Охорона інтересів дітей

Версія для друкуВерсія для друку

Охорона інтересів дітей

                       

 

Законодавство України покладає на органи опіки та піклування обов’язок щодо здійснення контролю за дотриманням батьками та особами, які їх замінюють, житлових прав та охоронюваних законом інтересів дітей.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування.

В процесі управління майном дітей батьки вчиняють різного роду правочини, об’єктом яких виступає майно малолітніх. Виходячи з норм чинного законодавства, правочини такого роду можуть бути поділені на такі основні види:

- правочини, які батьки мають право вчиняти вільно;

- правочини, які батьки мають право вчиняти з дозволу органу опіки та піклування (укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; видача письмових зобов’язань від імені дитини; відмова від майнових прав дитини ( ч. 2 ст. 177 СК України); зобов’язання від імені дитини порукою (ч. 3 ст. 17 ЗУ «Про охорону дитинства»);

- правочини, які батьки взагалі не мають права вчиняти з майном дитини (здійснення дарування від імені дитини (ч. 2 ст. 720 ЦК України).

Відповідно до п.66 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами) для відчуження майна дитини за місцем знаходження майна батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах дітей такі документи:

-          заяву кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

-          копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

-          документ, що підтверджує право власності ( користування) дитини на відчужуване майно;

-          витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодавства;

-          копію свідоцтва про народження дитини;

-          довідку з місця проживання, про склад сімї та реєстрацію або витяг з домової книги;

-          копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

-          копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

-          копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

Після вивчення та перевірки наданих документів щодо відчуження майна дитини, служба у справах дітей складає попередній висновок та виносить його на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини. Комісія з питань захисту прав дитини на підставі висновку приймає рішення щодо доцільності відчуження майна при умові надання рівноцінних житлових та майнових умов, або їх покращення. Висновок служби у справах дітей та рішення Комісії подається голові органу опіки та піклування для прийняття остаточного рішення. Для отримання рішення звертайтеся в службу у справах дітей  районної державної адміністрації за адресою: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 1, кімнати 16а, 3

Наверх ↑