Про стан виконання розпорядчих актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, голів обласної та районної державних адміністрацій за підсумками 2016 року

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
21.03.2017
Номер: 
107

Проведений аналіз стану виконання законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів вико-навчої влади, розпорядчих актів обласної та районної державних адміністрацій за 2016 рік дає можливість відзначити деякі суттєві показники виконавської дисципліни у Лохвицькій районній державній адміністрації.

За звітний період стан виконавської дисципліни в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації характеризується наступним   чином. Станом на 01 січня 2017 року до районної державної адміністрації     надійшло 2836 документів, що на 171 документ більше рівня минулого року, а саме: 118 розпоряджень і 39 доручень голови Полтавської обласної державної адміністрації, 25 рішень обласної ради, 740 листів з Полтавської обласної державної адміністрації, інші – 1914 документи, з них  1064 документи із        встановленими контрольними термінами інформування. Підлягало до виконання за звітний період - 2502 контрольних документи. Загальна кількість вихідної кореспонденції за вказаний період – 3275 документи. Їх вимоги реалізовувались шляхом видання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, індивідуальних завдань, додаткових заходів, районних програм. За звітний період видано 549 розпоряджень голови районної державної адміністрації з  основної діяльності та 355 з кадрової політики, із них 35 (6%) на виконання розпоряджень голови обласної державної адміністрації; 27 (5%) розпоряджень та 101 доручення голови районної державної адміністрації взято на контроль для подальшого виконання конкретними виконавцями. Відносно низький відсоток контрольних розпоряджень пояснюється значною кількістю прийнятих розпоряджень головою районної державної адміністрації із земельних питань, які не потребують перебування на контролі (57%).

 

Результати аналізу виконання поставлених завдань розглядаються на засіданнях колегій районної державної адміністрації, апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації та його заступниках. Протягом         2016 року проведено 6 засідань колегії, на яких розглянуто 17 питань, за результатами яких видано 6 розпоряджень, проведено 15 апаратних нарад у голови районної державної адміністрації, на яких заслухано 50 актуальних питань щодо: соціально – економічного, культурного розвитку району, стану освітньої та медичної галузей, земельних відносин, соціального захисту населення,      забезпечення належного санітарного стану та благоустрою, дотримання законодавства, про звернення громадян. На виконання поставлених завдань, видано 101 доручення голови районної державної адміністрації, якими конкретизовані завдання по виконанню раніше прийнятих розпорядчих документів, дано ряд протокольних доручень.

Станом на 01 січня 2017 року виконано всі документи з контрольними строками інформування, які надійшли до Лохвицької районної державної адміністрації від органів влади вищого рівня. Найкраще спрацювали в 2016 році  такі структурні підрозділи районної державної адміністрації, як фінансове    управління та відділ культури і туризму, вони не мають не виконаних і виконаних з порушенням строків інформування контрольних документів, які надійшли від органів влади вищого рівня. Але разом з тим, слід зауважити, що порушуються терміни підготовки інформативних матеріалів з контрольними термінами       інформування щодо забезпечення виконання розпорядчих документів та подання інформацій до вищезазначених органів.  Так, за 2016 рік виконано з    порушенням строків інформування 177 контрольних документи. Найбільше документів, які виконані з порушення строків інформування мали місце у: секторі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації – 102 випадки, секторі з питань цивільного захисту районної державної адміністрації – 38 випадків, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації – 8 випадків, головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців апарату     районної державної адміністрації Карбаня О.М. – 4 випадки.

За звітний період до міськсільвиконкомів району було направлено          13 розпоряджень голови районної державної адміністрації та 12 доручень голови районної державної адміністрації,  в  яких рекомендовано забезпечити виконання того чи іншого завдання та поінформувати про проведену роботу зазначеного виконавця. Найкраще інформування Лохвицької районної державної адміністрації про стан виконання розпорядчих документів голови районної державної адміністрації за звітний період забезпечили виконкоми  Гирявоісковецької,  Вирішальненської,  Бодаквянської,  Корсунівської сільських рад. На низькому рівні по надходженню інформативного матеріалу на вищезазначені розпорядчі      документи голови районної державної адміністрації залишаються  виконкоми   Лучанської,  Сенчанської,  Токарівської  сільських рад та       Заводської і Лохвицької міських рад.

