ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2015 РІК

Версія для друкуВерсія для друку

Додаток

до рішення двадцять сьомої сесії районної ради шостого скликання

від 18 грудня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2015 РІК

 

 

 

 

 

                            

Лохвиця

2014

 

Зміст

           

стор

ВСТУП

5

ЧАСТИНА I

6

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2014 РОЦІ

6

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

27

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

29

ЧАСТИНА II

31

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

31

1.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

31

1.2. Розвиток торгівлі

33

1.3. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

35

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

38

2.1. Розвиток промисловості

38

2.2. Розвиток агропромислового комплексу та сільських територій

40

2.3. Будівництво та житлова політика

42

2.4. Розвиток інфраструктурних секторів

44

2.5. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності

45

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

47

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

47

3.2. Соціальний захист

49

3.3. Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій

55

3.4. Пенсійне забезпечення

56

3.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

59

3.6. Охорона здоров'я

61

3.7. Освіта

65

3.8. Культура

69

3.9. Фізична культура та спорт

72

3.10. Житлово-комунальне господарство

74

3.11. Туристична та рекреаційно-курортна сфера

76

3.12.Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

78

3.13. Охорона навколишнього природного середовища

80

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

82

ЧАСТИНА III

84

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2015 РІК

84

ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  НА 2015 РІК

84

ІІІ. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2015 РОЦІ

 

86

ІУ. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2015 РОЦІ 

86

Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2015 рік

87

Додаток 2. Промисловість

88

Додаток 3. Випуск продукції переробної промисловості агропромислового комплексу у 2015 році

89

Додаток 4. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

90

Додаток 5.  Баланс попиту і пропонування  "Зерно"

91

Додаток 6. Баланс попиту і пропонування "Молоко і молокопродукти"

91

Додаток 7.  Баланс попиту і пропонування "М’ясо і м’ясопродукти"

92

Додаток 8.  Баланс попиту і пропонування "Яйця"

92

Додаток 9. Баланс попиту і пропонування  "Олія нерафінована"

93

Додаток 10. Баланс попиту і пропозиції "Цукор з цукрових буряків"

94

Додаток 11. Споживання продуктів харчування в Полтавській області за 2012-2013 роки

94

Додаток 12. Трудові ресурси району

95

Додаток 13. Показники розвитку малого підприємництва

95

Додаток 14. Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

95

Додаток 15. Показники здоров’я

96

Додаток 16. Медичні кадри

96

Додаток 17. Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів

97

Додаток 18. Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

97

Додаток 19. Мережа фізкультурно-спортивних закладів

97

Додаток 20. Загальноосвітні навчальні заклади

98

Додаток 21. Денні загальноосвітні навчальні заклади

99

Додаток 22. Здобуття повної загальної середньої освіти

99

Додаток 23. Професійно-технічні навчальні заклади

100

Додаток 24. Вищі навчальні заклади

100

Додаток 25. Підготовка наукових кадрів

101

Додаток 26. Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

101

Додаток 27. Перелік інвестиційних проектів , реалізація яких передбачається у 2015 році

102

Додаток 28. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2015 році

106

Додаток 29. Бюджет розвитку Лохвицького району на 2015 рік за рахунок коштів міськсільвиконкомів

110

Додаток 30. Бюджет розвитку Лохвицького району на 2015 рік за рахунок коштів цільового фонду Лохвицької районної ради

112

Додаток 31. Перелік об’єктів територіальних громад району, запланованих для реалізації у 2015 році  у співпраці з іншими проектами (швейцарсько-українським  проектом "Підтримка децентралізації в Україні"  DESPRO, німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ ),  обласним конкурсом територіальних громад Полтавської області, Всеукраїнським конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).    

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

                     

Програму економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2015 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та районними відділами міністерств і органів центральної виконавчої влади, суб’єктами господарювання району  відповідно до Закону України від 23 березня        2000 року № 1602-ІІІ "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №702 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" .

В основу Програми покладено основні положенням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Стратегії), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня          2014 року  №385, яка передбачає впровадження політики підвищення конкурентоспроможності регіонів, яке відбуватиметься з максимальним використанням внутрішніх ресурсів кожного регіону за відповідного сприяння держави,  створення рівних можливостей в регіонах щодо доступу населення до базових послуг: освіти, охорони здоров’я, інформації, транспортних, комунікаційних, ринкових та неринкових (публічних) послуг.

Метою Програми є визначення завдань та інструментів для розв’язання соціальних проблем, підвищення рівня економічного потенціалу територій, продуктивності їх економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища.

Вiдповiдно до Основних принципів державної регіональної політики, існуючих проблем та впливу очікуваних позитивних змін в ході реалізації Стратегії в Програмі визначено цілі, завдання та заходи економічного і соціального розвитку району на 2015 рік, зокрема, створення ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку, яке діятиме у сукупності з політикою децентралізації влади та формуванням спроможного місцевого самоврядування.

Програма передбачає наявність критеріїв, що будуть свідчити про реалізацію цілей, за якими буде вiдслiдковуватись динаміка розвитку району для звітування територiальнiй громаді та інформування засобів масової інформації.

 

 

 

 

ЧАСТИНА I

 

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2014 РОЦІ

Протягом 2014 року робота була спрямована забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної сфери району.

Першочерговим завданням було зменшення ризиків та перетворення регіональних переваг у нові можливості для подальшого розвитку.

Спрямовані зусилля на створення рівних можливостей щодо доступу населення до базових послуг: освіти, охорони здоров’я, інформації, транспортних, комунікаційних, ринкових та неринкових (публічних) послуг.

Головними внутрішніми факторами зростання стали:

зростання показник валової доданої вартості за І півріччя 2014 року  на 5,9% у порівнянні з відповідним періодом 2013 року  за рахунок збільшенню  податкових надходжень, фонду оплати праці. У розрахунку на душу населення показник склав 18829 грн. Частка регіону у валовій доданій вартості 8,26%. Наш район по даному показнику зайняв перше місця згідно обласного рейтингу. За 2014 рік очікується зростання валової доданої вартості на 0,8% (з урахуванням індексу споживчих цін).

За 8 місяців 2014 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 717718,4 тис.грн. У розрахунку на одиницю населення обсяг реалізованої продукції склав 16206,4  гривень.  За 2014 рік очікується зменшення  обсягів реалізованої промислової продукції на 45,9% (з урахуванням індексу цін виробників)    в порівнянні з попереднім роком по причині зменшення реалізації залишків  продукції Червонозаводською філією ПАТ "Райз-Максимко", зменшення видобутку та реалізації              ПАТ "Природні ресурси", зменшення виробництва ПАТ "Червонозаводський хлібозавод".

Промислова політика у районі  спрямована  на  задоволення потреб населення, зростання обсягів виробництва і підвищення конкурентоспроможності промислової  продукції.

До кола звітуючих промислових підприємств району у 2014 році Держкомстатом України включено 8 підприємств: ПАТ "Склоприлад",     ПАТ "Червонозаводський хлібозавод", ТОВ "Амарант", Червонозаводська філія ПАТ "Райз-Максимко", ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод",       ПАТ "Природні ресурси", КП "Комунсервіс" Червонозаводської міської ради, КП "Лохвиця" Лохвицької міської ради.

Всі підприємства працюють згідно своїх виробничих планів.    

ПАТ "Склоприлад" працює стабільно, постійно нарощує обсяги виробництва та реалізації продукції.

ПАТ "Червонозаводський хлібозавод" удосконалює виробництво, працює над впровадженням енергозберігаючих технологій, розширенням ринків збуту продукції.

ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод"  працює над удосконаленням якості та розширенням асортименту комбікорму.

ТОВ "Амарант" займається виробництвом брикетів паливних, макухи сояшникової, олії сояшникової.  

ПрАТ "Природні ресурси"  працює на території району, збільшує обсяги виробництва та реалізації продукції.

КП "Лохвиця" Лохвицької міської ради та КП "Комунсервіс" Червонозаводської міської ради, включено у коло промислових підприємств, дані підприємства надають послуги населенню, працюють над їх удосконаленням та розширенням видів. 

Разом з цим, маємо вирішувати низку проблем, що стримують розвиток промислового комплексу району. Це робота Червонозаводської філії       ПрАТ "Райз-Максимко", основним видом діяльності якого є виробництво цукру, підприємство має сезонний характер виробництва. Сезон цукроваріння 2014-2015 років не розпочато, але  розроблено ряд інвестиційних проектів, спрямованих на реконструкції та модернізацію виробництва та ін., які будуть реалізовуватись у 2015 році. Обсяги реалізації на 2015 рік не прогнозується, але станом на 01 листопада 2014 року план підприємства на 2015 рік не затверджений вищестоящим керівництвом, тому прогноз на 2015 рік може змінитися.  

 

Розвиток агропромислового комплексу району спрямований на підвищення конкурентноздатності та зростання рівня забезпеченості продукцією сільського господарства та продуктах її переробки населення регіону, соціальне відродження села та забезпечення робочими місцями сільського населення.

Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності району приймають активну участь у соціальному житті району, сільської громади.

В 2014 році прогнозовані обсяги виробництва валової продукції сільськогосподарськими підприємствами району в порівняльних цінах 2010 року становлять 612,6 млн. грн. в тому числі рослинництво – 518,5 млн. грн., тваринництво 94,1 млн. грн.

Посівна площа в господарствах району складає 43,4 тис. га з них зернові культури становлять -  76,6 %, технічні - 23,4 %.

Станом на 29.10.2014  року намолочено  зернових та зернобобових культур 188,3  тис.тонн при середній урожайності 60,9 ц/га, в т.ч. кукурудзи на зерно 128.4 тис.тонн при середній урожайності 64,5 ц/га.

Господарствами району посіяно озимих культур на площі 6,5 тис.га, в тому числі: озимої пшениці – 6,4 тис.га, озимого ячменю 0,1 тис.га. Крім того посіяно озимого ріпаку 1162 га. Посів проведено високоврожайними перспективними сортами з внесенням мінеральних добрив.

Для посіву озимих культур урожаю 2015 року  господарствами району закуплено 290 т діючої речовини, в тому числі: азотних – 190 т діючої речовини,  фосфорних – 40 т діючої речовини,  калійних -  60 т діючої речовини. Внесено під озимі культури 600 т мінеральних добрив або по 100 кг на гектар посіву. Проведено зяблевий обробіток на  площі 30,3 тис. га.

Приділяється увага розвитку садівництва. Закладено фруктовий та горіховий сади.

Станом на 01.10.2014 року  в сільськогосподарських підприємствах району утримується  6194 голови ВРХ, в тому числі корів 2036 гол., свиней – 2412 гол. Валове виробництво молока становить 6967 тонн, вирощено м’яса худоби та птиці 1001,6 тонни і реалізовано  – 583,6 тонн. Середньодобові привіси ВРХ становлять 532  гр.,  по свинопоголів’ю - 455 гр.

В районі відновлено роботу птахофабрики. На 01 жовтня 2014 року в              ТОВ "Полтавське сонечко" утримується молоде покоління   курей-несучок  в кількості  73843 гол.

Заборгованості по виплаті заробітної плати в господарствах району не має, рівень заробітної плати підвищився  проти відповідного періоду минулого року на 10,7 %.

Розрахунки по виплаті орендної плати за земельні частки ( паї) за 9 місяців проведено на 51,4 % від загальної суми передбаченої договорами оренди на 2014 рік, яка  складає 50,6 млн.грн.

Сільгосптоваровиробниками району  в комерційних банках отримано кредитні ресурси на загальну суму  37,3 млн.грн.

Одним із основних напрямків підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є технічне переоснащення галузі. Обсяги закупівлі техніки в районі з кожним роком зростають. Так за 9 місяців 2014 року придбано техніки 15 одиниць   на загальну суму 6,5   млн.грн.

Агропромисловий комплекс району   втілює новітні технології в процес сільськогосподарського виробництва   в  галузях тваринництва та рослинництва.

 

Суб’єкти господарювання продовжують освоювати інвестиції.

Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2014 року склав               44,1 млн.грн. (1,2% до загального обсягу області); 994,1 грн. – на одну особу.

За 2014 рік очікується освоїти 112,0  млн.грн. капітальних інвестицій, відповідно на одну особу 2251,0  грн.

Освоєння інвестицій у промисловості  спрямовані на  модернізацію виробництва, ремонт та заміну обладнання; у агропромисловому комплексі – будівництво та переобладнання виробничих комплексів, придбання елітного посівного матеріалу, високопродуктивних порід худоби, оновленням автопарку сільськогосподарської техніки.

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01 липня 2014 року склав 54,4 млн.дол.США. На одну особу освоєно 1226,2 дол.США, що на 74,5% більше в порівнянні з показником по області (702,6 дол.США). Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку з початку інвестування станом на 01.01.2015 очікується в сумі 55,5 млн.дол.США, що становитиме 101,1%  до обсягів на початок року.  Відповідно у розрахунку на одну особу складе  1264,0 дол.США. Іноземні інвестиції освоєно у нафтогазовому комплексі.

У  е займається ічну Програму на тнаступний період. ань2014 році в районі здійснює діяльність одне інноваційно-активне підприємство: ПАТ "Склоприлад", яке до кінця поточного року очікує освоїти вісім нових видів продукції.                                                        

З метою створення сприятливого інвестиційного клімату сформовано довідник розташування об’єктів комунальної власності району, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам господарювання на конкурсній основі під реалізацію інвестиційних проектів.

Виготовлено схеми розміщення вільних земельних ділянок для інвестиційної привабливості району за галузевими ознаками для продажу чи передачі в оренду під реалізацію інвестиційних проектів.

Приділяється увага ефективній роботі підприємств. Працює районна робоча група з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання на засіданнях якої проаналізовано роботу кожного підприємства, як прибуткового (з метою упередження отримання збитків) так і збиткового (з метою визначення причин отримання збитків та надання рекомендацій). За 2014  рік очікується отримати прибутковий фінансовий  результат в сумі 648,0 млн.грн.  

За 9 місяців 2014 року до бюджету району, згідно казначейської форми №412, надійшло доходів 145047,7 тис.грн., що становить 98,3% до плану на відповідний період, недовиконання становить 2527,9 тис.грн., але в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 13229,7 тис.грн., в основному за рахунок збільшення суми між бюджетних трансфертів – на 14363,45 тис.грн.

Надходження власних податків і зборів до загального фонду становили  49877,6 тис.грн. при плані 49355,0 тис.грн. (101,1%). В порівнянні з відповідним періодом минулого року – ріст 0,9%. Головним наповнювачем місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. За 9 місяців 2014 року надійшло до бюджету податку з доходів фізичних осіб 29527,8 тис.грн., що на 1416,3 тис.грн. (4,6%) менше в порівнянні з попереднім роком. Плати за землю надійшло 18433,9 тис.грн., що на 1602,8 тис.грн. (9,5%) більше (за рахунок плати за оренду землі).

На виконання планових показників вплинули також перевиконання по таких податках: податок на прибуток на 63,4%, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 21,3%, плата за оренду майна на 17,2%, інші надходження на 39,8%. По спец фонду найбільше перевиконання плану по єдиному податку на 11,1%, власних надходжень бюджетних установ на 58,8%, продажу землі на 59,9%. В цілому по району планові показники надходжень податків і зборів виконуються завдяки сільським радам – на 114,6%, міські ради виконали план доходної частини бюджету на 95,9%, районний бюджет – на 93,1%.  Із 21 бюджету органів місцевого самоврядування план доходної частини бюджету виконали 13.

Видаткова частина зведеного бюджету району за 9 місяців 2014 року виконана на 85,3%. Станом на 01 жовтня 2014 року заборгованості по захищених статтях не було. Всі кошти, отримані з обласного та держаного бюджетів профінансовані в повній мірі.

