Програма економічного і соціального розвитку на 2013 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2013 РІК

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лохвиця

2012

Зміст

           

стор.

 

ВСТУП

5

ЧАСТИНА I

6

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2012 РОЦІ

 

6

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

8

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

10

ЧАСТИНА II

12

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

12

1.1. Податково-бюджетна політика

12

1.2. Грошово-кредитна політика

13

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

14

1.4. Розвиток торгівлі

15

1.5. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

16

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

18

2.1. Розвиток промисловості

18

2.2. Енергозбереження

19

2.3.Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

 

20

2.4. Будівництво та житлова політика

22

2.5. Розвиток інфраструктурних секторів

23

2.6. Реалізація в районі Проекту ″Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ″

 

25

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

26

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

26

3.2. Соціальний захист

27

3.3. Пенсійне забезпечення

30

3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

32

3.5. Охорона здоров'я

33

3.6. Освіта

35

3.7. Культура

40

3.8. Фізична культура та спорт

42

3.9. Житлово-комунальне господарство

43

3.10. Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери

45

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

46

ЧАСТИНА III

48

I. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

48

II. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ НА 2014-2015 РОКИ

49

ЧАСТИНА IV

53

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2013 РІК

53

ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  НА 2013 РІК

53

ІІІ. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2013 РОЦІ

 

 

55

ІУ. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2013 РОЦІ  

 

55

Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2013 рік

 

56

Додаток 2. Промисловість

57

Додаток 3. Випуск продукції переробної промисловості агропромислового комплексу у 2013 році

 

58

Додаток 4. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

59

Додаток 5.  Баланс попиту і пропонування  "Зерно"

60

Додаток 6. Баланс попиту і пропонування "Молоко і молокопродукти"

 

60

Додаток 7.  Баланс попиту і пропонування "М’ясо і м’ясопродукти"

 

61

Додаток 8.  Баланс попиту і пропонування "Яйця"

61

Додаток 9. Баланс попиту і пропонування  "Олія нерафінована"

62

Додаток 10. Баланс попиту і пропозиції "Цукор з цукрових буряків"

 

63

Додаток 11. Споживання продуктів харчування в Полтавській області за 2010-2011 роки

 

64

Додаток 12. Трудові ресурси району

64

Додаток 13. Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

 

64

Додаток 14. Показники здоров’я

65

Додаток 15. Медичні кадри

65

Додаток 16. Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів

 

66

Додаток 17. Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

 

66

Додаток 18. Мережа фізкультурно-спортивних закладів

67

Додаток 19. Загальноосвітні навчальні заклади

68

Додаток 20. Денні загальноосвітні навчальні заклади

69

Додаток 21. Здобуття повної загальної середньої освіти

70

Додаток 22. Професійно-технічні навчальні заклади

70

Додаток 23. Вищі навчальні заклади

71

Додаток 24. Підготовка наукових кадрів

71

Додаток 25. Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

72

Додаток 26. Показник ринкової інфраструктури та малих підприємств

 

72

Додаток 27. Показники інноваційної діяльності

73

Додаток 28. Заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності району у 2013 році

 

74

Додаток 29. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2013 році

 

80

Додаток 30. Бюджет розвитку району на 2013 рік

85

Додаток 31.Основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014-2015 роки.

86

Додаток 32.Фінансування мікропроектних пропозицій  згідно Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ"

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програму економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2013 рік (далі – Програма) розроблено управлінням економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації спільно з іншими управлінням і відділами райдержадміністрації та районними відділами міністерств і органів центральної виконавчої влади, суб’єктами господарювання району  відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №702 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621.

В основу Програми покладено ключові положення національної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2015 року.

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

В Програмі приведено аналіз економічного і соціального розвитку району у 2012 році, визначено  основні на 2013 рік; кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей; основні завдання та заходи на 2013 рік;

показники  розвитку на 2013-2014 роки.

Відповідно до розробленої Програми головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економічного зростання на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення доступу до результатів економічного зростання для якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці та повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвитку - підвищення добробуту населення району.

Напрями та завдання Програми конкретизуються у додатках до неї: "Основні  показники економічного і соціального розвитку району у 2013 році", "Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, які планується виконувати у 2013 році", " Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2013 році", баланси попиту і пропонування основних видів продукції.

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА I

 

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2012 РОЦІ

Економічне і соціальне становище району набуло рис стійкого розвитку.

Підтвердженням ефективності роботи стало досягнення макроекономічної стабільності, поліпшення умов діяльності суб'єктів господарювання та підвищення рівня добробуту громадян.

Головними внутрішніми факторами зростання стали:

Зростання показник валової доданої вартості у 2011 році на 36,8%, за рахунок збільшенню  податкових надходжень на 66,9%, фінансового результату на 13,5%.

