Про затвердження Плану заходів щодо створення в районі безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016 – 2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
26.10.2016
Номер: 
443

Відповідно до вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», на виконання розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2015 року № 645 «Про затвердження Плану заходів щодо створення в області безбар’єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016 – 2020 роки», з метою звести до мінімуму існування ізоляції, дискримінації та нерівності на підґрунті фізичної інвалідності:

 

   1. Затвердити районний План заходів щодо створення безбар’єрного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016–2020 роки (далі – План заходів), що додається.

 

           2. Рекомендувати виконавчим комітетам міських та сільських рад визначитися з пріоритетами першочергового пристосування будівель, приміщень і споруд до потреб людей із нозологіями інвалідності; відобразити в місцевих Планах заходів послідовність дій для адаптації навколишнього оточення й усунення можливих проблем у сфері безбар’єрності.

 

           3. Головним розпорядникам коштів районного бюджету та рекомендувати виконавчим комітетам міських та сільських рад розглянути можливість збільшення видатків з місцевих бюджетів на 2017-й та наступні роки для реалізації Плану заходів. Про прийняті рішення інформувати райдержадміністрацію  щороку до 20 березня.

 

           4. Комітету забезпечення  доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі - Комітет доступності) посилити роль в частині здійснення моніторингу й контролю у створенні доступності для осіб з інвалідністю до   соціальної, транспортної інфраструктур, до об’єктів громадського призначення і сфери інформаційного середовища - рішення Комітету доступності вважати обов’язковим до виконання.

 

   5. Відповідальним за виконанням Плану заходів щокварталу до 15 числа місяця, що передує звітному, звітувати сектору містобудування, архітектури, житлово – комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Абдулкадиров Р.А.) для подальшого узагальнення та інформування Управління містобудування та архітектури Полтавської облдержадміністрації  щоквартально до 20 числа звітного місяця.

 

   6. Сектору інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Зозуля Ю.М.) забезпечити широке висвітлення реалізації Плану заходів у засобах масової інформації району.

 

   7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 листопада 2009 року № 431 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки».

 

   8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Єсікова О.О.

 

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    О.ПАПІРНЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

   ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Розпорядження голови

   райдержадміністрації

   26 жовтня 2016 р. № 443

 

 

 

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

 

щодо створення  безбар’єрного життєвого середовища для осіб з

інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2016–2020 роки

 

  1. Активізувати роботу Комітету доступності при райдержадміністрації спільно з громадськими організаціями інвалідів у вирішенні проблемних питань у сфері доступності об’єктів соціальної, архітектурної, транспортної       інфраструктури, інформаційного середовища та у здійсненні моніторингу стану виконання заходів доступності

 

Постійно

 

Комітет доступності спільно з міськсільвиконкомами.

           

           2. Налагодити механізм ефективної взаємодії державних, громадських структур у сфері «доступності» з організації спільних заходів, з висвітленням результатів співпраці шляхом проведення «круглих столів» (моніторинг щороку до 20 листопада)

 

Постійно

 

сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального       господарства та будівництва райдерж-адміністрації, Комітет доступності,  сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату рай-держадміністрації  спільно з міськсільвиконкомами, громадськими організаціями інвалідів (ГОІ).

 

 3. Забезпечити координацію дій і вжити дієвих заходів для удосконалення засобів «доступності» в усіх місцях громадського користування в кожному з населених пунктів району. Розробити єдиний Реєстр об’єктів, які потребують першочергового пристосування до потреб осіб з інвалідністю (моніторинг – щопівроку до 20 числа звітного місяця)

 

Постійно

 

сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Комітет доступності спільно з міськсільвиконкомами.

 4. Вжити дієвих заходів для впровадження «інклюзивного проектування» і «громадського контролю» під час розроблення та реалізації проектів будів-ництва, реконструкції, капітального ремонту громадських об’єктів і споруд з метою їх пристосування й адаптації до потреб осіб з  інвалідністю у повному обсязі (моніторинг – щопівроку  до 15 числа звітного місяця)

 

Постійно

 

сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації спільно з підприємствами та організаціями (усіх форм власності) у сфері проектування об’єктів архітектури.

 

  5. Установити контроль за врахуванням при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлового і громадського призначення потреб осіб з інвалідністю (моніторинг – щороку до 15 липня)

 

Постійно

 

сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації  спільно з міськсільвиконкомами.

 

  6. Вжити додаткових заходів на виконання вимог законів України, що стосуються створення безбар’єрного життєвого середовища для людей з інва-лідністю та інших маломобільних груп населення і забезпечити відповідальність за порушення вимог чинного законодавства, державних будівельних норм і правил у сфері надання якісної освіти, медичних і других послуг та соціального захисту особам з інвалідністю й іншим маломобільним групам населення у питаннях «доступності» (моніторинг вжитих заходів – щопівроку до 20 липня, до    20 грудня)

 

Постійно

 

сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації спільно з міськсільвиконкомами, Лохвицькою центральною районною лікарнею, комунальним закладом «Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги».

 

  7. Вжити дієвих заходів у сфері надання (отримання) послуг під час    перевезення пасажирів з інвалідністю на міських і міжміських маршрутах, а саме: забезпечити конкурсний відбір перевізників і транспортних засобів, проведення навчання та інструктажу водіїв і персоналу в розрізі «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та вимог «доступності» (моніторинг – щопівроку до 15 числа звітного місяця)

 

Постійно

 

відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації спільно з міськсільвиконкомами,  організаторами регулярних перевезень, перевізниками.

 

  8. Вжити додаткових заходів щодо поліпшення доступу осіб з інвалід-ністю, зокрема з ураженням органів зору та органів слуху, до інформації, приз-наченої для широкої публіки, у доступних форматах та з використанням технологій, що враховують різні форми інвалідності (моніторинг – щопівроку до    15 числа звітного місяця)

 

Постійно

 

сектор інформаційної діяльності та комунікацій з гро-мадськістю апарату райдержадміністрації, Комітет дос-тупності.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А. М. Власенко

Наверх ↑