ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Версія для друкуВерсія для друку

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

1. На сьогодні, до військового оперативного резерву в Збройних Силах України вже зараховано близько 200 тис. резервістів.

2. Існуюча система соціальних пільг та гарантії резервістам (як за контрактом, так і оперативного резерву).

Так, резервісту за 30 діб підготовки в рік виплачується:

грошова виплата із розрахунку до двох мінімальних прожиткових мінімумів на місяць (від 2 600 до 3 500 грн.) (виплата цих коштів резервістам здійснюється у військовій частині одразу по закінченню зборів);

Довідково. Загальна сума грошових виплат непрацюючому резервісту рядового складу за місяць підготовки у 2015 році складала близько 2 500 грн., внесені зміни дали змогу збільшити її більш ніж в 2 рази до 5 200 грн.

для тимчасово не працюючих – мінімальний прожитковий мінімум на місяць (1 762 грн.);

добові (за кожен день зборів – від 360 до 900 грн. залежно від військового звання);

одноразове грошове заохочення у січні поточного року за підсумками року який минув (розмір якої залежить від військового звання – від 1 600 до 3 100 грн.);

У загальному підсумку сума грошових виплат резервістам за місяць підготовки в рік складає від 5 194 (рядовим) та до 8 666 грн. (старшим офіцерам).

 

Резервісту (або його роботодавцю) компенсується:

вартість проїзду до місця зборів та у зворотному напрямку або ж його доставка здійснюється силами військового комісаріату;

роботодавцю працюючого резервіста – середньомісячна заробітна плата (за весь час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві (за 1 місяць) – не менше ніж мінімальна заробітна платня (3 723 грн.);

 

Резервісту гарантується:

збереження місця роботи;

середньомісячний заробіток на місці роботи;

державне страхування на час зборів.

 

Резервіст забезпечується безкоштовно:

харчуванням, проживанням, медичним обслуговуванням та військовою формою під час зборів.

 

Крім цього, резервіст має можливість:

самостійно визначати тривалість проходження військової служби та укладати контракт на проходження військової служби на терміни від півроку і більше (до 3-5 років), з його подальшим продовженням на обраний термін при збереженні всіх соціальних пільг, які передбачені для мобілізованих (збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, виплати пенсій тощо);

укласти контракт на проходження служби у військовому резерві (зокрема і в особливий період) за спрощеним порядком у військовій частині, військовому комісаріаті;

Довідково. Методичними рекомендаціями ГШ ЗСУ визначено порядок дій командирів та військових комісарів щодо спонукання резервістів до укладання контрактів на проходження служби у військовому резерві та їх підписання безпосередньо в ході зборів за спрощеною процедурою, без збору чисельних додаткових довідок. Основним мотивуючим стимулом у цьому процесі є те, що при мобілізації резервіст буде призваний виключно в ту бригаду, з якою укладений контракт; резервісти за контрактом мають преважне право просуватися по службі, отримувати чергові військові звання.

підвищувати кваліфікацію, отримувати нову військово-облікову спеціальність, набувати досвід на командних посадах;

Але всі ці гарантії та пільги однакові, як для резервістів за контрактом, так і оперативного резерву. Тому більшість резервістів на пропозиції щодо укладання контрактів, з дивуванням відповідають: “А навіщо це мені, я і так резервіст?!”

В роботі щодо укладання ними контрактів на проходження служби в резерві, на сьогодні, ми можемо використовувати лише наступні переваги:

призов за мобілізацією (або на збори) тільки до тієї частини, з якою укладений контракт;

першочергове просування но службі;

отримання чергових військових звань в резерві.

 

2.1. Перспективна система соціальних пільг та гарантій резервістам

 

В Головному управлінні персоналу, спільно з Управлінням правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил України, продовжується робота щодо пошуку інших дієвих стимулів, для забезпечення поступового переходу до проходження служби у військовому резерві саме за контрактом.

Так, хочу вас поінформувати, що з метою забезпечення планомірного переходу від обов’язкової служби в резерві до добровільного порядку її проходження, Генеральним штабом спільно з представниками Ради резервістів Збройних Сил та фахівцями з юридичних питань волонтерського об’єднання “Юридична сотня” опрацьовано проект Закону України (р.н. 9307 від 20.11.2018), в якому підвищуються мотиваційні чинники для укладання резервістами контрактів на проходження служби у військовому резерві та пільги для їх роботодавців. На цей час законопроект направлено для опрацювання до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

Довідково. Запропоновані наступні зміни до чинного законодавства:

створення сприятливих умов щодо проходження служби резервістами, як в добровільному порядку - за контрактом, так і в обов’язковому порядку (для всіх військовослужбовців - після їх звільнення з військової служби): в особливий період до його завершення, але не менше ніж на 5 років (або до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві), в мирний час строком на 5 років (або до досягнення граничного віку перебування у військовому резерві);

вдосконалення системи соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом для забезпечення переходу від обов’язкової служби в оперативному резерві до добровільної служби у військовому резерві за контрактом, а саме:

перехід на виплату грошового забезпечення резервістам, як військовослужбовцям (за дні виконання ними обов’язків служби);

виплата резервістам одноразової грошової допомоги при укладанні ними контракту на проходження служби в резерві;