Питання цінової ситуації в роздрібній мережі та на ринках в районі контролюється шляхом здійсненням постійного моніторингу. З метою забезпечення її стабільності, запобігання необґрунтованому зростанню цін на продовольчі товари розпорядженнями голови райдержадміністрації створені відповідні робочі групи (районна робоча група з контролю за ситуацією на продовольчому ринку,  районна робоча група по контролю за ціноутворенням, Координаційний штаб оперативного реагування щодо стабілізації цінової ситуації в районі). 

Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 11.07.2008  №229 затверджено перелік продуктів харчування (16 найменувань). Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.04.2011 №172 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.07.2008 №229" встановлено граничні торгівельні надбавки до оптової ціни виробника на затверджені в переліку продукти харчування. Аналіз цінової ситуації, що склалася в роздрібній мережі та на ринках  нашого району на ці продукти харчування станом на 01.11.2014 та на аналогічну дату 2013 року (в динаміці за рік) показує, що ціни в середньому зросли на 30,2%.

У районі реалізовуються пріоритетні напрями і завдання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року щодо розвитку підприємницького середовища.

Збереглася позитивна тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються виробничою діяльністю, надають послуги. Засновувались підприємства по наданню послуг з автосервісу, виробництво меблів, діяльністю у сфері архітектури, інженерною та технічною діяльністю,  пов’язаною з будівництвом, інші індивідуальні послуги, посередництво в торгівлі.

З метою надання фінансової підтримки проводиться робота по інформуванню суб’єктів малого бізнесу про проведення регіональним фондом підтримки підприємництва конкурсу бізнес-проектів. Починаючи з 2003 року з районного бюджету виділялись кошти, які надавались приватним підприємцям на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності. З урахуванням повернутих раніше виділених акумульовано коштів на суму - 121,0 тис.грн.

 

Відповідно до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" розпорядженням голови районної державної адміністрації № 119-К від 04.09.2013 "Про внесення змін до структури райдержадміністрації" утворено новий структурний підрозділ – сектор з питань надання адміністративних послуг, який  забезпечений приміщенням для надання адміністративних послуг, що відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 588 від 01.08.2013 "Про затвердження примірного регламенту центру надання адміністративних послуг", а саме: приміщення знаходиться в центрі міста, на другому поверсі. Площа приміщення 133,8 м2, в тому числі відкритої частини – 80,8 м2. У відкритій частині передбачено зони прийому, інформування, очікування та обслуговування. Передбачено безоплатне паркування транспорту і т. і. Відповідно до вимог чинного законодавства розроблені та затверджені розпорядженнями голови районної державної адміністрації Положення та Регламент центру, посадові інструкції працівників та інші документи, необхідні для ефективного функціонування.

На виконання доручення голови Полтавської обласної державної адміністрації № 01-16/694 від 05.06.2014 "Щодо реформування сфери надання адміністративних послуг в області" сектором з питань надання адміністративних послуг Лохвицької районної державної адміністрації розроблено проект розпорядження голови  районної державної адміністрації "Про затвердження переліку адміністративних послуг", в який включені 42 адміністративні послуги в тому числі ті, які зазначені у розпорядженні Кабінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014 "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг". На даний час проект розпорядження надісланий для погодження до державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Налагоджено взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, у тому числі щодо внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги" на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень. Центр надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації готовий до виконання завдань за призначенням, станом на 16.10.2014 центром прийнято 15 звернень громадян про надання адміністративних послуг і видано 8 результатів адміністративних послуг ( по лінії Державної міграційної служби).

 

Впроваджено заходи у сфері житлового будівництва. За 9 місяців     2014 року фактично введено в експлуатацію нове будівництво житла –    0,652 тис. м² житла. Існує тенденція зменшення введення житла  в порівнянні із  2014 роком в зв’язку з економічним станом. На виконання програми "Власний дім" по спеціальному фонду районного бюджету на 2014 рік не заплановано надання  державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників, у зв’язку з відсутністю коштів в районному бюджеті.

Очікувані результати по житловому будівництву, що здійснювалося  за кошти населення, за 2014 рік по району складають 800 м².

На квартирній черзі тільки при місцевих органах виконавчої влади знаходиться 202 громадян, що свідчить про необхідність розвитку житлового будівництва.

Вирішення нагальної проблеми, як забезпечення населення нормальними умовами для проживання, потребує обов'язкової державної підтримки, без якої немає можливості досягти визначених показників у житловому будівництві.

Питання, які необхідно виконати для вирішення цієї проблеми: зменшення вартості будівництва за рахунок вдосконалення архітектурно-  планувальних рішень; забезпечення житлом соціально незахищених верств населення (соціальне житло); надання державної підтримки тим, хто не в змозі самостійно вирішити житлове питання (будівництво доступного житла); формування необхідних передумов для реалізації власних  можливостей громадян по створенню комфортного середовища проживання; забезпечити реалізацію державного проекту "Безбар’єрна Україна", розрахованого на 2009-2015 роки; повноцінне використання місцевої індустріальної бази та матеріально-сировинних ресурсів;  впровадження енергозберігаючих технологій; передбачити у державному та місцевих бюджетах кошти для будівництва соціального житла.

Потреба в забезпеченні житлом залишається нагальною і болючою для більшості мешканців району, які потребують покращення житлових умов. Тобто обсяги будівництва житла для соціально незахищених верств громадян взагалі відсутні і не дозволяють вирішити проблему забезпечення їх житлом. Обмеженість фінансового ресурсу у бюджеті стримує реалізацію вимог ст.30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

На сьогодні триває процедура реформування ДАБК, як наслідок, достатній контроль відповідності розпочатих та завершених будівництвом об’єктів будівельним вимогам не забезпечений; контроль за створенням умов доступності для мало мобільних груп населення на об’єктах, що будуються та вводяться в експлуатацію не здійснюються. Також спостерігається  дефіцит доступного за вартістю житла для середньо забезпечених верств населення. Вартість житла, яке будується за соціальними програмами як правило, не перевищує показників середньої вартості житла по регіонах України.

У Лохвицькому районі налічується три підприємства, які надають житлово-комунальні послуги населенню району:

 КП "Лохвиця" - надає послуги місту Лохвиця по водопостачанню та водовідведенню; надає послуги мешканцям житлових будинків міста в їх технічному обслуговуванні та санітарній очистці;

 КП "Комунсервіс" - надає послуги місту Червонозаводське по   водопостачанню та водовідведенню; надає послуги мешканцям житлових будинків міста в їх технічному обслуговуванні та санітарній очистці; надає послуги населенню міста Червонозаводське з утримання вулиць;

 КП "Пролісок" - надає послуги мешканцям с.Сенча по   водопостачанню та водовідведенню.

Головними     проблемами     житлово-комунальної галузі є: нераціональне та неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів; відсутність обігових коштів для забезпечення поточної діяльності в зв’язку з великою заборгованістю населення за надані комунальні послуги; нестача фінансових ресурсів; відсутність державної підтримки (першочерговими заходами повинні бути: погашення заборгованості бюджетних коштів за нараховані субсидії і дотації, відшкодування втрат на надання пільг окремим категоріям населення); значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії; незадовільний стан житлового фонду та основних фондів підприємства;  низька якість житлово-комунального обслуговування.

Транспортний комплекс - одна з основних галузей матеріального виробництва, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Рівень розвитку транспортної системи є також однією з найважливіших ознак економічного розвитку регіону.

Виконання планових рейсів у 2014 році становить 86,3 %.  Стовідсоткового забезпечення виконання не вдалося досягти через ряд причин. Зокрема, через неналежний стан транспортних засобів, відсутність достатньої кількості одиниць транспортних засобів на заміну, у випадку форс мажорних обставин.

Відповідно до пріоритетних напрямів та завдань державної регіональної політики, орієнтованої на посилення транспортного інформаційного та комунікативного зв’язку, протягом 2014 року в районі забезпечувалося збереження позитивних тенденцій розвитку підприємств галузі.

 На виконання завдань Програми збільшено кількість користувачів послугами Інтернет, так, станом на 01.01.2014 числилось 2929 абонентів, станом на 01.11.2014 – 3195.

Протягом 2014 року встановлено 238 телефонних апаратів: в міській телефонній мережі – 184 абонентам, в сільській – 54 абонентам. Всього по району станом на 01.11.2014 налічується 8867 абонентів телефонної мережі.

Дієвим механізмом реалізації підвищення життєвого рівня населення в районі є діалог соціальних партнерів: органів виконавчої влади; роботодавців та представників працівників – профспілок. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.10.2012 року № 644 в районі утворена тристороння соціально-економічна рада, укладено 115 колективних договорів. Внаслідок спільних зусиль та завдяки потенціалу такого партнерства поліпшився рівень життя людей та соціальний клімат в районі.

Так, у першому півріччі 2014 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з чисельністю працюючих 10 осіб і більше) становив 2539,0 грн. (92,2% до середнього рівня по області), і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 254,0 грн. (10,0 %).

Зростання середньої заробітної плати відносно відповідного періоду 2013 року спостерігалося майже в усіх галузях економіки району та одночасно був вищий в два рази за розміри соціальних стандартів – мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Для забезпечення стабільної ситуації із виплати заробітної плати та недопущення виникнення боргів здійснюється  щодекадний моніторинг у  сфері оплати праці на підприємствах району різної форми власності; щомісяця проводиться аналіз даних щодо виплати заробітної плати по підприємствах, що не звітують в статистику, дане питання розглядається на нарадах у голови райдержадміністрації та відповідній комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати.  Це дає можливість контролювати стан погашення зарплатних боргів де вони мали місце та упереджувати їх виникнення.

 Станом на 01.10.2014 загальна сума  заборгованості із виплати заробітної плати  працівникам району становить 169,5тис.грн., що на       709,0 тис.грн. (80,7%) менше у порівнянні з відповідним періодом 2013 року. Основна сума боргу припадає на філію "Лохвицький райавтодор" –          149,4 тис.грн. Борги на економічно-неактивних підприємствах у 2014 році відсутні. Борг підприємств, щодо яких  застосовані процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у 2014 році залишився незмінним і становить 20,1 тис.грн. по ТОВ "Маяк".

За оперативними даними станом на 01.10.2014 року в районі налічувалося 55 підприємств де є шкідливі умови праці. В умовах що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам  працює 1348 осіб, або 25,9% від зайнятих.  Нараховується 338 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 338 (100%). На всіх підприємствах, де мають місце шкідливі та важкі умови праці проведена атестація робочих місць. На 38 проведена чергова атестація, на 17 – первинна.

Рішенням вісімнадцятої сесії Лохвицької районної ради шостого скликання від 06.06.2013 року прийнята районна Програма зайнятості населення на 2013-2017 роки. Управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснюється координація виконання заходів даної Програми.

До кінця 2014 року очікується призначити всіх видів державних соціальних допомог  на суму 42 522,6 тис. грн. (2013 р. 36 054,4 тис. грн.). Передбачається призначити субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і придбання твердого палива та скрапленого газу на загальну суму 1845,1 тис. грн. 1509 сім’ям (2013 р. – 1563,3 тис. грн. 1322 сім’ям). До кінця звітного періоду планується  забезпечити виплату компенсації особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558, в сумі 223,7 тис. грн. (132 чол.).

В районі проживає 682 громадян (2013 р. – 700 чол.), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" за звітний період  отримали державну допомогу і різні види компенсацій на загальну суму 99,4 тис. грн. (2013 р. –  113,4  тис. грн.). Скористалися правом на безкоштовне санаторно-курортне лікування  13 осіб (60,5 тис. грн.).

У 2014 році на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб  по Лохвицькому району  перебуває 15114 пільговиків (у        2013 році - 15343), які мають право на пільги відповідно близько до               50 законів України. На 2014 рік  кошторисними призначеннями передбачені кошти на надання пільг на суму   8091 тис.грн., що на   1541,6 тис.грн. більше ніж за 2013 рік.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги по Лохвицькому району, на обліку перебуває                        232 не газифікованих домоволодінь. Всі домоволодіння, 100%, забезпечені пільговим твердим паливом та скрапленим газом. Тверде паливо отримали  232  чол. на суму 141,6 тис. грн. (2013рік – 151,2  тис. грн.) скраплений газ 205 чол. на суму -14,7  тис. грн. (2013 рік -  15,7 тис. грн.). Проведено безкоштовний капітальний ремонт квартири інваліду війни на суму 13,5 тис. грн.       

В районі  проживає  2500  інвалідів різних категорій. З метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів, створення необхідних умов інтеграції осіб з обмеженими можливостями  у суспільне життя  на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 року № 706 "Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року" та від 05.04.2012 № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"  управлінням прийнято замовлень та надіслано на підприємства-виробники направлення на виготовлення 17 крісел колісних. З них  забезпечено кріслами-колісними 11 осіб з обмеженими фізичними можливостями. На забезпечення іншими технічними засобами реабілітації надіслано 92 направлень. Видано 7 технічних засобів реабілітації. Крім того 32 інвалідам по зору 1 групи  надається з районного бюджету 50% знижка по оплаті за сітковий та скраплений газ на суму 18,0 тис.грн. (2013 рік – 16,0 тис.грн.).

Отримали грошову компенсацію замість санаторно – курортного лікування 65 інвалідів війни на суму  22,6 тис.грн. (2013 рік - 29 осіб;                 9,6 тис. грн.).  Проведено оздоровлення 34 ветеранів війни та інвалідів. З них 15 чол. - за рахунок коштів державного бюджету  на суму 64,3 тис. грн.                                                             У Лубенському міському центрі реабілітації проведено комплексну реабілітацію 16 дітей – інвалідів району на суму 75,0 тис.грн. (2013 рік -       16 дітей, 64,0 тис.грн.).

  На забезпечення системного підходу до організації соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, проведення реабілітації та трудової зайнятості, поліпшення умов життєдіяльності, згідно з Конвенцією про права інвалідів  в районі діє "районна Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020роки", затверджена рішенням 18 сесії шостого скликання від 06.06.2013 року  Лохвицької районної ради. На виконання Програми для поліпшення життєдіяльності малозахищених верств населення з  районного бюджету надано одноразову грошову допомогу 94 чол. на суму – 22,7 тис. грн..

Інвалідам 1 групи по зору надається щомісячна районна пільга - 50% знижка за користування сітковим газом та щоквартальна - скрапленим газом, сума відшкодувань станом на 01.10.2014 року склала  –14,4 тис. грн.

З метою здійснення належного громадського контролю за обладнанням об’єктів соціальної інфраструктури елементами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями в районі  діє  “комітет доступності”.

Обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району. За 9 місяців 2014 року обслужені 3590 пенсіонерів та інвалідів ( за аналогічний період 2013 року –   3583   чол.)

Відділенням соціальної допомоги вдома станом на 01.10.2014 року обслужені 747 пенсіонерів та інвалідів, з них 99 осіб – на платній основі. Відділенням соціально – побутової адаптації обслужені за 9 місяців 2014 року 1443 чол. У відділенні працює бібліотека, функціонують соціально-активні групи за інтересами, в яких пенсіонери та інваліди розвивають свої творчі здібності, працює  послуга спілкування  по WEB-камері та навчання основам праці на комп’ютері, продовжує свою роботу університет ІІІ віку.

Станом на 01.10.2014 року відділенням соціально-медичних послуг обслужені 922 осіб. У відділенні надаються такі послуги: фізіотерапевтичні, масаж, лікувальна фізкультура, консультація лікаря, продовжує свою роботу "Група здоров’я", в якій пенсіонери займаються лікувальною фізкультурою та вправами з лікувальної фізкультури з корекції зору, стрейчинг гімнастикою та ароматерапією, надається послуга вимірювання рівня цукру в крові.

Станом на 01.10.2014 року відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслужені 1905 осіб, з них виключно відділенням - 159. Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надаються послуги перукаря, швачки, взуттьовика, прачки, соціального працівника, робітника по дрібного ремонту  (ремонтні роботи, скошування трави, розпилювання дров, обрізання дерев).  В складі даного відділення діє пункт прокату технічних засобів реабілітації, який налічує 28 інвалідні візки, 32 ходунки, 34 палиці, 5 ролерів та 42 милиці.

