Про виконання Закону України «Про засудження комуністично-го та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних ре-жимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території Лохвицького району

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
30.10.2015
Номер: 
447

Відповідно до пункту 1 статті 2, статей 6, 41 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2015 року № 522 «Про виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території області»:

1. Затвердити План заходів з виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території Лох-вицького району (далі – План заходів), що додається.

2. Зобов’язати відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та рекомендувати  міськсільвиконкомам  невідкладно  забезпечити  виконання Плану заходів.

3. Відповідальним виконавцям інформувати про виконання Плану заходів до 5 числа місяця, наступного за звітним, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації для подальшого узагальнення та інформування Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови рай-держадміністрації від 15 вересня  2014  року  № 374 « Про заходи з усунення наслідків панування тоталітарної ідеології колишнього СРСР на території Лохвицького району».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     Лохвицької районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                     30.10.2015 № 447

 

ПЛАН

заходів з виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на території Лохвицького району

 

1. Забезпечити проведення у ЗМІ району широкої просвітницької компанії з висвітлення наслідків панування ідеології тоталітарного режиму ко-лишнього СРСР в Україні, куди включити:

підготовку та оприлюднення у районних друкованих ЗМІ просвітницьких статей про геноцидний характер голодомору 1932-1933 років в Україні;

підготовка та оприлюднення просвітницьких статей у соціальних Інтернет-мережах, Інтернет-агенствах, присвячених суті Закону України «Про за-судження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та перебігу його реалізації  на території Лохвицького району.

Листопад 2015 року                                   Сектор інформаційної діяльності

                                                                      та комунікацій з громадськістю

                                                                      апарату райдержадміністрації спільно

                                                                      з газетами «Зоря» та «Лохвицький

                                                                      край»

 

2. Провести презентацію художньої літератури, присвяченої визвольній боротьбі українського народу, репресіям проти нього, Голодомору 1933-1934 років.

Листопад-грудень 2015 року                     Відділ культури і туризму

січень 2016 року                                          райдержадміністрації

                                                                       

 

3. Провести виховні години у загальноосвітніх навчальних закладах району на тему злочинної сутності тоталітарного режиму часів СРСР.

Листопад 2015року                                      Відділ освіти райдержадміністрації

                                                                        спільно із зацікавленими громадсь-

                                                                        кими організаціями

 

4.  Підготувати  та  систематично  проводити  тематичні  екскурсії  в краєзнавчому музеї ім.Г.С.Сковороди з роз’яснення наслідків панування ідеології колишнього СРСР в Україні, зокрема і для дітей, що знаходяться в літніх таборах відпочинку.

Постійно                                                      Відділ культури і туризму райдерж-

                                                                      адміністрації, відділ освіти райдерж-

                                                                      адміністрації

 

5. Провести реекспозицію концепції експозиції «Полтавщина на історичних паралелях: 1917-1991 роки. Ідеологічний та соціально-кономічний вимір» у Лохвицькому краєзнавчому музеї ім. Г.С.Сковороди.

Листопад- грудень 2015 року                    Відділ культури і туризму райдерж-

                                                                      адміністрації, відділ освіти райдерж-

                                                                      адміністрації спільно з міськсільви-

                                                                      конкомами

 

6. Забезпечити демонтаж символіки комуністичного тоталітарного режиму, а саме:

         зображень, пам’ятних знаків, пам’ятників Володимиру Ульянову (Лєніну) та іншим особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР, а також тим, що причетні до організації голодомору-геноциду 1932-1933 р.р.;

         зображень державних прапорів, гербів та інших символів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік у складі СРСР;

         прапорів, символів, зображень або іншої атрибутики, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та п’ятикутної зірки;

         символіки комуністичної партії або її елементів;

         зображень,  пам’ятників, пам’ятних знаків, написів, присвячених подіям, пов’язаних з діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України і Лохвицького району зокрема;

         зображення гасел комуністичної партії, цитат осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), осіб, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління (крім цитат, пов’язаних з розвитком української науки і культури), працівників радянських органів безпеки всіх рівнів.

До 21 листопада 2015 року                         Відділ культури і туризму райдерж-

                                                                        адміністрації, сектор інформаційної

                                                                        діяльності та комунікацій з громад-

                                                                        кістю апарату райдержадміністрації

                                                                        спільно з громадськістю, балансо-

                                                                        утримувачі будівель та споруд,

                                                                        міськсільвиконкомами

 

7.  Забезпечити підготовку бази даних про топоніми Лохвицького району відповідно до таких розділів:

         хороніми (назви територій (районів у містах));

         ойконіми, астоніми (назви міст, сіл, селищ міського типу);

         годоніми (назви вулиць, проспектів, провулків. узвозів у містах, селах, селищах міського типу);

         агороніми (назви скверів, бульварів, площ, майданів, набережних, мостів);

         гідроніми (потамоніми – назви річок, лімноніми - назви озер, водосховищ);

         дромоніми (назви лісів, гаїв, парків);

         омоніми (назви долин, плато, низовин);

         антропотопоніми (назви географічних об’єктів, утворених від власного імені людини).

Листопад 2015 року                                  Сектор містобудування, архітектури

                                                                     та житлово-комунального господарства

                                                                     райдержадміністрації, сектор інформа-

                                                                     ційної діяльності та комунікацій з гро-

                                                                     мадськістю апарату райдерж-                                                                 

                                                                     адміністрації, відділ культури і туриз-

                                                                     му райдержадміністрації

 

8. Забезпечити підготовку бази даних про видатних уродженців Лохвиччини, які зробили значний внесок у справу національного визволення українського народу у різні історичні періоди, зробили значний внесок у справу національного відродження українського народу, у розвиток вітчизняної освіти, науки, культури; загинули смертю хоробрих в ході антитерористичної операції на сході України; визнані борцями за незалежність України у 20-у столітті згідно із Законом України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у 20 столітті».

Листопад 2015 року                                    Відділ культури і туризму райдерж-

                                                                       адміністрації, архівний відділ рай-

                                                                       держадміністрації, відділ освіти рай-

                                                                       держадміністрації

 

9.  Провести районний «круглий стіл» за участі ЗМІ, представників громадськості, науковців, істориків з питань подолання наслідків панування ідеології тоталітарного режиму колишнього СРСР в Україні.

Листопад 2015 року                                     Сектор інформаційної діяльності

                                                                        та комунікацій з громадськістю

                                                                        апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