Правила внутрішнього службового розпорядку

Версія для друкуВерсія для друку
Відсторонення від роботи Відрядження Штрафи на роботодавців Класифікатор професій Лікарняні Призов і мобілізація працівника Архів на підприємстві Атестація Ділова нарада Сумісництво Трудовий кодекс Скорочення чисельності та штату працівників Демобілізація працівника Усі 88 тем Головна сторінка »Статті »Штрафи, якщо підприємство не повідомило ДФС про прийняття на роботу Штрафи, якщо підприємство не повідомило ДФС про прийняття на роботу 19 травня 2016 3939 1 Зберегти собі: Корисне 9 Теми: Відповідальність роботодавця Прийняття на роботу Статті за темою Відповідальність за порушення законодавства про відпустки 10743 Штрафи за порушення у сфері праці: порядок накладання визначено 13492 Процедура прийняття на роботу передбачає з 2015 року такий крок, як повідомлення Державній фіскальній службі. На які санкції слід чекати роботодавцю, який порушив визначену статтею 24 КЗпП процедуру і не подав повідомлення ДФС про прийняття працівника? Неповідомлення Державній фіскальній службі про прийняття на роботу може загрожувати роботодавцю штрафом у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Обов’язок роботодавця щодо повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу визначений Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) як складова частина процесу укладання трудового договору, що передбачає згідно зі статтею 24 «Укладення трудового договору» КЗпП видання наказу та повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу. З 1 січня 2015 року запроваджено штрафні санкції для роботодавців за порушення у сфері праці. Відповідні положення введено до статті 265 КЗпП. Згідно з диспозицією статті 265 КЗпП визначаються конкретні протиправні діяння роботодавців, що тягнуть за собою штрафні санкції (абз. 2–4 ч. 2 ст. 265 КЗпП: допуск до роботи без укладення трудового договору, допуск до роботи іноземця без дозволу на застосування його праці, виплата зарплати без нарахування і сплати ЄСВ, порушення у сфері оплати праці тощо). У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в організації, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податків юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення затверджено постановою КМУ від 17.07.2013 № 509 (у редакції постанови КМУ від 03.02.2016 № 55) Порядок визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (далі — штрафи), передбачених частиною другою статті 265 КЗпП та частинами другою-сьомою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI. Штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками. Штрафи можуть бути накладені на підставі: рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації; акта про виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу. При цьому не лише роботодавець (юридична або фізична особа), а й винні посадові особи також можуть бути притягнені до відповідальності згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Так, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг; ч. 3 ст. 41 КУпАП). Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статті 41 КУпАП, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб організацій, фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, від 1000 до 2000 нмдг.

Джерело: http://www.kadrovik01.com.ua/article/104-shtrafi-yakshcho-pdprimstvo-ne-povdomilo-dfs-pro-priynyattya-na-robotu

Будь-яке використання матеріалів можливе лише за наявності гіперпосилання.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальні збори державних службовців

03 червня 2016 року № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови         

райдержадміністрації

17 червня 2016 року  № 15-АГ

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Лохвицької районної державної адміністрації

 

 

1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату та несамостійних структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації (далі – Лохвицька райдержадміністрація), режим роботи, умови перебування державного службовця в  Лохвицькій райдержадміністрації та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2.  Службова дисципліна в Лохвицькій райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Лохвицькій райдержадміністрації затверджуються загальними зборами державних службовців Лохвицької райдержадміністрації за поданням  голови Лохвицької райдержадміністрації і профспілкового комітету Лохвицької райдержадміністрації на основі Типових правил службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 457/28587.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку Лохвицької райдержадміністрації доводяться до відома всіх працюючих у ній державних службовців, під підпис.

 

II. Загальні правила етичної поведінки в Лохвицькій райдержадміністрації.

 

1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця.

 

1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

2. У Лохвицькій райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи Лохвицької райдержадміністрації встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку.

У зв'язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Лохвицькій райдержадміністрації (її структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи Лохвицької райдержадміністрації.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 60 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов'язків.

6. Облік робочого часу у Лохвицькій райдержадміністрації здійснюється у табелі обліку робочого часу.

7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі, у якій розміщено відповідний структурний підрозділ, у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність.

 

1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я голови Лохвицької райдержадміністрації щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в  Лохвицькій райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу.

 

1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням голови Лохвицької райдержадміністрації, про який повідомляється профспілковий комітет Лохвицької райдержадміністрації, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з наданням днів відпочинку.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати 4 години протягом 2 днів поспіль і 120 годин на рік.

2. Голова Лохвицької райдержадміністрації за потреби може залучати державних службовців Лохвицької райдержадміністрації до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується головою Лохвицької райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом Лохвицької райдержадміністрації.

3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого   не    включено до графіка, наступного робочого дня після чергування   відповідна   інформація подається службою управління персоналом  голові Лохвицької райдержадміністрації для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Лохвицькій райдержадміністрації запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань.

 

1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом    їх    оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Лохвицької райдержадміністрації, в разі видання такого акта.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та

 протипожежної безпеки.

 

1. Голова Лохвицької райдержадміністрації зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на    яку  головою    Лохвицької   райдержадміністрації покладені відповідні функції.

2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що    використовуються    державним   службовцем, а  також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Лохвицькій райдержадміністрації відповідає голова Лохвицької райдержадміністрації та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

 

 

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

державним службовцем.

 

1. Державний службовець    зобов'язаний    до   звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у    зв'язку    з    виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій головою Лохвицької райдержадміністрації особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і   підписується   уповноваженою особою   Лохвицької райдержадміністрації, керівником служби управління персоналом Лохвицької райдержадміністрації та державним службовцем, який звільняється.

Один    примірник    акта    видається   державному     службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

IX. Прикінцеві положення.

 

1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до    відповідальності    у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються   головою   Лохвицької    райдержадміністрації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з профспілковим комітетом Лохвицької райдержадміністрації.

 

 

 

 

Наверх ↑