Протягом 9 місяців 2014 року надано в користування засобів реабілітації 101  особам, з них 27 інвалідам.

З метою інформування населення з питань законодавства щодо  соціального захисту населення працює відділення "соціальний офіс", в якому з початку 2014 року  послуги отримали 319  громадян району. При відділенні надаються послуги "соціального таксі" за 9 місяців поточного року надано послуг 15 особам, з них інвалідам - 5.

З метою задоволення потреб сільського населення у соціальних послугах створена і працює в територіальному центрі  мультидисциплінарна команда, до складу якої входять спеціалісти різних відділень: юрисконсульт, психолог, сестра медична, перукар, соціальний працівник. У поточному році мультидисциплінарними командами проведено 22 виїздів в населені пункти району, якими надано різних видів соціальних послуг 344  особам.

З метою підвищення соціальних стандартів життя людей проводилася робота з розвитку трудового потенціалу та формування ринку праці.  За січень - вересень 2014 року створено 81 робоче місце, за 2014 рік очікується створити 90  робочих місць. Протягом поточного року виконувались заходи  Програми зайнятості населення Лохвицького району на 2013-2017 роки.

Відділом освіти райдержадміністрації, навчальними закладами району за підтримки районної державної адміністрації, районної ради, органів місцевого самоврядування в 2013-2014 навчальному році забезпечено реалізацію державної політики розвитку освітньої галузі, спрямованої на забезпечення громадянам рівного доступу до якісної освіти. В районі було забезпечено стабільне функціонування освітньої галузі завдяки системному, комплексному підходу до вирішення нагальних проблем.

В 2014 році відкрито у приміщенні школи дошкільний навчальний заклад у селі Васильки. Мережа дошкілля складається із 21 дошкільного закладу у яких виховується 1323 дітей, що становить 90%. Різними формами дошкільної освіти охоплено 98,7 відсотків дітей від 3-х до 6 років. Останні три роки усі діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені різними формами дошкільної підготовки.

Станом на 01 вересня 2014 року в районі функціонує 28 загальноосвітніх навчальних заклади (Лохвицька гімназія №1, 17 шкіл І-ІІІ ступенів, 2 навчально-виховних об’єднання, 7 шкіл І-ІІ ступенів, 1 школа І ступеня), які відвідує 3687 учнів, 21 дошкільний навчальний  заклад, в якому виховується 1323 дошкільнят, 4 позашкільні заклади 1545 вихованців та дитяча спортивна школа 367 дітей.

Забезпечення дітей якісною освітою проводиться шляхом:

відвідування навчальних закладів на загальних підставах;

для 139 учнів організовано індивідуальне навчання згідно ст.14 Закону України "Про загальну середню освіту";

для 11 учнів організовано індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи;

для 13 дітей організовано індивідуальне навчання на дому за програмою загальноосвітньої школи;

для 6 учнів організована інклюзивна форма навчання;

для 3499 учнів організовано гаряче харчування, з них безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1716 учнів ( з розрахунку 5 грн. на обід);

для 635 дітей, що проживають за межею пішохідної доступності організовано підвіз до місць навчання і додому 18 шкільними автобусами, 1 автобус орендуємо в сільській раді та одним автобусом сільськогосподарського  підприємства здійснюємо підвіз за програмою "Шкільний автобус";

в 18 навчальних закладах району функціонує 18 груп продовженого дня, які відвідує 580 учнів.

В загальноосвітніх навчальних закладах працює 533 педагогічні працівники, 244 працівників по обслуговуванні та 46 сезонних працівників. В дошкільних навчальних закладах працює 122 педагогічні працівники,          174 робітники по обслуговуванні та 18 сезонних. В позашкільних закладах та спортивній школі 29 педагогічні працівники, 13 працівників по обслуговуванні.

Відділом освіти спільно з органами місцевого самоврядування здійснено системні заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази закладів та розширення доступу учнів до новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. На виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі на 2011-2015 роки за 2014 рік використано 500 тис.грн. з районного бюджету.

В 2014 році навчальними закладами району запроваджувалися Державні стандарти початкової та базової загальної середньої освіти, вживалися заходи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності освіти. Організовано проведено спільно з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників у 2014 році.

Для зміцнення матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, проведення в них поточних  ремонтів в 2014 році використано кошти в сумі 1069745 грн.

Для навчання дітей з вадами мовлення у районі працює 2 логопедичні пункти (м.Лохвиця та м.Червонозаводське). У відповідності до законодавства в навчальних закладах району введено ставки практичних психологів та соціальних педагогів. З метою постійного медичного нагляду за школярами введено  посади медичних сестер, в тому числі за кошти органів місцевого самоврядування 3 (Червонозаводська міська рада, Яхниківська сільська рада).

На сьогодні освіта району характеризується стабільними і якісними показниками та позитивними тенденціями розвитку. Всі її ланки є самостійними і водночас невід’ємними складовими системи безперервної освіти, які в цілому забезпечують потреби населення району в отриманні освітніх послуг.

Спрямовано зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. Станом на             25 жовтня 2014 року на обліку служби у справах дітей перебуває 95 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них у сімейних формах виховання (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) – 82 дітей (86,3 %), в інтернатних закладах – 10 дітей (10,5 %) та 3 дітей тимчасово влаштовані в сім'ї громадян, до вирішення питання щодо їх влаштування (3,2%), у порівнянні з 2013 роком:  станом на 31.12.2013 року на обліку служби перебувало 103 дитини даної категорії, з них у сімейних формах виховання 88 дітей (85,4%), в інтернатних закладах – 15 дітей (14,6%).

Протягом січня-жовтня 2014 року набули статус дитини, позбавленої батьківського піклування 6 дітей, з них 5 дітей влаштовано під опіку, піклування, 1 тимчасово влаштована в сім'ю до прийняття рішення про влаштування в прийомну сім’ю. За 9 місяців 2014 року 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, яка не має житла на праві власності та користування взята на квартирний облік.

 Робота Лохвицького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді була направлена на раннє виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм якісних соціальних послуг; попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі; популяризацію альтернативних форм сімейного виховання, соціальний захист осіб, що переселилися з зони АТО та ін..

Протягом 2014 року службою у справах дітей та районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було проведено благодійну акцію "Марафон милосердя", в ході якої зібрано 7286,40  грн. Матеріальна допомога надана на оздоровлення, лікування, придбання одягу та взуття дітям з багатодітних, неповних, малозабезпечених сімей, сім'ям переселенців та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Протягом 9 місяців 2014 року було проведено 6 засідань дорадчого органу. Соціальним супроводом Центру у 2014 році охоплено  55 сімей  (в них 114 дітей), станом на 25.10.2014 року під соціальним супроводом перебуває 14 сімей (в них 36 дітей ). В ході здійснення соціального супроводу надано 1392 соціальні послуги. Станом на 25.10.2013 року на обліку центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебуває 28 сімей (в них 62 дитини) як такі, що опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальними послугами центру протягом поточного періоду 2014 року охоплено 799 сімей (в них 1221 дитина), їм надано 3046 соціальних послуг.

Протягом 9 місяців 2014 року районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з службою у справах дітей, управлінням праці та соціального захисту населення, сільськими та міськими радами, спеціалістами відділу освіти, представниками сфери охорони здоров'я, дільничними інспекторами проведено 449 соціальних інспектувань сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, опікунських сімей/сімей піклувальників, прийомних сімей.

У 2014 році з метою пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, інформування населення про перелік послуг, що надаються  ЦСССДМ, проведено              88 заходів (охоплено 1503 особи).

Протягом 2014 року в районі в  одну прийомну сім’ю  влаштовано на виховання та спільне проживання 1 дитину-сироту.

 

Відділ культури і туризму районної державної адміністрації є головним координатором культурно-мистецького життя району та розвитку туристичної галузі. У сфері уваги відділу 47  клубних  закладів,  районний Будинок культури, 2 міських Будинків культури у місті Червонозаводському, 19 сільських Будинків культури, 25 сільських клубів, 2 музеї, центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека, 2 міські бібліотеки - філіали та 32 сільські бібліотеки-філіали, 4 дитячі музичні школи. Протягом 2013-2014 років закриття або перепрофілювання вищеназваних закладів не відбувалося.

Відділ культури і туризму Лохвицької райдержадміністрації фінансується  як з державного так і з місцевого бюджету. Затверджені кошторисні асигнування  на 2014 рік по місцевому бюджету складають – 5970,0 тис. грн., касові видатки на поточну дату  складають – 4424,7 тис.грн.,   залишок затверджених асигнувань складає  -  1545,3 тис.грн. Затверджені кошторисні асигнування по державному бюджету складають – 103,8 тис. грн.  касові видатки складають – 64,2 тис. грн., залишок асигнувань складає –     39,6 тис.грн. Заборгованість, як по асигнуванням з державного так і з місцевого бюджету станом на 01 листопада 2014 року відсутня.

На обліку у Лохвицькому районі знаходяться:  краєзнавчий музей       ім. Г.С.Сковороди, літературно-меморіальний  музей А.Ю.Тесленка у с.Харківці, Меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту в урочищі Шумейкове.

  На даний час у краєзнавчому музеї налічується більше 30 тисяч  експонатів. За 9 місяців поточного року в музеї проведено 106 екскурсій, прийнято відвідувачів 5302 осіб. На обліку у  Лохвицькому районі значиться  227 об’єктів культурної спадщини,  з них пам’яток археології – 14, монументальне мистецтва- 27, історії – 152, пам’яток  архітектури  та містобудування – 26, садово- паркового мистецтва – 2, ландшафтні – 6.

Розроблені  туристичні маршрути до пам’ятних місць, пов’язаних  із життям і діяльністю видатних діячів історії, культури і мистецтва Лохвицького краю. Це і оглядова екскурсія по території Меморіального комплексу воїнам Південно-Західного фронту в урочищі Шумейкове, 2- х денний туристичний маршрут -  ознайомлення з пам’ятками Лохвицького краю. Працюючих по штатному розпису 7 чоловік. Музей знаходиться на індивідуальному опаленні.

Меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту в урочищі Шумейкове є структурним підрозділом Лохвицького краєзнавчого музею ім.Г.С.Сковороди. Займає площу 17 га. Працюючих 5 чоловік. За 9 місяців поточного року проведено 107 екскурсій, відвідало – більше 40 тис. чоловік. Будинок сторожів опалюється дровами.

Харківецький народно - літературний музей А.Ю.Тесленка займає площу 121 кв.м. Працює 1 чоловік. Опалення відсутнє. Підлога в аварійному стані, стіни потребують ремонту.

Працюють 4 дитячі музичні школи району це:

Червонозаводська дитяча музична школа (м. Червонозаводське), викладачів  14, учнів  150. Основна проблема – немає операторів на міні-котельню, що унеможливлює розпочати опалювальний сезон.     

Лохвицька дитяча музична школа ім.. І.О. Дунаєвського (м. Лохвиця). викладачів  22, учнів 320. Основна проблема – невиконання типових навчальних планів  із-за недостатності фінансування.

Лучанська дитяча музична школа (с.Лука), викладачів 8, учнів 66. Основна проблема  у неможливості збільшити контингент учнів.

Сенчанська дитяча музична школа (с. Сенча), викладачів, учнів 50. Основна проблема – невиконання типових навчальних планів із-за недостатності фінансування.

Лохвицька районна централізована бібліотечна система. Станом на  жовтень 2014 року населення Лохвицького району обслуговують 36 бібліотек Міністерства культури: Лохвицька центральна районна бібліотека                 ім. Г. С. Сковороди, районна дитяча бібліотека, дві міські бібліотеки – філії (місто Червонозаводське), 32 сільські бібліотеки – філії.

Працює 52 особи,  з них 47 – бібліотекарі. Повний робочий день працюють 22 людини, неповний робочий день – 25. Лохвицька районна центральна бібліотечна система щорічно обслуговує більше 26 тисяч користувачів, книговидача – більше 525 тисяч, відвідування за рік становить – майже 171 тисяча.

Більшість проблем бібліотек Лохвицької районної центральної бібліотечної системи пов’язані з недостатністю фінансування для придбання книг, комп’ютерної техніки, виконання ремонтних робіт в приміщеннях бібліотек центральної бібліотечної системи. Комплектування фондів бібліотек та підписка періодичних видань залишається проблемним питанням. У поточному році основне джерело поповнення фонду – це подарунки від організацій та користувачів. Відсутність нових надходжень негативно впливає на діяльність  бібліотек, оскільки незадоволений читацький попит зростає. На підписку періодичних видань в поточному році кошти не надходили. Проблемним залишається ремонт фасаду Лохвицької районної бібліотеки.

Станом на 14.10.2014 року в Лохвицькому районі є 47 клубних закладів Міністерства культури України. крім того є два клубні заклади інших міністерств і відомств (клуб радгоспу ім. Мічуріна с. Криниця і будинок культури державного підприємства "Лохвицький спиртокомбінат". Працює 18 колективів художньої самодіяльності. які носять високі звання "зразкових" і "народних". В Лохвицькому районному будинку культури працює 18 чол.. За 9 місяців поточного року проведено 32 культурно - масові заходи.  В Червонозаводських міських будинках культури № 1 і № 2 здійснюють культурно-освітню діяльність 12 працівників, 38 – в сільських Будинках культури, 16 – в сільських клубах. В трьох клубних закладах відсутні працівники (с. Яремівщина, с. Венслави, с. Сокириха).

Газове опалення мають 4 клубні заклади, котельні на дровах опалюють 5 клубів, в 2-х клубних закладах встановлені електрообігрівачі, 17 клубних закладів не опалюється. Але не дивлячись на всі негаразди, клубні заклади проводять основні культурно-масові заходи.

В районі реалізується Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки затверджена рішенням 12 сесії 6 скликання Лохвицької районної ради 19 квітня 2012 року.  Основними завданнями на 2014 рік було:  збереження загальної кількості осіб, що займаються фізичною культурою і спортом; збереження мережі спортивних споруд; недопущення зменшення кількості клубів за місцем проживання, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів та осіб, що займаються в них; покращення матеріально-технічної бази. Протягом 2014 року збережено контингент осіб, що займаються фізичною культурою і спортом в районі. Всі спортивні споруди       району функціонували за призначенням. Проведено 34 спортивно-масових заходів, майже 100 відсотки від запланованих, команди району, згідно календарного плану взяли участь в 39 змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня,         95 відсотків від запланованих.

 

Головні завдання політики у сфері охорони здоров’я – забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості.

Основна увага в галузі охорони здоров’я зосереджена на подальшому удосконаленні ефективної роботи первинної ланки - сімейної медицини, після набуття всіма сільськими медичними амбулаторіями статусу амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

  КЗ "Лохвицький ЦПМСД"  забезпечує доступність спеціалізованої медичної допомоги населенню, обслуговуючи  44153 особи, що на               329 менше, ніж у 2013 році. Доросле населення - 37527 особи, дитяче – 6626, в тому числі 336 дітей першого року життя, працездатного віку – 22375. Залишається складна демографічна ситуація в районі. Демографічна навантаженність з кожним роком  зростає через значне постаріння населення району. Практично на даний час кількість населення 43887 чол..

 Медична допомога надається Лохвицькою ЦРЛ , 17 амбулаторіями сімейної медицини та 27 ФАПами.

У Центрі первинної допомоги працює 27 лікарів, з них 19 лікарів ЗПСМ (сімейних лікарів - 16), 5 дільничних педіатрів, 1 лікар терапевт денного стаціонару). З 01.08.2014 року проходять інтернатуру 5 лікарів – інтернів. Сімейними лікарями обслуговується 39760 осіб, що становить 90,0% від усього населення.

Станом на 01 листопада 2014 року штатна чисельність працівників ЦРЛ становить 477 штатних одиниць, фактично зайнятих лікарів 61 чол., середнього медичного персоналу - 214, молодшого медичного персоналу – 103. Лікарів пенсійного віку – 24 чол. та передпенсійного віку – 6 чол.. Протягом звітного періоду 33 лікарі пройшли курси підвищення кваліфікації та 5 чол. атестовано. В 2014 році в колектив Лохвицької ЦРЛ  поповнився 3 молодими фахівцями: лікар-психіатр, лікар-анестезіолог, лікар-рентгенолог та досвідчений лікар-невролог.