За 2012 рік очікується зростання валової доданої вартості на 5,7%, за рахунок збільшення фонду оплати праці на 8,0%, податкових надходжень на 7,5%.                                                                                                                          

Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції підприємствами промислового сектору району у 2012 році у 2,9 рази за рахунок збільшенню обсягів виробництва.

Збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2013 (по наростаючому підсумку) на 10,3%. 

Збільшення валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у 2012 році на 4,8% за рахунок покращення технологій агропромислового виробництва.

Отримання прибуткового фінансового результату підприємствами району.                                

Важливою складовою розширення внутрішнього ринку стало підвищення рівня доходів громадян, зокрема розміру середньомісячної заробітної плати, яка у 2011 році становила 2111,0  грн., що на 18,0% більше 2010  року, у 2012 році -  очікується в розмірі 2460,0 грн., що на 8,0% більше розміру  2011 року. 

Створення нових робочих місць: у 2011 році створено 541 робоче місце, що на 159 робочих місць (41,6%) більше 2010 року; у 2012 році очікується створити 547 нових  робочих місць, що на 6 місць  (1,1%) більше 2011 року та на 157 робочих місць (40%) більше завдання Програми зайнятості населення Лохвицького району на 2012-2013 роки.

До кінця 2012 року отримати рівень безробіття 2,5%.

Існує ряд проблем та невирішених питань, що заважає стабільному розвитку та досягненню високих показників.

Не вирішеним залишилось питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати, яка станом на 01.10.2012 становить 1068,4тис.грн., за 2012 рік вона зменшилася на 1754,4 тис.грн. або 62,2%, і на 1603,3 тис.грн. (60,0%) у порівнянні з відповідним періодом 2011 року. Основна сума боргу припадає на державне підприємство “Лохвицький спиртокомбінат“ – 1025,8 тис.грн..

Борги на економічно-активних підприємствах у 2012 році відсутні.

Зарплатні борги на економічно-неактивних підприємствах становлять 24,3 тис.грн., це борги одного підприємства ВАТ“Лотекс“. До кінця поточного року планується повністю погасити борг за рахунок задоволення судових позовів через обласну виконавчу службу.

Борг підприємств, щодо яких  застосовані процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у 2012 році зменшився  на 1727,9 тис.грн., і станом на 01.10.2012 він  становить  1044,1 тис.грн., погашення суми боргу відбулося за рахунок  державного підприємвта  “Лохвицький спиртовий комбінат“.

На виконання доручень Уряду та Президента з питань погашення заборгованості із заробітної плати  затверджено районні невідкладні заходи про стан оплати праці на підприємствах, установах та організаціях району, визначено відповідальних осіб за роботу щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати по кожному підприємству-боржнику, і таким чином до кінця 2012  року досягти повного погашення боргів.

ТОВ "Маяк" є підприємством – банкрутом, яке станом на 01.11.2012 має заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 18,3 тис.грн. На даний час вирішується питання  погашення заборгованості та ліквідації підприємства.

Розвиток як промислових так і сільськогосподарських підприємств стримує недостатнє інвестування. У 2012 році очікується зменшення освоєння капітальних інвестицій 57,9 % в порівнянні з 2012. 

Також відсутня державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників. Підприємства потребують додаткових коштів для оновлення та модернізації виробничих потужностей, удосконалення технологічних процесів, надання послуг, підвищення урожайності та продуктивності у сільському господарстві.

З метою створення сприятливого інвестиційного клімату сформовано довідник розташування об’єктів комунальної власності району, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам господарювання на конкурсній основі під реалізацію інвестиційних проектів.

Виготовлено схеми розміщення вільних земельних ділянок для інвестиційної привабливості району за галузевими ознаками для продажу чи передачі в оренду під реалізацію інвестиційних проектів.

Розвиток будівельної галузі стримує відсутність кредитних ресурсів. Не досконалий механізм виділення земельних ділянок під будівельні об’єкти як в житловому будівництві, так і в промисловому. Шляхом залучення кредитних ресурсів та коштів інвесторів можливий розвиток будівельної галузі. Удосконалення механізму виділення земельних ділянок шляхом затвердження міськсільвиконкомами Генеральних планів забудови населених пунктів району.

 

          

 

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Цілями та завданнями Програми є:

Збереження досягнутих результатів та подальший розвиток реального сектора економіки району:

розвиток високоефективного конкурентоспроможного на внутрішньому і зовнішньому ринку промислового та аграрного  секторів;

забезпечення позитивних структурних зрушень  на інноваційній основі;

сприяння створенню нових  виробництв, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції.

