Оформлення запиту

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження голови районної

                                                                                 державної адміністрації

                                                                                 09.08.2011  № 356

 

                                                                  Зареєстровано в Лохвицькому районному

                                                                  управлінні юстиції 22 серпня 2011 р.

                                                                  за № 6/187

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на інформацію до Лохвицької районної

державної адміністрації

 

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Лохвицька районна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

 

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1 цього Порядку, до розпорядника інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом, або по телефону.

 

3. Запит на інформацію подається в довільній формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, які можна отримати в загальному відділі, секторі з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

4. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

 

5. Запити на інформацію подаються до сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату рай-держадміністрації,   або  за  телефоном  (факсом)  3-15-90  чи  електронною поштою: lochv_rda@adm-pl.gov.ua у робочий час згідно з правилами внут-рішнього трудового розпорядку.

 

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.   

 

 

 

Наверх ↑