Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 17 червня 2010 року № 178

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
20.05.2015
Номер: 
201

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу  виконавчої  влади  і  місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 (зі змінами), враховуючи розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 27 квітня 2015  року   № 197   «Про  внесення   змін до розпорядження  голови  облдержадміністрації від 05.04.2007 № 140», в зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення підготовки та проведення засідань колегії районної державної адміністрації:

 

1.  Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 червня 2010 року № 178 «Про колегію районної державної адміністрації» такі зміни:

1)  пункт 1 розпорядження викласти в такій редакції:

«1. Затвердити персональний склад колегії районної державної адміністрації, що додається).»;

2)       Положення    про     колегію     районної     державної  адміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації  від 17 червня 2010 року № 178 «Про колегію районної державної адміністрації», викласти в новій редакції (додається);

3)        склад колегії районної державної адміністрації затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації  від 17 червня 2010 року № 178 «Про колегію районної державної адміністрації», викласти в новій редакції (додається).

 

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження   голови    райдержадміністрації  від 05 вересня 2011 р.  № 395  «Про внесення  змін  до розпорядження голови райдержадміністрації від 17.06.2010 № 178»;

розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 листопада 2014 р. № 419 «Про внесення змін до складу колегії районної державної адміністрації».

 

                             

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                            В.РЯЗАНОВ

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      розпорядженням голови районної

                                                                      державної адміністрації

                                                                      17 червня 2010 року № 178

                                                                      ( у редакції розпорядження голови 

                                                                      районної державної адміністрації

                                                                           20.05.2015 № 201 )

 

 

СКЛАД

колегії районної державної адміністрації

 

Рязанов

Володимир Володимирович

-    голова районної державної адміністрації,

    голова колегії

 

Завгородній

Сергій Іванович

 

-    перший заступник голови районної державної адміністрації

 

Папірненко

Ольга Іванівна

 

 

-    заступник голови районної державної адміністрації

Власенко

Алла Миколаївна

 

-    керівник апарату районної державної адміністрації

Інденко

Наталія Олексіївна

 

-    начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Клименко

Тетяна Станіславівна

 

-    начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Маляренко

Олексій Іванович

 

-    радник голови Лохвицької райдержадміністрації

Параскевич

Любов Миколаївна

 

 

 

 

 

 

-    начальник Лохвицького районного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, голова Лохвицького місцевого осередку Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», голова Лохвицької організації ветеранів Афганістану (за згодою)

Севастьянов

Володимир Миколайович

-  заступник голови районної ради    

   ветеранів (за згодою)

Соколик

Ярослав Михайлович

 

-    начальник Лохвицької міжрайонної державної податкової інспекції (за згодою)

Циб

Ганна Василівна

 

 

-    голова Асоціації сільських та селищних рад Лохвицького району Полтавської області (за згодою)

Цись

Олександр Іванович

 

-    директор ТОВ «Дзета» (за згодою)

 

Щербак

Юрій Петрович

 

 

-    директор Східного регіонального управління приватного акціонерного товариства «Райз-Максимко» (за згодою)

Ющенко

Наталія Іванівна

 

-    начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Яківець
Іван Петрович

-    начальник відділу економічного розвитку, торгівлі  та інфраструктури райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату                                                      

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

 

 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      розпорядженням голови районної

                                                                      державно адміністрації

                                                                      17 червня 2010 року № 178

                                                                      (у редакції розпорядження голови

                                                                      районної державної адміністрації

                                                                           20.05.2015 № 201 )

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

 

1.      Положення  про колегію районної державної адміністрації (далі - Положення) визначає  порядок  утворення  і діяльності колегії  районної державної адміністрації.

 

2.      Колегія районної державної адміністрації (далі - колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій  щодо  виконання райдержадміністрацією своїх завдань, по­годженого  вирішення  питань, що належать  до  її  компетенції  та  колективного і ві­льного обговорення найважливіших напрямків діяльності.

 

3.      У своїй роботі колегія керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно  до  Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а  також  дорученнями  Прем’єр-міністра України, міністра, керівника  центрального  органу  виконавчої влади, розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій.

 

4.      Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою райдержадміністрації.