Збільшення обсягів інвестицій в економіку та соціальну сфери району за рахунок усіх джерел фінансування:

створення інвестиційно-привабливого іміджу району, розповсюдження серед потенційних інвесторів інформації про інноваційно-інвестиційну привабливість окремих галузей економіки та перспективні інвестиційні проекти;

залучення державних коштів для реалізації інвестиційних проектів, що мають важливе значення для району.

Ефективне використання  паливно-енергетичних ресурсів:

зниження енерговитратності виробництва через впровадження енергозберігаючих проектів.

Зростання   рівня реальних доходів населення:

підвищення рівня заробітної плати, недопущенням виникнення боргів по заробітній платі, ліквідація тіньової економіки, контроль за дотриманням трудового законодавства;

здійснення заходів щодо зменшення рівня безробіття шляхом  легалізації  робочих місць та заробітної плати, створення нових робочих місць, надання всіх видів допомоги соціально - незахищеним верствам населення відповідно  до чинного законодавства.

Покращення здоров’я населення, формування нової якості суспільних послуг,  забезпечення безпеки життєдіяльності:

підвищення  якості та доступності медичної допомоги, насамперед у сільській місцевості, забезпечення виконання державних, обласних, районних цільових програм;

зміцнення матеріальної бази систем освіти, культури та охорони здоров’я із залученням усіх джерел фінансування;

створення безпечних і здорових умов праці в усіх галузях економічної діяльності району.

Виконання програм будівництва об'єктів соціальної сфери, житла:

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт  об’єктів  культури, освіти, медицини району, газифікація населених пунктів району;

запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, реформування житлово-комунального господарства, збереження існуючої забудови міста;

залучення до будівництва житла суб’єктів підприємницької діяльності, коштів  державного та місцевих бюджетів для реалізації житлових питань.

Поліпшення екологічної ситуації в районі:  

залучення коштів за використання земель нафтогазовидобувними підприємствами для рекультивації земель, та на інші природно - захисні заходи;

здійснення заходів щодо покращення екологічної ситуації, пов’язаної з діяльністю в районі нафтогазовидобувного комплексу.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва:

надання фінансової підтримки підприємництву з Регіонального Фонду підтримки підприємництва по Полтавській області;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

У 2013 році економічна і соціальна політика реалізовуватиметься за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення умов для соціально-економічного зростання;

модернізація виробництва та інфраструктури;

підвищення соціальних стандартів життя.

 

Факторами соціально-економічного зростання буде:

використання сильних сторін району, ефективному використанню наявного географічного, природного, економічного та людського потенціалу;

використання можливостей, створення сприятливих умов для залучення до району інвестицій як українського, так і іноземного походження;

мінімізації слабких сторін, пошуку недовикористаних ресурсів та визначення способів їх застосування;

мінімізації загроз, побудові ефективного управління господарським комплексом, застосуванню управлінських інновацій, посиленню мотивації суб’єктів господарювання до саморозвитку, підприємницької активності

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у 2013 році закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, будуть створені передумови для  розвитку економіки, зростання добробуту населення, полегшення доступу та підвищення якості базових соціальних послуг — передусім освіти та охорони здоров’я, культурних цінностей, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку людини, а саме:

забезпечення сталого економічного зростання:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 6,2 %, за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, прибутків підприємств;

збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 22,4% за рахунок удосконалення виробництва, збільшення обсягів виробництва;

збільшення обсягів валової сільськогосподарської продукції – на 6,7 % за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, ефективного використання земельно-майнового ресурсу;

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 8,7% та обсягу прямих іноземних інвестицій на 8,5% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

розвиток підприємницької діяльності за рахунок залучення до підприємницької діяльності підприємців - початківців та молоді, виділення коштів з місцевого та обласного бюджетів на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності.   

 

Підвищення рівня життя  населення:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 4,0% (до 2710 грн.);

створення 390 нових робочих місць;

зменшення рівня безробіття до 2,3%;

удосконалення медичного обслуговування;

забезпечення якісною освітою;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

 удосконалення транспортного обслуговування населення;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ

 

І.СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО  ЗРОСТАННЯ  

 

1.1.         Податково-бюджетна політика

         

         Основні цілі на 2013  рік :  

впровадження податково-бюджетної політики, яка дасть змогу створити умови для підвищення самодостатності місцевого бюджету, збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району. Реалізація цих завдань дасть змогу забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

            
 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення податкових надходжень місцевих бюджетів на 8,9 %;

збільшення доходів місцевих бюджетів на 13,9%;

спрощення процедури реєстрації нових платників податок на додану вартість, а також жорстко лімітовати терміни розгляду поданих заяв;

удосконалення роботи Центру з обслуговування платників податків, який відкрито у 2012 році для більш якісного, швидкого, комплексного обслуговування платників податків району;

удосконалення податкового законодавства щодо створення максимально зручних умов сплати податків. Значну кількість пропозицій податківці з допомогою платників, зокрема через механізми громадських рад, консультацій та „круглих столів”, формують та вносять на розгляд до органів влади, що мають законодавчу ініціативу.

