Про затвердження Положення про сектор з питань цивільного захисту Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
28.09.2016
Номер: 
395

Відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, керуючись       Рекомендаційним  переліком структурних підрозділів районної, районної в   мм. Києві та Севастополі держадміністрації, затвердженим постановою   Кабінету Міністрів України  від  18  квітня  2012 року № 606, Типовим положенням   про   структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року  № 887,          з  метою належної організації роботи сектору з питань цивільного захисту    Лохвицької райдержадміністрації:

 

 Затвердити  Положення  про сектор з питань цивільного захисту Лох-вицької районної державної адміністрації, що додається.

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                        райдержадміністрації

                                                                                              28 вересня 2016 р. № 395                     

 

             

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту

Лохвицької районної державної адміністрації

 

 1. Сектор з питань цивільного захисту Лохвицької  районної державної адміністрації (далі – сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і в межах Лохвицького району забезпечує виконання покладених на сектор зав-дань.

 2. Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний заступнику голови райдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу повноважень та підзвітний структурному підрозділу з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адмі-ністрації.

 3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами і Кодексами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 4. Сектор є органом управління Лохвицької ланки Полтавської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ланка територіальної підсистеми цивільного захисту).

 5. Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Лохвицького  району.

 6. Сектор відповідно до визначених у сфері цивільного захисту повноважень виконує такі завдання:

 1) здійснює забезпечення цивільного захисту на території Лохвицького району;

 2) здійснює забезпечення виконання завдань ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

 3) спільно із підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій бере участь у забезпеченні реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії;

 4) розробляє районні програми та плани заходів у сфері цивільного      захисту та здійснює контроль за їх реалізацією, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

 5) здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевих пожежних команд;

 6) розробляє заходи щодо створення районної системи централізованого оповіщення. Здійснює контроль за функціонуванням та підтриманням у постійній готовності районної системи централізованого оповіщення;

 7) здійснює забезпечення оповіщення та інформування населення про  загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

 8) забезпечує організацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій району від наслідків таких ситуацій;

 9) забезпечує організацію проведення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 10) організовує, планує заходи щодо евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

 11) спільно із спеціалізованими службами цивільного захисту бере участь у здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій;

 12) розробляє заходи та здійснює контроль за виконанням на території району заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації в особливий період;

 13) забезпечує створення і здійснює контроль за використанням районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 14) організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у   прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

 15) спільно із спеціалізованими службами цивільного захисту, органами місцевого самоврядування бере участь у організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час     ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

 16) спільно із органами місцевого самоврядування бере участь у забезпе-ченні соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації;

 17) здійснює забезпечення діяльності і функціонування районних комісій у сфері цивільного захисту;

 18) здійснює забезпечення плану комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, здійснює підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

 19) організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного      захисту;

 20) визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту;

 21) здійснює планування та організацію роботи з дообладнання або   спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

 22) розробляє заходи щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної, комунальної та приватної власності;

 23) веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту;

 24) спільно із підрозділам Державної служби України з надзвичайних ситуацій бере участь у здійсненні контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;

 25) бере участь у організації проведенням технічної інвентаризації       захисних споруд цивільного захисту;

 26) розробляє та проводить контроль за здійсненням комплексу інших заходів у сфері цивільного захисту;

 27) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації;

 28) здійснює погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації;

 29) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 30) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної і районної ради;

 31) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 34) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 35) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 36) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з    питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 37) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 38) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 40) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання посадових обов’язків;

 2) порушувати клопотання перед головою районної державної адмі-      ністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням   виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сили ланки територіальної підсистеми цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а   також окремих спеціалістів - за погодженням з їх керівниками;

 3) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, їх особам щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

 5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору.

 8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації за погодженням з Полтавською обласною державною адміністрацією, в установленому законодавством порядку про державну службу.

 10. Завідувач сектору:

 1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

 2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

 3) розробляє посадові інструкції працівників сектору;

 4) планує роботу сектору, вносить пропозиції з питань цивільного захисту при формуванні планів роботи районної державної адміністрації;

 5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

 6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

 7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень;

 8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 9) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого      самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

 10) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників сектору;

 11) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

 12) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо приз-начення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законо-давством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 13) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового та службового розпорядку та виконавської дисципліни;

 14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 11. Працівники сектору призначаються (приймаються) на роботу головою райдержадміністрації в установленому законодавством порядку про державну службу та про працю.

 12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