Функціонує 111 ліжок денного стаціонару. Невідкладна допомога надається з 8.00 до 20.00, в суботу – до 19.00.

Стаціонарна допомога надавалася на 243 ліжках, з них 25 ліжок хоспісних. За 9 міс. 2014 року стаціонарно проліковано 4691чоловік. Профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз на 1000 дорослого населення  становить 245,6, питома вага хворих, виявлених при флюрограмах при профілактичному огляді становить 50% .  Денний стаціонар: проліковано 2068, що на 80 менше за 9 місяців 2013 року, середнє перебування зменшилось з 8,5 до 8,1 днів. Стаціонари на дому: проліковано 2332 (в 2013 році -2678), менше на 346.

КЗ "Лохвицький ЦПМСД" постійно проводиться робота по поліпшенню якості диспансеризації населення, санітарно – освітня робота, проведення подвірних обходів, вчасне виявлення захворювань та взяття на "Д" облік.

 

2013

2014

Народжуваність 

6,3

7,0

Смертність

14,0

14,6

Природний приріст

-7,7

-7,6

 

Середня тривалість життя

 

2013

2014

Всього

72,5

73,7

   в т.ч. чоловіки

67,3

70,9

   в т.ч. жінки

77,9

76,2

 

Основні показники за 9 місяців 2014року в порівнянні з 9 місяців 2013 року в КЗ "Лохвицький ЦПМСД"

 

2013

2014

Прийнято лікарями ЗПСМ

87587

76835

Профогляди

19535

17288

Захворювання

54584

48836

Реабілітація

13468

10711

Кількість відвідувань сімейних лікарів на прийомі на 1 жителя

2,2

2,0

Кількість викликів

21686

19147

Кількість відвідувань вдома на 100 жителів

54,2

47,7

   профілактичні

19,6

24,4

Стаціонари на дому

2678

2332

Денний стаціонар

2148

2068

Середнє перебування

8,5

8,1

Знаходиться на "Д" обліку

21033

20671

Взято на "Д" облік вперше

949

837

Кількість ЕКГ обстежень на 1 апараті

345,6

549,4

% обстежень старше 40 років

74

73,8

Виявлено онкохворих

94

90

   із них в занедбаній стадії

33

28

Виявлено при профоглядах

28

25

Виявлено туб. хворих

21

17

   із них в занедбаній стадії

2

3

Виявлено при профоглядах

15

11

Аналізуючи роботу КЗ "Лохвицький ЦПМСД" за 9 місяців 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року, відмічаємо, що:

Народжуваність збільшилась на 0,7, смертність збільшилася на 0,6, що призвело до зменшення природного приросту населення на 0,1, середня тривалість життя зросла на 1,2, в тому числі чоловіків – зросла на 3,6.

Знизилася середня кількість відвідувань на прийомі на одного мешканця з 2,2 до 2,0, так і  середня кількість відвідувань на дому на 100 жителів з 54,2 до 47,7. Це можна пояснити тим, що 5 сімейних лікарів були на курсах.

Середня кількість населення, яке обслуговується на одній АЗПСМ становить 2597, що на 19 осіб менше, ніж у 2013 році. Мінімальна і максимальна кількість залишається приблизно на одному рівні в порівнянні з 2013 роком. Така ж картина і по ФАПах.

Загальна кількість відвідувань зменшилась на 10752, а кількість первинних відвідувань – на 6588. Зменшилась на 4196 кількість вторинних звернень в порівнянні з 9 місяців 2013 року. Зменшилась кількість медичних оглядів при диспансеризації на 563, на 124 особи більше направлено на консультацію на вторинний рівень, на 5 осіб менше направлено на стаціонарне лікування.

На "Д" обліку знаходиться 55 осіб ВІЛ-інфікованих, з них хворих на СНІД -27, померло 2 особи, 1 дитина народилася від ВІЛ-інфікованої жінки. На "Д"обліку за 6 міс. 2014 року взято 8 осіб ВІЛ-інфікованих, з них 5 осіб із діагнозом: СНІД. Необхідно залучати до обстеження на ВІЛ якнайбільше населення по клінічних показаннях, з груп ризику, а  також первинна мережа повинна активно залучатися до виявлення ВІЛ-інфікованих  на ранніх стадіях захворювання. 20 хворих із СНІДом отримують лікування на базі кабінету "Довіра".

На "Д" обліку перебуває 29 осіб з хронічним вірусним гепатитом: 23 – хронічний вірусний гепатит "С", 2 – хронічний вірусний гепатит "В",            4- хронічний вірусний гепатит "В+С", з них 4 особи з переходом у цироз печінки; 3 особи з сформованим цирозом печінки; 1 особа на противірусній терапії. 116 осіб є носіями вірусного гепатиту "С", які потребують обстеження 2 рази на рік з метою виявлення активації гепатиту та вчасного лікування. 86 осіб є носіями вірусного гепатиту "В". За клінічними протоколами такі диспансерні хворі спостерігаються сумісно з первинною мережею, тому необхідна тісна співпраця по веденню хворих з інфекційною патологією.

Основна робота ЦПМСД – це диспансеризація. Основні диспансерні групи населення це: держслужбовці (85 осіб), з них оглянуто 76; медичні працівники (їх кількість зменшилася на 59 осіб) – оглянуто 681 проти 740 в 2013 році; працівники АПК - підлягало огляду 332 особи, оглянуто 323 (97,3%). Взято на "Д" облік 42 осіб.

Більше уваги приділяється профілактичній роботі зі школярами. По Лохвицькому району налічується 3646 дітей шкільного віку. Станом на 01.07.2014 року оглянуто 3613 дітей, що складає 99,1% від загальної кількості школярів проти 84% в минулому році. Виявлено 1497 випадків патології, вперше 375, але на диспансерний облік діти не беруться, статистичні талони не виписуються, санаторно-курортно не лікуються. Перше місце займають захворювання шлунково-кишкового тракту, на другому місце патологія опорно-рухового апарату, третє місце посіла патологія органів зору. Всім дітям зроблена проба Руф’є.

Вакцинація населення на низькому рівні, у зв’язку з недостатністю отриманих вакцин. Доросле населення зроблено 6 вакцинацій (по травмах - за власні кошти). Вакцинація дитячого населення проведена: дифтерія - на 8% від запланованого, правець – 8%, кашлюк - 17,9%, поліомієліт – 36,1%, кір – 11,7%, паротит – 11,7% краснуха – 11,7%, вакцинація БЦЖ – 22,8%, І ревакцинація БЦЖ – 1,5%, проба Манту – 47,1%, гепатит В – 6%.

Протягом  2014 року працівниками медичних установ району була проведена робота по організації надання медичної допомоги населенню району.

 

Приділялась увага раціональному використанню природно -  ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини. Зокрема, виконання  Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки, затверджена рішенням четвертої сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 3 березня 2011 року.

Спрямовано зусилля на підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні пріоритетних напрямів розвитку району, їх реалізації та здійснені контролю за реалізацією; сприяння всебічного висвітлення у засобах масової інформації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення доступу громадян до інформації.

 

 

Незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблем  розвитку, які потребують вирішення:

нестабільна ситуація на міжнародних ринках, обумовлена негативним впливом економічної кризи, так як на території району працюють підприємства, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

 структурна недосконалість виробництва, відставання процесів оновлення основних фондів від їх зношення та вибуття; високий рівень енергоємності базових галузей промисловості та житлово-комунального господарства;

недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва, обумовлена певними ризиками для іноземних інвесторів;

недостатність обігових коштів підприємств та довгострокового кредитування виробничої сфери;

високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва;

невпровадження децентралізації влади.

недосконале державне управління регіональним розвитком.

 

Виходячи, з вище викладеної інформації Програма економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік в цілому буде виконана, а ті завдання, які з об’єктивних  і суб’єктивних причин не вдається виконати, опрацьовані управліннями  і відділів райдержадміністрації,  районними відділами міністерств і центральних органів виконавчої влади та враховані при складанні Програми на 2015 рік, враховуючи основні положенням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Стратегії), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня  2014 року  №385.

 

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період          до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від        06 серпня 2014 року  №385, яка передбачає створення ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку, яке діятиме у сукупності з політикою децентралізації влади та формуванням спроможного місцевого самоврядування.

Забезпечення координації її цілей та заходів з пріоритетами галузевих політик. Зокрема, це стосується таких сфер, як: транспорт та інфраструктура; економічний розвиток та інвестиції; підприємництво і регуляторне середовище; конкурентна політика; ринок праці; освіта і наука; інноваційна діяльність.

Для досягнення поставлених цілей і завдань діяльність органів виконавчої влади району   буде формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для  збалансованого економічного і соціального розвитку  району та кожної  територіальної громади.

 

Цілями та завданнями Програми є:

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіону шляхом:

підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіону;

створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на сільські території району;

поліпшення транспортної доступності в межах регіону;

розвиток сільської місцевості, в тому числі:

створення рівних умов для підтримки сільськогосподарських виробників незалежно від їх виду, типу, розміру, форми власності та господарювання;

диверсифікація сільськогосподарського виробництва, розвиток альтернативних видів економічної діяльності у сільській місцевості;  

стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо;

створення умов для соціального розвитку села, стійкої мотивації до соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі, суміжних секторах виробництва і сфері послуг.

 

Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіону, а саме:

розвиток інтелектуального капіталу;

підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіону;

розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках;

раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження  культурної спадщини та найцінніших природних територій;

диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіоні.

 

Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіону шляхом:

узгодженості політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки  економічно менш розвинутих та депресивних територій;

створення умов для продуктивної праці населення.

 

Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання, а саме:

створення умов для розв’язання нагальних проблем  переселенців;

підвищення стандартів життя в сільській місцевості;

модернізація системи освіти;

створення умов для формування здорового населення;

соціокультурний розвиток;

надання якісних послуг транспорту та зв’язку;

надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом;

поліпшення екологічної ситуації в районі, шляхом виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки;  залучення коштів за використання земель нафтогазовидобувними підприємствами для рекультивації земель, та на інші природно - захисні заходи; здійснення заходів щодо покращення екологічної ситуації, пов’язаної з діяльністю в районі нафтогазовидобувного комплексу.

  

Сприяння забезпеченню ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку, а саме:

децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою;

підвищення якості державного управління регіональним розвитком;

посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики.

 

Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації  цілей та завдань Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій району,  інвестиційних  і коштів  незаборонених чинним законодавством  та  інших ресурсів.

 

III. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

Факторами соціально-економічного зростання буде:

 Розв'язання соціальних проблеми, підвищення рівня економічного потенціалу території, продуктивності економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища, а саме:

підвищення  рівня економічного зростання та конкурентоспроможності регіону:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 0,8% (з урахуванням індексу споживчих цін), за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, прибутків підприємств;

удосконалення промислового виробництва: впровадження  ресурсозберігаючих технологій, освоєння семи нових видів продукції;

збільшення обсягів реалізованої продукції на 1,8% (з урахуванням індексу цін виробників);

збільшення обсягів валової сільського господарства по всіх категоріях господарств – на 3,7 % за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, ефективного використання земельно-майнового ресурсу;

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 1,0% (з урахуванням індексу цін виробників) та обсягу прямих іноземних інвестицій на 1,6% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

отримання прибуткового фінансового результату підприємствами району за рахунок ефективності господарювання;

збільшенні податкових надходжень місцевих бюджетів на 1,6%;

доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) на 1,6%;

збільшення роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності на 2,5%;

розвиток підприємницької діяльності за рахунок залучення до підприємницької діяльності підприємців - початківців та молоді, виділення коштів з місцевого та обласного бюджетів та надання їх на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності.  

 

Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 1,9% (до 2900 грн.);

створення 90  нових робочих місць;

наближення вітчизняної системи охорони здоров’я до європейських стандартів надання медичної допомоги населенню;

забезпечення умов підвищення якості і доступності освіти в навчальних закладах району;

 розвиток культури, фізичної культури та спорту, забезпечення збереження та охорони об’єктів культурної спадщини;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

продовження роботи щодо соціального захисту дітей, організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

удосконалення транспортного обслуговування населення;

утримання цінової ситуації на сталому рівні та насичення ринку основними продовольчими товарами шляхом проведення ярмаркових заходів;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля в результаті виконання заходів Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького районна на 2011-2016 роки;

реалізація проектів територіальних громад району  у співпраці з іншими проектами (швейцарсько-українським  проектом "Підтримка децентралізації в Україні"  DESPRO, німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ),  обласним конкурсом територіальних громад Полтавської області, Всеукраїнським конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування).   

Забезпечення ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку, а саме: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; підвищення якості державного управління регіональним розвитком; посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики.

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ

 

І.СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО  ЗРОСТАННЯ 

 

1.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

 

Основні цілі на 2015 рік:

дотримання принципів державної регуляторної політики;

удосконалення діяльності Дозвільного центру, запровадження електронного документообігу у взаємодію між державним адміністратором та місцевими дозвільними органами;

приведення рівня матеріально-технічного забезпечення дозвільного центру у відповідність до вимог законодавства;

забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг;

 спрощення процедури та збільшення обсягів надання фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва;

створення додаткових робочих місць;

підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності;

збереження наявної, та збільшення протягом року, кількості малих  підприємств;

залучення до підприємницької діяльності підприємців-початківців та молоді;

збільшення обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами;

створення збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості;

формування розвинутої ринкової інфраструктури.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

відстеження результативності регуляторних актів;

скорочення часу підприємців на входження та вихід з бізнесу;

спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру;

скорочення витрат на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар'єрів;

збереження кількості малих підприємств до 177;

створення  90 нових  робочих місць;

розширення бази оподаткування, забезпечення додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

Дані приведено в додатку 1.

 

 

Основні завданнями на 2015 рік:

стовідсоткове проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів – структурні підрозділи райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій (в тому числі і на сайті райдержадміністрації)  – структурні підрозділи райдержадміністрації,  міськсільвиконкоми – протягом року;

сприяння розвитку малого бізнесу у виробничій сфері, побуті, харчовій та легкій промисловості, а також транспорті – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку малого підприємництва, що здійснює діяльність в сільській місцевості - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості – протягом року.

 

1.2. Розвиток торгівлі

 

Основні цілі на 2015 рік:

підвищення ефективності механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

створення умов для детінізації торгівельної діяльності;

забезпечення поступового зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах;

сприяння стабілізації цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари за рахунок насичення ринку продукцією товаровиробників району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, ресторанного господарства на 2,5% (з урахуванням індексу споживчих цін), (дані приведено в додатку 1);

створення умов для детінізації торговельної діяльності, забезпечення фінансової стабільності і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств;

збільшення обсягів інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, суміжних з торгівлею галузі;

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально-значущі продовольчі товари.

 

Основні завдання  та заходи на 2015 рік:

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння подальшому розвитку підприємництва у сфері торгівлі - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

стимулювання будівництва мереж сучасних торговельних форматів європейського типу з широким асортиментом товарних груп, товарів широкого вжитку, у тому числі в сільській місцевості – відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів – протягом року;

залучення фінансових ресурсів районного центру зайнятості на організацію безробітними громадянами підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування населення – районний центр зайнятості, голови міськсільвиконкомів  – протягом року;

проведення реконструкції діючих ринків, планомірне поліпшення їх матеріально-технічної бази - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів, директори ринків – протягом року;

завершення будівництва нового м’ясо-молочного павільйону на території Червонозаводського комунального ринку – Червонозаводська міська рада, Червонозаводський комунальний ринок – протягом року. 