 

Основні завдання на 2013  рік:                     

створення умов для підвищення самодостатності місцевого бюджету, збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та посилення ролі місцевого самоврядування у розвязанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району. Реалізація цих завдань дасть змогу забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства, а також сформувати бюджетний фінансовий ресурс з метою забезпечення соціальних гарантій громадянам – Лохвицька міжрайонна державна податкова інспекція, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

       

1.2. Грошово-кредитна політика

          

Основні цілі на 2013 рік:

забезпечення стабільної роботи фінансового сектору, відновлення кредитування реального сектору економіки, сприяння зменшенню вартості кредитних ресурсів.

 
 Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

реалізація вище зазначених цілей сприятиме зменшенню вартості кредитних ресурсів шляхом урегулювання питань щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальників за кредитними договорами та підвищення якості кредитного аналізу платоспроможності позичальників.

 

Основні завдання та  заходи на  2013 рік:

надавати позики як юридичним, так і фізичним особам, зокрема, іпотеки для молодих сімей;

сприяти приведенню актуалізації даних та компенсаційних виплат вкладникам "Ощадбанку" - "Ощадбанк" – протягом року;

вживати всіх заходів для повернення позичальниками кредитів в установлені строки – філії банків, які працюють на території району: "Кредіт Агріколь Банк", "Фінанси і кредит", "Райффайзен Банк Аваль", "Приват-банк", "Полтава-банк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк"  – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Регуляторна політика та розвиток підприємництва

 

Основні цілі на 2013 рік:

дотримання принципів державної регуляторної політики;

удосконалення діяльності Дозвільного центру;

створення Центру надання адміністративних послуг;

здійснення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва;

створення додаткових робочих місць;

збільшення кількості малих  підприємств ;

залучення до підприємницької діяльності підприємців-початківців та молоді;

збільшення обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами;

формування розвинутої ринкової інфраструктури.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

  відстеження результативності регуляторних актів;

скорочення часу підприємців на входження та вихід з бізнесу;

спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру;

скорочення витрат на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар'єрів;

збільшення кількості малих підприємств  до 190;

створення  390 нових  робочих місць;

збільшення чисельності зайнятих у малому підприємництві до 4120 чол.;

розширення бази оподаткування, забезпечення додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

 

Основні завданнями на 2013 рік:

стовідсоткове проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

сприяння розвитку малого бізнесу у виробничій сфері, побуті, харчовій та легкій промисловості, а також транспорті – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку малого підприємництва, що здійснює діяльність в сільській місцевості - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.

 

 

1.4. Розвиток торгівлі

 

Основні цілі на 2013 рік:

підвищення ефективності механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

створення умов для детінізації торгівельної діяльності;

забезпечення  фінансової стабільності і зростання ефективності результатів господарської діяльності торгівельних підприємств;

забезпечення поступового зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах;

сприяння стабілізації цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари.

 

          Кількісні та якісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, ресторанного господарства на 15,9%;

створення умов для детінізації торговельної діяльності, забезпечення фінансової стабільності і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств;

збільшення обсягів інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, суміжних з торгівлею галузі;

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально- значущі продовольчі товари.

 

Основні завдання  та заходи на 2013 рік:

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяня подальшому розвитку підприємництва у сфері торгівлі - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

стимулюваня будівництва мереж сучасних торговельних форматів європейського типу з широким асортиментом товарних груп, товарів широкого вжитку, у тому числі в сільській місцевості - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів  – протягом року;

проведення реконструкції діючих ринків, планомірне поліпшення їх матеріально-технічної бази - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів, директори ринків – протягом року;

будівництво нового м’ясного павільйону на території                Червонозаводського комунального ринку – Червонозаводська міська рада, Чнрвонозаводський комунальний ринок – протягом року.  

1.5 Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

 

Основні цілі на 2013 рік:

активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення сталої динаміки економічного зростання  і суттєве поліпшення ефективності використання інвестицій для цілей модернізації виробництва та інфраструктури;

розширення випуску та нарощування обсягів конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішніх ринках продукції та послуг;

впровадження енергозберігаючої технології;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 8,7% в порівнянні з очікуваним показником 2012 року та обсягу прямих іноземних інвестицій на 8,5%;

реалізація 20 інвестиційних проектів;

впровадження двох  прогресивних технологій, в тому числі однієї енергозберігаючої: Червонозаводська філія ПрАТ "Райз-Максимко" -  "Модернізація станції дефекосатурації", що дасть можливість удосконалити якість продукції; "Модернізація тепло-технологічної схеми заводу".

