Про затвердження Положення про сектор у справах сім’ї, мо-лоді та спорту Лохвицької рай-онної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
07.04.2015
Номер: 
137

Відповідно до статті 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 

Затвердити Положення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації, що додається.

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження  голови

Лохвицької районної державної адміністрації

 

07.04.2015 № 137

 

 

Положення

про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької

районної державної адміністрації

 

1. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації (далі - сектор) є структурним підрозділом райдержадміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації.

2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відділу у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації та управлінню з питань фізичної культури та спорту Полтавської обласної державної адміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Лохвицької районної державної адміністрації, а також Положенням про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації (далі – Положення).

4. Сектор забезпечує виконання  повноважень, встановлених чинним законодавством України у сфері надання соціальної підтримки молоді, з питань поліпшення становища сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури та спорту.

5. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної молодіжної політики, підтримки сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, реалізації на території району державної політики з питань фізичної культури і спорту, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; підготовку пропозицій до проектів обласних цільових, галузевих та програм, розроблення, організаційне забезпечення та  реалізацію районних програм у сфері молодіжної політики, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, розвитку фізичної культури та спорту;

Продовження додатка

 

2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, у тому числі підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, організацію оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків  для участі їх у політичному, економічному і культурному житті, протидію торгівлі людьми, розвиток фізичної культури та спорту; координацію діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

3) здійснення координації діяльності і нагляду за виконанням органами місцевого самоврядування чинного законодавства України з питань реалізації державної молодіжної політики, підтримки сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку фізичної культури та спорту, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо застосування законодавства у цій сфері;

4) сприяння, в межах своїх повноважень, виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними,  дитячими та іншими громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї та спорту;

5) порушення, у встановленому порядку, клопотання про відзначення державними урядовими нагородами матерів, які народили та виховали 5 і більше дітей, преміями Кабінету Міністрів України та грантами Президента України обдарованої молоді;

6) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

7) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом;

8) забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

9)  здійснення наглядової діяльності за функціонуванням спортивних шкіл;

10) сприяння збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд,  утримання їх в належному стані.

6. Сектор, відповідно до визначених повноважень, виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

 

                                                                                          Продовження додатка

 

Державної служби молоді та спорту України та здійснює наглядову діяльність за їх реалізацією;

2) надає адміністративні послуги;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6) бере участь у розробленні та погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

7) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для голови районної  державної адміністрації;

9) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

10) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

11) розглядає, в установленому чинним законодавством України порядку, звернення громадян;

12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

14) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законодавством України повноважень;

15) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

17) забезпечує захист персональних даних;

18) готує та подає, в установленому порядку, аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції сектору, районній, обласній державним адміністраціям;

19) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної молодіжної політики, підтримки сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попе-редження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній, районній державним адміністраціям;

                                                                                         Продовження додатка

 

20) співпрацює зі службою у справах дітей районної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

21) у сфері здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

спрямовує та координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, що надають соціальні послуги сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям громадян;

22) щодо соціальної підтримки молоді, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

координує та забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання державних цільових програм з питань молодіжної політики, підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей, розвитку фізичної культури та спорту;

сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи у сфері молодіжної політики, підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей та в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених зазначеними суб’єктами;

вживає, в межах своїх повноважень, заходів  для  утвердження здорового  способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької   роботи   щодо  протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, на організацію відпочинку і дозвілля дітей та молоді, на пропаганду здорового способу життя;

проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу з питань, що належать до компетенції відділу;

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

Продовження додатка

 

здійснює нагляд за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

здійснює координацію діяльності і функцію нагляду за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення;

забезпечує, в межах своїх повноважень, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей;

надає, в межах своїх повноважень, багатодітним сім’ям та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;

надає методичну та організаційну допомогу територіальним органам центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

сприяє міжнародному співробітництву з питань молодіжної політики, підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості до виконання програм і здійснення відповідних заходів, проведення  спортивних змагань;

забезпечує формування та затвердження Єдиного календарного плану навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів; визначає розташування, веде облік суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері фізичної культури і спорту;

організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, сприяє залученню їх до занять фізичною культурою та спортом, здійснює пропаганду здорового способу життя;

сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського  руху;

організовує та проводить спартакіади, конкурси, турніри, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного, Всеукраїнського  рівнів в межах передбачених бюджетних призначень;

здійснює нагляд за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування, у встановленому порядку надає їм  відповідну категорію;

 

 

Продовження додатка

 

сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

23) готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Сектору;

24) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізкультури та спорту, підвищення їх кваліфікації, в установленому порядку надає тренерам-викладачам відповідні кваліфікаційні категорії;

25) здійснює інші передбачені чинним законодавством України повноваження.

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати, в установленому порядку, наради, проводити семінари, конференції та інші заходи з питань, що належать до компетенції сектору.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з територіальними органами міністерств, іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків,   періодичності   одержання   і   передачі   інформації,   необхідної   для

 

                                                                                         Продовження додатка

 

належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з відділом у справах сім’ї та молоді Полтавської обласної державної адміністрації в установленому чинним законодавством України порядку.

10. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

11) розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на сектор завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;

12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;

13) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

14) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

Наверх ↑