Обговорення Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року

Версія для друкуВерсія для друку

 

Про проект Концепції гуманітарного розвитку України

на період до 2020 року.

 

На виконання доручення Президента України В.Ф.Януковича від 25 травня 2012 року № 1-1/1319 за результатами зустрічі Президента України з творчою інтелігенцією, що відбулася в рамках робочої поїздки до Львівської області 12 квітня 2012 року, та з метою визначення принципів та пріоритетів, обґрунтування соціально-економічних та соціокультурних засад гуманітарного розвитку України як необхідної передумови реалізації потенціалу кожного її громадянина, забезпечення конкурентоспроможності держави і нації в сучасному світі було розроблено та запропоновано для громадського обговорення проект Концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року.

Нині в Україні розгортається процес змін, що мають на меті всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння її прагненню жити й творити в гармонії зі своїми духовними цінностями, суспільством, природою. Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити цілісну політику гуманітарного розвитку, адекватну модернізації суспільства в межах загальноєвропейських тенденцій.

Гуманітарний розвиток України є процесом удосконалення суспільства у напрямі наближення до потреб людини в усіх сферах суспільного життя, створення умов для максимального розвитку національної культури, розкриття творчого потенціалу й самореалізації кожної особистості відповідно до її потреб та інтересів.

Гуманітарний розвиток України уособлює прагнення нації до формування суспільства, яке ґрунтується на гуманістичних засадах, на повазі до гідності людини – загальних ідеалах людства й забезпеченні всебічного соціального поступу. Вони окреслені в основоположних документах світової спільноти, що фіксують універсальні стандарти прав людини, – Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права та факультативних протоколах до них; Гельсінському підсумковому акті щодо безпеки та співробітництва у Європі.

Державна стратегія гуманітарного розвитку України ґрунтується на нормативних положеннях зазначених міжнародно-правових актів щодо забезпечення загальнолюдських цінностей свободи, рівності та солідарності, сформульованих у Декларації тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, затвердженій резолюцією 55/2 Генеральної Асамблеї від 8 вересня 2000 р. Поряд з цим, зазначена стратегія спирається на загальнонаціональні цінності українського суспільства, такі як: формування спільної ідентичності, політична стабільність, толерантність, відповідальність, соціальна справедливість, захист економічних та соціальних прав людини.

Концепція основними цілями гуманітарного розвитку України визначає: підвищення соціальних стандартів життя; пріоритет прав людини та громадянських свобод як критерій оцінки ефективності діяльності держави та рівня розвитку суспільних відносин у країні; рівність прав і свобод людини незалежно від національності, мови,  статі, релігії, приналежності до соціальних груп і громадських об’єднань; збереження традиційної для України багатомовності, розвиток усіх мовних груп відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин; забезпечення повноцінного розвитку і функціонування української мови як державної; вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань; збереження та охорона культурної спадщини; підтримка розвитку і взаємозбагачення культур етносів, що проживають в Україні.

            Найбільш пріоритетними завданнями гуманітарного розвитку України є: впровадження нових соціальних стандартів життя; охорона здоров’я, впровадження стандартів здорового способу життя; забезпечення прав людей з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями; гарантування права людини на безпечне довкілля; дотримання принципів гендерної рівності; розвиток освітнього і наукового простору; гармонізація міжетнічних та міжконфесійних відносин; вільний доступ широких верств суспільства до культурних надбань та захист культурної спадщини; розвиток діалогу держави і громадянського суспільства.

Впровадження Концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року: сприятиме утвердженню демократичного, консолідованого суспільства, де знання та можливості їх практичного застосування є важливим засобом самореалізації і розвитку особистості, і тим самим сталого розвитку держави; стимулюватиме зменшення розриву у рівні життя між різними соціальними верствами; поліпшить моральне та фізичне здоров’я суспільства; служитиме розвитку інформаційного суспільства; сприятиме соціально-культурній активізації громадянина та громадянського суспільства.

В даний час триває активне обговорення Концепції. Запрошуємо також долучитися до обговорення. З повним текстом проекту Концепції гуманітарного розвитку України до 2020 року можна ознайомитися на сайті Головного управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської облдержадміністрації у розділі «Консультації з громадськістю» за адресою: http://publicpolinfo.gov.ua/billl_discussions/.

 

Наверх ↑