Про забезпечення харчуванням і лікарськими засобами та виро-бами медичного призначення учасників спортивних заходів за рахунок коштів районного бю-джету

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
05.07.2016
Номер: 
281
Реєстраційний номер: 
66/2305

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 2 розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 08 лютого 2016 року № 43 «Про забезпечення  харчуванням і лікарськими засобами та виробами медичного призначення учасників спортивних заходів», зареєстрованого в  Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24 лютого 2016 року за № 9/2248, районної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням дванадцятої сесії Лохвицької районної ради шостого скликання від 19 квітня 2012 року та з метою посилення соціального захисту спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів, ліквідації існуючої диспропорції між розмірами харчування тренерів і спортсменів, створення належних умов для підготовки спортсменів до змагань:

1. Затвердити:

 

Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету учасників спортивних заходів (додається);

 

Порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів – учасників спортивних заходів районного рівня (додається);

 

Коефіцієнти застосування в районі норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів місцевого рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, груп видів спорту, виду спортивного заходу (додається);

 

Грошову норму витрат на забезпечення спортсменів – учасників спор-тивних заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення (додається).

 

2. Юридичному   сектору   апарату   райдержадміністрації  (Пономарен-ко В.М.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію в Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області протягом п’яти робочих днів з дня прийняття.

 

3. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної дер-жавної адміністрації (Коваленко В.І.) спільно з сектором інформаційної діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  апарату  райдержадміністрації  (Зозу-ля Ю.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Розпорядження голови

                                                                                Лохвицької районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                Полтавської області

                                                                                     05 липня 2016 року № 281                                                                                                   

                                                             Зареєстровано в Головному територіально-

                                                             му управлінні юстиції у Полтавській області

                                      08 серпня 2016 р. за № 66/2305

 

 

 

 

Порядок

забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету учасників спортивних заходів

 

1. Порядок  забезпечення  харчуванням  за  рахунок коштів районного бюджету учасників спортивних заходів (далі – Порядок) визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету учасників спортивних заходів районного рівня (далі – спортивні заходи).

 

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за рахунок коштів районного бюджету, належать: спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Лохвицького району на відповідний рік, затвердженого наказом завідувача сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької райдержадміністрації Пол-тавської області, зокрема участь у чемпіонатах, розіграшах Кубків Лохвицького району,  офіційні районні змагання, навчально-тренувальні збори спортсменів та  збірних команд району з видів спорту; спортивні заходи, що проводяться сектором у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області, школами вищої спортивної майстерності, спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву, дитячо-юнацькими спортивними школами, спеціалізованими закладами спортивного профілю, обласними федераціями, осередками всеукраїнських федерацій у Полтавській області, обласними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств (далі – спортивні організації), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

Спортивні заходи, що проводяться сектором у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області (далі - сектор), Лохвицькою комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою (далі – школа), осередками всеукраїнських федерацій у Лохвицькому районі, районними організаціями фізкультурно-спортивних товариств (далі – спортивні організації), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

 

3. За рахунок коштів районного бюджету під час проведення спортивних заходів забезпечуються харчуванням такі їх учасники:

спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення таких заходів (члени комплексної наукової групи, керівники заходів, допоміжні та обслуговуючі працівники, що забезпечують їх проведення), які відповідно до положень (регламентів) про проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід;

постійний та змінний склад спортсменів;

спортсмени, тренери та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення зборів (ветеринар, лікар, масажист, механік, оператор, хореограф, інші спеціалісти), які включені до списку учасників навчально-тренувальних зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори.

4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються в межах та за рахунок коштів районного бюджету.

 

5. Грошова добова норма витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів затверджується наказом завідувача сектору за погодженням з фінансовим управлінням Лохвицької райдержадміністрації Полтавської об-ласті, відповідно до грошової добової норми, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, згідно з коефіцієнтами застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, груп видів спорту, виду спортивного заходу (далі – коефіцієнти).

Групи видів спорту, добова норма готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів застосовуються відповідно до додатків  1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року № 689.

 

6. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі заходи, та/або організація яка відряджає команду забезпечує харчуванням їх учасників відповідно до положення (регламенту) про проведення зазначених заходів та добових норм і коефіцієнтів. Організатор, який проводить спортивні заходи, укладає угоди про надання послуг та забезпечення харчуванням учасників та спортивних суддів таких заходів за безготівковий розрахунок з закладом громадського харчування з урахуванням їх місцезнаходження, або перераховує в установленому порядку кошти районного бюджету на власні платіжні картки учасників та спортивних суддів, або здійснює виплату таких коштів готівкою з урахуванням добових норм і коефіцієнтів та пункту 5 цього Порядку.

