Про затвердження Положення про преміювання у Лохвицькій районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
28.04.2017
Номер: 
153

Відповідно до  статті 6 Закону України «Про місцеві державні адмі-ністрації»,  статті 52 Закону України «Про державну службу», керуючись      постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», Типовим положенням про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів,    їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033, наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 жовт-     ня 1996 року за № 593/1618, враховуючи погодження профспілкового комітету працівників Лохвицької районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити  Положення про преміювання у Лохвицькій районній державній адміністрації, що додається.

 

2. Управлінню соціального захисту населення Лохвицької районної державної адміністрації (Інденко Н.О.), фінансовому управлінню Лохвицької     районної державної адміністрації (Клименко Т.С.), управлінню агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації (Ющенко Н.І.), відділу освіти Лохвицької районної державної адміністрації (Яковенко Т.В.), відділу культури і туризму Лохвицької  районної державної адміністрації (Мар-ченко С.М.):

 

1) до 10 травня 2017 року розробити положення про преміювання у відповідних структурних підрозділах, погодити їх з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності) та затвердити відповідними наказами;

2) до 20 травня 2017 року про проведену роботу поінформувати  відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату  Лохвицької   районної державної адміністрації.

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови        

Лохвицької районної

державної адміністрації

28 квітня 2017 р. № 153

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання у Лохвицькій районній державній адміністрації

 

 

І. Загальні положення

 

1. Положення про преміювання у Лохвицькій районній державній адмі-ністрації (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року  №  77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» та встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій:

 

1) державним службовцям, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Лохвицької районної державної адміністрації (далі – рай-держадміністрація) та структурних підрозділах, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

2) начальникам управління соціального захисту населення райдержадмі-ністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації та їх заступникам;

3) працівникам, які виконують функції з обслуговування в апараті рай-держадміністрації та структурних підрозділах, що обслуговуються відділом  фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

4) водію легкових автомобілів та прибиральникам службових приміщень відділу фінансово-господарського забезпечення апарату  райдержадміністрації.

 

 

2. Преміювання проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості,        заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців, інших працівників за доручену роботу або поставлені завдання.

 

3. Можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в      загальний результат роботи райдержадміністрації.

Вид преміювання, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, визначає голова райдержадміністрації залежно від особливостей виконання функцій і завдань відповідного структурного підрозділу (посади).

 

4. Встановлення премій проводиться головою райдержадміністрації     відповідно до цього Положення.

 

5. Розмір премії працівникам апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, встановлюється головою райдержадміністрації шляхом видання відповідного розпорядження, погодженого з головою профспілкового комітету працівників райдержадміністрації.

 

6. Преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ІІ. Порядок визначення розміру премії

 

1. Розмір місячної або квартальної премії залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи райдержадміністрації з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положеннями про відповідний структурний підрозділ, посадовою чи робочою інструкцією, а також дорученнями керівництва райдержадміністрації та безпосереднього керівника державного службовця, іншого працівника;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, робочих груп тощо).

 

2. Преміювання державного службовця за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для державних службовців, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

 

3. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених    законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія не нараховується.

 

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій

 

1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання в розрізі  апарату та кожного структурного підрозділу, що обслуговується цим відділом, залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома голови райдержадміністрації, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

2. Обґрунтовані  письмові подання щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії готуються:

1) керівником апарату райдержадміністрації – на кожного працівника  апарату райдержадміністрації;

2) заступниками голови  райдержадміністрації – на керівників структурних підрозділів  райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень);

3) керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації – на працівників, підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

3. Встановлення премій заступникам голови райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації у порядку, визначеному Полтавською обласною державною адміністрацією.

 

4. Встановлення премій керівнику апарату райдержадміністрації здійснюється головою  райдержадміністрації.

 

5. Бухгалтерські служби управління соціального захисту населення  райдержадміністрації, фінансового управління райдержадміністрації, управління  агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, відділу культури і туризму райдержадміністрації щомісяця або      щокварталу розраховують фонд преміювання в розрізі відповідного структурного підрозділу залежно від їхньої штатної чисельності та доводить зазначену інформацію до відома заступників голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків для підготовки обґрунтованих письмових подань щодо встановлення розміру місячної або квартальної премії керівникам цих структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступникам.

 

6.  Фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається райдержадміністрацією в межах фонду преміювання райдержадміністрації.

 

7. Місячна премія виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності     виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