 

 

1.3. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

 

Основні цілі на 2015 рік:

формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіону;

розвиток інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності;

створення системи моніторингу стану реалізації інвестиційних проектів, у тому числі в рамках державно-приватного партнерства, та здійснення контролю за їх реалізацією;

активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення сталої динаміки економічного зростання  і суттєве поліпшення ефективності використання інвестицій для цілей модернізації виробництва та інфраструктури;

реалізація енергозберігаючих заходів;

створення умов для подальшого нарощування експортоспроможного потенціалу району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 1,0% в порівнянні з очікуваним показником 2014 року (з урахуванням індексу цін виробників) та обсягу прямих іноземних інвестицій на 1,6%  (дані приведено в додатку 1);

реалізація 14 інвестиційних проектів  (дані приведено в додатку 27);

впровадження інноваційної ресурсозберігаючої технології (дані приведено в додатку 27);

освоєння семи нових видів продукції;

збільшення обсягів реалізації продукції на експорт.

 

Основні  завдання  та заходи на 2015 рік:

реалізація заходів Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Лохвицького району на 2012-2016 роки – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового комплексу  райдержадміністрації,  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для розвитку району – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

забезпечити участь суб’єктів підприємницької діяльності у конкурсі бізнес-планів з метою отримання фінансової підтримки через Полтавський Регіональний фонд підтримки підприємництва - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення підбору та підготовку вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, міськсільвиконкоми  – протягом року;

 забезпечення підбору вільних виробничих площ та об’єктів незавершених будівництвом для інформування потенційних інвесторів – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

 представлення продукції підприємств району на виставкових та іміджевих заходах в області та Україні – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розширенню джерел фінансування: в даний час основним джерелом є власні кошти підприємств, а в найближчій перспективі слід ширше використовувати кредитні ресурси та кошти інвестиційних фондів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку "зеленого туризму", шляхом залучення інвестиційних коштів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації  – протягом року;

підвищення енергоефективності економіки шляхом послідовної розробки та реалізації енергозберігаючих проектів у промисловості, сільському та комунальному господарствах - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового комплексу  райдержадміністрації,  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району  – протягом року;

провадження в районі третьої фази Проекту Програми Розвитку Організацій Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейської Комісії (ЄК) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Лохвицька районна рада, сільвиконкоми, громади-учасники проекту – протягом року;

реалізація проектів територіальних громад району  у співпраці з іншими проектами (швейцарсько-українським  проектом "Підтримка децентралізації в Україні"  DESPRO, німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ),  обласним конкурсом територіальних громад Полтавської області, Всеукраїнським конкурсом проектів та програм розвитку місцевого самоврядування) – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, міськсільвиконкоми, громади-учасники проектів – протягом року;

забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг у районі  – сектор надання адміністративних послуг у районі – Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації – протягом року;

вивчати питання диверсифікації експорту  (Диверсифікація експорту – це процес, нерозривно зв’язаний з удосконалюванням структури експорту тієї чи тієї країни; маркетинг організації сфери послуг, який передбачає, що якість послуги багато в чому залежить від якості взаємодії покупця з продавцем. Ефективність здійснення диверсифікації безпосередньо залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають попит і є конкурентноздатними. Оцінка результатів діяльності підприємства пов'язана з розробкою методики отримання, аналізу та надання інформації, яка стосується освоєння нових технологій, видів продукції, діяльності ринків та інших видів і напрямків діяльності, а також виявлення закономірностей визначення стану досягнення мети проведення диверсифікації. Перспективи та проблеми, пов'язані із своєчасною оцінкою результатів диверсифікації складових бізнесу підприємств - актуальні і потребують глибших досліджень)  -  відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.

 

 

ІІ. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

 

2.1. Розвиток промисловості

 

Основні цілі на 2015 рік:

забезпечення зростання обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, вихід на нові ринки збуту,

технічне переоснащення та реконструкція діючих підприємств з метою технологічного оновлення виробництв шляхом реалізації заходів інноваційного спрямування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення стабільної роботи промислових підприємств району за рахунок збільшення виробництва та реалізації промислової продукції на 1,8%  (з урахуванням індексу цін виробників). Дані приведено в додатках 1 та 2;    

освоєння семи нових видів продукції;

впровадження інноваційної ресурсозберігаючої технології (дані приведено у додатку 27).

 

Основні  завдання  та заходи на 2015 рік:

сприяння інноваційному розвитку промислових підприємств, оновлення виробничого потенціалу та освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції шляхом реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, зокрема:

 забезпечення високої якості продуктів харчування – промислові підприємства району  – протягом року;

сприяння освоєнню нових видів продукції, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій – відділ економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння оновлення виробничих потужностей та технічне переоснащення шляхом освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та коштів  інвесторів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

створення промисловими підприємствами власних брендів для підвищення конкурентоспроможності продукції та укріплення своїх позицій на споживчому ринку – промислові підприємства  району – протягом року;

сприяння з метою підвищення ефективності діяльності підприємств переробної  галузі району створенню кластерної моделі розвитку всієї переробної промисловості - відділ економічного розвитку, торгівлі та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

технічне переоснащення виробництва з метою нарощення обсягів виробництва та покращення якості продукції – ПАТ "Червонозаводський хлібозавод"  – протягом року;

технічне переоснащення виробництва, впровадження однієї енергозберігаючої технології – Червонозаводська філія ПрАТ "Райз-Максимко" – протягом року;

освоєння семи нових видів продукції – ПАТ "Склоприлад" – протягом року;

збільшення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції – ТОВ "Амарант" - протягом року;

збільшення обсягів видобутку та реалізації продукції – ПрАТ "Природні ресурси" - протягом року;

 удосконалення продукції  виробництва, розширення ринків збуду  -  ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод" – протягом року;

удосконалення якості надання послуг водопостачання шляхом проведення капітальних ремонтів обладнання – КП "Лохвиця",                      КП "Комунсервіс" – протягом року.

 

 

 

2.2.Розвиток агропромислового комплексу та сільських територій

 

Програма розвитку агропромислового комплексу спрямована на підвищення  конкурентноздатності та зростання рівня забезпеченості продукцією  сільського господарства та продуктах її переробки населення регіону, соціальне відродження села та забезпечення робочими місцями сільського населення.

   Сільське господарство є найбільшою і найрозвинутішою галуззю народногосподарського комплексу району, в якому важко виділити чисте виробництво і економіку від соціальних питань села та   проблем  розвитку сільських населених пунктів району. Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності району приймають активну участь у соціальному житті району, сільської громади.

 

Основні цілі на 2015 рік:

формування ефективного соціально спрямованого сектору економіки району, здатного задовольнити продовольчу безпеку району;

створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу району шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;

забезпечення комплексу заходів, спрямованих на розширення галузі тваринництва, удосконалення технологічних процесів та збільшення поголів'я  худоби та птиці;

створення умов для комплексного розвитку сільських територій, зростання зайнятості сільського населення, залучення інвестицій;

підвищення рівня наукового забезпечення розвитку агропромислового виробництва;

досягнення стабільного економічного зростання шляхом забезпечення умов для розвитку ефективного підприємництва в аграрному секторі.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 збільшення обсягу виробництва валової продукції сільського господарства порівняно з очікуваним у 2014 році на 3,7 %, в тому числі за рахунок тваринництва на 9,8 % (дані приведено в додатку 4);

 формування регіонального продовольчого резерву в розмірі             1674  тонн зерна для забезпечення продовольчої безпеки району;

 встановлення розміру орендної плати близько 5% від вартості земельного паю;

 підвищення рівня заробітної плати працівників сільського господарства на 5 - 7 %.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району –  I півріччя 2015року;

створення умов для збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району – протягом року;

сприяння розвитку органічного землеробства – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації – протягом року;

сприяння активізації інвестування в галузь агропромислового комплексу, зокрема зміцненню матеріально-технічної бази аграрного сектору, впровадженню новітніх екологічно безпечних, ресурсо-  та енергозберігаючих технологій - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу – протягом року;

створення умов для розширення сфери зайнятості на селі стимулюванням розвитку підприємництва – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації – протягом року;

цілеспрямоване та удосконалене ведення селекційно-племінної роботи у молочному скотарстві і свинарстві в  сільгосппідприємствах та приватному секторі, спрямоване на покращення генетичного потенціалу худоби, підвищення продуктивних якостей худоби – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації, підприємства агропромислового комплексу району  – протягом року;

продовження будівництва потужних комплексів та реконструкції існуючих приміщень по виробництву продукції тваринництва з новітніми технологіями (реконструкція приміщення з  побудовою молочного блоку ТОВ "Корсунівське", реконструкція тваринницького  комплексу  в с. Млини СхРУ ПрАТ "Райз-Максимко", будівництво корівника  в с.Васильки          СхРУ ПрАТ "Райз-Максимко") – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації – протягом року;

створення сприятливих умов для збільшення обсягу залучення прямих інвестицій і кредитних ресурсів у агропромисловий комплекс, розширення застосування сучасних інноваційних технологій – управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації – протягом року.

 

 

2.3. Будівництво та житлова політика

 

Основні цілі на 2015 рік:

створення умов для розвитку житлового будівництва;

розроблення Схеми планування території району (І-етап);

створення служби містобудівного кадастру;

розроблення, оновлення генеральних планів населених пунктів (м.Лохвиця);

покращення містобудівної ситуації в населених пунктах;

забезпечення об’єктів фізичного оточення ознаками та умовами архітектурної доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечення житлових будинків, у яких проживають інваліди-спинальники умовами доступності;

будівництво та ремонт доріг з урахуванням вимог безбар’єрності.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

введення в експлуатацію  1200 м² житла, в тому числі: індивідуальне житлове будівництво  - 1200 м2;

завершення будівництва 97-квартирного будинку в м.Червонозаводське вирішить проблему квартирної черги по забезпеченню доступним житлом громадян;

розроблення Схеми планування території району забезпечить врахування новітніх тенденцій і перспектив її економічного розвитку (природні ресурси, промисловість, сільське господарство, транспорт та комунікації, туризм та відпочинок тощо), а також внести корективи в існуючу систему розселення, виходячи з сучасної демографічної ситуації, стану та перспектив розвитку економіки, перспективи здійснення реформи адміністративно-територіального устрою;

на виконання Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 № 559 "Про містобудівний кадастр" було прийнято розпорядженням голови Лохвицької райдержадміністрації  від 08 травня 2013 року №213 "Про утворення Служби містобудівного кадастру" та розроблено положення про районну Службу містобудівного кадастру. В 2015 році заплановано створення Служби містобудівного кадастру. ЇЇ запровадження передбачає створення динамічної бази даних про існуючу забудову з конкретизацією прив’язки об’єктів до певної території чи земельної ділянки;

моніторинг та оновлення реєстру об’єктів, які потребують першочергового пристосування та вжиття конкретних заходів для створення комфортних умов життєдіяльності інвалідів і інших мало мобільним групам населення;

забезпечення інженерно-транспортної інфраструктури засобами доступності у відповідності до будівельних вимог із вжиттям заходів для запобігання подальшої руйнації дорожнього покриття.

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

сприяння завершенню будівництва 97-ми квартирного житлового будинку по проспекту Миру в місті Червонозаводське та введення в експлуатацію об’єктів індивідуального житлового будівництва – сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Червонозаводська міська рада – протягом року;

сприяння завершенню розробки генерального плану міста Лохвиця та забезпечення його розділом цивільної захисту та цивільної оборони населення на мирний та особливий періоди - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада – протягом року;

виготовлення історико-архітектурного опорного плану для м. Лохвиці – як для історичного міста України відповідно до постанови КМУ від 26.07.2001 №878 - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада – І півріччя 2015 року;

розроблення "Схеми планування території Лохвицького району Полтавської області" - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька районна рада – протягом року;

урахування вимог щодо безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації – протягом року;

сприяння продовженню виконання робіт по облаштуванню пандусами об’єктів соціальної сфери з врахуванням вимог державних будівельних норм сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - протягом року;

сприяти виконанню робіт по покращенню покриття ґрунтової дороги на покриття дорожніх залізобетонних плит під’їзду до Мехедівсько-Голотовщинського, Свиридівського та Луценківського родовищ для підприємств, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в північно-східній частині Лохвицького району та проведення капітальних та поточних ремонтів доріг району - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька районна рада - протягом року.

Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування приведено у додатку 14.

Бюджет розвитку Лохвицького району на 2015 рік за рахунок коштів цільового фонду у додатку 30.

Перелік інвестиційних проектів , реалізація яких передбачається у 2015 році приведено у додатку 27.

2.4. Розвиток інфраструктурних секторів

 

Основні цілі на 2015 рік:

реалізація пріоритетних напрямів та завдань державної регіональної політики, орієнтованої на посилення транспортного інформаційного та комунікативного зв’язку;

забезпечення безаварійності, надійності та якості транспортного обслуговування населення, гарантії виконання графіків перевезення;

підвищення загальної культури перевезень в районі.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення населення якісними послугами автотранспортного комплексу: відновити рейси на 6 маршрутах (Лохвиця-Червонозаводське, Лохвиця-Бодаква, Лохвиця-Корсунівка, Лохвиця-Гиряві Ісківці, Лохвиця-Гаївщина, Лохвиця-Венслави);

на діючих маршрутах збільшити кількість рейсів; 

збільшення кількості наданих послуг поштового та телекомунікаційного  зв'язку;

утримання бази основних телефонних апаратів у кількості 8,8            тис. одиниць;

збереження бази абонентів широкосмугового доступу мережі Інтернет до 3,1 тис, та збільшення абонентів за рахунок нових підключень до 3,4 тис.;

покращення якості послуг зв'язку в районі.

          

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

оновлення рухомого складу транспортних засобів – суб’єкти підприємницької діяльності району – протягом року;

залучення перевізників з новим рухомим складом для здійснення пасажирських перевезень на внутрішньорайонних  маршрутах загального користування – відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

залучення перевізників до виконання регіональних замовлень, зокрема перевезення пасажирів на автобусних маршрутах в межах району  – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

встановлення Way Max до 10 сільських населених пункти – цех ТП №12 Полтавської філії ВАТ "Укртелеком"– протягом року ;

реконструкція телефонної мережі  з використанням оптово-волоконних ліній в напрямку Лохвиця-Червонозавосдьке – цех ТП №12 Полтавської філії ВАТ "Укртелеком"– протягом року.

 

 

 

2.5.Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності

 

Основні цілі на 2015 рік :

пріоритетним завданням розвитку є зменшення енергоспоживання (проведення робіт по впровадженню енергозберігаючих заходів в  житлово-комунальній галузі) ;

забезпечення надання якісних послуг населенню підприємствами житлово-комунального господарства;

забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього природного середовища за рахунок будівництва нових очисних споруд і систем водовідведення;

створення умов збирання та утилізації твердих побутових відходів;

зменшення споживання енергетичних ресурсів на перекачування та очищення стоків за рахунок впровадження автоматизованих систем контролю за роботою каналізаційних насосних станцій;

заміни технологічного обладнання систем водовідведення на енергоефективне;

створення системи ефективного управління житлом.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 забезпечення населення в достатній кількості якісною питною водою за рахунок будівництва та реконструкції систем водопостачання;

 скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на надання житлово-комунальних послуг

 забезпечення відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 90%;

 забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 99%;

 збільшення частки житлового фонду, що обслуговується ОСББ та іншими формами самоорганізації населення до 45%, та частки житлового фонду, що передана управителям майном житлових комплексів до 60%;

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

проведення капітального ремонту станції другого підйому міста Лохвиці, кошторисною вартістю - 850,45 тис. грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада, КП "Лохвиця" - протягом року;
проведення капітального ремонту вуличного водогону вулиці Шевченка міста Лохвиці, кошторисною вартістю – 665,35 тис. грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада, КП "Лохвиця" - протягом року;
будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів в місті Лохвиця, кошторисною вартістю – 659,309 тис.грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада - протягом року;
придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів в місті Лохвиця на суму 350,0 тис.грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Лохвицька міська рада - протягом року;
виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд (очисні каналізаційні системи) в місті Червонозаводське на суму 260,0 тис. грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації,            КП "Комунсервіс" - І півріччя 2015 року;
запровадження інноваційних нововведень в галузі водовідведення в місті Червонозаводське, як шлях до Європейських стандартів (диспетчеризація каналізаційних насосних станцій). Вартість проекту – 505,9 тис. грн. - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, КП "Комунсервіс" - протягом року;
сприяти створенню в населених пунктах району об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення, щодо створення системи ефективного управління житлом - сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, міськвиконкоми - протягом року.

Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування приведено у додатку 14.

Бюджет розвитку Лохвицького району на 2015 рік за рахунок коштів цільового фонду у додатку 30.

Перелік інвестиційних проектів , реалізація яких передбачається у 2015 році приведено у додатку 27.

 

    

 

 

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

 

Основні цілі  на 2015  рік:

спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади, сприяння у працевлаштуванні, забезпечення доступу до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров'я незалежно від місця їх розташування;

стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям;

забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задоволення потреб регіонів з урахуванням пріоритетів їх розвитку;

запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці;

підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації;

проведення навчання з питань провадження підприємницької діяльності;

сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається;

забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру;

розвиток зеленого туризму в сільській місцевості;

стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, тощо.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

прогнозна чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в 2015 році  становитиме 3080  чоловік (дані приведено у додатку 12);

працевлаштувати планується 1380 чоловік;

чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку на кінець 2015 року орієнтовно складатиме 960 чоловік;

до громадських робіт планується залучити 889 безробітних;

охопити професійним навчанням передбачається 424 особи.

У зв’язку із змінами у законодавстві планові показники на 2015 рік можуть коригуватися протягом року.

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції – районний центр зайнятості – протягом року;

сприяння громадян у підборі підходящої роботи – районний центр зайнятості – протягом року;

надання роботодавцям послуг з добору робітників – районний центр зайнятості – протягом року;

участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників – районний центр зайнятості – протягом року;

проведення професійної орієнтації населення – районний центр зайнятості – протягом року;

додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентоспроможні на ринку праці – районний центр зайнятості – протягом року;

сприяння виконанню заходів районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки шляхом задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі – районний центр зайнятості спільно з   управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року.

              

 

             

3.2. Соціальний захист

Одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики України є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Пріоритетами соціальної політики на 2015 рік будуть: виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, яка затверджена  постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385, на регіональному рівні, охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів, спрямованих на зростання рівня життя найбільш вразливих категорій громадян.

 

Основні  цілі на  2015  рік:

Виконання Плану обласних заходів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Зменшення питомої ваги населення, які отримують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру.

Адресний, комплексний підхід до вирішення потреб інвалідів, ветеранів війни та праці. Надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам.

Інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство.

Надання пільг, передбачених чинним законодавством.

Реалізація механізму співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з роботодавцями та представницькими органами  найманих працівників.

Соціальна підтримка осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Соціальна підтримка потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення.

Обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району:

забезпечення адресного, комплексного підходу до вирішення потреб пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці;

покращення якості надання соціально – побутових та соціально – медичних послуг;

забезпечення транспортним обслуговуванням (соціальне таксі) одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою палиць, милиць, візків;

розширення сфери надання соціальних послуг.

 

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Зростання середньомісячного рівня заробітної плати працівників усіх галузей економіки у 2015 році до 2900 грн. (дані приведено у додатку 1).

Сприяння у створенні сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в усіх сферах суспільного життя.

Забезпечення проведення реабілітації дітей-інвалідів Лохвицького району у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, близько 20 осіб.

Забезпечення надання пільг особам, які мають таке право відповідно до законодавства, близько 15114 чол.

Зростання рівня життя малозахищених верств  населення шляхом надання всіх видів допомог передбачених законодавством за принципом "єдиного вікна" -  за єдиною заявою, на підставі одного пакету документів, близько 3200 сім’ям.

Забезпечення надання населенню соціальної підтримки шляхом надання субсидії та компенсації в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, близько 2100 сім’ям.

Забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, близько 100 сім’ям.

Забезпечення надання соціального захисту потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть учать у антитерористичній операції в районах її проведення, близько 150 осіб.

Збільшення видатків з районного та місцевих  бюджетів для :

фінансування пільг інвалідам І групи по зору  з оплати за сітковий та скраплений газ до  30,0 тис. грн. (2014 рік - 18,0 тис. грн.);

виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, близько 140 сім’ям.

         Підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

         1. Забезпечення проведення реабілітації дітей-інвалідів Лохвицького району у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом - управління праці та соцзахисту населення, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

2. Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від          29 квітня 2004 року № 558, відповідно до фактичної потреби в межах асигнувань визначених в міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та місцевими бюджетами (відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, обсяги цільових коштів, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами зменшенню не підлягають) - управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

3. Забезпечення надання додаткових соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи щодо надання матеріальної допомоги, в т.ч. на медичне забезпечення - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, міськсільради- протягом року.

4. Забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції- управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації. міськсільради - протягом року.

5. Забезпечення надання соціального захисту потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть учать у антитерористичній операції в районах її проведення - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації, міськсільради - протягом року.

6. Сприяння в організації діяльності комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444 - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  – протягом року.

7. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів праці  та реабілітованих осіб, які зазнали політичних репресій  (10 чол., 55,5 тис.грн., районний бюджет)- управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

8. Придбання стільникових телефонів інвалідам війни, яким з технічних умов за місцем проживання неможливо встановити стаціонарні телефони (5 чол. 3,5 тис. грн.) -  районний бюджет - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації– протягом року.

9. Забезпечення за рахунок районного бюджету надання 50% знижки по оплаті за сітковий та скраплений газ інвалідам по зору І групи – 30 тис. грн. - управління праці та соціального захисту населення, районне фінансове управління райдержадміністрації  – протягом року.

10. Затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності  районних громадських організацій (79,0 тис.грн. - кошти районного бюджету) -  управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, районна рада ветеранів – протягом року.

11. Забезпечення виконання у 2015 році завдань районної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки шляхом забезпечення якісно нового рівня надання соціальних послуг людям з інвалідністю, ветеранам війни, надання їм всебічної підтримки, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку; створення централізованої бази даних з проблем інвалідності - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

12. Забезпечення проведення конструктивного діалогу між органами виконавчої влади та організаціями роботодавців та професійних спілок щодо вжиття спільних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері оплати праці, трудових відносин - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, роботодавці, профспілкові органи - протягом року.

13. Забезпечення скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати - галузеві управління райдержадміністрації спільно з державним  інспектором з питань праці ТДІП, підприємства, установи та організації -  протягом року.

14. Забезпечення проведення моніторингу стану виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності з метою погашення заборгованості та  недопущення її виникнення - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року.

15. Забезпечення виконання заходів районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки -   управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр зайнятості - протягом року.

16.Спрямування роботи Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району на відновлення або підтримання нормальної життєдіяльності найбільш соціально вразливих категорій населення, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, а саме на зростання рівня життя населення району, надання в повному обсязі соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб;

організувати виконання заходів та освоєння додаткових коштів, виділених з  місцевих бюджетів (у разі потреби), на такі заходи:

безкоштовне здійснення обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома  громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що проживають самотньо, і мають рідних, які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу, але не можуть з поважних причин ( у разі потреби) –  Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, міськсільвиконкоми – протягом року;

надання безкоштовних послуг "соціального таксі", перукарських, кравецьких, з ремонту одягу та взуття, побутової техніки, із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, надання технічних засобів пересування пенсіонерам та інвалідам різних категорій, які мають працездатних родичів, але з поважних причин не можуть надавати їм допомогу (знаходяться в місцях позбавлення волі, зареєстровані районному центрі зайнятості, як безробітні, малозабезпечені, тощо) (у разі потреби) – Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району,  міськсільвиконкоми – протягом року;

забезпечення функціонування (у разі потреби)  на базі Лучанської дільничної лікарні 2 соціальних ліжок для забезпечення умов соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (у разі потреби)  - Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, Лохвицька центральна районна лікарня  - перший квартал 2015 року;

придбання взуття, спецодягу та співпраця з УТОГ (11,0 тис. грн. - кошти  територіального центру)  –  Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району -   IV квартал 2015 року;

придбання  продуктових та промислових наборів для одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці       (5,0 тис. грн., кошти територіального центру, спонсорські кошти  два рази на рік) - Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, суб’єкти госопдароювання району  - протягом року;

забезпечення обідами одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці (2,0 тис. грн. – кошти територіального центру та спонсорські кошти) – Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, суб’єкти господарювання району  - протягом року;

видача одягу, білизни, взуття для соціально вразливих категорій населення, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах        (2,0 тис. грн. – кошти благодійних організацій)  – Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району, благодійні організації - протягом року;

надання одноразової допомоги громадянам, яким виповнюється в поточному році 100 років (0,2 тис. грн.  -  кошти територіального центру )- Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району,  фінансове управління райдержадміністрації  - протягом року;

поповнення пункту прокату (9,0 тис. грн.  - кошти територіального центру) - Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району,  фінансове управління райдержадміністрації  - протягом року;

виділення з районного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (30,0 тис. грн. - кошти районного бюджету) – Територіальний  центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району,  фінансове управління райдержадміністрації  – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Створення необхідних умов для переселенців з тимчасово окупованих територій

 

Основні  цілі на  2015  рік:

виконання Плану обласних заходів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

соціальна підтримка осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції;

соціальна підтримка потерпілих (поранених) та членів сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть участь у антитерористичній операції в районах її проведення.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

сприяння у створенні сприятливого середовища для людей осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, близько 100 сім’ям;

забезпечення надання соціального захисту потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть учать у антитерористичній операції в районах її проведення, близько 150 осіб.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

         забезпечення надання соціальної підтримки особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації, міськсільвиконкоми  - протягом року;

забезпечення надання соціального захисту потерпілим (пораненим) та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції та членам сімей осіб, які беруть учать у антитерористичній операції в районах її проведення - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації, міськсільвиконкоми  - протягом року.

соціальна підтримка осіб, що переселилися в Полтавську область  з зони АТО та АР Крим -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді -  протягом року.

 

 

3.4. Пенсійне забезпечення

 

Основні цілі на 2015 рік :

забезпечення сталого фінансування та виплати пенсій, фінансової збалансованості і стабільності пенсійної системи;

покращення фінансово-економічного стану страхувальників та низького рівня платіжної дисципліни;

забезпечення ефективної співпраці з контролюючими органами, соціальними партнерами, яка спрямована на додержання трудових прав працівників, легалізацію зарплати;

забезпечення цільового використання пенсійних коштів;

забезпечення  покращення якості та оперативного обслуговування громадян управління Фонду шляхом запровадження механізму за принципом “єдиного вікна”;

забезпечення виконання заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реалізації державної політики в сфері пенсійного забезпечення, визначених законодавством України, постановами правління та наказами  Фонду;

забезпечення доступу сільського населення та суб'єктів господарювання до адміністративних та інших послуг;

підвищення рівня соціальної захищеності жителів сільських населених пунктів шляхом запровадження механізму залучення до системи соціального страхування та пенсійного забезпечення осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах.        

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

виконання прогнозованого бюджету управління Пенсійного фонду України в районі на 2015 рік в частині власних надходжень по страхових внесках в розмірі 2039,6 тис.грн.;

своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат згідно з календарним графіком;

здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення оплати праці кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску та не менше встановленого законодавством мінімального рівня оплати праці;

здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовуються на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат;

виконання урядових доручень по зменшенню заборгованості зі сплати страхових та єдиного внеску за виконавчими документами шляхом надходження коштів від примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду;

проведення моніторингу погашення боргів по платежах до Пенсійного фонду підприємствами, які перебувають у різних стадіях банкрутства та порушення питань щодо фінансування таких підприємств для відновлення їх платоспроможності або вирішення питань щодо прискорення їх ліквідації;

забезпечення економічного зростання підприємств району, що дасть можливість створення економічних умов для запровадження накопичувальної системи.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік :

своєчасне фінансування та виплата пенсій – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

підвищення платіжної дисципліни платників страхових внесків та цільове використання пенсійних коштів – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

забезпечити безумовне виконання прогнозних показників щодо надходження власних коштів та вжиття всіх заходів по виконанню урядових доручень по зменшенню заборгованості зі сплати страхових внесків – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог законодавства України про банкрутство, в т.ч. за дотриманням термінів процедури банкрутства – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі - протягом року;

співпрацювати з органами ДВС  по стягненню боргів до Пенсійного фонду за виконавчими документами – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

забезпечення прийому громадян  за принципом "єдиного вікна" – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

забезпечити доступу до адміністративних послуг, які надаються в управлінні – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

розвивати систему надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають самотньо, ветеранів війни та праці, інвалідів – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливостей участі в соціальному та пенсійному страхуванні членів фермерських та особистих селянських господарств шляхом проведення зустрічей, виступів в ЗМІ, семінарів, тощо – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі – протягом року;

забезпечити  жорстокий режим економії коштів , призначених на адміністративні видатки – управління Пенсійного фонду України  в Лохвицькому районі  -  протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Основні цілі на 2015 рік:

реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

створення прийомної сім'ї;

проведення роботи по запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності;

раннє виявлення дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та попередження вилучення дітей з сім’ї; 

забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для участі чоловіків і жінок у політичному, економічному і культурному житті;

забезпечення розвитку альтернативних форм сімейного виховання, реалізувати право дітей на сімейне виховання;

збереження затвердженої штатної чисельності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

охоплення сімейними формами виховання не менше 85% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на праві власності або користування, після виповнення їм 16 років;

забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, після закінчення навчальних закладів;

розширення мережі прийомних сімей у районі;

100% охопленням соціальним супроводом сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах;

довлаштувати  1 дитину-сироту в прийомну сім'ю.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу – служба у справах дітей  райдержадміністрації – протягом року;

здійснення перевірок умов проживання дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та проведення роботи щодо попередження вилучення дитини з сім’ї – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, дітей, які проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, систематично самовільно залишають постійне місце проживання, які зазнали насилля в сім'ї, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння усиновленню – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

створення прийомної сім'ї – служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа –служба у справах дітей райдержадміністрації – протягом року;

соціальна підтримка осіб та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді -  протягом року;

популяризація альтернативних форм сімейного виховання -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді -  протягом року;

соціальна підтримка осіб, що переселилися в Полтавську область  з зони АТО та АР Крим -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді -  протягом року;

підтримка осіб та дітей з обмеженими функціональними можливостями -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді, відділ освіти райдержадміністрації  -  протягом року;

збереження затвердженої  штатної чисельності районного центру -  Лохвицький районний центр соціальних служб для  сім'ї , дітей та молоді -  протягом року.

Показники ефективності політики стосовно сімї, дітей та молоді приведено в додатку 26.

