Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2002 року № 91

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
12.12.2016
Номер: 
509

Відповідно до вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про безоплатну правову допомогу», Указу Президента України              від 01 червня 2012 року  № 374/2012 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України», постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 99 «Про реформування терито-ріальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи  надання безоплатної правової допомоги», наказу Міністерства юстиції України від 10 берез-     ня 2015 року за № 331/5 «Питання розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги» та в зв’язку з кадровими змінами:

 

 1. Внести зміни до пункту 4 розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2002 року № 91 «Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2002 № 4 «Про  програму правової освіти області», замінивши слова «Районному управлінню юстиції» на слова «Рекомендувати Лубенському місцевому центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги».

 

 2. Внести зміни до Положення про міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань правової освіти населення при Лохвицькій районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної    адміністрації від 14 березня 2002 року № 91 «Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2002 № 4 «Про  програму правової освіти області», виклавши його в новій редакції (додається).

 

 3. Внести зміни до складу міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Лохвицькій районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 березня 2002 року № 91 «Про організацію виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 19.01.2002 № 4 «Про програму правової освіти області», виклавши його в новій редакції (додається).

 

 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 вересня 2016 року № 380 «Про внесення змін до складу міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при райдержадміністрації».

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                       розпорядженням голови

                                                                       райдержадміністрації

                                                                       14 березня 2002 року № 91

                                                                       (у редакції розпорядження

                                                                       голови райдержадміністрації

                               12 грудня 2016 р. № 509)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міжвідомчу координаційно-методичну раду з питань правової освіти населення при Лохвицькій районній державній адміністрації

 

         1. Міжвідомча координаційно-методична рада з питань правової освіти населення при Лохвицькій районній державній адміністрації (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Лохвицькій районній державній адміністрації.

 

         2. Основними завданнями Ради є:

 1) розробка пропозицій щодо координації діяльності структурних підрозділів та інших органів державної виконавчої влади з питань юридичної підготовки працівників цих органів, керівників і спеціалістів промислових та сільськогосподарських підприємств, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення, взаємодія з громадськими організаціями з цих питань;

 2) надання методичної допомоги органам державної виконавчої влади, виконкомам місцевих рад, громадським організаціям у проведенні роботи по підвищенню правової свідомості і правової культури громадян;

 3) розробка рекомендацій (пропозицій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;

 4) поширення досвіду з питань правової освіти населення Лохвицького району.

 

         3. Рада, відповідно до покладених на неї завдань:

        1) проводить ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти в структурних підрозділах Лохвицької районної державної адміністрації, районних органах виконавчої влади, на підприємствах,           в установах, організаціях, навчальних закладах, державних засобах масової інформації;

         2) аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально-виховної роботи;

         3) заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання:

         підсумки ознайомлень, аналізів, соціальних досліджень;

         опитувань громадян, оглядів конкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, видання методичних посібників з правознавства;

         повідомлення членів Ради та інших осіб про проведену роботу з питань навчання і виховання населення та молоді відомствами і організаціями, які   вони представляють;

         надає всебічну допомогу в організації роботи районним, міським координаційно-методичним радам, заслуховує їх звіти про виконану роботу, проводить семінари та інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації керівників та членів рад.

 

         4. Рада складається з голови, який за посадою є першим заступником голови Лохвицької районної державної адміністрації, заступника голови, відповідального секретаря та членів Ради, які працюють на громадських засадах.

         5. До складу Ради входять працівники структурних підрозділів Лохвицької районної державної адміністрації, установ та організацій Лохвицького ра-йону.

         6. Для співробітництва у складі та для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватись, за їх згодою, спеціалісти різних галузей права, установчими документами яких передбачена участь у правовій освіті населення.

         7. Керує роботою голова Ради, а в період його тимчасової відсутності -заступник голови Ради. Вони з урахуванням думки відповідального секретаря і членів Ради визначають коло питань, які підлягають вивченню і розгляду на засіданнях, встановлюють строки підготовчої роботи і проведення засідань, дають доручення членам Ради і залученим до роботи особам.

         8. Відповідальний секретар веде протокол засідання Ради, який підписується ним і головою Ради.

         9. Для, вивчення питань, передбачених планом (або внесених додатково), створюється робоча група, яка одночасно надає допомогу працівникам підприємств, установ, організацій, які займаються правовою освітою населення.

         За підсумками вивчення складається довідка, вносяться пропозиції щодо удосконалення правоосвітньої та виховної роботи, а члени Ради надають  доступну їм інформацію.

 

         10. На підставі зібраних матеріалів робоча група та відповідальний секретар складають проект рекомендацій або постанов (у випадку розгляду питання в порядку контролю).

         11. Відповідальний секретар складає порядок денний та надсилає запрошення взяти участь у засіданні членам Ради та зацікавленим особам.

         12. Спільні заходи ставляться на контроль. Якщо в процесі виконання зустрічаються труднощі, голова Ради та її члени приймають рішення, спрямоване на реалізацію заходу. Його виконання оформляється довідкою.

         13. Організаційним початком у діяльності Ради є план роботи. Проект плану складається відповідальним секретарем Ради за пропозиціями відомств, установ та організацій, представники яких входять до складу Ради.

         14. Рада поряд з річним планом затверджує скоординовані плани-графіки виступів юристів та фахівців-правознавців у загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях, в засобах масової   інформації, навчально-тематичні плани для підвищення рівня правових знань.

         15. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

    Робота Ради проводиться за планами, затвердженими на її засіданнях.

         Засідання Ради вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше половини її складу.

         Рішення Ради приймається простою більшістю голосів її членів. У разі рівної кількості голосів, голос голови Ради є вирішальним.

         Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

 

         16. Організаційно-технічне забезпечення Ради здійснюється Лубенським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

         17. Рада здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і проведені заходи
висвітлюються в засобах масової інформації.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                розпорядженням голови

                                                                                райдержадміністрації

                                                                                14 березня 2002 року № 91

                                                                                (у редакції розпорядження

                                                                                голови райдержадміністрації

                                                                                 12 грудня 2016 р. № 509)

 

 

 

СКЛАД

міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

при райдержадміністрації

 

Папірненко                               - перший заступник голови райдержадміністра-        Ольга Іванівна                                     ції, голова ради

Россоха                                     - директор Лубенського місцевого центру з на-

Артем Іванович                        дання безоплатної вторинної правової допомо-

                                                      ги, заступник голови ради (за згодою)

Туник                                            -  заступник начальника відділу «Лохвицьке бю- 

Марія Іванівна                          ро правової допомоги» Лубенського місцевого

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, секретар ради (за згодою)

 

Члени ради:

 

Власова                                     - начальник служби у справах дітей райдерж-

Світлана Миколаївна               адміністрації

 

Зозуля                                       - завідувач сектору інформаційної діяльності та

Юлія Миколаївна                     комунікацій з громадськістю апарату райдерж-

                                                      адміністрації

 

Інденко                                      - начальник управління соціального захисту

Наталія Олексіївна                   населення райдержадміністрації

 

Марченко                                  - начальник відділу культури і туризму рай-

Сергій Миколайович                держадміністрації

 

Москаленко                              - головний редактор районної газети «Зоря»

Олександр Володимирович     (за згодою)

 

 

Пономаренко                            - завідувач юридичного сектору апарату рай-

Вадим Миколайович                держадміністрації

 

Свинар                                      - директор районного центру соціальних служб

Тетяна Анатоліївна                  для сім’ї, дітей та молоді

 

Яковенко                                   - головний спеціаліст відділу освіти райдерж-

Тетяна Володимирівна            адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.М.Власенко

Наверх ↑