 

7. Забезпечення харчуванням спортсменів збірних команд Лохвицького району з видів спорту та їх тренерів під час участі у спортивних заходах дер-жавного рівня, навчально-тренувальних зборах,  визначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється відповідно до грошових добових норм, визначених згідно з пунктом 5 цього Порядку, та добових норм і коефіцієнтів шляхом:

укладення з закладом громадського харчування договору про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим розрахунком;

надання закладом громадського харчування сухого пайка учасникам спортивних заходів;

перерахування коштів районного бюджету на власні платіжні картки або виплата таких коштів готівкою спортсменам, тренерам (відповідальним за проведення спортивних заходів), які забезпечують себе харчуванням самостійно з дотриманням встановленого режиму та раціону харчування.

Тренер-лікар збірної команди, лікар або головний (старший) тренер збірної команди з виду спорту на навчально-тренувальному зборі відповідно до добових норм і коефіцієнтів визначає раціон харчування в межах визначених калорій, складає меню, в тому числі щодо харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменів-юніорів.

 

8. Забезпечення харчуванням спортсменів і тренерів спортивних організацій та шкіл у разі наявності харчоблоку здійснюється шляхом закупівлі продуктів харчування відповідно до добових норм і коефіцієнтів виходячи з меню, яке складає тренер-лікар, лікар.

У разі відсутності в спортивних організаціях та школах харчоблоку та проведення навчально-тренувальних зборів за їх межами забезпечення харчуванням здійснюється шляхом укладення з закладом громадського харчування договору про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників таких спортивних заходів за безготівковим розрахунком відповідно до добових норм і коефіцієнтів з урахуванням вартості надання таких послуг, або перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки, або виплата таких коштів готівкою спортсменам та тренерам, які забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону харчування.

 

9. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та готової продукції несе заклад, який забезпечує харчуванням учасників спортивних заходів.

 

 

 

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації                                                     П.В.Бутко

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Розпорядження голови

                                                                                   Лохвицької райдержадмініст-                  

                                                                                   рації Полтавської області

                                                                                   05 липня 2016 року № 281

 

                                                             Зареєстровано в Головному територіально-

                                                             му управлінні юстиції у Полтавській області

                                      08 серпня 2016 р. за № 67/2306

 

 

 

 

Порядок

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів – учасників спортивних заходів районного рівня

 

1. Порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів – учасників спортивних заходів (далі – Порядок) визначає механізм забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів – членів збірних команд, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацької спортивної школи, що фінансуються з районного бюджету (далі – спортсмени), які є учасниками спортивних заходів (далі – спортивні заходи).

 

2. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок коштів, передбачених районним бюджетом на відповідний рік (далі – кошти районного бюджету).

 

3. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпечуються спортсмени згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід.

 

4. Під час забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів організатор, що проводить спортивний захід, керується Законами України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, „Про безпечність та якість харчових продуктів” та цим Порядком.

 

5. Під час проведення спортивного заходу організатор, що його проводить, забезпечує спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до грошової норми витрат на забезпечення спортсменів – учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 

6. До спортивних заходів, під час проведення яких спортсмени забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів районного бюджету, належать: спортивні заходи, що проводяться сектором у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області (далі – сектор), Дохвицькою комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою (далі – школа), осередками всеукраїнських федерацій у Лохвицькому районі, районними організаціями фізкультурно-спортивних товариств (далі – спортивні організації), які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету; під час проведення спортивних заходів  спортсмени,  які не включені до складу збірних команд, шкіл, у разі потреби забезпечуються аптечкою екстреної медичної допомоги.

 

7. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів здійснюються організатором, що проводить спортивний захід, згідно із затвердженим кошторисом витрат на проведення такого заходу та грошовими нормами витрат на забезпечення спортсменів – учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

 

8. Призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення на період проведення спортивного заходу, визначення графіка їх приймання (застосування) здійснюється тренером-лікарем збірної команди, лікарем спортивної організації або школи кожному спортсменові індивідуально з дотриманням антидопінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, таких міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції, як „Заборонений список”, з терапевтичного використання заборонених речовин та методів, з тестування.

 

9. Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення спортсменів, складається тренером-лікарем збірної команди та після погодження з головним тренером збірної команди та тренером–головним лікарем збірної команди або тренером та лікарем, відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого, лікарем спортивної організації, школи або лікарсько-фізкультурного диспансеру за погодженням з тренером або старшим тренером відділення надається керівникові організатора, що проводить спортивний захід.

