Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
13.03.2015
Номер: 
86

Робота із зверненнями громадян в районі проводиться відповідно до вимог діючого законодавства, а саме: Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першо-чергові заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Всього за 2014 рік до райдержадміністрації надійшло 84 звернення, що на  151  менше, порівняно  з  аналогічним періодом минулого року (235). Письмових звернень надійшло – 63 (за 2013 – 155).  Із них, до  органів влади вищого рівня –  15 ( в 2013 році – 73), а саме:  до Адміністрації Президента України –  3 (11), Кабінету Міністрів України – 2 (2), облдержадміністрації – 8 (17), депутатські запити – 1(11). Всі звернення розглянуті в терміни, передбачені чинним законодавством та надані письмові відповіді заявникам.

Колективних звернень надійшло 26 (у 2013 - 32). Більшість цих звернень була зумовлена відсутністю автобусного сполучення до деяких населених пунктів району у серпні – вересні 2014 року. Але завдяки діям керівництва рай-держадміністрації це питання вирішене позитивно.

Найбільше звернень за вищезазначений період надійшло: від жителів Лохвицької територіальної громади – 20 (42 – в 2013 р.), з них: до Кабінету Міністрів України – 1; до облдержадміністрації – 3; Червонозаводської міської ради – 12 (29 – в 2013 р.), з них: в Адміністрацію Президента України – 1, облдержадміністрацію - 1 та від сільських територіальних громад: Сенчанської - 4 (з них, до облдержадміністрації - 1); Ісковецької  - 4 (з них, до Адміністрації Президента України – 2,  Кабінету Міністрів України – 1), Лучансьої – 3; Вирі-шальненської – 2 (з них, до облдержадміністрації – 1); Пісківської – 2 (з них, до облдержадміністрації – 1); Ригівської – 3.

З метою забезпечення неухильного дотримання Конституції України,  законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян»,    реалізації    положень    Указу   Президента   України   від   07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та враховуючи рекомендації колегії від 11 березня 2015 року:

1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати районним підрозділам центральних органів виконавчої влади,  міськсільвиконкомам:

 1) забезпечити  всебічне  дотримання  вимог Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

2) підвищити ефективність роботи із зверненнями громадян, зокрема недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням термінів, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам;

3) продовжити роз’яснювальну роботу серед населення, інформувати про заходи, які вживаються для подолання існуючих проблем. Забезпечувати функціонування «гарячих» ліній, проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення до органів державної влади та особистий прийом;

4) вжити  заходів  щодо  усунення недоліків і причин, що породжують повторні, колективні звернення та звернення до органів влади вищого рівня;

5) забезпечити належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених у зверненнях громадян, а також вжити заходів щодо запобігання виникненню підстав звернень до органів влади вищого рівня;

6) проводити широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з актуальних питань життєдіяльності територіальних громад та питання роботи зі зверненнями громадян висвітлювати у засобах масової інформації, на офіційних веб – сайтах (за наявності);

 7) до 15 квітня 2015 року інформувати юридичний відділ апарату рай-держадміністрації про проведену роботу зі зверненнями громадян.

 

2. Запропонувати виконкомам Лохвицької та  Червонозаводської міських рад, сільських рад: Пісківської, Сенчанської, Ісковецької та Вирішальненської  детально проаналізувати причини, які зумовили виникнення кожного звернення громадян у центральні органи влади та облдержадміністрацію з питань, що відносяться до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ужити невідкладних та вичерпних заходів щодо їх усунення.

 

3. Рекомендувати сільським, міським головам постійно інформувати населення про графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

 

4. Юридичному    відділу   апарату   райдержадміністрації  (Пономарен-ко В.М.):

1) продовжити роботу по перевірці структурних підрозділів райдерж-адміністрації та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування із питань дотримання законодавства в роботі зі зверненнями громадян;

2) продовжити проводити дні контролю з питань перевірки виконання доручень щодо розгляду звернень громадян;

3) систематично організовувати засідання постійно діючої комісії щодо розгляду звернень громадян;

4) забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого звітування голів місцевих рад району про стан роботи із зверненнями громадян перед головою райдержадміністрації;

5) результати роботи із зверненнями громадян за 2014 рік розмістити на офіційній веб – сторінці райдержадміністрації.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови рай-держадміністрації від 17 листопада 2014 р. № 426 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 9 місяців 2014 року».

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Власенко А.М.

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

Наверх ↑