ДОВІДНИК РЕЗЕРВІСТАМ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

Версія для друкуВерсія для друку

ДОВІДНИК РЕЗЕРВІСТАМ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

Питання виконання військового обов’язку (проходження військової служби) та особливостей застосування соціально-правового захисту в умовах правового режиму воєнного стану

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………

І.  Основна частина……………………………………………….

1.1 Перелік основних нормативно-правових актів з питань виконання військового обов’язку (проходження військової служби) та особливостей застосування соціально-правового захисту в умовах правового режиму воєнного стану…………….

1.2 Сутність правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування …………………………………………….

ІІ. Особливості виконання обов’язків в запасі та проходження військової служби військовозобов’язаними та резервістами……

2.1 Права та обов’язки резервістів

 

………………………...……….

 

2.2 Порядок звільнення (відрахування) від проходження навчальних зборів…………………………………………………...

2.3 Орієнтовний розрахунок проведення виплат резервістам та військовозобов’язаним за участь у навчальних зборах…………..

ІІІ. Особливості проходження військової служби військовослужбовцями військової служби за призовом осіб офіцерського складу………………………………………………...

3.1 Права та обов’язки військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу…………………………….

3.2 Порядок нарахування і виплати грошового забезпечення та інших соціальних виплат військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу …………………

ІV. Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців ………………………

V. Перелік корисних контактів та посилань на електронні джерела інформації з питань соціально-правового захисту …….

 

3

 

4

 

 

 

 

4

 

 

5-7

 

 

7

 

7-10

 

10-11

 

11-14

 

 

14

 

14-17

 

 

18-24

 

25-27

 

 

28-29

 

 

ВСТУП

 

Цей довідник розроблено Головним управлінням морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України з метою надання допомоги в організації та проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з такими категоріями особового складу Збройних Сил України як військовозобов’язані, резервісти та військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

В довідник включені положення нормативно-правових актів з питань виконання військового обов’язку, проходження військової служби та механізмів реалізації вказаними категоріями осіб пільг і соціальних гарантій саме в умовах правового режиму воєнного стану.

Довідник рекомендується використовувати в діяльності військових комісаріатів та військових частин при організації та проведенні зборів з військовозобов’язаними та резервістами, проведенні призову, до підготовки та становлення на посадах офіцерів за призовом, у вирішенні звернень, клопотань, наданні роз’яснень з питань соціального та правового захисту.

 

 

 

 

  1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

1.1 Перелік основних нормативно-правових актів з питань виконання військового обов’язку (проходження військової служби) та особливостей застосування соціально-правового захисту в умовах правового режиму воєнного стану

Конституція України;

Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ “Про оборону України”               (зі змінами);

Закон України від 06.12.1991 № 1934-ХІІ “Про Збройні Сили України”      (зі змінами);

Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (зі змінами);

Закон України від 25.03.1992 № 2232-ХІІ “Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами);

Закон України від 12.05.2015 № 389-ХІІІ “Про правовий режим воєнного стану” (зі змінами);

Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (зі змінами);

Указ Президента України від 29.10.2012 № 618/2012 “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов'язаних та резервістів” (зі змінами);

наказ Міністерства оборони України від 19.01.2016 № 27 “Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України”;

наказ Міністра оборони України від 12.05.2007 № 80 “Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів” (зі змінами);

наказ Міністра оборони України від 07.06.2018  № 260 “ Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”;

наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 24.01.2013 № 16 “Про затвердження Інструкції про порядок комплектування резервістами органів військового управління, військових частин Збройних Сил України”;

методичні рекомендації Генерального штабу Збройних Сил України               від 07.07.2016 № 18664/С “Щодо прийому, розміщення та всебічного забезпечення резервістів, порядку підготовки та проведення з ними занять”.

 

1.2 Сутність правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування

Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 12.05.2015 року № 389-VIII (далі – Закон) та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Воєнний станце особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Військовим командуванням, якому згідно із Законом надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є:

Генеральний штаб Збройних Сил України, Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування з’єднань та військових частин Збройних Сил України;

органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

На територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації.

 

Порядок введення воєнного стану

 

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд Президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України.

У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проект закону.

Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу Президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.

За рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію в установленому порядку указом Президента України, утворені відповідно до законів України військові формування залучаються разом із правоохоронними органами до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, згідно з їх призначенням та специфікою діяльності.

