Положення про управління

Версія для друкуВерсія для друку
 

24.06.2013                                                                                        № 276          

                                                                                       

Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Лохвицької районної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 5, 6 Закону України «Про місцеві державні адмі-ністрації»,  на  виконання  пункту  3  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», враховуючи Мето-дичні  рекомендації  з  розроблення  положень  про  структурні  підрозділи со-ціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджені наказом  Міністерства  соціальної  політики  України від 26 листопада 2012 року № 741: 

1. Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення Лохвицької районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної  адміністрації від 17 серпня 2007 року № 242 «Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації».

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         А.ЗАСЛАВЕЦЬ

 

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Розпорядження голови

райдержадміністрації

                                                              24.06.2013 № 276                                                                         

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення

Лохвицької районної державної адміністрації

 

         1. Управління праці та соціального захисту населення Лохвицької районної державної адміністрації (далі - Управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Лохвицького району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної держадміністрації (далі - Департамент).

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної держадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також Положенням про управління праці та соціального захисту населення Лохвицької районної державної адмі-ністрації (далі - Положення).

4. Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення на території Лох-вицького району.

5. Управління відповідно до повноважень, встановлених законодавством України у сфері  соціального захисту населення, виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної держадміністрації, розпорядження голови Лохвицької районної державної адміністрації, рішення відповідних органів місцевого самоврядування та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку району;

6) вносить пропозиції до проекту районного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

10) бере участь у погоджені проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розроблені проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для її розгляду на сесії районної ради;

13) готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адмі-ністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20)  контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів(конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції районній державній адміністрації та Департаменту;

2) залучає  громадські  та  благодійні  організації  до  виконання  соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

3) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

4) організовує роботу з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

7. Управління  у  сфері  соціально-трудових  відносин, оплати праці та зайнятості населення виконує такі функції:

1) забезпечує  співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями; аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території району, стан роботи щодо укладення колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм методичну допомогу;

2) забезпечує у межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних  трудових спорів; 

3) здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб - підприємців;

4) забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;

5) розробляє (бере участь у розробленні) районну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

8. Управління  з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення виконує такі функції:

1) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій  для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення, тощо;

2) здійснює призначення та виплату:

державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають  права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;

щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка  доглядає  за  інвалідом  I  групи,  а  також  за  престарілим,   який   досяг 80-річного віку;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

3) бере участь у роботі комісій, утворених при районнній раді та державній адміністрації, з питань соціального захисту населення;

4) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

5) проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

6) здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

7) визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату;

8) проводить нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;

9) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують  соціальну  допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

10) організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

11) надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;

12) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

13) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.

9. Управління у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян виконує такі функції:

1) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

2) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

6) аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

7) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

8) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

10. Управління у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню виконує такі функції:

1) всебічно сприяє в організації  надання соціальних послуг соціально-вразливим верствам населення;

2) забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

3) спрямовує та координує діяльність районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

4) здійснює  аналіз  ефективності  проведення  у громаді соціальної роботи з сім'ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;

5) подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного районного бюджету щодо передбачення  коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

6) забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, контролює  їх якість та своєчасність надання;

7) сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

8) бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення;

9) сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім'ям з дітьми, сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

10) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

11) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

12) сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

13) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

14) вживає заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

15) сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.

11. Управління  у сфері соціальної інтеграції інвалідів виконує такі функції:

1) здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

2) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

3) здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

4) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

5) визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної, Київської міської та Севастопольської міської держадміністрації;

6) подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

7) інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

8) інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.

12. Управління забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

13. Управління інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

14. Управління забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.

15. Управління здійснює інші передбачені законом повноваження.

16. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної, районної держадміністрації у сфері соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

17. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

18. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту праці та соціального захисту населення обласної  державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

19. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

2) подає на затвердження голові місцевої державної адміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботиУправління;

6) звітує  перед  головою  районної  державної  адміністрації про виконання покладених наУправління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Лохвицької районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенціїУправління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовцівУправління;

16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

20. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики можуть бути скасовані головою Лохвицької районної державної адміністрації, директором Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

21. Начальник Управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальникаУправління.

22. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

23. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.  228 (із змінами).

24. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                           

райдержадміністрації                                                                          А.М.Власенко

 

Наверх ↑