Є ряд питань відносно якості підготовки проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації. До цих пір є факти поверхневої їх підготовки, недостатнє знання і опрацювання наявної нормативно-правової бази в питаннях, по яких готуються проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Протягом 2016 року низькою залишається якість підготовки проектів   розпоряджень голови районної державної адміністрації, які готували: сектор  містобудування, архітектури житлово-комунального господарства та будів-ництва районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, відділ Держгеокадастру у Лохвицькому районі.

Рівень організації роботи і стан виконавської дисципліни в районі ще не  в повній мірі відповідає сучасним вимогам, не забезпечує чітких, злагоджених та оперативних дій. Окремі керівники  структурних підрозділів районної державної адміністрації, голови міськсільвиконкомів недостатньо вживають дієвих  заходів для усунення недоліків у роботі щодо покращення виконавської дисципліни, не приділяють належної уваги налагодженню ефективної діяль-ності очолюваних ними структур, посиленню вимогливості. Є потреба покращити виконавську дисципліну в питаннях оперативності, системності і якості виконання завдань та інформування про їх виконання відповідно до регламентуючих документів. Стан виконавської дисципліни в Лохвицькій районній дер-   жавній адміністрації за 2016 рік можна охарактеризувати як задовільний.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою вжиття додаткових заходів щодо підвищення виконавської дисципліни в органах виконавчої влади району в частині реалізації актів і доручень Прези-дента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів Полтавської обласної та Лохвицької     районної державних адміністрацій та враховуючи рішення колегії районної державної адміністрації  від 28 лютого 2017 року:

1. Зобов’язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації,   рекомендувати    керівникам    територіальних   підрозділів   центральних органів виконавчої влади, головам міськсільвиконкомів:

1) розглянути стан виконавської дисципліни за підсумками 2016 року на нарадах, засіданнях виконкомів, проаналізувати хід виконання  нормативно-правових актів, що знаходяться на контролі, вжити невідкладних заходів по усуненню порушень у роботі, виявити причини, що спонукають їх появу, дати принципову оцінку фактам бездіяльності окремих посадових осіб;

2) посилити контроль за додержанням в підвідомчих підрозділах вимог до складання, оформлення документів та організації діловодних процесів;

3) забезпечити своєчасне надання до загального відділу матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної контрольної інформації, якість та змістовність цієї інформації, дотримуючись регламенту роботи Лохвицької районної державної адміністрації;

4) з метою попередження порушення термінів виконання контрольних документів, провести заходи щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю в  очолюваних  підрозділах (проставляючи термін на 3-5 календарних дні раніше встановленого органом виконавчої влади вищого рівня).

2. Звернути увагу завідувачу сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адмі-     ністрації Абдулкадирову Р.А., головному спеціалісту сектору з питань цивільного захисту районної державної адміністрації  Кравченку А.А., начальнику управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Ющенко Н.І., головному спеціалісту відділу ведення  Державного  реєстру   виборців апарату районної державної адміністрації Карбаню О.М. на окремі    факти несвоєчасного інформування документів, які надходять від органів     влади вищого рівня. 

3. Звернути увагу виконкомам Лучанської, Сенчанської, Токарівської сільських рад та Заводської і Лохвицької міських рад на низький рівень по надходженню інформативного матеріалу на розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації.

4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, рекомендувати керівникам територіальних  підрозділів центральних органів виконавчої влади, головам міськсільвиконкомів про проведену роботу           поінформувати загальний відділ апарату районної державної адміністра-           ції (Фирса О.П.) до 22 квітня 2017 року.

5. Першому заступнику, заступнику голови районної державної адмі-ністрації, керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень) в своїх резолюціях-дорученнях щодо виконання документів встановлювати термін їх виконання на 2-3 дні раніше.

6. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації (Фир-    са О.П.):

1)  надавати методичну та практичну допомогу структурним  підрозділам районної державної адміністрації, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади, міськсільвиконкомам з питань підвищення рівня виконавської дисципліни;

2) щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у Лохвицькій районній державній адміністрації. Про підсумки інформувати голову        районної державної адміністрації у вигляді доповідних записок;

3) винести питання про стан виконавської дисципліни в роботі з доку-ментами в структурних підрозділах районної державної адміністрації за І квартал 2017 року на нараду у голови районної державної адміністрації у трав-        ні 2017 року.

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

Наверх ↑