Про план роботи з персоналом в Лохвицькій райдержадміністрації на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
07.02.2017
Номер: 
43

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про  державну  службу»,   «Про  запобігання  корупції»,  керуючись Типовим  положенням  про  службу  управління  персоналом державного органу,            затвердженим  наказом  Національного агентства України з питань державної служби від 03 вересня 2016 року № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568, на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 11 січня 2017 ро-       ку  № 11 «Про план роботи з персоналом в обласній, районних державних    адміністраціях на 2017 рік»:

 

1.  Затвердити план роботи з персоналом в Лохвицькій райдержадмі-ністрації на 2017 рік, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації  від 21 січня 2016 року № 11-К «Про план роботи з кадрами на 2016 рік».

 

 

 

  

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                           Розпорядження голови

                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                           07 лютого 2017  р. № 43

 

 

 

План

роботи з персоналом  в Лохвицькій райдержадміністрації

 на 2017 рік

 

№ за п/п

Зміст заходу

Обґрунтування

необхідності здійснення заходу

Термін

 виконання

Відповідальні

виконавці

1.

2.

3.

4.

5.

1. Організаційні заходи

1.1.

Підбити підсумки роботи з персоналом в районній державній адміністрації за 2016 рік на колегії райдержадміністрації

 

 

 

 

Розпорядження голови

облдержадміністрації від 11 січня 2017 р. № 11

Січень-лютий

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

1.2.

Провести роз¢яснювальну роботу щодо заповнення декларацій державними службовцями райдержадміністрації

Закон України „Про запобігання корупції”

 

Січень-березень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.3.

Проаналізувати роботу з персоналом в райдержадміністрації у 2016 році

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 11 січня 2017 р. № 11

Лютий-березень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

1.4.

Проводити звітування до облдержадміністрації про направлення на навчання за кордон державних службовців

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України         від 11 грудня 1992 р. № 698 (зі змінами)

 

 

Один раз у квартал

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

1.5.

Здійснювати роботу по наданню методичної допомоги з питань державної служби та управління персоналом в структурних підрозділах райдержадміністрації шляхом проведення семінарів та методичних днів

Положення про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної дер-жавної адміністрації

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

1.6.

Здійснювати своєчасне внесення пропозицій щодо присвоєння рангів державним службовцям, які успішно відпрацювали на займаних посадах три роки

 

Закон України „Про державну службу”

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.7.

Проводити формування особових справ державних службовців

Наказ Нацдержслужби України від 22 берез-    ня 2016 р. № 64

Протягом року

 

 

 

 

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.8.

Забезпечити дотримання вимог Закону України „Про відпустки” при наданні відпусток працівникам районної державної адміністрації

 

Закон України „Про відпустки” від 15 листопа-да 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів     України від 06 квіт-      ня 2016 р. № 270

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.9.

Розглядати в установленому законодавством України порядку письмові та усні звернення громадян з питань кадрового забезпечення державної служби, підготовки, підвищення кваліфікації державних службовців, про нагородження та надавати відповіді в межах компетенції

Закон України „Про    звернення громадян” від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР

Постійно

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

1.10.

Взяти участь у виконанні плану заходів на 2017 рік щодо реалізації положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки

Указ Президента України  від 01 лютого     2012 р. № 45/2012

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

 

1.11.

Забезпечити дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» під час обробки персональних даних

Закон України «Про захист персональних даних» (зі змінами)

Постійно

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

1.12.

Забезпечити організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорії «Б» в райдержадміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від         25 березня 2015 р. № 171 (зі змінами)

У разі необхідності

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

1.13.

Забезпечити організацію проведення перевірок  відповідно до Закону України «Про очищення влади» та підготувати довідки про їх результати

Розпорядження Кабінету Міністрів України від     16 жовтня 2014 року № 1025-р

У разі необхідності

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

1.14.

Провести щорічне оцінювання результатів роботи державних службовців

Закон України «Про державну службу»

У терміни, визначені чинним законодавством

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації

1.15.

Скласти графік відпусток на 2018 рік

Закон України „Про відпустки” від 15 листопа- да 1996 р. № 504/96-ВР (зі змінами)

Грудень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації

2. Формування складу державних службовців

2.1.

Провести аналіз кількісного та якісного складу державних службовців райдержадміністрації

Положення про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної дер-жавної адміністрації

Січень-лютий

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

2.2.

Затвердити Порядок проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” у 2017 році

 

Постанова Кабінету Міністрів України від   19 вересня 2007 р.         № 1152 (зі змінами)

 

 

Січень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

2.3.

Провести організаційну роботу щодо участі державних службовців райдержадміністрації у першому турі щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від    19 вересня 2007 р.         № 1152 (зі змінами)

 

Березень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

 

2.4.

Провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від   19 вересня 2007 р. № 1152 (зі змінами)

 

Березень-квітень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

 

2.5.

Забезпечити проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців

Закон України «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246

У разі необхідності

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

2.6.

Проводити роботу по виконанню вимог Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 (із змінами)

Протягом року

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

 

3. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

3.1.

Забезпечити відбір кан-дидатів на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України, Харківського регіонального інститут-ту державного управ-ління та магістратур при вищих навчальних закладах.

Направити списки до облдержадміністрації

 

Постанова Кабінету Міністрів України від        01 квітня 2013 р. № 255 (зі змінами)

 

 

Січень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

3.2.

Сприяти організованій здачі документів вступниками до  Національної академії державного управління при Президентові України

 

Постанова Кабінету Міністрів України від        22 серпня 1996 р. № 992 (зі змінами)

 

 

Травень-червень

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації

3.3.

Проводити навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

 

Наказ  Національного агентства України з питань державної служби від 03 вересня 2016 року № 47

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

3.4.

Проводити роботу по виконанню плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців районної державної адміністрації на 2017 рік

 

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2016 р. № 632

Протягом року

Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної

адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

 

4. Дотримання чинного законодавства з питань нагород

 

4.1.

Забезпечити належну підготовку та своєчасне направлення матеріалів про представлення до нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками

Закон України «Про державні нагороди»

Постійно

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.2.

Здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки Почесних грамот райдержадміністрації

Положення про Почесну грамоту райдержадмі-ністрації

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.3.

Забезпечити ведення обліку нагороджених Почесною грамотою райдержадміністрації

Положення про Почесну грамоту райдержадмі-ністрації

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.4.

Забезпечити ведення обліку осіб/колективів, представлених до нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками тощо

Закон України «Про державні нагороди»

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.5.

Опрацьовувати надіслані органами місцевого самоврядування матеріали про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Указ Президента України від 11 травня 2004 р. № 1105 (зі змінами)

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.6.

За результатами вручень нагород готувати протоколи та акти про вручення та надсилати їх примірники до облдержадміністрації

Закон України «Про державні нагороди»

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.7.

Надавати консультативну допомогу працівникам  підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування з питань підготовки матеріалів до нагородження

Положення про відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної дер-жавної адміністрації

У разі необхідності

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

4.8.

Готувати керівництву райдержадміністрації інформаційні довідки з питань нагородження.

 

 

Положення про відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної дер-жавної адміністрації

Протягом року

Відділ організаційної роботи  та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

Наверх ↑