Органи державної влади України та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, а також громадяни зобов’язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території.

Порядок взаємодії військового командування та військових адміністрацій з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення додержання правового режиму воєнного стану, захисту безпеки громадян та інтересів держави, а також підпорядкування чи оперативного підпорядкування їм інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, або їх з’єднань, військових частин, установ та організацій визначається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

 

Гарантії законності в умовах воєнного стану

 

В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

Особи, винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану, притягаються до відповідальності згідно із законом.

 

Припинення та скасування воєнного стану

 

Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено.

До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності Президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях, про що має бути негайно оголошено через засоби масової інформації.

 

II. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ В ЗАПАСІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМИ ТА РЕЗЕРВІСТАМИ

 

2.1 Інформація про обов’язки та права військовозобов’язаних та резервістів в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 3 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” правовою основою військового обов'язку і військової служби є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України""Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", інші закони України, а також прийняті відповідно до них укази Президента України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання військового обов'язку, проходження військової служби, служби у військовому резерві та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Щодо військового обов'язку зокрема виділяють такі категорії як:

військовозобов'язані − особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти − особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Крім того, в особливий період на службу у військовому оперативному резерві першої черги в обов’язковому порядку зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві.

Особливості проходження служби у військовому резерві, в тому числі виконання резервістами обов’язків служби у військовому резерві, визначаються Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” та відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України.

Під статусом резервіста слід розуміти сукупність його прав, свобод, які гарантуються державою, а також обов’язків та відповідальності резервіста, що встановлюються законодавством України з питань військового обов’язку, військової служби та служби у військовому резерві.

За призваними на збори резервістами на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов'язків, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону

Резервіст набуває статусу військовослужбовця:

у воєнний час – після видання наказу командира військової частини про призов резервіста на військову службу у зв’язку із мобілізацією;

у мирний час – у разі прийняття відповідного рішення про застосування за призначенням Збройних Сил в цілому або окремих військових частин з їх складу для виконання завдань, визначених Законом України “Про Збройні Сили України”.

У цей період резервісти виконують обов’язки військової служби, користуються правами та пільгами і несуть юридичну відповідальність у повному обсязі, передбаченому для військовослужбовців.

Військовозобов’язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Про початок та закінчення зборів військовозобов’язаних та резервістів видається відповідний наказ командира військової частини.

Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ) у мирний час (особливий період) відповідно до:

рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ), в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Оповіщення резервістів про їх виклик до військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, для виконання обов'язків служби у військовому резерві або про призов на військову службу під час мобілізації організовується командирами (начальниками) військових частин (установ). Командирами (начальниками) військових частин (установ) організовується інформування роботодавців, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про мету та можливі строки залучення резервістів до виконання обов'язків служби у військовому резерві або призову на військову службу. Строки оповіщення та інформування визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України.

В особливий період військовослужбовці проходять військову службу, резервісти призиваються на військову службу, а військовозобов’язані виконують військовий обов’язок у запасі в порядку, передбаченому Положенню про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

Резервісти вважаються такими, що виконують обов’язки служби у військовому резерві:

на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

на шляху прямування до місця виконання обов’язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок;

поза військовою частиною, якщо перебування там передбачено обов’язками резервіста або наказом відповідного командира (начальника) військової частини (установи).

Резервісти і військовозобов’язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира військової частини. Військовозобов’язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору в строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів.

Доукомплектування особовим складом Збройних Сил України в особливий період здійснюється за рахунок призову військовозобов’язаних, громадян призовного віку чоловічої статі та резервістів, а також прийому громадян на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці військової служби за призовом, військовозобов’язані і резервісти, які мають військові звання сержантського, старшинського або офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без врахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовозобов’язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитними для Збройних Сил України спеціальностями у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено.