освоєння десяти нових видів продукції: ПАТ "Склоприлад" - це провідне підприємство на Україні, яке  виробляє термометри та металеві оправи до них, ареометри, манометри, хіміко-лабораторний посуд, побутові термометри, сувеніри та інше. Дані приведено в додатках  1, 27, 28.

 

Основні  завдання  та заходи на 2013 рік:

сприяння виробництву конкурентної продукції, поглиблення торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва з іншими районами, областями та країнами – управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розширенню джерел фінансування: в даний час основним джерелом є власні кошти підприємств, а в найближчій перспективі слід ширше використовувати кредитні ресурси та кошти інвестиційних фондів - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

виконання Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Лохвицького району на 2012-2015 роки - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку "зеленого туризму", шляхом залучення інвестиційних коштів - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації  – протягом року;

сприяння раціональному використанню вільних виробничих та складських приміщень  господарств та підприємств району - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

підвищення енергоефективності економіки шляхом послідовної розробки та реалізації енергозберігаючих проектів у промисловості, сільському та комунальному господарствах - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

 

2.1. Розвиток промисловості

 

Основні цілі на 2013 рік:

збереження позитивної динаміки зростання обсягів промислового виробництва з одночасним підвищенням якості та конкурентоспроможності промислової продукції.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів обсягів реалізації  промислової продукції на 22,4%, за рахунок збільшення виробництва та реалізації всіма промисловими підприємства району;

освоєння десяти нових видів продукції;

впровадження двох  прогресивних технологій, в тому числі однієї енергозберігаючої промисловим підприємством;

створення нових робочих місць, в тому числі промисловими підприємствами;

Дані приведено в додатках 1 та 2.    

 

Основні  завдання  та заходи на 2013 рік:

сприяння зростанню  обсягу реалізації промислової продукції, в тому числі на експорт - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року; 

сприяння освоєнню нових видів продукції, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння оновлення виробничих потужностей та технічне переоснащення шляхом освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та коштів  інвесторів - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння з метою підвищення ефективності діяльності підприємств переробної  галузі району створенню кластерної моделі розвитку всієї переробної промисловості - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Енергозбереження

 

Основні цілі на 2013 рік:

продовження реалізації проекту по реконструкції котелень під тверде паливо- торф в закладах освіти та культури Лохвицького району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

виконання запланованих на 2013 рік енергозберігаючих заходів дасть змогу зменшити використання паливно - енергетичних ресурсів. Так розрахунковий обсяг економії по закладах соціальної сфери становитиме    110 тонн умовного палива, або 0,395 млн.грн. В комунальній сфері становитиме 5,2 тони умовного палива, або 0,097 млн.грн..

 

         Основні завдання та заходи на 2013 рік.

№ п/п

Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі

Місце впровадження заходу (адреса)

Викона-вець заходу та терміни виконання

Вартість заходу, млн.грн

Обсяг економії ПЕР,

тонн умов. палива

Джерела та обсяги фінансування,

млн. грн.*

Розра-хунков економ ефект від впров.

заходу, млн. грн

Термін окупності заходу, років

Приміт-ки та пояснення

розр

розр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бюджетна сфера

1

Монтаж модульних котелень з використанням альтернативного виду палива- торфу, дров

Свиридівська, Токарівська ЗОШ

Лохвицька  РДА

0,815

21

4

0,026

5

 

2

Монтаж модульних котелень з використанням альтернативного виду палива- торфу, дров

СБК с.Білогорілка

СБК с. Безсали

СБК с.Васильки

СБК с.Гиряві-Їсківці

СБК с.Їсківці

СБК с.Луценки

СБК с.Піски

СБК с.Риги

СБК с.Сенча

СБК с.Яхники

Лохвицька РДА

2,340

89,0

4

0,369

6,5

 

Комунальна галузь

1

Установка коректора газу

Квартальна котельня вул. Леніна, 59 а,

м. Лохвиця

КПТГ "Лохви-цятепло-енерго"

0,063

5,20

4

0,097

 

 

Всього:

3,218

115,2

4

0,492

 

 

*  1- державний бюджет, 2 - місцевий бюджет, 3 - кредити, гранти, позики,   4 – власні кошти.

2.3. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

 

Основні цілі галузі   на 2013 рік:

забезпечення  продукцією сільського господарства та продуктами її переробки населення регіону;

забезпечення стабільного та ефективного функціонування агропромислового комплексу району шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;

нарощування кількості  робочих місць та зростання доходів працівників, зайнятих в аграрному секторі.

