Про визначення структурного підрозділу райдержадміністрації з питань коор-динації здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними осо-бами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
08.05.2014
Номер: 
197

Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 16, статей 23,  35,  41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Цивільним кодексом України, з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоро­в’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки, мето­дичного забезпечення та координації діяльності органів місцевого самовряду­вання щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту:

1. Визначити  управління праці та соціального захисту населення рай-дер­жадміністрації відповідальним за координацію робо­ти з питань здійснення опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена, їх соціального захисту.

2. Рекомендувати міськсільвиконкомам, щомісячно до 1 числа, починаю­чи з травня 2014 року, інформувати управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації про здійснення обліку, ведення особових справ повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, та про при­значення опікунів та піклувальників над даними особами, для подальшого ін­формування облдержадміністрацію.

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

Наверх ↑