 

2.2 Порядок звільнення (відрахування) від проходження навчальних зборів

Від проходження зборів звільняються (крім резервістів):

працівники Збройних Сил України та інших військових формувань;

працівники підприємств, установ і організацій цивільної авіації, які безпосередньо забезпечують перевезення, обслуговування та ремонт повітряних суден і аеродромної техніки;

плавучий склад суден морського і річкового транспорту та суден рибної промисловості в період навігації;

особи, які працюють у сільському господарстві, а також зайняті на підприємствах з ремонту сільськогосподарської техніки, - в період посівних і збиральних робіт, за винятком перевірочних зборів;

науково-педагогічні (педагогічні) працівники вищих, професійно-технічних і середніх навчальних закладів - в період, коли у цих закладах проводяться заняття;

студенти вищих навчальних закладів з денною і вечірньою формами навчання – на весь строк навчання, а студенти вищих навчальних закладів із заочною формою навчання і такі, що здають іспити екстерном, а також аспіранти та докторанти – в період екзаменаційних сесій;

вагітні військовозобов’язані-жінки;

особи, звільнені з військової служби, - протягом року після звільнення в запас, за винятком перевірочних зборів;

військовозобов’язані, які мають дітей віком до трьох років або трьох і більше дітей віком до 16 років;

військовозобов’язані – у зв’язку з депутатською діяльністю;

військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час;

військовозобов’язані, які уклали контракт про перебування у резерві служби цивільного захисту, - з метою підготовки резерву служби цивільного захисту;

студенти, які навчаються у вищих і середніх духовних навчальних закладах;

священнослужителі, які займають посаду в одній з релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку;

кандидати в народні депутати України, зареєстровані в установленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно.

В окремих випадках, за наявності інших поважних причин і подання військовозобов’язаними відповідних документів, рішення про звільнення від проходження зборів приймається районним (міським) військовим комісаріатом, де вони перебувають на військовому обліку.

Резервіст може бути звільнений від проходження навчальних зборів, наказом командира (начальника) військової частини (установи), в складі якої він проходить навчальні збори, відповідно до вимог пункту 35 “Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”, зокрема у зв’язку з:

хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;

іншими обставинами – за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Звільнення резервіста від виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім’ї, до яких додаються відповідні документи.

Резервісти під час виконання обов’язків служби у військовому резерві мають право на відпустку за сімейними обставинами та з інших причин згідно із законодавством.

У випадку звільнення резервіста від проходження навчальних зборів, обов’язково в день звільнення повідомляється районний (міський) військовий комісаріат, де резервіст перебуває на військовому обліку, та направляється відповідне письмове підтвердження (витяги з наказів, копії протоколів, постанов, повідомлень, довідок тощо).

 

2.3 Орієнтовний розрахунок проведення виплат резервістам та військовозобов’язаним Збройних Сил України за участь у навчальних зборах

Резервісту за 30 діб підготовки виплачується:

грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць для працездатних осіб (з 01.01.2018 року – 1 762 грн.) – від 2 643 до 3 524 грн. (в залежності від військового звання);

для тимчасово не працюючих – мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (з 01.01.2018 року –                   1 762 грн.);

добові (за кожен день зборів залежності від військового звання –                         від 360 до 900 грн.);

грошова винагорода в кінці року (фіксований розмір якої залежить від військового звання – від 1 600 до 3 100 грн.).

У підсумку загальна сума грошових виплат непрацюючим резервістам у 2018 році за місяць підготовки складає від 5 194 до 7 651 грн., що майже в три рази перевищує виплати військовозобов’язаним.

Крім того, для працюючих резервістів компенсується виплата середньомісячної заробітної плати за місцем роботи (за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві з 01.01.2018 року – не менше                3 723 грн.).

Так резервіст, який працює (при мінімальній заробітній платі) за місяць зборів у 2018 році отримуватиме від 6 773 до 9 229 грн. (в залежності від військового звання).

Резервісту компенсується вартість проїзду або здійснюється його доставка силами військового комісаріату.

Резервісту гарантується:

збереження місця роботи;

державне страхування на час зборів.

Резервіст забезпечується безкоштовно:

військовою формою одягу;

харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням під час зборів.

Командир (начальник) має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково тільки за:

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю військовослужбовців або інших осіб;

порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків;

порушення статутних правил взаємовідносин між резервістами (військовослужбовцями), що не містять у собі складу злочину;

недбале ставлення до служби в резерві, якщо це не містить у собі складу злочину;

невихід резервіста на заняття (збори), а також самовільне залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше 3 годин протягом робочого дня;

невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

 

Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

 

які звільняються зі служби у військовому резерві за службовою невідповідністю та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи права займати певні посади;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов’язків, чи вчинення злочинів;

у зв’язку із систематичним невиконанням резервістом умов контракту.

Орієнтовний розрахунок виплат за участь у навчальних зборах наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Орієнтовний розрахунок виплат за участь у навчальних зборах.