 

Кількісні критерії, що будуть  свідчити про реалізацію цілей:

збільшення  обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в 2013 році у порівнянні з 2012  роком на  6,7 %. Дані приведено у додатку 4,  в тому числі в рослинництві на 7 %, в тваринництві на 2,8 %;

збільшення валового збору основних сільськогосподарських культур планується досягти за рахунок розширення площ посіву озимих культур, зокрема озимої пшениці на  49 %;

підвищення врожайності зернових культур планується утримати на високому рівні за рахунок впровадження нових сортів: Бенефіс, Солоха, Сагайдак, Антонівка, Нота;

збільшення виробництва овочів, фруктів та ягід за рахунок розвитку овочівництва, садівництва та картоплярства на 5,5 %;

нарощування поголів’я худоби по всіх категоріях господарств.  Так  Програмою розвитку тваринницької галузі до 2015 року в Лохвицькому районі передбачено в 2013 році збільшити поголів’я великої рогатої худоби до 14,2 тис. голів, в тому числі корів до 6,5 тис. гол., свиней до 18,0 тис. гол. Також передбачається збільшення тваринницької продукції, зокрема виробництво молока до 25,9 тис. т, середній надій на корову збільшити до 3950 кг. В 2013 році ТОВ "Сенча"  планується придбання 5 племінних кнурів породи "Ландрас";

збільшення виробництва  продукції тваринництва (м’яса) та покращення її якості в сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах району в 2013 році до 4 тис.тонн;

продовження  реконструкції існуючих приміщень за новітніми технологіями:

ТОВ "Сенча" корівник на 600 голів та реконструкція комбікормового заводу на 120 т за добу;

ПП "Амарант Агро" в с. Вовківське та с.Корсунівка реконструкція корівників з встановленням молокопроводів на 200 голів корів; 

СхРУ ПрАТ "Райз – Максимко" с. Безсали реконструкція молочно товарної ферми на 200 голів, с. Васильки будівництво корівника на 200 голів, с.Млини реконструкція приміщення для утримання молодняка ВРХ  на 3 тис.голів);

створення нових робочих місць за рахунок впровадження інвестиційних проектів,  в  2013 році буде створено 25 нових робочих місць; дані приведено в додатку 28;

за рахунок інвестиційних коштів в 2013 році буде продовжено будівництво елеватора в м.Червонозаводське та  реконструкція комбікормового заводу в ТОВ "Сенча".

в 2013 році передбачається реалізація територіальних цільових програм.  Дані приведено в додатку 29.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

доведення до відома сільськогосподарських підприємств спеціалізованої системи надання фінансово - кредитних і страхових послуг, удосконалення механізмів фінансової підтримки  сільськогосподарських товаровиробників відповідно до вимог СОТ – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

стабілізація та нарощування поголів’я усіх видів сільськогосподарських тварин, в тім числі маточного – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств – протягом року;

підвищення продуктивності худоби та птиці на основі поліпшення кількісного складу поголів’я та  активізації селекційно – племінної  роботи в рослинництві та тваринництві  – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств – протягом року;

підвищення конкурентоспроможності агропромислового сектора шляхом удосконалення механізмів його технічного та технологічного оновлення  – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств – протягом року;

 впровадження у виробництво нових технологій вирощування сільськогосподарських культур – управління агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з керівниками сільськогосподарських підприємств – протягом року.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Будівництво та житлова політика

 

Основні цілі на 2013 рік:

розробка містобудівної документації;

розвиток житлового будівництва;

забезпечення якісного водопостачання;       

ремонт існуючих об’єктів соціальної інфраструктури з запровадженням енергозберігаючих технологій на прикладі поточного року;

капітальний ремонт доріг та вжиття заходів по розробці проектної документації на 2 чергу об’їзної дороги навколо м.Лохвиці.

продовження виконання заходів по забезпеченню доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення кількість введення в експлуатацію індивідуального житла в кількості 10 житлових будинків загальною площею 1,0 тис.м2 шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення та вирішення організаційних питань по оформленню документів інспекцією ДАБК у Полтавській області за місцем проведення будівництва;

відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області з устроєм в районі м.Червонозаводське і сіл Млини, Лука і Свиридівка чотирьох перемичок - перекатів для відновлення рівнів води в руслі р.Сула;

капітальний ремонт станції другого підйому м.Лохвиці - кошторисна вартість об’єкта 850,448 тис.грн.; капітальний ремонт вуличного водогону вул.Шевченка м.Лохвиця - кошторисна вартість – 546,318 тис.грн.;