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Охорона здоров'я 

 

Основні цілі на 2015 рік:

реалізація державної політики щодо поліпшення здоров'я населення та демографічної ситуації в районі ;

забезпечення надання населенню району якісних медичних послуг, стаціонарної допомоги;

профілактика та раннє виявлення захворювань;

оновлення матеріально-технічного та діагностичного оснащення для забезпечення сучасного якісного медичного обслуговування;

заповнення вакантних посад лікарського персоналу;

забезпеченість медичного персоналу належними умовами проживання;

ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

професійна підготовка та перепідготовка медичних кадрів;

проведення заходів з пропаганди здорового способу життя та імунопрофілактики населення району;

забезпечення доступу громадян до ефективних, безпечних та якісних лікарських засобів, формування комплексної програми лікарського забезпечення окремих категорій громадян,

проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень згідно санітарно – технічних норм.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

За умови успішної реалізації вищевказаних цілей очікуються наступні соціально-економічні наслідки:

Наближення вітчизняної системи охорони здоров’я до європейських стандартів надання медичної допомоги населенню (нове обладнання, рівень медичного сервісу, кваліфікація медпрацівників);

Підвищити ранню діагностику хворих туберкульозом  на 20% ;

Зменшення  рівня онкозанедбаних випадків на 30% ;

Збільшення  народжуваність на 12% ;

Підвищення середньої тривалості життя до 75 років ;

Охоплення базовою вакцинацією дитячого населення до рівня   95 %;

Досягти тенденції зростання кількості пролікованих у денних стаціонарах амбулаторій на 15 % та  стаціонарах на дому на 20% ;

Економія енергоресурсів на 14 %;

Збільшення показника укомплектованості фізичними особами штатних посад на  11%;

Покращення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я на 15%;

зниження показників смертності та інвалідності населення за рахунок підвищення доступності та якості медичної допомоги - 10 %;

зниження кількості інфекційних захворювань, завдяки інформуванню населення про заходи профілактики - 5 %.

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

Головні завдання політики у сфері охорони здоров'я спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я, профілактику зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров'я.

1. Покращити санітарно-освітню роботу серед населення району, звернувши увагу на формування у населення відповідального ставлення до особистого здоров'я  - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

2. Інформування населення в засобах масової інформації, щодо профілактики ВІЛ – інфекції, гепатитів В,С, туберкульозу та інших інфекційних та найпоширеніших захворювань - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

3. Розробити план виїздів вузькопрофільних спеціалістів у найбільш віддалені населені пункти району, що дасть змогу надати спеціалізовану допомогу  мешканцям. - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної4

4. Приєднання Христанівського фельдшерсько – акушерського пункту до більш потужного , так як приміщення не  відповідає вимогам техніки безпеки - Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - вересень 2015 року.

5. Направити на:

курси підвищення кваліфікації (спеціалізація лікарів загальної практики сімейної медицини)  - 4 особи.

курси передатестаційного циклу по педіатрії 2 лікарів – педіатрів

курси спеціалізації  "Організація та управління охороною здоров'я" – 1 особа. - Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

6. Для економії енергоресурсів встановити  насоси з байпасами в 9 структурних підрозділах (Гамаліївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Луценківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Безсальська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Васильківський фельдшерсько – акушерський пункт, Млинівський фельдшерсько – акушерський пункт, Погарщинський фельдшерсько – акушерський пункт, Харківецький фельдшерсько – акушерський пункт, Часниківський фельдшерсько – акушерський пункт ), а також проводити роз’яснювальні роботи з завідуючими відділень та відповідальними структурних підрозділів, щодо ощадливого споживання природного газу, електроенергії, тепло та водопостачання - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

7.Встановити економний газовий котел "Беретта" в Червонозаводській амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2, що дасть змогу зменшити використання природного газу та зекономити  бюджетні кошти в розмірі 73,0 тис. грн. - Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

8. Провести реконструкцію приміщення Гиряво-Ісківецької  амбулаторії  загальної практики сімейної медицини для економії використання природного газу - Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

9. Провести реконструкцію приймального відділення у відповідності до типового Положення про приймальне відділення, ремонт терапевтичного, хірургічного та стоматологічного відділень, а також провести роботу щодо залучення коштів на проведення капітального ремонту приміщень , які знаходяться в аварійному стані (Пісківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини,  Безсальській  амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Млинівському фельдшерсько – акушерському пункту.) - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

10. Оновлення матеріально-технічного оснащення лікувальних закладів району, придбання цифрового флюорографа та рентген апарата для поліклінічного відділення Лохвицької ЦРЛ, для діагностики захворювань серцево-судинної системи в жителів Лохвицького району придбати електрокардіограф в Гиряво-Ісківецьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини та Червонозаводську амбулаторію загальної практики сімейної медицини №1 - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

11. Згідно табеля оснащення на кожного сімейного лікаря передбачено 1 одиницю санітарного транспорту. Так як в штаті Лохвицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини працюють 7 лікарів загальної практики сімейної медицини , що надають медичну допомогу на 3 максимально зношених, вкрай небезпечних для експлуатації та економічно невигідних автомобілях , виникає потреба придбати 1 одиницю санітарного транспорту для Лохвицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини - Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

12. Придбання автомобіля класу А2 - Лохвицька центральна районна лікарня - протягом року.

13. Проводити закупівлі лікарських засобів для забезпечення пільгових категорій населення району - Лохвицька центральна районна лікарня, Комунальний заклад Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги - протягом року.

14. Впровадження інноваційних енергоефективних заходів по освітленню та гарячому водопостачанню в лікарні на основі відновлювальних джерел енергії (енергії сонця) (за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету та коштів організацій партнерів)- Лохвицька центральна районна лікарня - протягом року.

Показники здоров'я приведені у додатку 15.

Чисельність медичних кадрів приведені у додатку 16.

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів приведено у додатку 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Освіта

 

Основні цілі на 2015 рік:

Для забезпечення умов підвищення якості і доступності освіти в навчальних закладах району та з метою виконання Плану реалізації  Державної Стратегії регіонального розвитку до 2020 року, основними завданнями у сфері освіти в 2014-2015 навчальному році є ефективне вирішення таких проблем:

приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно
до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх
запитів населення та бюджетних призначень;

стовідсоткове охоплення дітей відповідного віку різними формами дошкільної освіти, забезпечення повного охоплення дітей 5-річного віку дошкільним вихованням;

використання інформаційно-комунікаційних технологій   в
процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед учням, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом організації освітніх округів та виконання програми "Шкільний автобус";

впровадження профільного навчання у старшій школі;

пошук оптимальних форм організації навчально-виховного процесу в
малокомплектних сільських школах;

впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;

отримання навчальними закладами правонаступних документів на земельні ділянки на яких знаходяться навчальні заклади.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення по району показника наповнюваності класів до 16,0;

зменшення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів з кількістю учнів менше 30;

реорганізація закладів І-ІІІ ступенів при наповнюваності менше 80 учнів у заклади І-ІІ ступенів (Свиридівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Погарщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

зменшення кількості учнів, яким буде організовано при загальноосвітніх школах району індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи на 2 особи (9 проти 11 в 2014 році);

впровадження інклюзивної форми навчання в Червонозаводській ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

100%  охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

Дані про загальносвітні навчальні заклади приведено у додатку 20.

Дані про денні загальноосвітні навчальні заклади приведені у додатку 21.

Дані про здобуття повної нагальної середньої освіти приведені у додатку 22.

Основні завдання та заходи на 2015 рік

З метою подальшого утвердження позитивних тенденцій у галузі освіти:

1. Відділу освіти райдержадміністрації:

1.1.        Спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування забезпечити  виконання Комплексної  програми розвитку освітньої галузі Лохвицького району на 2011-2015 роки.

1.2.         Забезпечувати створення сприятливих умов для всебічного розвитку молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій українського народу.

1.3.        Забезпечити готовність до нового навчального року та приведення в зразковий стан закладів освіти району, шкільних спортивних майданчиків та прилеглої території.

1.4.        Продовжити організаційну роз’яснювальну роботу щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2015 році.

1.5.        Привести мережу загальноосвітніх навчальних  закладів відповідно до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх запитів населення та бюджетних призначень. Забезпечити умови для функціонування і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності та контроль за здобуттям молоддю загальної середньої освіти.

1.6.        Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними-комп’ютерними комплексами.

1.7.        Продовжити роботу щодо модернізації навчально-матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання в них дітей з особливим потребами.

1.8.        Удосконалити роботу районної психолого-медико-педагогічної консультації для забезпечення системної корекційно-розвиткової роботи з  дітьми-інвалідами з тяжкими порушеннями розвитку, консультаційно-методичної допомоги батькам.

1.9.        Активізувати процес забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами, комп’ютерною технікою й телекомунікаційними засобами підключення до мережі Інтернет. Забезпечити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та управління освітніми процесами.

1.10.   Сприяти залученню додаткових коштів для виготовлення актів на постійне користування землею закладів освіти району.

 

 2.Районному методичному кабінету відділу освіти:

2.1.        Забезпечити системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів.

2.2.        Продовжити роботу щодо створення регіональної системи моніторингових досліджень в районі.

2.3.        Продовжити створення банку даних обдарованої молоді Лохвиччини. Здійснити аналіз подальшого навчання випускників загальноосвітніх навчальних закладів – переможців районних та обласних учнівських олімпіад.

2.4.        Здійснити організаційно–методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти; забезпечити навчально-методичний супровід упровадження допрофільної підготовки у 8-9 класах та профільного навчання старшокласників.

2.5.        Забезпечити  науково-методичний супровід відбору та підготовки   обдарованої молоді до інтелектуальних змагань на всіх рівнях, розроблення  програм психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за різними видами діяльності.

2.6.        Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду серед педагогів району по оновленню змісту дошкільної освіти.

 

3.Загальноосвітнім  навчальним закладам району:

3.1.        Перебудувати організацію навчально-виховного процесу на засадах, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу.

3.2.        Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

3.3.        Формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування.

3.4.        Забезпечити ефективність профільного та допрофільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

3.5.        Створити цілісну модель на основі громадянських та загальнолюдських цінностей орієнтовано для проектування виховного процесу у загальноосвітній навчальних закладах.

3.6.        Вивчати та пропагувати кращий досвід роботи з питань створення виховної системи навчального закладу.

3.7.        Сприяти формуванню в учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських, прагматичних.

3.8.        Залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою формувати духовні запити учнів, розкривати шляхи та форми задоволення матеріальних та духовних потреб.

3.9.        Активізувати й поглиблювати пріоритети виховної діяльності, спрямовані на гармонійне поєднання інтересів учасників виховного процесу: учнів, вчителів, батьківської громадськості.

3.10.   Забезпечити безпеку життєдіяльності учнів під час проведення уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів.

3.11.   Забезпечити організацію регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до школи, роботи і проживання.

3.12.   Забезпечити постійний контроль за якістю та дотримання норм харчування учнів.

3.13.   Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням та неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" від 12.04.2000 року №646.

3.14.   Спільно з органами внутрішніх справ і службами у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів.

3.15.   Посилити відповідальність педагогічних працівників за виконанням покладених на них Законом обов’язків щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства.

 

4.                 Дошкільним навчальним закладам району:

4.1.        Оновлювати матеріальну базу дошкільних навчальних закладів з метою створення розвивального середовища для дітей.

4.2.        Внести зміни до планування освітньо-виховного процесу та організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з новими вимогами Базової програми.

4.3.        Поширювати просвітницьку діяльність серед батьків та активно залучати їх до спільної роботи дошкільного закладу і сім’ї.

 

5.                Позашкільним закладам району:

5.1.         Вжити заходів щодо удосконалення і розширення мережі гуртків художньо-естетичного спрямування в позашкільних навчальних закладах, зокрема хорових колективів, гуртків декоративно-ужиткового мистецтва.

5.2.        Вивчати та узагальнювати досвід кращих дитячо-юнацьких організацій та об’єднань району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Культура

 

Основні цілі на 2015 рік:

забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, створення соціально-економічних та організаційних умов для функціонування і розвитку закладів культури;

вивчення та пропаганда культурно-мистецької спадщини Полтавщини, активно протидіяти втраті самобутності української культури;

відродження та збереження культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей, музеїв, заповідників, тощо) як основи національної культури;

розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи;

сприяти створенню мережі кінотеатрів у сільській місцевості;

підвищувати  повноту і оперативність бібліотечно-інформаційного обслуговування населення за рахунок повноцінного поповнення бібліотечних фондів області, впровадження сучасних інформаційних технологій, комп'ютеризації бібліотечної галузі;

сприяти консолідації зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для поліпшення умов діяльності закладів культури.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

виконання поставлених завдань надасть можливість сформувати цілісний культурно-інформаційний і мовно-культурний простір, наповнити його високоякісним і різноманітним культурним продуктом, дасть можливість забезпечити збереження та використання культурної спадщини як фактора розвитку українського суспільства;

сприятиме створенню умов для задоволення культурних потреб населення, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян;

сприятиме збільшенню відсотка населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю (на 20%), бібліотечним, музейним обслуговуванням (на 20%); покращенню матеріально-технічної бази закладів культури (на 20%); забезпеченню високого професійного рівня проведення культурно- мистецьких заходів;

посилить  контроль за збереженням історико-культурної спадщини.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

забезпечення повноцінного функціонування закладів культури, зміцнення їх матеріально-технічної бази та технічне переоснащення галузі, збереження кадрового потенціалу галузі - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

упорядкування  та реформування мережі закладів культури, розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми -      І півріччя 2015 року;

забезпечення подальшого розвитку народної творчості, музичного, вокального, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних форм фольклору, українських звичаїв та обрядів в районі -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом 2015 року;

забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян у художній творчості, особливо молоді - відділ культури і туризму райдержадміністрації  - протягом року;

надання методичної і практичної допомоги в підготовці обдарованих дітей Лохвиччини для участі в районних святах, обласних та всеукраїнських конкурсах (100,0 тис.грн.) - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

капітальний ремонт глядацької зали районного Будинку культури           (500,0 тис.грн) - відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

придбання одягу сцени, стаціонарного комплекту освітлювальної апаратури для районного Будинку культури, придбання костюмів учасників художньої самодіяльності, технічної апаратури (50,0 тис.грн.) -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

 забезпечення умов для творчої діяльності та соціально-побутових умов працівників культури - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

перехід на альтернативні види опалення опалювальних систем сільських будинків культури - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників культури з урахуванням обґрунтованої реальної потреби галузі у висококваліфікованих спеціалістах - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

переведення працівників культури в сільській місцевості на роботу в умовах повного робочого дня - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

надання можливості доступу через Інтернет до унікальних для міст послуг музеїв, театрів, бібліотек, медичних центрів, університетів тощо -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

капітальний ремонт фасаду центральної районної бібліотеки м. Лохвиці як історико-меморіального будинку, що знаходиться під охороною держави  та як основного інформаційного центру району -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

проводити роботу з утримання охоронних дошок, охоронних знаків,  інших інформаційних написів,  позначок на пам'ятках або в межах їх територій - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

забезпечення своєчасної передплати періодичних видань, поповнення книжкового фонду, як за рахунок бюджетних асигнувань, так за рахунок залучених і позабюджетних коштів (100,0 тис. грн.)- відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - І та ІІ півріччя 2015 року;

використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо), поширення в сільській місцевості надання бібліотечних послуг з використанням Інтернету - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом 2015 року;

проводити роботу з наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

продовжити співпрацю з міськсільвиконкомами на виконання завдань по укладенню охоронних договорів - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року.

Дані про ремонти об’єктів галузі культури приведені в додатках 29      та 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Фізична культура та спорт

 

Основні цілі галузі на 2015 рік:

реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 роки;

удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння популяризації здорового життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких  верств населення;

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя (5400 осіб);

удосконалення підготовки спортсменів;

створення робочих місць у сфері фізичної культури і спорту;

збільшення ресурсного забезпечення  розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування мережі сучасних спортивних споруд.

Дані приведено у додатках 17,18, 19.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

збереження загальної кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом  - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

збереження та збільшення мережі спортивних споруд - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  протягом року;

  покращення матеріально-технічної бази галузі - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

 реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 роки - відділ культури і туризму  райдержадміністрації- протягом року;

удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

сприяння популяризації здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Житлово – комунальне господарство

 

Основні цілі на 2015 рік:

виконання районної програми "Питна вода";

забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього природного середовища за рахунок будівництва нових очисних споруд і систем водовідведення;

створення умов збирання та утилізації твердих побутових відходів;

зменшення споживання енергетичних ресурсів на перекачування та очищення стоків за рахунок впровадження автоматизованих систем контролю за роботою каналізаційних насосних станцій;

заміни технологічного обладнання систем водовідведення на енергоефективне;

створення системи ефективного управління житлом.