 

Склад резервістів та військовозобов’язаних

(залежно від військового

звання)

Коефіцієнт від мінімального прожиткового мінімуму

на місяць для працездатних осіб

(на 01.01.2018 – 1 762 грн.)

Грошова виплата 1резервістам,

грн.

Добові резервістам та в/зобов’язаним

(від 20 до 50% залежно від в/звання (по 60 грн. за добу за 30 днів)),

грн.

Одноразове грошове заохочення1, 2резервістам (виплачується в/ч

у січні поточного року за підсумками минулого року на карткові рахунки пропорційно до часу служби в резерві),

грн.

Грошове забезпечення безробітним резервістам та військовозобов’язаним 3(виплачується у в/ч по закінченню зборів, на 01.01.2018 – 1 762 грн.),

грн.

Мінімальна середня заробітна платня працюючим резервістам та військовозобов’язаним
(виплачується в два етапи за місцем роботи напередодні та по закінченню навчальних зборів, станом на 01.01.2018 – не менше ніж 3 723 грн.),

грн.

 

Вищий офіцерський

2,0

3 524

900

до 3 100

1 762

не менше ніж 3 723

 

Старший офіцерський

1,9

3 348

720

до 2 800

 

Молодший офіцерський

1,8

3 172

630

до 2 500

 

Прапорщики, старші прапорщики, мічмани, старші мічмани

1,7

2 995

630

до 2 200

 

Молодші сержанти, сержанти, старші сержанти, старшини, старшини 2 ст, старшини 1 ст, головні старшини, головні корабельні старшини

1,6

2 819

540

до 1 900

 

ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАТ (після всіх утримань) 4

за рік, залежно від військового звання, за умови проходження
30-денних навчальних зборів

 

резервістам:

військовозобов’язаним:

 

безробіт-ним

працюю-чим

безробіт-ним

працюю-чим

 

від 5 194

до 7 651

від 6 773

до 9 229

від 1 778

до 2 318

від 3 357

до 3 897

 

Рядовий склад

1,5

2 643

360

до 1 600

 

 

Примітка:    

1Грошова виплата та одноразове грошове заохочення виплачується тільки резервістам.

2 Резервістам, які прослужили у військовому резерві Збройних Сил України неповний календарний рік, заохочення виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби.

3 Резервістам та військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють, за весь період зборів у військовій частині виплачується грошове забезпечення виходячи з розрахунку одного мінімального прожиткового мінімуму, на 1 січня 2018 календарного року він складає – 1 762 грн.

4  Із нарахованих сум утримуються ставки податку на доходи фізичних осіб (в розмірі 18%) та військового збору (в розмірі 1,5%).

 

ІІІ.    ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ

ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ

 

3.1 Права та обов’язки військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Зазначена норма Закону поширюється на громадян України віком                      до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу,

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Необхідно ураховувати, що на період проведення мобілізації або введення воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Це означає, що у разі потреби військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили встановлені строки, можуть бути відповідно до Указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців.

При цьому накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас за підставами, що відповідають підставам звільнення, визначеним частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”.

Основні права військовослужбовців, пов’язані з проходженням служби

 

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України “Про оборону України” (далі – Закон), зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону, особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Час навчання в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону, які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону, зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

За військовослужбовцями військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання осіб, звільнених із строкової військової служби, за поданням військовий комісаріат в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету. Вони користуються за інших рівних умов переважним правом на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці протягом двох років з дня звільнення із військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

При переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

1) підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

2) добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

 

Забезпечення жилими приміщеннями

 

Держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР (зі змінами) та іншими законами, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У відповідності до частини 1 статті 71 Житлового Кодексу Української РСР (зі змінами) жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім’ї понад шість місяців у випадку призову офіцерів із запасу на військову службу на строк до трьох років – протягом усього періоду проходження військової служби; а якщо під час її проходження вони отримали поранення, інше ушкодження здоров’я та перебувають на лікуванні в медичних закладах або потрапили в полон чи визнані безвісно відсутніми – на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після звільнення з військової служби після закінчення ними лікування в медичних закладах, незалежно від строку лікування, повернення з полону, скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи ухвалення судом рішення про оголошення особи померлою.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та зараховані на квартирний облік у військовій частині за місцем проходження служби.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства, якщо вони не займали жилих приміщень за місцем проходження служби.