облаштування пандусами Лохвицької гімназії № 1, Чрвонозаводської ЗОШ № 2, Пісківської ЗОШ.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

сприяння завершенню будівництва 97-квартирного житлового будинку по просп. Миру в м.Червонозаводське з виділенням квартир під доступне житло – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації – протягом року;

проведення роз’яснювальної роботи серед населення та вирішення організаційних питань по оформленню документів інспекцією ДАБК у Полтавській області за місцем проведення будівництва  – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації – протягом року;

включення пропозицій до державних цільових програм  та фінансування таких заходів:

"Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі Полтавської області" з устроєм в районі м.Червонозаводське і сіл Млини, Лука і Свиридівка чотирьох перемичок - перекатів для відновлення рівнів води в руслі р.Сула. (На сьогодні для виготовлення проектно- кошторисної документації за кошти районного бюджету проектно-вишукувальним інститутом "Дніпродіпроводгосп" вже виконуються проектно-вишукувальні роботи. Техніко- економічні показники об’єкта буде надано після розробки та затвердження проектно- кошторисної документації) – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації с пільно з  Полтавським обласним управлінням водних ресурсів – протягом року;

"Капітальний ремонт станції другого підйому м.Лохвиці". Кошторисна вартість об’єкта 850,448 тис. грн.. Потужність – 236 м куб/добу. Висновок експертизи від 1.06.12 року № 786/766-ІІ – 2012/КД.

"Капітальний ремонт вуличного водогону вул.Шевченка м.Лохвиця". Кошторисна вартість – 546,318 тис.грн. Проектна потужність- 1150 м. Висновок експертизи від 28.04.2012 року № 461/458 – ІІ- 2012/КД  – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з Лохвицькою міською радою – протягом року;

розробка районної програми оновлення містобудівної документації на 2013-2015 роки, до якої в першу чергу необхідно включити розробку Схеми районного планування та генерального плану м. Лохвиці  – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з Лохвицькою міською радою – протягом року (по генеральному плану м.Лохвиці рішення  про розробку було прийнято, але кошти в поточному році не виділялися) ;

облаштування пандусами Лохвицької гімназії № 1, Червонозаводської ЗОШ № 2, Пісківської ЗОШ. Пропозицію щодо включення до плану фінансування на 2013 рік в сумі 50 тис.грн. подано у районну раду – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з відділо освіти райдержадміністрації – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Розвиток інфраструктурних секторів

 

Основні цілі на 2013 рік:

Реалізація пріоритетів державної політики, орієнтованої на розбудову системи зв’язку, здатної задовольнити суспільні потреби у високоякісних новітніх телекомунікаційних послугах.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

забезпечення населення якісними послугами автотранспортного комплексу: відкрити 4 нових маршрути;

на чотирьох  діючих маршрутах збільшити кількість рейсів; 

поліпшення надання населенню послуг поштового та телекомунікаційного  зв'язку.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

оновлення рухомого складу транспортних засобів – суб’єкти підприємницької діяльності району – протягом року;

залучення перевізників з новим рухомим складом - управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

залучення перевізників до виконання регіональних замовлень, зокрема перевезення пасажирів на автобусних маршрутах в межах району – управління праці та соціального захосту населення райдержадміністрації; управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

заміна та ремонт абоншаф у під’їздах будинків та на вулицях приватного сектору – Центр  поштового зв’язку №10 Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" – протягом року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Реалізація в районі Проекту ″Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ″. Впровадження компоненту з енергоефективності

 

Основні цілі на 2013 рік:

Впровадження Програми розвитку ООН (ПРООН), яка є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі.

         

 Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

 впровадження компоненту з енергоефективності, фінансування мікропроектних пропозицій відображені в Додатку 32.

         

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

сприяння розвитку сільських громад району;

Для участі в Проекті подали документи  2  з 19 сільських рад району. Основними критеріями відбору рад були: рівень економічно-соціального розвитку, інфраструктури охорони здоров’я, стан навколишнього середовища, стан енергоефективності, мотивація для участі в Проекті, готовність до зобов’язань в рамках Проекту.

 В результаті відбору було визначено 2 сільські ради, які увійшли до основного списку (Корсунівська та Харківецька) .

 Пріоритетними проблемами визначено:

с. Корсунівка - освітлення вулиць вуличними ліхтарями на основі дії сонячних батарей;

с. Харківці  - освітлення вулиць вуличними ліхтарями на основі дії сонячних батарей.

