Про затвердження Тимчасового положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини

Версія для друкуВерсія для друку

       14 серпня 2014 р.

 

Про затвердження Тимчасового положення

про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок

для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва, що входять до складу спадщини

 

Розглянувши та обговоривши внесену районною державною адміністрацією Тимчасового положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, враховуючи висновки постійних комісій районної ради, керуючись ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Тимчасове положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, що додається.

 

2. Відділу Держземагенства у Лохвицькому районі, управлінню агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації  забезпечити:

 

1) використання земель сільськогосподарського призначення з урахуванням затвердженого Тимчасового положення.

 

2) проведення в засобах масової інформації, на семінарах-нарадах широкої роз’яснювальної роботи  з питань використання на орендних умовах не витребуваних земельних ділянок часток (паїв), що відносяться до сфери дії цього Тимчасового положення.

 

3. Рекомендувати районній державній адміністрації та сільським, міським радам провести надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини відповідно до вимог зазначеного вище Тимчасового положення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин.

 

 

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

    РАЙОННОЇ РАДИ                                                                 В.М.ЧЕРЕВКО

 

 

 

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                      рішення районної ради

                                                                                              №

 

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних)

земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини

 

1.                              Загальні положення

 

            1) Тимчасове положення про надання в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), та не успадкованих земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини (надалі - Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про захист економічної конкуренції», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Указів Президента України: від 03 грудня 1999 р. № 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»; від 02 лютого 2002 р. № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; від 13 вересня 2002 р. №830/2002 «Про внесення змін до статті   1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92»; від 19 серпня 2008 р. № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)»; постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 р. № 119 «Про порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)»; постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» (із змінами); Рекомендацій щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), затверджених наказом Держкомзему України від 30 грудня 1999 р. № 130; Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 р. № 5 та зареєстрованого в Мін'юсті України 23 лютого 2000 р. за № 101/4322.

 

2) Це Положення регулює:

 

порядок надання  Лохвицькою районною державною адміністрацією (за межами населених пунктів) та органами місцевого самоврядування (в межах населених пунктів) нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду;

 

порядок надання  органами місцевого самоврядування, районною державною адміністрацією  земельних ділянок  в оренду  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять до складу спадщини, враховуючи  тих, що отримали державні акти;

 

порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди, в разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) або/та земельних ділянок, що входять до складу спадщини, враховуючи  тих, що отримали державні акти

 

3) Нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки власників земельних часток (паїв) – земельні ділянки після проведення зборів членів реформованого КСП щодо розподілу земельних ділянок, якщо:

 

земельні частки (паї), на які громадяни, котрі мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

 

земельні частки (паї), власники права на земельну частку (пай) яких померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений;

 

до нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) не належать земельні частки (паї), термін договору оренди яких ще не закінчився. Якщо власник земельної ділянки, по якій укладено договори оренди землі, помер, то за цими договорами спадкоємці, які оформили право спадщини в установленому законом порядку, мають право отримувати орендну плату. І лише в разі закінчення терміну дії договору та неприйняття спадщини спадкоємцями, зазначені земельні частки (паї) набувають статусу невитребуваних;

 

земельні частки (паї), на які сертифікати на право на земельну частку (пай) отримані, але власники права не розпорядилися ним належним чином (не подана заява про виділення земельної ділянки в натурі для використання одноосібно, передачі в оренду чи для сумісного обробітку, тощо);

 

до нерозподілених (невитребуваних) не належать земельні ділянки у випадках, коли особа відмовилася від права на земельну частку (пай) до чи після проведення зборів по розподілу земельних ділянок. Такі земельні ділянки власників земельних часток (паїв) рішенням (розпорядженням) відповідних органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади передаються до земель запасу.

 

4) Неуспадковані земельні ділянки власників земельних часток (паїв) - земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що входять  до складу спадщини:

 

земельні ділянки, власники яких отримали державні акти на право власності на земельну ділянку, померли, їх спадкоємці протягом року не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.      

 

 

2.                              Порядок надання сільською, міською радами чи районною державною адміністрацією нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

1) При передачі в оренду земельних ділянок власників земельних часток (паїв), які були запроектовані відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв) реформованих колективних сільськогосподарських підприємствах, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, передаються окремо кожною земельною ділянкою з визначенням її меж в натурі (на місцевості) на підставі відповідної технічної документації. Документом, що посвідчує право на таку земельну ділянку власника земельної частки (паю), є сертифікат на право на земельну частку (пай).   