У разі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу і не перебувають у шлюбі, розміщуються у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян, а сімейні – у сімейних гуртожитках.

У разі відсутності жилих приміщень для проживання військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та члени їх сімей зобов’язані вивільнити займане ними службове жиле приміщення у двотижневий строк з дня виключення зазначених військовослужбовців із списків особового складу військової частини.

 

Соціальні переваги членів сімей військовослужбовців

 

Члени сімей військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

Місцеві ради надають позачергово місця дітям військовослужбовців у дитячих закладах за місцем проживання.

 

Звільнення з військової служби

 

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, звільняються із служби на підставах:

а) у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби;

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

в) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

г) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

ґ) у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

д) у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

е) у зв’язку з припиненням громадянства України.

Під час воєнного стану:

а) за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

б) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

 

3.2 Порядок нарахування і виплати грошового забезпечення та інших соціальних виплат військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу

Нарахування та виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюються відповідно до:

Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260;

наказу Міністерства оборони України від 22.05.17 № 280 “Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України;

рішення Міністра оборони України від 26.03.2018 № 248/1479.

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби.

До складу грошового забезпечення входять:

щомісячні основні види грошового забезпечення (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років);

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення (винагороди, допомоги).

Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується в поточному місяці за минулий до 20 числа щомісячно, а в разі надходження коштів пізніше цього терміну – протягом трьох днів після їх надходження.

 

Посадові оклади осіб офіцерського складу

 

Посади

Тарифний розряд*

Тарифний коефіцієнт

Розмір окладу

з 01.03.2018 (грн) **

Командир взводу

9 - 13

1,8 - 2,0

3 170 – 3 520

Командир роти

17 - 20

2,32 - 2,56

4 090 – 4 510

Командир батальйону

21 - 25

2,64 - 2,96

4 650 – 5 220

Інші посади

Наказ МОУ від 01.03.2018  № 90

Примітка.

* Тарифний розряд визначений в штаті військової частини за кожною посадою окремо.

** Розмір посадового окладу обраховується шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (з 01.01.2018 р. – 1 762 грн), на відповідний тарифний коефіцієнт (результат заокруглюється до десяти гривень).

Оклади за військовим званням

 (постанова КМУ від 30.08.17 р. № 704)

Військові звання

Тарифний коефіцієнт

Розмір окладу
з 01.03.2018 (грн)*

Молодший лейтенант

0,60

1 060 

Лейтенант

0,64

1 130 

Старший лейтенант

0,68

1 200 

Капітан

0,72

1 270 

Майор

0,76

1 340 

Підполковник

0,80

1 410 

Полковник

0,84

1 480 

 

Примітка:

Розмір окладу за військовим званням обраховується шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (з 01.01.2018 р. – 1 762 грн), на тарифний коефіцієнт за відповідним присвоєним військовим званням (результат заокруглюється до десяти гривень).

 

Надбавка за вислугу років

(постанова КМУ від 30.08.17 р. № 704)

Вислуга років *

Розмір надбавки

(у % від ОВЗ+ПО)

 
 

1 - 5

25 

 

5 - 10

30 

 

10 - 15

35 

 

15 - 20

40 

 

20 - 25

45 

 

25 і більше

50 

 

Примітка.

* Вислуга років для виплати військовослужбовцям НВР обчислюється кадровим (стройовим) органом військової частини на підставі особової справи військовослужбовця та інших документів (за їх наявності), що підтверджують проходження військової служби, і щороку до початку нового року оголошується наказом командира військової частини.

 

Надбавка за особливості проходження служби

(постанова КМУ від 30.08.17 р. № 704; рішення МОУ від 26.03.18 № 248/1479)

Категорія військовослужбовців

(крім військовослужбовців строкової військової служби)

Розмір надбавки % від

(ПО+ОВЗ+НВР)

Усі військовослужбовці

10

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах:

у складі бойових обслуг (чергових бойових обслуг) (змін) військових частин і підрозділів, які несуть бойові чергування з протиповітряної оборони, протичовнової оборони (за умови несення в минулому місяці бойового чергування);

командирів і старших механіків-водіїв танків і гаубичних самохідно-артилерійських установок у підрозділах зберігання та обслуговування бронетанкової техніки;

наземних авіаційних спеціалістів, які забезпечують безпеку польотів літаків і вертольотів згідно із затвердженим Міністром оборони України переліком посад;

наземного інженерно-технічного складу, які беруть участь у підготовці та проведенні випробувань, забезпеченні безпеки польотів за методикою льотних випробувань авіаційних комплексів та іншого бортового і навісного обладнання літальних апаратів.

