Додаток 2 до Програми інноваційно-інвестиційного розвитку 2012-2016