 

2) До нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) не належать земельні ділянки умовних кадастрових і фізичних гектарів, власники яких уклали договір оренди, померли, а термін договору оренди ще не закінчився. За цими договорами спадкоємці мають право на отримання  орендної плати або її грошової компенсації у встановленому порядку протягом одного року з моменту відкриття спадщини.

В разі не оформлення (не прийняття) спадщини протягом року з моменту її відкриття, або закінчення терміну дії договору і неприйняття ними спадщини зазначені земельні частки (паї) та земельні ділянки набувають статусу не витребуваних і передаються в оренду відповідно до вимог цього Положення.

 

3) Відповідна сільська, міська рада зобов'язана щорічно з 01 липня поточного року по 30 червня наступного року, у межах своїх повноважень, своїм рішенням визначати земельні частки (паї), як нерозподілені (невитребувані), і відповідно до своїх повноважень укладати або подавати клопотання до райдержадміністрації згідно звернень фізичних або юридичних осіб про укладення договорів оренди нерозподілених (невитребуваних)  земельних часток (паїв) строком на один сільськогосподарський рік до моменту прийняття спадкоємцями спадщини та посвідчення у встановленому порядку права власності на землю або в порядку прийняття сільськими, міськими радами в комунальну власність територіальної громади земельних ділянок, які будуть визнані відумерлою спадщиною.

 

4) До рішення сільських та міських рад про визначення нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв),  додається список власників не витребуваних земельних часток (паїв).

Земельна ділянка, яка відповідає фізичним кадастровим гектарам нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок власників земельних часток (паїв) відповідно до проекту організації території земельних часток (паїв), право на які посвідчено сертифікатом, не може бути приєднана до земель запасу державної власності, які підлягають розподілу відповідно до Земельного кодексу, та такі, що підлягають передачі в оренду відповідно до статті 124 Земельного кодексу України шляхом проведення аукціонів.

 

5)  Районна державна адміністрація за погодженням з органами місцевого самоврядування, розпорядженням голови визначає невитребувані земельні частки (паї) і укладає з орендарем (фізичною або юридичною особою) договір оренди на земельні ділянки (паї) терміном на сільськогосподарський рік.

 

6)  Сільські, міські ради, районна державна адміністрація при укладенні договору оренди в умовах про строк, обумовлюють можливість припинення договору оренди земельної частки (паю) тільки після закінчення сільськогосподарського року (збору врожаю на земельній ділянці).

 

7) Орендна плата за користування такою часткою має надходити до бюджету сільської,  міської ради і не підлягає поверненню.

 

8) При передачі в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) слід враховувати, що:

 

виділення невитребуваних земельних часток (паїв) проводиться відповідно до Рекомендацій щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок групі власників земельних ділянок часток (паїв), затверджених наказом Держкомзему від 30.12.1999 року № 130;

 

договір оренди повинен відповідати вимогам Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17.01.2000  № 5, зареєстрованим у Мін'юсті України від 23.02.2000 за № 101/4322;

 

державна реєстрація договорів оренди проводиться в Порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 № 119;

 

реєстрація договорів оренди  проводиться безоплатно виконавчим комітетом сільської, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю);

 

договір оренди реєструється в Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних ділянок часток (паїв);

 

датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги;

 

у разі внесення змін до договору або його поновленні, договір оренди підлягає безкоштовній перереєстрації.

 

9) При укладенні договорів оренди земельних часток (паїв) плата за їх оренду визначається за згодою сторін, але не менше 5 відсотків визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Сільські, міські ради, райдержадміністрація в межах повноважень проводять відповідну роботу щодо поступового  збільшення розміру орендної  плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

 

10) У разі, якщо орендар продовжує користуватись земельною ділянкою і при цьому всі умови укладеного договору ним були виконані,  він має право до закінчення договору оренди в місячний термін на його поновлення  на той же термін. При цьому він звертається із заявою (клопотанням) про поновлення договору оренди та проектом договору.

Поновлення договору здійснюється в разі прийняття рішення (розпорядження) органом місцевого самоврядування або райдержадміністрації шляхом укладення додаткової угоди, яка підлягає реєстрації у встановленому порядку.