 

12

 

 

 

 

 

12

 

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах: інструкторського та викладацького складу навчальних центрів (центрів підготовки), полігонів;

у дисциплінарних військових частинах;

інструкторів з бойової армійської системи;

військовослужбовці, які мають сертифікат інструктора бойової армійської системи (за умови фактичного проведення занять з особовим складом за цією системою).

12,5

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах:

в екіпажах танків, самохідно-артилерійських установок, зенітних самохідних установок, бойових машин піхоти, бойових розвідувальних і десантних машин, самохідних гаубиць;

у навчальних танкових частинах і підрозділах на посадах старших інструкторів та інструкторів по водінню танків і самохідно-артилерійських установок, які входять за штатом в обслугу екіпажів цих бойових машин як старші механіки-водії або механіки-водії;

обслуг самохідних пускових установок зенітних ракетних комплексів і самохідних станцій виявлення і наведення цих комплексів.

13,0

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах:

водолазів (за умови допущення до виконання водолазних робіт);

в екіпажах надводних кораблів, морських суден, самохідних рейдових суден, катерів;

у з’єднаннях, військових частинах і підрозділах ВДВ (ДШВ), ССО, морської піхоти та військових частинах А1420, А1430 ВМС Збройних Сил України;

у військових частинах і підрозділах спеціального призначення Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (згідно з переліком, затвердженим Міністром оборони України);

у пошуково-рятувальній і парашутно-десантній службах (центрах, групах), штатних спортивних командах з парашутних видів спорту, парашутистів-випробувачів.

13,5

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах штатних пожежних розрахунків (команд) військових частин (за час виконання робіт з ліквідації пожеж).

14,5

Військовослужбовці, які проходять військову службу на посадах льотного складу.

100

 

Щомісячна премія військовослужбовцям

 (наказ МОУ від 11.06.2008 № 260;  рішення МОУ від 26.03.18 № 248/1479)

Тарифний розряд за посадою

Розмір премії % від ПО

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом у ЗС України (крім військовослужбовців, що проходять військову службу у ССО, ВДВ (ДШВ), морській піхоті ВМС ЗС України та військовій частині А0952).

Військовослужбовцям, які проходять військову службу у ССО, ВДВ (ДШВ), морській піхоті ВМС ЗС України та військовій частині А0952 (крім військовослужбовців на посадах офіцерського складу командування ССО, командування ВДВ (ДШВ), Командування морської піхоти ВМС ЗС України).

1

133 

200 

2

129 

194 

3

124 

188 

4

119 

182 

5

115 

177 

6

111 

171 

7

106 

165 

8

102 

160 

9

98 

154 

10

94 

149 

11

91 

144 

12

87 

139 

13

83 

134 

14

80 

129 

15

76 

124 

16

73 

119 

17

70 

115 

18

67 

110 

19

64 

106 

20

61 

101 

21

58 

97 

22

55 

93 

23

52 

89 

24

50 

85 

25

47 

81 

26

45 

78 

27

43 

74 

28

41 

70 

29

39 

67 

30

37 

64 

31

35 

61 

32

33 

57 

33

32 

54 

34

30 

52 

35

29 

49 

36

27 

46 

37

26 

43 

38

25 

41 

39

24 

38 

40

23 

36 

41

22 

34 

42

21 

32 

43

21 

30 

44

20 

28 

45

20 

26 

46

20 

24 

47

20 

23 

48

20 

21 

49 - 60

20 

20

 

Виплата щомісячної премії військовослужбовцям здійснюється на підставі наказу командира військової частини, який видається до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням військової дисципліни, наявності дисциплінарних стягнень, показників виконання службових обов’язків.

Премія в максимальному розмірі встановлюється за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових (посадових) обов’язків і за умови, що в розрахунковому місяці немає накладеного на військовослужбовця дисциплінарного стягнення.

Командир військової частини позбавляє військовослужбовців премії частково на:

10 % – у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення “догана”;

20 % – у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення “сувора догана”;

40 % – у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень “догана” (“сувора догана”);

50 % – у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень “догана” (“сувора догана”).

Командир військової частини позбавляє премії частково за календарний місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому у військову частину надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром (начальником).

