Правила внутрішнього службового розпорядку

Версія для друкуВерсія для друку
Відсторонення від роботи Відрядження Штрафи на роботодавців Класифікатор професій Лікарняні Призов і мобілізація працівника Архів на підприємстві Атестація Ділова нарада Сумісництво Трудовий кодекс Скорочення чисельності та штату працівників Демобілізація працівника Усі 88 тем Головна сторінка »Статті »Штрафи, якщо підприємство не повідомило ДФС про прийняття на роботу Штрафи, якщо підприємство не повідомило ДФС про прийняття на роботу 19 травня 2016 3939 1 Зберегти собі: Корисне 9 Теми: Відповідальність роботодавця Прийняття на роботу Статті за темою Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 10743 Штрафи за порушення у сфері праці: порядок накладання визначено 13492 Процедура прийняття на роботу передбачає з 2015 року такий крок, як повідомлення Державній фіскальній службі. На які санкції слід чекати роботодавцю, який порушив визначену статтею 24 КЗпП процедуру і не подав повідомлення ДФС про прийняття працівника? Неповідомлення Державній фіскальній службі про прийняття на роботу може загрожувати роботодавцю штрафом у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Обов’язок роботодавця щодо повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу визначений Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) як складова частина процесу укладання трудового договору, що передбачає згідно зі статтею 24 «Укладення трудового договору» КЗпП видання наказу та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу. З 1 січня 2015 року запроваджено штрафні санкції для роботодавців за порушення у сфері праці. Відповідні положення введено до статті 265 КЗпП. Згідно з диспозицією статті 265 КЗпП визначаються конкретні протиправні діяння роботодавців, що тягнуть за собою штрафні санкції (абз. 2–4 ч. 2 ст. 265 КЗпП: допуск до роботи без укладення трудового договору, допуск до роботи іноземця без дозволу на застосування його праці, виплата зарплати без нарахування і сплати ЄСВ, порушення у сфері оплати праці тощо). У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в організації, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податків юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджено постановою КМУ від 17.07.2013 № 509 (у редакції постанови КМУ від 03.02.2016 № 55) Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (далі — штрафи), передбачених частиною другою статті 265 КЗпП та частинами другою-сьомою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками. Штрафи можуть бути накладені на підставі: рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації; акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу. При цьому не лише роботодавець (юридична або фізична особа), а й винні посадові особи також можуть бути притягнені до відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг; ч. 3 ст. 41 КУпАП). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статті 41 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 1000 до 2000 нмдг.

Джерело: http://www.kadrovik01.com.ua/article/104-shtrafi-yakshcho-pdprimstvo-ne-povdomilo-dfs-pro-priynyattya-na-robotu

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів працівників Лохвицької районної  державної адміністрації (апарат та структурні підрозділи, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Лохвицької районної державної адміністрації)  від 07 квітня  2020  року  № 1

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку в Лохвицькій районній державній адміністрації (апарат та структурні підрозділи, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Лохвицької районної державної адміністрації)

 

І. Загальні положення

1. Правила внутрішнього службового розпорядку в Лохвицькій районній державній адміністрації (апарат та структурні підрозділи, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Лохвицької районної державної адміністрації) (далі – Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку  в Лохвицькій районній державній адміністрації (апарат та структурні підрозділи, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Лохвицької районної державної адміністрації) (далі – державний орган), режим роботи, умови перебування державного службовця в державному органі та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в державному органі ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Ці Правила затверджено загальними зборами державних службовців державного органу на основі  Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом  Національного  агентства  України  з  питань  державної  служби  від 03 березня 2016 року № 50 „Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку“, зареєстрованим в   Міністерстві    юстиції   України 25 березня  2016  року  за  №  457/28587 (зі змінами).

4. Правила державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

1. Державні службовці  державного органу повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці  державного органу у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці державного органу повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці державного органу під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

1. Тривалість робочого часу державного службовця державного органу становить 40 годин на тиждень.

2. У  державному органі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у відповідному структурному підрозділі державного органу може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.15, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, перерва: з 12.00 до 13.00.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця державного органу від виконання його посадових обов’язків.

6. Організація обліку робочого часу державних службовців державного органу  покладається на відділ правової, мобілізаційної, організаційної роботи, управління персоналом, запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами апарату  Лохвицької районної державної адміністрації (далі – служба управління персоналом).

7. Вихід державного службовця державного органу за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

8. За ініціативою державного службовця державного органу і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за наявності) державного органу такий державний службовець державного органу може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу. Для цього державний службовець державного органу повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) державного органу.

Для державного службовця державного органу обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі державного органу можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов'язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Час виконання державним службовцем державного органу завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу обліковується як робочий час.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець державного органу повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем державного органу вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем державного органу доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я  керівника апарату Лохвицької районної державної адміністрації (керівники служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – на ім`я голови Лохвицької районної державної адміністрації, державні службовці цих структурних підрозділів, в свою чергу, подають письмові пояснення на ім’я своїх керівників) щодо причин своєї відсутності.

4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців державного органу під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу.

 

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення  робочого часу

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець державного органу може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом керівника апарату Лохвицької районної державної адміністрації (керівники служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – за розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації, державні службовці цих структурних підрозділів - за наказами своїх керівників), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства. Щодо тих державних службовців державного органу, які входять до первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації, повідомляється  профспілковий організатор первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця державного органу не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2. За потреби державні службовці державного органу  можуть залучатися до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні наказом керівника апарату Лохвицької районної державної адміністрації (керівники служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – за розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації, державні службовці цих структурних підрозділів - за наказами своїх керівників).

Чергування державного службовця державного органу після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується  керівником апарату Лохвицької районної державної адміністрації (щодо керівників служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації, щодо державних службовців цих структурних підрозділів - за наказами  керівників цих структурних підрозділів), а щодо тих державних службовців державного органу, які входять до первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації за погодженням профспілкового організатора первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець державного органу, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця державного органу, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом  керівнику апарату Лохвицької районної державної адміністрації (щодо державних службовців служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – голові Лохвицької районної державної адміністрації) для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця державного органу до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям державного органу надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців державного органу.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення і до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців державного органу шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця державного органу (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця державного органу шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті державного органу.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

1.  Голова Лохвицької районної державної адміністрації зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку  головою Лохвицької районної державної адміністрації покладені відповідні функції.

2. Державний службовець державного органу повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем державного органу, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Лохвицькій районній державній адміністрації відповідає  голова Лохвицької районної державної адміністрації та визначена його розпорядженням відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

1. Державний службовець державного органу зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом та державним службовцем державного органу, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю державного органу, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця державного органу.

 

ІХ. Прикінцеві положення

1. Недотримання вимог Правил є підставою для притягнення державного службовця державного органу до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням Правил, вирішуються керівником  апарату Лохвицької районної державної адміністрації (щодо керівників служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – головою Лохвицької районної державної адміністрації, державних службовців служби у справах дітей та архівного відділу Лохвицької районної державної адміністрації – керівниками цих структурних підрозділів), а у випадках, передбачених чинним законодавством; щодо тих державних службовців державного органу, які входять до первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації спільно або за згодою профспілкового організатора первинної профспілкової організації Лохвицької районної державної адміністрації.

 

 

 

Наверх ↑