 

Кількісні, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення населення в достатній кількості якісною питною водою за рахунок будівництва та реконструкції систем водопостачання;

скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на надання житлово-комунальних послуг

забезпечення відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 90%;

забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 99%;

збільшення частки житлового фонду, що обслуговується ОСББ та іншими формами самоорганізації населення до 45%, та частки житлового фонду, що передана управителям майном житлових комплексів до 60%.

 

Основні   завдання  та заходи на 2015 рік:

проведення капітального ремонту станції другого підйому міста Лохвиці, кошторисною вартістю - 850,448 тис. грн. – сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

проведення капітального ремонту вуличного водогону вулиці Шевченка міста Лохвиці, кошторисною вартістю – 546,318 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

проведення капітального ремонту водяної свердловини №5 по вулиці Тополиній в місті Червонозаводське, кошторисною вартістю – 302,4 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів в місті Лохвиця, кошторисною вартістю – 659,309 тис.грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів в місті Лохвиця на суму 350,0 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд (очисні каналізаційні системи) в місті Червонозаводське на суму 260,0 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

запровадження інноваційних нововведень в галузі водовідведення в місті Червонозаводське, як шлях до Європейських стандартів (диспетчеризація каналізаційних насосних станцій). Вартість проекту – 505,9 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

сприяти створенню в населених пунктах району об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення, щодо створення системи ефективного управління житлом - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року.

Дані приведено в додатках 27, 28, 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Туристична та рекреаційно – курортна сфера

 

Основні цілі на 2015 рік:

забезпечити створення сприятливого клімату для підтримки сільського зеленого туризму, який би сприяв розвитку економіки та розв’язанню соціальних проблем села;

порушувати клопотання перед різними інстанціями про отримання державних замовлень для майстрів декоративно-ужиткового мистецтва району;

організовувати спільні толоки по очищенню природно-заповідних зон та об’єктів відпочинку району;

забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери, створення якісного туристичного продукту, зростання позитивного іміджу району;

забезпечити  розвиток у туристично-рекреаційній сфері за рахунок підвищення якості туристичних пропозицій ;

виявлення перспективних напрямів використання мережі Інтернет у практичній діяльності.

        

Кількісні  критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей:

виконання поставлених завдань дасть можливість розвивати туристичну сферу району та сприятиме формуванню іміджу району як туристичного.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

розвиток зеленого туризму в сільській місцевості - постійно, відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

забезпечувати участь у щорічній регіональній виставці тур-салоні "Відпочиваємо на Полтавщині" в м. Полтаві (5,0 тис.грн.) -  відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

порушити клопотання перед Департаментом інфраструктури та   туризму та управління культури обласної державної адміністрації  про встановлення  рекламних щитів  в районі з переліком екскурсійних маршрутів - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року; 

в рамках відзначення 70-річчя Перемоги над фашистськими загарбниками у другій світовій війні розширювати географію учасників  щорічного  обласного театралізованого свята "Обереги пам’яті" на базі Меморіального комплексу воїнам Південно-Західного фронту в урочищі Шумейкове (50,0 тис.грн.) -  відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми -  І півріччя 2015 року;

поширювати інформацію про район і його туристичні можливості, шляхом  виготовлення буклетів, путівників, каталогів, карт (5,0 тис.грн.)  - відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

рекомендувати головам сільських рад району активізувати роботу з виявлення потенційних надавачів послуг сільського зеленого туризму та щокварталу надсилати відповідну інформацію до районної державної адміністрації для подальшого інформування Департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

сприяти стимулюванню зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток сільського туризму, народних ремесел і промислів - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом  року;

 застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності - відділ культури і туризму райдержадміністрації -  протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.Розбудова інформаційного суспільства та посилення взаємодії з громадськістю

 

Основні цілі на 2015 рік:

підвищення ролі громадських об’єднань у формуванні пріоритетних напрямів розвитку району, їх реалізації та здійснені контролю за реалізацією;

сприяння всебічного висвітлення у засобах масової інформації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому  числі національних меншин;

забезпечення доступу громадян до інформації.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку району, забезпечення участі представників громадськості у заходах з вирішення актуальних питань життєдіяльності району;

підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства;

забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів влади,  інформування населення про стан соціально-економічного розвитку району;

запровадження трансляції на телерадіокомпанії "Астра" просвітницьких телепередач, соціальних рекламних роликів, направлених на єдність держави та формування патріотизму,  відео кліпів пісень часів визвольних змагань українського народу;

проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до національних меншин;

забезпечення фінансової підтримки комунальній районній газеті "Зоря" та телерадіокомпанії "Астра";

поповнення бібліотечних закладів району періодичною літературою.

 

Основні завдання  та заходи на 2015 рік:

проведення  громадських слухань, "круглих столів", засідань Громадської ради при райдержадміністрації,  щодо актуальних питань державного управління та розвитку району - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації – протягом року відповідно до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю райдержадміністрації на 2015 рік;

вивчення громадської думки щодо суспільно-політичних, соціально-економічних питань розвитку району, інформаційної сфери, окремих галузей - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення висвітлення у районних засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації суспільно-політичних, соціально-економічних, культурних заходів району, що відбуваються за участі представників органів виконавчої влади  - відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації – протягом року;  

забезпечення постійного інформування громадськості про підтримку органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями Лохвицького району громадян-переселенців з АР Крим, м. Севастополя та східних областей України -   відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення трансляції на телерадіокомпанії "Астра" передач  про геноцидний характер голодомору 1932 – 33 років в Україні -  відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації, телерадіокомпанія "Астра" – протягом року;

визначення переліку пісень про боротьбу українського народу за волю і незалежність для трансляції на телерадіокомпанії "Астра" – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

надання науково-методичної допомоги музеям, навчально-виховним закладам району у вдосконаленні пропаганди історії, культури і традицій українського народу – відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

проведення літературно-мистецьких, виховних заходів у загальноосвітніх закладах району, присвячених культурі та мовам національних меншин – відділ освіти райдержадміністраціїпротягом року;

вивчення стану захисту інтересів комунальної районної газети "Зоря", телерадіокомпанії "Астра" стосовно недопущення виникнення заборгованості за висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування України -   відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю   апарату  райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення передплати для бібліотечних закладів району всеукраїнських, обласних та районних друкованих засобів масової інформації  – відділ культури і туризму райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2015 рік:

збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів;

відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистем району, екологічно-безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захист природних ресурсів від забруднення, упередження їх виснаження, раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовуються для захисту рослин.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічної безпеки населення, упровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем;

впровадження системи  збирання, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів як вторинної сировини;

проведення посадки зелених насаджень;

збереження природно – заповідного фонду та винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення, площею близько    20 га;

встановлення природоохоронних зон та прибережних смуг річок та водойм району;

збільшення чисельності диких тварин до оптимальних показників згідно мисливських впорядкувань;

зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

ведення раціонального і екологічно збалансованого землеробства;

покращення стану ґрунтів, шляхом внесення  на рільних землях органічних добрив, дотримання сівозмін;

збереження видів тварин та рослин на луках та пасовищах, лісових землях та водних угіддях, які занесені до Червоної книги;

збільшення водності водних об’єктів району.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

зменшення до допустимих рівнів ерозії, проведення  робіт  по упередженню їх деградації, відновленню родючості i водо-фiзичних властивостей ґрунтів;

збереження генофонду, забезпечення розширеного відтворення лісів, збереження та збільшення природно-заповiдного фонду району;

зменшення кількості земель, зайнятих відходами виробництва, стихійними сміттєзвалищами, своєчасне проведення рекультивацiйних робіт;

зменшення об’ємів скидів забруднених стічних вод у поверхневі водойми всіма джерелами скидів, особливо з об’єктів комунального господарства та агропромислового комплексу;

фінансування заходів, направлених на відновлення відповідного гідрологічного режиму та санітарного стану  річок i водойм загального користування;

здійснення поетапного зменшення водоспоживання у промисловості  на господарсько-побутові та сільськогосподарські потреби, забезпечення забору води з природних джерел на екологічно допустимому рiвнi;

поліпшення екологічного стану в районі, підвищення рівня здоров’я населення (особливо дитячого);

підвищення рівня обізнаності населення  щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду – відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

озеленення та благоустрій міст і сіл району – міськсільвиконкоми – протягом року;

продовження проведення робіт  по будівництву звалищ твердих побутових відходів (ТПВ), та оформленню дозвільних документів на розміщення ТПВ – міськсільвиконкоми – протягом року;

проведення ремонту каналізаційних мереж та очисних споруд –              КП "Комунсервіс", КП "Лохвиця" – протягом року;

розроблення альтернативних технологій в енергетиці, використання нетрадиційних видів палива з використання виробничих відходів – промислові підприємства району, об’єкти  бюджетної сфери – протягом року;

проведення робіт по розробці проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь на території району – відділ Держземагенства у Лохвицькому районі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

проведення робіт посадки зелених лісових насаджень – Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс", Державне підприємство "Пирятинське лісове господарство" – протягом року;

проведення робіт по встановленні меж в натурі (на місцевості) території природно-заповідного фонду місцевого значення Меморіального комплексу урочища Шумейкове  (пам’ятка природи ботанічна) – управління комунальної власності територіальної громади Лохвицького району, проектна організація – до кінця року;

виконання запланованих заходів районної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 03.03.2011 (із внесеними змінами до заходів затверджених на двадцять шостій сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 14.08.2014) на загальну суму в 2015 році – 16683,65 тис грн. – виконавці програми – протягом року.

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Послідовна реалізація визначених завдань, спрямованих на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (далі – Стратегії), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від              06 серпня 2014 року  №385,  дасть можливість у 2015 році розв’язати соціальні проблеми, підвищити рівень економічного потенціалу території, продуктивності економіки, прибутковості бізнесу та доходів населення і, як наслідок, створення умов для загального підвищення соціальних стандартів, якості життя та розвитку бізнес-середовища, а саме:

підвищення  рівня економічного зростання та конкурентоспроможності регіону:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 0,8%, за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, прибутків підприємств (з урахуванням індексу споживчих цін). Валова додана вартість – це основний узагальнюючий показником, що вимірює і економічне зростання, і економічний розвиток району  є валова додатна вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміка показників, що характеризують рівень життя населення (фонд оплати праці),   фінансовий стан підприємств, очікуваний рівень податкових надходжень;

удосконалення промислового виробництва: впровадження  ресурсозберігаючих технологій, освоєння семи нових видів продукції;

збільшення обсягів валової сільського господарства по всіх категоріях господарств – на 3,7 % за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, ефективного використання земельно-майнового ресурсу; збільшити обсяги виробництва продукції рослинництва на 1,5%; за рахунок розвитку інтенсивного овочівництва із застосуванням краплинного зрошення збільшити виробництво овочів до 15,4 тис. тонн;  збільшити виробництво тваринницької продукції на 9,8 %: молока до 24,4 тис. тонн  м’яса худоби та птиці до  1,8  тис. тонн, яєць до 40 млн.штук та покращити її якість; за рахунок впровадження інвестиційних проектів в тваринництві  збільшити  поголів’я ВРХ та створити 22 нові додаткові  робочі місця; підвищити рівень доходів селян та середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства до 2666  грн.;

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 1,0% (з урахуванням індексу цін виробників) та обсягу прямих іноземних інвестицій на 1,6% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

отримання прибуткового фінансового результату підприємствами району за рахунок ефективності господарювання;

збільшенні податкових надходжень місцевих бюджетів на 1,6%;

доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) на 1,6%;

збільшення роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності на 2,5% (з урахуванням індексу споживчих цін);

розвиток підприємницької діяльності за рахунок залучення до підприємницької діяльності підприємців - початківців та молоді, виділення коштів з місцевого та обласного бюджетів та надання їх на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності.  

 

Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 1,9% (до 2900 грн.);

створення 90  нових робочих місць;

наближення вітчизняної системи охорони здоров’я до європейських стандартів надання медичної допомоги населенню;

забезпечення умов підвищення якості і доступності освіти в навчальних закладах району;

розвиток культури, фізичної культури та спорту, забезпечення збереження та охорони об’єктів культурної спадщини;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

продовження роботи щодо соціального захисту дітей, організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

удосконалення транспортного обслуговування населення;

утримання цінової ситуації на сталому рівні та насичення ринку основними продовольчими товарами шляхом проведення ярмаркових заходів;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля в результаті виконання заходів Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького районна на 2011-2016 роки;

реалізація в районі Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ";

участь громад району у швейцарсько-українському проекті “Підтримка децентралізації в Україні”  DESPRO.

 

Забезпечення ефективного державного управління у сфері регіонального розвитку, а саме: децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою; підвищення якості державного управління регіональним розвитком; посилення міжгалузевої координації в процесі формування та реалізації регіональної політики.

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ

 

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2015 РІК

Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району на 2015  рік проведено в додатках 1-31.

 

 

ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2015 РІК                                                                                                          

 

Основні цілі на 2015 рік:

використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

максимально детальне розкриття дохідної та видаткової частин бюджету;

спрямування значної частини приросту бюджетних надходжень на поліпшення добробуту громадян та підвищення заробітної плати, зосередження уваги на підтримці найменш соціально незахищених категорій населення та упорядкуванню системи соціальних пільг, що дозволить збільшити пільги тим категоріям населення, які їх дійсно потребують, без додаткового зростання видатків бюджету;

витрачання бюджетних коштів на програми та проекти, які дадуть найбільш економічний та соціальний ефект для району;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування програмно-цільового методу, удосконалення методологічної бази та подальшої оптимізації бюджетних програм;

надання державних гарантій виключно під кредитування  проектів інвестиційного характеру.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

для розрахунку прогнозних обсягів видатків загального фонду бюджету на  2014 рік слід врахувати індекс споживчих цін ( грудень до грудня попереднього року) – 108,3 відсотка, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 213-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік";

мінімальну заробітну плату планується встановити з 1 січня 2014 року на рівні грудня 2013 року – 1218 грн.;

посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 928 гривень;

питома вага доходів  місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету збільшиться на 3  відсотки і становитиме 66 900 тис.грн., що дасть змогу виконати доходну частину без урахування трансфертів з державного бюджету на 100 %, обсяг бюджету розвитку становитиме –          4,6 млн. грн.;

частка податку на доходи фізичних осіб у 2014 році до зведеного бюджету становитиме 65 %;

застосування програмно-цільового методу дасть змогу виконати видаткову частину на 100 відсотків.

         Дані приведено у додатку 29.

 

Основні завдання та заходи на 2015 рік:

досягнення 100 відсоткового виконання доходної частини бюджетів усіх рівнів  - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

100 відсоткове фінансування затверджених програм - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

послідовне підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери району - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

недопущення заборгованості з виплат по заробітній платі, за спожиті енергоносії та інші соціальні виплати захищених статей - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

приведення мережі по штатах і контингентах у відповідність з бюджетними асигнуваннями, що затверджені на рік - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм з урахуванням оцінки їх економічної ефективності - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

спрямування видатків бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергоресурсів у бюджетній сфері - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

недопущення включення до бюджету на 2014 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких не визначені безпосередньо нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

забезпечення економії бюджетних коштів, заощадження їх для фінансування захищених статей бюджету при умові підвищення рівня заробітної плати, підняття тарифів чи витрат на медикаменти та харчування - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

 

 

 

ІІІ.ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2015 РОЦІ

         Протягом 2015 року в районі буде реалізовуватись 33  територіальні комплексні програми.

         Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2015 році приведено в додатку 28.

        

ІV. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2015 РОЦІ.

         Протягом  2015 року планується реалізовуватись 14 інвестиційних проекти.  Інформація приведена в додатку 27.

 

 

ДолученняРозмір
dodatki_do_programi_ekonomichnogo_i_socialnogo_rozvitku_lohv_rayonu_na_2015_rik.doc709 КБ
Наверх ↑