Про внесення змін до Положення про групу, що утримується за рахунок спецкоштів при архівному відділі Лохвицької райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
29.02.2016
Номер: 
64

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про  Національний  архівний  фонд  та  архівні установи» та для належного забезпечення упорядкування документів підприємств, установ, організацій, експертизи наукової цінності цих документів та надання методичної допомоги:

 

внести зміни до Положення про групу, що утримується за рахунок спецкоштів при архівному відділі Лохвицької райдержадміністрації, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 квітня 2000 року № 161 «Про утворення групи при архівному відділі райдержадміністрації, що утримується за рахунок спецкоштів», виклавши у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      розпорядженням голови районної

                                                                      державної адміністрації

                                                                      21 квітня 2000 року № 161

                                                                      (в редакції розпорядження голови                        

29.02.2016 № 64)

 

 

Положення

про групу, що утримується за рахунок спецкоштів при архівному відділі Лохвицької райдержадміністрації

 

1.  Група, що утримується за рахунок спецкоштів (далі - група),
створюється при архівному відділі районної державної адміністрації
розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

2. Група є структурним підрозділом архівного відділу районної державної
адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
07 травня 1998 р. № 639 „Про затвердження переліку платних послуг, які
можуть надаватися державними архівними установами, що утримуються за
рахунок бюджетних коштів" і утримується за рахунок
коштів, які надходять за виконану роботу по упорядкуванню архівних
документів установ, організацій, підприємств міста та району, згідно з
укладеними договорами.

 

3.        Група у своїй діяльності керується Законом України „Про Національний архівний фонд та архівні установи", рішеннями колегій Державної архівної служби України та Державного архіву Полтавської області, наказами начальника архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4.        Основним завданням групи є надання платних послуг юридичним і фізичним особам, а саме: проведення науково-технічного опрацювання документів.

 

5.        Основними плановими показниками групи є:

штатна чисельність працівників;

фонд заробітної плати;

об’єм справ і послуг, необхідних до виконання;

сума перевищення доходів над видатками;

виробіток одного працівника.

 

5.  Група, відповідно до покладених завдань, надає послуги згідно із
заключними договорами зацікавлених установ, підприємств, організацій:

проводить експертизу цінності документів;

систематизує та формує справи;

проводить архівне описування;

виконує технічне оброблення документів; створює довідковий апарат до документів.

 

6.  Група має право:

одержувати в установленому порядку від архівних підрозділів підприємств, установ, організацій та діловодних служб документи згідно затверджених номенклатур справ для проведення експертизи цінності документів;

вимагати роз'яснень та консультацій від спеціалістів підприємств, установ, організацій щодо специфіки їх роботи та її документування;

подавати керівництву підприємств, установ, організацій відомості про результати науково-технічного опрацювання документів.

 

7.   Група у процесі покладених на неї завдань взаємодіє з архівними підрозділами державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та об'єднаннями громадян.

 

8.   Група у своїй діяльності підпорядкована начальнику архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації.

         Начальник архівного відділу планує роботу групи, надає методичну допомогу працівникам групи, візує договори з установами, організаціями, підприємствами на проведення робіт з науково-технічного опрацювання документів, здійснює контроль за їх виконанням.

 

9.   Прийняття та звільнення працівників групи здійснює голова Лохвицької районної державної адміністрації.

 

10.Професійний рівень працівників, які проводять науково-технічне опрацювання  документів,  повинен  відповідати «Класифікатору професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375.

11.Відповідність працівників групи кваліфікаційним вимогам визначає кадрова служба Лохвицької райдержадміністрації.

 

12.Розпорядником спецкоштів групи є Лохвицька районна державна адміністрація.

 

13.  Група має свій реєстраційний рахунок.

 

14.   Виробнича діяльність групи здійснюється згідно з кошторисом витрат спеціальних коштів, який складається щорічно і затверджується в установленому порядку.

15.  Розрахунки з установами, організаціями, підприємствами проводяться відповідно до цін на послуги за виконані роботи, затверджених розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації, зареєстрованим у Лохвицькому районному управлінні юстиції.

 

16.   Робота з науково-технічного опрацювання документів на
підприємствах, в установах, організаціях проводиться після укладання
архівним відділом Лохвицької районної державної адміністрації договору на виконання робіт та сплати авансу.

 

17. Оплата праці працівників здійснюється згідно із штатним розписом, затвердженим головою Лохвицької районної державної адміністрації.

 

18.         Основним розрахунковим документом з організаціями за виконану роботу є акт виконаних робіт, який складається в кінці місяця, підписується виконавцем і представником замовника та затверджується начальником архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації.

 

19.         Матеріально-технічне забезпечення групи здійснюється за рахунок витрат, що передбачені затвердженим кошторисом.

 

20.         Група не є юридичною особою, користується печаткою архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації       А.М.Власенко

Наверх ↑