 

Функції колегії

 

5.  Колегія:

1)   обговорює  і  приймає  рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2)   розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з обласною державною адміністрацією, тери­торіальними підрозділами  центральних органів виконавчої влади, органами міс­цевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

 розширення  міжнародного  співробітництва  у  відповідній  галузі  (сфері діяльності) району;

 формування та реалізації державної політики  у відповідній галузі діяльності (сфері діяльності) району;

3)       обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку райо­ну, відповідної галузі (сфери діяльності), визначає шляхи реалізації державних програм;

4)       розглядає  питання  про  стан  дотримання  фінансової,  бюджетної дисцип­ліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5)       розробляє пропозиції   щодо удосконалення діяльності райдержадмініст­рації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6)       аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини та громадянина;

7)       розглядає результати роботи райдержадміністрації , структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8)       аналізує  стан  дотримання законодавства з питань державної служби, ор­ганізаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9)       розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

 

         5-1. Крім     питань, визначених   у   пункті   5    Положення,  колегія райдержадміністрації:

         заслуховує   двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до її управління;

         подає в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації, а також міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого   заслуховування    пропозиції  щодо вдосконалення  діяльності територіальних органів  міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до їх управління, з районною державною адміністрацією;

         розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального  органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку  перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.

 

Склад колегії

 

6. До складу колегії входять:

 голова  райдержадміністрації (голова колегії), його  перший  заступник та заступник голови райдержадміністрації (за посадою), керівник апарату, керівники інших структурних підрозділів райдержадміністрації;

 у разі потреби - керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії райдержадміністрації за пропозицією громадських об’єднань, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.  

 

7. Кількісний   та    персональний   склад   колегії райдержадміністрації визначається головою райдержадміністрації.

                                                                                                                                             

Організація роботи колегії

 

8.  Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

 

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого перспективного плану роботи районної державної адміністрації на рік та відповідних квартальних планів.

В окремому розділі  плану зазначаються питання , що необхідно розглянути на засіданні колегії, строки виконання , особи, відповідальні за підготовку  і подання матеріалів на засідання колегії. Відділ організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації  готує та не пізніше , ніж за два тижні надсилає виконавцям план підготовки   засідання    колегії, в  якому визначені основні завдання  щодо підготовки та проведення чергового засідання колегії, строки подання матеріалів та дата проведення засідання колегії.

 

10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних  підрозділів центральних органів виконавчої влади (за необхідністю), не пізніше ніж за два тижні  до початку року та кварталу.

 

11.Додаткові питання до затвердженого плану  засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 днів до чергового засідання колегії.

 

12. Дата, час, місце  проведення   та    порядок  денний засідання колегії визначаються головою колегії.

 

13. Підготовка   проекту   порядку      денного    засідання   колегії згідно із затвердженим планом роботи райдержадміністрації та з урахуванням внесених пропозицій  здійснюється  відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для пого­дження.

 

          14. На розгляд колегії подаються:

1)           проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача по кожному питанню;

2)           довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням об­ґрунтованих висновків і пропозицій;

3)           проект рішення колегії;

4)           списки членів колегії;

5)           список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь у обговорен­ні порядку денного засідання, із  зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, місця роботи та займаних посад;

6)           довідкові   матеріали  (розрахунки,   статистичні   матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

 

15.  Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

 

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання ко­легії,  надають  матеріали  відділу  організаційно-кадрової  роботи  апарату  райде­ржадміністрації не пізніше  ніж  за  сім  днів  до  чергового  засідання. Відділ   організаційно-кадрової роботи контролює своєчасність подання матеріалів, переві­ряє правильність їх оформлення.

 

17. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу ін­ших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроб­лення необхідних матеріалів

 

Порядок проведення засідання колегії

 

18. Засідання колегії веде її голова, а в разі його  відсутності - особа,  на яку по­кладено виконання обов'язків голови райдержадміністрації.

 

        19. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому бере участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

 

20. Члени колегії беруть участь у засіданні колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні колегії, він має право  попередньо   подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

 

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами ко­легії шляхом голосування.

 

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

 

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

 

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий

розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються від­повідно до законодавства.

 

25. Рішення     колегії    приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосу­вання.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голо­сування.

 

26. У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідань ко­легії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фото­зйомки та звукозапису.

 

27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), від­повідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо го­ловою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії  з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обгово­рення питання порядку денного, погоджує з керівниками     заінтересованих    струк­турних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і по­дає на розгляд голови колегії.

 

        28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядженнями голо­ви райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вно­сяться до протоколу (без видання відповідного розпорядження).

 

        29. Рішення    колегії    оформляються    протоколами,    які підписуються головуючим на засіданні  та  працівником,  який  веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підпису­ються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та  працівником,  який  веде протокол. 

 

30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а також керівників органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних  органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій  незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

 

31. Стенографування (технічний запис)  засідань колегії здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

32. Матеріали  засідань  колегії  зберігаються    в  зага­льному відділі апарату районної державної адміністрації.

 

        33. Матеріально-технічне  забезпечення  засідань  колегії  здійснюється  апаратом  райдержадміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рі­шень.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                    А.М.Власенко

Наверх ↑