Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансовобюджетної дисципліни у 2015 році

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
13.03.2015
Номер: 
85

Відповідно до статті 6, пункту 3 частини першої статті 13, статей 18, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 13 лютого 2015 року № 44 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році»:   

1. Затвердити заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році (далі – заходи), що додаються.

2. Структурним    підрозділам   райдержадміністрації,   рекомендувати міськсільвиконкомам та головним розпорядникам коштів інформувати фінансове управління райдержадміністрації щодо виконання заходів щоквартально до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, для узагальнення та по-дальшого інформування Департамент фінансів облдержадміністрації щоквартально, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     Лохвицької районної

                                                                                     державної адміністрації                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     13.03.2015      № 85  

                                                                  

                                                        Заходи

щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел над-ходжень  до  бюджетів, дотримання  жорсткого  режиму  економії  бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

за виконання

1

                              2

          3

                     4

 

 

1

Вжити заходів щодо застосування

нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів при сплаті  земельного  податку та орендної плати за земельні ділянки

 

Березень – грудень

Управління агропромислового розвитку рай-держадміністрації спільно з Лохвицькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області та

міськсільвиконкомами

 

 

2

Проаналізувати рішення місцевих

рад щодо надання пільг зі  сплати

податків та зборів.  Ініціювати перед відповідними місцевими радами перегляд зазначених рішень у випадку недоцільного надання пільг

 

Березень – грудень

Фінансове управління райдержадміністрації

 

 

 

3

Вжити заходів щодо зменшення

заборгованості зі сплати податків

та зборів до місцевих бюджетів району

 

Березень – грудень

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з Лохвицькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області та

міськсільвиконкомами

 

 

4

 

Здійснювати щодекадний моніторинг стану погашення зарплатних боргів та виплати поточної заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях району, оперативне вжиття упереджу-вальних заходів щодо недопущення збільшення та виникнення зарплатних боргів. Надавати моніторинг контролюючим органам для вжиття відповідних заходів впливу щодо погашення зарплатних боргів та своєчасної виплати поточної заробітної плати на підприємствах

 

1, 11, 21

числа

щомісячно

Управління праці та

соціального захисту

населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

 

 

5

 

Залучати до участі в нарадах,  які проводяться в райдержадміністрації та засіданнях районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соці-альних виплат  представників районної робочої групи з координації роботи щодо легалізації виплат заробітної плати та зайнятості населення, районної ради профспілок,  громадських організацій з запрошенням керівників підприємств-боржників, пред-ставників міськсільвиконкомів

 

 

Березень – грудень

 

Управління праці та

соціального захисту

населення

райдержадміністрації

 

6

Забезпечити дотримання суворої

фінансово-бюджетної дисципліни

шляхом ефективного,  результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів,  належної організації та координації роботи розпорядників бюд-жетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

 Вжити заходів щодо дотримання жорсткого   режиму   економії бюджетних коштів (не менш як 1  відсоток видатків  на бюджетну

сферу)

 

Березень – грудень

Фінансове управління райдержадміністрації   спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету та

міськсільвиконкомами

 

 

7

Забезпечити дотримання вимоги

частини  четвертої  статті   77  Бюджетного кодексу України щодо врахування під час зат-вердження відповідного бюджету у    першочерговому    порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги,  які споживаються бюджетними установами

До 1

квітня

Фінансове управління райдержадміністрації   спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету,

міськсільвиконкомами

 

 

8

Забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв,  що споживаються,  у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності економії коштів

До 1 

квітня

Рекомендовано міськсільвиконкомам, головні розпорядники коштів районного бюджету

 

9

Забезпечити під час виконання

бюджету проведення своєчасної  та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої  заборгованості  з   таких виплат

Березень - грудень

Фінансове управління райдержадміністрації   спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету та

міськсільвиконкомами

 

 

10

Здійснити у разі заборгованості із

заробітної плати,  стипендій, пенсій,  інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат,  забезпечивши використання не менш як 90  відсотків наявних

коштів,  насамперед загального

фонду місцевих бюджетів

Березень - грудень

Фінансове управління райдержадміністрації   спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету та

міськсільвиконкомами

 

11

 

Вжити заходи щодо зменшення обсяду кредиторської  заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості

 

 

Березень - грудень

 

Рекомендовано міськсільвиконкомам, головні розпорядники коштів районного бюджету

 

12

 

Упорядкувати структуру штатної

чисельності працівників у межах

затверджених асигнувань  на оплату праці,  не допускати необґрунтованого збільшення такої чисельності

 

 

Березень - грудень

 

Рекомендовано міськсільвиконкомам, головні розпорядники коштів районного бюджету

 

 

13

 

Установити,  що здійснення  видатків,  пов’язаних із стимулюванням    працівників   кожної бюджетної установи проводиться за умови забезпечення у повному обсязі  за рахунок бюджетних коштів  обов’язкових виплат  із заробітної плати працівникам,  інших соціальних виплат,  у тому числі стипендій,  всіх бюджетних установ, що належать до бюджетної сфери відповідного розпорядника коштів

 

 

Березень грудень

 

Рекомендовано міськсільвиконкомам, головні розпорядники коштів районного бюджету

 

14

Розробити пропозиції стосовно

конкретних заходів щодо визначення системних напрямів  удосконалення мережі бюджетних установ та пропозицій стосовно внесення змін до нормативних актів  у частині приведення галузевих нормативів,  які застосовуються під час здійснення видатків на утримання соціально - культурних установ,  у відповідність

з фінансовими ресурсами місцевих бюджетів

Березень - грудень

Рекомендовано міськсільвиконкомам, головні розпорядники коштів районного бюджету

 

15

Забезпечити зменшення використання бюджетних коштів для проведення культурно-мистецьких заходів, заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат,  ювілеїв підприємств,  установ та

організацій,  а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій, спортивно-масових   заходів,  проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету,  обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок бюджетних коштів

 

Протягом року

Відділ культури і туризму  райдержадміністрації   спільно з міськсільвиконкомами

16

Підготовку проектів нових програм або внесення змін до затверджених програм,  що потребують  додаткового фінансування здійснювати лише за умови забезпечення  в повному обсязі у відповідному бюджеті видатків на оплату праці  та розрахунків за

енергоносії та комунальні послуги,  що споживаються бюджетними установами.

 

Підготувати пропозиції про внесення змін до програм щодо уточнення строків,  обсягів і джерел фінансування,  інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей бюджету та  з урахуванням результативності  їх виконання  у минулі роки

 

Березень - грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До

01 квітня

Структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з головними розпорядники коштів районного бюджету та міськсільвиконкомами

 

17

Проводити першочергове спрямування     вільних    залишків бюджетних коштів,  понадпланових надходжень та поточних надходжень до загального фонду відповідних місцевих бюджетів на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг для запобігання ви-никнення заборгованості

 

Березень-грудень

Фінансове управління райдержадміністрації спільно з міськсільвиконкомами

 

18

Запланувати звіти на засіданнях колегій головних розпорядників бюджетних коштів з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни

 

Березень-грудень

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Заступник керівника

апарату райдержадміністрації                                                  М.М.Стогній

Наверх ↑