Про підсумки роботи зі звернен-нями громадян за 9 місяців 2014 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
17.11.2014
Номер: 
426

Робота із зверненнями громадян в районі проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, а саме: Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першо-чергові заходи  щодо забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Упродовж 9 місяців 2014 року до районної державної адміністрації надійшло 61 звернення (2013 – 182), що на 121 звернення менше, ніж за аналогічний період 2013 року. Письмових – 46 (124), на особистому прийомі  побувало 15 (58) осіб.  

Зменшилась кількість звернень громадян до центральних органів влади. Всього за вищевказаний період звернулися 10 громадян (проти 67 у 2013 р.): до Адміністрації Президента України – 2 (2013 – 8); Кабінет Міністрів України – 2 (0); до облдержадміністрації – 5 (14)., депутатські запити – 1 (11).

Колективних звернень зменшилось на 11: 19 проти 30.

Найбільше звернень за вищезазначений період до райдержадміністрації надійшло: від жителів Лохвицької територіальної громади – 18 (37 –  2013 р.), з них: до облдержадміністрації – 1; до Кабінету Міністрів України – 1; Червонозаводської міської ради – 13 (28 – в 2013 р.), з них: в Адміністрацію Президента України – 1,  облдержадміністрацію - 1) та сільських рад: Ісковецької - 5 (з них в Адміністрацію Президента України – 1, до Кабінету Міністрів України - 1); Ригівська – 4, Пісківська – 1 – до облдержадміністрації; Вирішальненська – 2 (з них до облдержадміністрації – 1).  Найбільшу чисельність склали звернення з питань: транспорту і зв’язку – 15 (13); аграрної політики і земельних відносин - 12 (38); комунального  господарства – 10 (29).

Виконавчі комітети міських та сільських рад повинні виконувати в повній мірі завдання, визначені у розпорядженнях голови райдержадміністрації щодо роботи із зверненнями громадян, вживати дієвих заходів для вирішення життєво  важливих  проблем,  забезпечувати  безпосередньо  на  місцях  всебічний  та якісний розгляд порушених у зверненнях питань, у відповідях заявникам надавати конкретні роз’яснення щодо вжитих заходів для вирішення порушених питань, що є причиною звернень заявників до органів влади вищого рівня. 

Враховуючи викладене, з метою забезпечення неухильного дотримання Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про  звернення  громадян», реалізації положень  Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та враховуючи рекомендації колегії  від 12 листопада 2014 року:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним підрозділам центральних органів виконавчої влади, міськсільвиконкомам:

забезпечити  всебічне  дотримання вимог   Указу   Президента  України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

підвищити ефективність роботи із зверненнями громадян, зокрема недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

продовжити роз’яснювальну роботу серед населення, інформувати про заходи, які вживаються для подолання існуючих проблем. Наділі забезпечувати функціонування «гарячих» ліній, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади та особистий прийом;

вжити заходів щодо усунення недоліків і причин, що породжують пов-торні, колективні звернення та звернення до органів влади вищого рівня.

забезпечити належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених у зверненнях громадян, а також вжити заходів щодо запобігання виникненню підстав звернень до органів влади вищого рівня;

проводити широку інформаційно – роз’яснювальну роботу з актуальних питань життєдіяльності територіальних громад та питання роботи зі зверненнями громадян висвітлювати у засобах масової інформації, на офіційних веб – сайтах (за наявності);

 до 01 січня 2015 року інформувати відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації про проведену роботу зі зверненнями громадян.

2. Рекомендувати головам міст Лохвиця, Червонозаводське, сіл Вирі-шальне, Ісківці, Піски детально проаналізувати причини, які зумовили виникнення кожного звернення громадян у центральні органи влади та облдержадміністрацію з питань, що відносяться до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ужити невідкладних та вичерпних заходів щодо їх усунення.

 

3. Рекомендувати сільським, міським головам постійно інформувати населення про графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Зозуля Ю.М.):

продовжити роботу по перевірці структурних підрозділів райдержадмі-ністрації та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування із питань дотримання законодавства в роботі зі зверненнями громадян;

продовжити проводити дні контролю з питань перевірки виконання доручень щодо розгляду звернень громадян;

систематично організовувати засідання постійно діючої комісії щодо розгляду звернень громадян;

забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого звітування голів місцевих рад району про стан роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації;

результати роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2014 року розмістити на офіційному веб – сайті райдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж-адміністрації від 06 лютого 2014 р. № 54 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2013 рік».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Власенко А.М.

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

Наверх ↑