Нормативна база

Версія для друкуВерсія для друку

 

Закон України "Про державну службу"

Акти Кабінету Міністрів України

Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями

 

Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 

Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток
 

Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки
 

Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки
 

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
 

 

Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби

Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Накази Нацдержслужби

Про затвердження Переліку тестових завдань для кандидатів, які пройшли перевірку документів, передбачену частиною першою статті 26 Закону України «Про державну службу»

Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»

Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців

Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами

Про затвердження Порядку стажування державних службовців

Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу

Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку

Накази Мінсоцполітики

Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)

 

Наверх ↑