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які по-винні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується організатором, що проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у кожному випадку.

 

10. Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснюється організатором, що проводить спортивний захід, на підставі відповідних заявок.

 

11. Організатор, що проводить спортивний захід, видає лікарські засоби та вироби медичного призначення тренерам-лікарям, лікарям та відповідальним за проведення заходу.

 

12. Тренер-лікар, лікар або відповідальний за проведення заходу видає лікарські засоби та вироби медичного призначення спортсменам згідно з відомістю про видачу таких засобів та виробів під розписку.

Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення.

 

 

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації                                                     П.В.Бутко

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Розпорядження голови

                                                                                   Лохвицької райдержадмініст-                  

                                                                                   рації Полтавської області

                                                                                   05 липня 2016 року № 281

 

                                                                                                                            

 

                                                             Зареєстровано в Головному територіально-

                                                             му управлінні юстиції у Полтавській області

                                      08 серпня 2016 р. за № 68/2307

 

 

 

 

Коефіцієнти

застосування в районі норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників спортивних заходів місцевого рівня з урахуванням добового розподілу енергетичних потреб, груп видів спорту, виду спортивного заходу

 

 

з/п

Учасники спортивних заходів

Коефіцієнти за видами спортивних заходів

навчально-тренувальні збори

спортивні змагання

Чемпіонати району, розіграші Кубків району, інші офіційні районні змагання, що включені до Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в районі, та спортивних організацій і Лохвицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи крім змагань серед спортсменів молодших вікових груп

Чемпіонати району, розіграші Кубків району, інші офіційні районні змагання серед спортсменів молодших вікових груп, що включені до Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в районі, та спортивних організацій і Лохвицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи

Чемпіонати району, розіграші Кубків району, інші офіційні районні змагання серед спортсменів усіх вікових груп, що включені до Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів в районі та спортивних в організацій і Лохвицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Види спорту з переважним проявом витривалості

спортсмени

0,7

0,5

0,2

2

Швидкісно-силові, складно-координаційні види спорту та спортивні єдиноборства

спортсмени

0,5

0,3

0,1

3

Спортивні ігри

спортсмени

0,7

0,4

0,2

4

Інші види спорту

спортсмени

0,3

0,2

0,1

5

Всі види спорту

тренери

0,2

0,2

0,1

тренери які безпосередньо проводять майстер-класи, уроки

0,15

0,15

0,15

спортивні судді, інші учасники

 

 

0,15

6

Фізкультурно-оздоровчі заходи

всі учасники

 

 

 

             

 

Примітка:

Для відновлення енергетичних витрат спортсменів-чоловіків у ваговій категорії понад 90 кілограмів з боксу, боротьби вільної, боротьби греко-римської, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо та спортсменів-жінок у ваговій категорії понад 70 кілограмів з боксу, боротьби вільної, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо до норм готових до вживання продуктів харчування можуть застосовуватися коефіцієнти групи видів спорту з переважним проявом витривалості.

 

 

 

 

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації                                                     П.В.Бутко

 

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            Розпорядження голови

                                                                                   Лохвицької райдержадмініст-                  

                                                                                   рації Полтавської області

                                                                                   05 липня 2016 року № 281

 

 

                                                            Зареєстровано в Головному територіально-

                                                             му управлінні юстиції у Полтавській області

                                                             08 серпня 2016 р. за № 69/2308

 

 

 

 

Грошова норма
витрат на забезпечення спортсменів — учасників спортивних
заходів лікарськими засобами та виробами медичного призначення

 

 

Вид забезпечення

Грошова норма, гривень на одну особу на добу

1—3 групи видів спорту

4 група видів спорту, всі види фіз-культурно-спортивної реабілітації інвалідів

Лікарські засоби та вироби медичного призначення

до 120

до 30

 

 

Примітки:

 

            1. Вартість рекомендованих лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, у тому числі тих, що передбачені для обов’язкової та позапланової імунізації, не може перевищувати 10 відсотків обсягу витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення, передбаченого у кошторисі на проведення спортивного заходу районного рівня.

 

            2. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів, зарахованих в установленому порядку кандидатами у збірні команди України за рік до початку Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Всесвітніх ігор, здійснюється за цими грошовими нормами, збільшеними на 50 відсотків.

 

            3. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується за поданням лікаря або особи, відпо-відальної за проведення спортивних заходів районного рівня.

 

 

 

 

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації                                                     П.В.Бутко

Наверх ↑