Премія не встановлюється в разі:

накладення на військовослужбовця більше трьох стягнень;

невиходу на службу (навчання) без поважних причин;

вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин);

прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння);

накладення стягнення “попередження про неповну службову відповідність”, “пониження в посаді”, “пониження у військовому званні на один ступінь“, “позбавлення військового звання”;

притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків;

скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем.

 

ПРИКЛАД № 1.

НАРАХУВАННЯ МІСЯЧНОГО ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Оклад за військовим званням (ОВЗ) – 600,00 грн

2. Посадовий оклад (ПО) – 2 730,00 грн

3. Надбавка за вислугу років (НВР) ‑ 25 % (від ПО+ОВЗ):

(600,00 + 2 730,00) * 25 % = 832,5 грн

4. Надбавка за особливості проходження військової служби (НОПС) – 10 %

(від ПО+ОВЗ+НВР): (600,00 + 2 730,00 + 832,5) * 10 % = 416,25 грн

5. Премія – 119 % (від ПО): 2 730 * 119 % = 3 248,70 грн

Разом нараховано:(600,00 + 2 730,00 + 832,5 + 416,25 + 3 248,70) = 7 827,45 грн.

Способи отримання грошового забезпечення:

  • особисто (готівкою чи на картковий рахунок);
  • отримання коштів іншою особою (за належно оформленою довіреністю);
  • виплата членам сімей (у тому числі в разі неможливості отримання грошового забезпечення під час участі в бойових діях, перебування в полоні та оголошення військовослужбовця безвісти відсутнім) у такі способи:
  • готівкою (через касу військової частини);
  • поштовим переказом (з обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок військової частини);
  • зарахуванням на картковий (банківський) рахунок.

Спосіб отримання грошового забезпечення визначається за заявою військовослужбовця (члена його родини).

 

Грошова допомога для оздоровлення

Особам офіцерського складу один раз на рік надається ГДО в розмірі місячного грошового забезпечення.

ГДО надається військовослужбовцям за місцем штатної служби в разі вибуття їх у щорічну основну відпустку або без вибуття у відпустку (за їх зверненням (рапортом) протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини.

Розмір ГДО визначається виходячи з посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород), на які військовослужбовець має право за займаною ним штатною посадою на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

ПРИКЛАД № 2.

НАРАХУВАННЯ ГДО

(до розрахунку беруться складові грошового забезпечення, наведені в ПРИКЛАДІ № 1)

1. Оклад за військовим званням (ОВЗ) – 600,00 грн

2. Посадовий оклад (ПО) – 2 730,00 грн

3. Надбавка за вислугу років (НВР) ‑ 25 % (від ПО+ОВЗ)  – 832,5 грн

4. Надбавка за особливості проходження військової служби (НОПС) – 10 %
(від ПО+ОВЗ+НВР) – 416,25 грн

5. Премія – 119 % (від ПО) – 3 248,70 грн

Разом нараховано ГДО – 7 827,45 грн.

 

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям

 після укладення ними першого контракту

Категорія

Термін контракту (років)

Розмір винагороди

(прожиткових мінімумів)

Сума у 2018 році

грн

особи рядового складу

3

8

14 096

особи сержантського і старшинського складу

3 – 5

9

15 858

особи офіцерського складу

1 – 5

10

17 620

Одноразова грошова допомога виплачуться за рапортом військовослужбовця після набрання чинності першого контракту, призначення на посаду та вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу командира військової частини.

 

 

IV. ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ В РАЗІ ЗАГИБЕЛІ (СМЕРТІ) АБО КАЛІЦТВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Керівні документи:

1. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 р. № 975 “Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві” (далі – Порядок).

3. Наказ Міністра оборони України від 14.08.2014 № 530 “Про затвердження Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей”.

4. Наказ Міністра оборони України від 31.12.2014 № 937 “Про затвердження Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України”.

Розміри одноразової грошової допомоги

в прожиткових мінімумах для працездатних осіб.

У разі загибелі (смерті)

У разі поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання обов’язків військової служби

У разі інвалідності

під час виконання обов’язків

військової служби

У разі інвалідності

під час проходження військової служби

750 - кратний –

 1 321,5 тис. грн.

(1762 грн. х 750) – для загиблих під час виконання обов’язків військової служби

 

500 - кратний –

881 тис. грн.