 

11) У разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду невитребуваних земельних часток (паїв) оголошується конкурс на право укладення договору оренди, який полягає у визначені орендаря, що запропонував найбільшу орендну плату.

 

3.                              Порядок надання сільською, міською радами чи районною державною адміністрацією в оренду земельних ділянок, що входять до складу спадщини для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

1)       До цієї категорії відносяться землі, власники яких отримали державні акти на право власності на земельну ділянку, померли, їх спадкоємці не прийняли спадщини, а термін дії договору оренди закінчився чи договір не був укладений.

 

2)      Сільська,  міська ради та райдержадміністрація зобов'язані своєчасно виявляти земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які не використовуються і власники яких померли.

 

3) Відповідна рада чи районна державна  адміністрація, керуючись зазначеним Положенням, може надавати в оренду земельну ділянку, власник якої  не реалізував свого права, включивши до договору оренди положення про термін договору, а саме те, що договір діє  до настання  певної умови – виявлення власника або звернення за земельною ділянкою спадкоємця.

 

4)  Земельна ділянка передається в оренду відповідно до  вимог чинног законодавства. Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

 

5) При наданні в оренду земельної ділянки, власник якої  не реалізував свого права, відповідна рада чи районна державна адміністрація при здійсненні  такого розпорядження  повинна враховувати  і додаткові вимоги щодо правового режиму зазначених земельних ділянок, зокрема земельні ділянки не можуть передаватися у власність інших суб’єктів, окрім власників права на земельну частку (пай).

 

6) Орендна плата за користування такими ділянками має надходити до органу місцевого самоврядування і не підлягає поверненню власнику земельної ділянки,

 

7) У разі оформлення спадщини – отримання документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, власник земельної ділянки може скористатися належним йому правом на земельну частку (пай), тобто вимагати  виділення земельної частки в натурі (на місцевості) або переукласти  договір оренди, укладений радою чи місцевою адміністрацією від свого імені, чи припинити його дію.  

    

8) При укладенні договорів оренди землі сільськогосподарського призначення земельних ділянок власників земельних часток (паїв) плата за їхню оренду має становити не менше 5 відсотків вартості земельної ділянки в рік.

 

4. Порядок проведення Конкурсу на право укладення договору оренди в разі подання двох або більше заяв на отримання в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) або/та земельних ділянок, що входять до складу спадщини, враховуючи  тих,

що отримали державні акти

 

1) Оголошення про конкурс публікується в газеті "Зоря", а також, за рішенням орендодавця, у інший спосіб не пізніше ніж за 14-30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

 

інформація про об'єкт оренди (назва, місцезнаходження);

 

умови конкурсу;

 

дата, час і місце проведення конкурсу;

 

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

 

іншу інформацію.

 

2) Умовами конкурсу є:

 

розмір орендної плати;

 

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

 

інші умови.

 

3) Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

4) Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

 

заяву про участь у конкурсі. Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору оренди) відповідно до умов конкурсу;

відомості про учасника конкурсу:

 

а) для учасників, які є юридичними особами:

 

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

 

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру;

 

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

 

довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство.

 

б) для учасників, які є фізичними особами:

 

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

 

виписку або витяг з Єдиного державного реєстру;

 

декларацію про доходи.

 

5) До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять представники орендодавця.

Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням орендодавця.

 

Основними завданнями та функціями комісії є:

 

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

 

визначення переможця конкурсу;

 

складання протоколів про результати проведення конкурсу та подання їх на затвердження орендодавцеві.

 

Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до компетентних органів.

Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження  про її створення.

Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

 

Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

 

про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

 

яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

 

про режим роботи та склад конкурсної комісії. 

  

Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому: при чисельності комісії 5 чоловік – не менше 3 чоловік; при чисельності 6 чоловік – не менше 4 чоловік; при чисельності 7 чоловік – не менше 5 чоловік.

 

6) Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.

У разі відсутності конкурсанта при розкритті конкурсних пропозицій про це робиться відповідна відмітка у протоколі.

Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; пропозиції і зобов'язання учасників; обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

Протокол про результати конкурсу затверджує орендодавець, який повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у газеті "Зоря" чи повідомляє всіх учасників у інший спосіб.

За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші пропозиції переможця конкурсу.

В процесі виконання договору оренди розмір орендної плати може змінюватися.

Спори, що виникли в результаті проведення конкурсу, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