відділ   економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 20 жовтня 2015 року.

7. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.), рекомендувати  Лохвицькій  об’єднаній  державній   податковій  інспекції (Соко-лик Я.М.), головам міськсільвиконкомів продовжити роботу проведення аналізу тенденцій щодо наповнення доходної частини місцевих бюджетів та вишукувати додаткові джерела надходжень до бюджетів усіх рівнів у 2015 році.

8. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Клименко Т.С.):

спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету до         01 жовтня 2015 року посилити роботу щодо зменшення та недопущення ви-никнення кредиторської заборгованості по бюджетних установах, особливо в частині захищених статей;

спільно з головами міськсільвиконкомів забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам установ з урахуванням нарахованої індексації та  оплату комунальних послуг і енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

          9. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним відділам міністерств і органів центральної виконавчої влади району:

по закінченню ІІІ кварталу 2015 року підвести підсумки роботи по відповідних галузях;

провести аналіз показників Оцінки результатів діяльності районних державних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-вересень 2015 року, визначити причини отримання низьких показників, роз-робити заходи щодо їх покращення.

Інформувати відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації до 02 листопада 2015 року про підведення підсумків, проведення аналізу показників Оцінки результатів діяльності районних дер-жавних адміністрації і міськвиконкомів міст обласного значення за січень-вересень 2015 року та виконання цього розпорядження.

10. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 березня 2015 року № 92 «Про підсумки економічного і соціального розвитку та виконання бюджету району за 2014 рік».

         11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

             

 

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    С.ЗАВГОРОДНІЙ 

Наверх ↑