(1762 грн. х 500) –  у разі смерті в період в/служби

у %

від 70-кратного

(від 123,3 тис. грн.)

 

для строкової служби

у  %

від 50-кратного

(від 88,1 тис. грн.)

І група –

400-кратний

704,8 тис. грн.

ІІ група –

300-кратний

528,6 тис. грн.

ІІІ група –

250-кратний

440,5 тис. грн.

І група –

120-кратний

211,4 тис. грн.

ІІ група –

90-кратний

158,6 тис. грн.

ІІІ група –

70-кратний

123,3 тис. грн.

Примітка. Державним бюджетом України з 1 січня 2018 року передбачено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1 762 грн., який враховується для обчислення розміру допомоги впродовж 2018 року.

 

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується у разі:

1) загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

2) смерті військовослужбовця, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце в період проходження ним військової служби, або смерті особи, звільненої з військової служби, протягом року після звільнення її з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов’язаних з проходженням військової служби;

3) загибелі (смерті) військовозобов’язаного або резервіста, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, що настала під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві;

4) встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого ним під час виконання обов'язків військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ним обов’язків військової служби, чи встановлення інвалідності особі після її звільнення з військової служби внаслідок причин, зазначених у цьому підпункті;

5) встановлення військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби) інвалідності, що настала в період проходження ним військової служби або внаслідок захворювання, повя’заного з проходженням ним військової служби, або встановлення особі, звільненій з військової служби, інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби;

6) встановлення військовослужбовцю строкової військової служби, військовозобов’язаному або резервісту, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, інвалідності, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю строкової військової служби, військовозобов’язаному або резервісту при виконанні обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби, закінчення зборів, проходження служби у військовому резерві, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження строкової військової служби, цих зборів, служби у військовому резерві;

7) отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення її з військової служби;

8) отримання військовозобов’язаним, якого призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, або резервістом поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання обов’язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності в період проходження зборів чи служби у військовому резерві або не пізніше ніж через три місяці після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві.

Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста:

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, передбачених підпунктом 1 пункту 4 Порядку, - у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 4 Порядку, - у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання.

Заява про відмову від отримання одноразової грошової допомоги повинна бути нотаріально посвідчена в установленому законодавством порядку.

Члени сім’ї та батьки загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці - відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, інвалідність або часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста є наслідком:

а) вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

б) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

в) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом);

г) подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

 

V. ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ КОНТАКТІВ ТА ПОСИЛАНЬ НА ЕЛЕКТРОННІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

 

“Гаряча лінія” Міністерства оборони України

(044) 454-41-36

“Гаряча лінія” Департаменту фінансів Міністерства оборони України з питань грошового забезпечення та соціальних виплат

(044) 271-12-57

“Гаряча лінія” Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України з питань координації та установлення статусу учасника бойових дій

(044) 271-36-58

“Гаряча лінія” Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України

(044) 454-43-37

“Гаряча лінія” з питань військово-соціального забезпечення, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

(044) 454-44-51

“Гаряча лінія психологічної допомоги” з питань психологічного консультування військовослужбовців Головного управління морально-психологічного забезпечення

(044) 228-86-58

“Гаряча лінія” Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України з питань реагування на факти порушення законності у Збройних Сил України

(044) 454-73-03

(044) 545-73-15

“Гаряча лінія” Головного військово-медичного управління Збройних Сил України з питань медичного забезпечення військовослужбовців

(044) 454-41-55

“Гаряча лінія” Тилу Збройних Сил України з питань речового та продовольчого забезпечення військовослужбовців

(044) 483-35-72

Національна “Гаряча лінія” з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації

0-800-500-335

або 116-123

(безкоштовно)

Управління правового забезпечення Генерального штабу служба Збройних Сил України

сторінка на “Facebook”  “Юридична служба Збройних Сил України”

Голова Ради резервістів при Генеральному штабі ЗС України – ТКАЛИЧ Тарас Анатолійович (tarasat@ukr.net)

 

067-401-14-33; сторінка на “Facebook” “РЕЗЕРВІСТ” за адресою: https://www.facebook.com/pg/rezervist.ua

Громадська організація Всеукраїнська правозахисна організація “Юридична Сотня” надає безкоштовну правову допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей з питань соціально-правового захисту

0-800-308-100;

legal100@org.ua

 

 

Наверх ↑