надання безоплатної медичної допомоги у військово-медичних закладах резервістам за контрактом, як під час проходження служби так і після 25 років служби у військовому резерві:

зарахування часу служби у військовому резерві до військової пенсії із розрахунку три роки служби у військовому резерві за один рік служби;

дострокового (на п’ять років) набуття права на пенсію за 25 років служби в резерві;

забезпечення гарантованого першочергового працевлаштування для резервістів за контрактом;

надання додаткових діб до щорічної відпустки за час проходження служ би в резерві – до 10 діб:

забезпечення переваг резервістам за контрактом при вступі на державну службу;

надання позачергово місця дітям резервістів у дитячих закладах за місцем проживання;

звільнення фізичних осіб підприємців, які проходять службу у військовому резерві за контрактом, від сплати за себе єдиного внеску;

встановлення для підприємств, установ і організацій, де працюють особи, які перебувають на службі у військовому резерві за контрактом, розміру єдиного внеску (8,41 відсотка від бази нарахування єдиного внеску, для працюючих осіб з інвалідністю);

підсилення адміністративної та кримінальної відповідальності резервістів за ухилення від призову, як під час мобілізації, так і на навчальні збори;

встановлення обов’язку для резервістів самостійно з’являтися до військового комісаріату у разі оголошення мобілізації;

впорядкування питань організації та ведення військового обліку резервістів;

чітке визначення терміну закінчення особливого періоду.

 

3. Хто може бути звільнений від проходження навчальних зборів?

Указ Президента України “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України”

 

35. Резервіст може бути звільнений від виконання обов’язків служби у військовому резерві у зв’язку з:

смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідний брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;

хворобою або необхідністю догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом із резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

перебуванням під слідством, а також застосуванням до резервіста адміністративного або кримінального покарання, яке унеможливлює його прибуття;

потраплянням під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час виклику на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;

складанням державних іспитів у вищих навчальних закладах;

іншими обставинами – за рішенням командира (начальника) військової частини (установи).

Звільнення резервіста від виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини (установи) на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім’ї, до яких додаються відповідні документи.

 

4. Відмінність резервістів від військовозобов’язаних

 

Згідно діючого законодавства проходження служби у військовому резерві є видом виконання військового обов’язку наряду з виконання військового обов’язку в запасі (стаття 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”). Основні відмінності резервістів від військовозобов’язаних полягають в регулярному залученні резервістів на навчальні збори в складі військової частини (зараз це складає один раз на два роки) та суттєво збільшені грошові пільги та переваги резервістів у порівнянні з військовозобов’язаними.

Порядок проходження служби у військовому резерві визначено статтею 29 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618/2012 “Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України” і полягає в проходженні резервістами навчальних зборів відповідно до Плану, який розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України на поточний рік.

Згідно діючого законодавства існують дві категорії резервістів:

які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві в добровільному порядку;

та які в обов’язковому порядку зараховані до оперативного резерву першої черги Збройних Сил України (стаття 26-2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”) з числа осіб, звільнених з військової служби (з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, з військової служби за контрактом, зі строкової військової служби) та тих, які за станом здоров’я і морально-психологічними характеристиками відповідають вимогам проходження служби у військовому резерві.

Па навчальні збори резервісти можуть бути залучені терміном до 90 діб на рік.

В той же час, резервісти не є військовослужбовцями та не мають права залучатися до виконання бойових завдань в складі Збройних Сил України без призову їх на військову службу та набуття статусу військовослужбовців (стаття 5 Закону України “Про Збройні Сили України”).

Призов резервістів на військову службу здійснюється під час мобілізації (стаття 39 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”).

У разі загострення обстановки або відкритої агресії буде видано Указ Президента України про часткову (загальну) мобілізацію. Ніяких особливостей у проходженні служби у військовому резерві, призову під час мобілізації з введенням правового режиму воєнного стану діючим законодавством не передбачено.

Довідково. Стаття 26-1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Служба у військовому резерві запроваджується з метою планомірної підготовки резервістів для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом у мирний та воєнний час шляхом набуття та підтримання на належному рівні вмінь і навичок за військово-обліковою спеціальністю.

 

5. Відповідальність резервістів за ухилення від виконання військового обов’язку

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією

Ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів

2. Ухилення військовозобов’язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів – карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 210. Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу

Порушення військовозобов’язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно- технічних навчальних закладах – тягнуть за собою накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 210-1. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Довідково. Один неоподаткований мінімум складає 17 гривень.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 211-1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці – тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

 

6. Зміни у порядку підготовки резервістів

З метою покращення умов проходження зборів, вже з 2018 року розпочато перехід від кількісних до якісних показників підготовки резервістів.

Резервісти залучаються на навчальні збори у складі бойових бригад, як правило, один раз на два роки. Тривалість зборів у бригадах скорочено до 15 діб, у складі навчальних центрів – до 30 діб.

Командувачам надано право самостійно визначати обсяги підготовки резервістів, які необхідні для забезпечення бойового злагодження бригад, для якісної підготовки яких вистачає інструкторів, техніки тощо що дозволило суттєво підвищити якість та інтенсивність підготовки резервістів на навчальних зборах.

 

Наверх ↑