 реалізація Програми в районі дає змогу створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад; зменшується соціальна напруга в громадах, відбувається демократичний діалог, партнерство й співпраця між громадою, владою та приватним сектором. Також завдяки Проекту досягається самостійність сільських громад: вони самостійно замовляють проектно-кошторисну документацію, здійснюють пошук підрядних організацій, проходять процедури дозвільного характеру та здійснюють захист своїх проектів. Жителі населених пунктів, на території яких впроваджується Проект, отримують досвід самостійного розвитку громадської діяльності на принципах підтримки з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – Лохвицька районна рада – протягом року.

 

 

 

 

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

3.1 Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

 

Основні цілі  на 2013  рік:

стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних;

створення умов для самозайнятості населення та підтримка підприємницької ініціативи;

забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних осіб потребам ринку праці;

створення умов для активного пошуку роботи безробітними;

підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці;

сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається;

забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Прогнозна чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в 2013 році  становитеме 2981 чоловік. Працевлаштувати планується 1050 чоловік. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку на кінець 2013 року орієнтовно складатиме 790 чоловік. До громадських робіт планується залучити 800 безробітних. Перенавчити планується 380 осіб. Прогнозний рівень безробіття становитеме 2,3%. В зв’язку із змінами в законодавстві планові показники на 2013 рік можуть коригуватися на протязі року.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік

реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції – районний центр зайнятості – протягом року;

сприяння громадян у підборі підходящої роботи – районний центр зайнятості – протягом року;

надання роботодавцям послуг з добору робітників – районний центр зайнятості – протягом року;

участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників – районний центр зайнятості – протягом року;

додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентноспроможні на ринку праці – районний центр зайнятості – протягом року;

проведення професійної орієнтації населення – районний центр зайнятості – протягом року;

3.2 Соціальний захист

 

Одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики України є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини.

 

Основні  цілі на  2013  рік:

впровадження соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича, спрямованих на поліпшення добробуту населення району;

виконання обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки у пріоритетному напрямку “Соціальна підтримка” ;

­­адресний, комплексний підхід до вирішення потреб пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці;

покращення якості надання соціально-побутових та соціально-медичних послуг;

надання послуг “соціального таксі”;

розширення сфери надання соціальних послуг.

 

Кількісні та якісні критерії ефективності виконання завдань:

зростання середнього рівня заробітної плати працівників усіх галузей економіки у 2013 році до 2710 грн.;

 створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в усіх сферах суспільного життя;

зростання рівня життя малозахищених верств  населення шляхом надання всіх видів допомог, пільг та субсидій передбачених законодавством;

 забезпечення адресного, комплексного підходу до вирішення потреб громадян похилого віку, інвалідів, інших громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації, і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Збільшення видатків з районного бюджету:

на фінансування пільг інвалідам І групи по зору  з оплати за сітковий та скраплений газ до  25,0 тис.грн. (  2012 р. 18,3 тис. грн.);

для надання одноразової матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення до 50,0 тис. грн. (2012 р. 30, 0 тис. грн.);

на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з районного бюджету в сумі 25,0 тис. грн.

Пріоритетами соціальної політики на 2013 рік будуть: підвищення охоплення соціальною підтримкою незахищених верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності; реалізація державних програм та районної програми “Турбота”, в рамках якої додатково до передбачених законодавством соціальних виплат, зросте роль адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

 

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік

        

Робота у 2013 році буде спрямована на реалізацію соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича, а саме на зростання рівня життя населення району, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб, а також на виконання головних завдань пріоритетного напрямку “Соціальна підтримка” в рамках  обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

 

Виділення з місцевих бюджетів додаткових коштів в сумі 35,7 тис. грн. для:

безкоштовного здійснення обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома  громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що проживають самотньо, і мають рідних, які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу, але не можуть з поважних причин (3,0 тис. грн.);

надання безкоштовних послуг „соціального таксі”, перукарських, кравецьких, з ремонту одягу та взуття, побутової техніки, із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, надання технічних засобів пересування пенсіонерам та інвалідам   різних категорій, які мають працездатних родичів, але з поважних причин не можуть надавати їм допомогу (знаходяться в місцях позбавлення волі, зареєстровані районному центрі зайнятості, як безробітні, малозабезпечені, тощо) (3,0 тис. грн.). - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

функціонування ( у разі потреби)  на базі Лучанської дільничної лікарні 2 соціальних ліжок для забезпечення умов соціальної адаптації бездомних і звільнених з місць позбавлення волі ( 29,7 тис. грн. ) - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління райдержадміністрації, центральна районна лікарня – перший квартал 2013 року.

Організація проведення реабілітації дітей-інвалідів Лохвицького району у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом (90,2 тис. грн.) - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

Забезпечення виплати компенсацій особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 ( 200,0 тис. грн. державного бюджету; 25,0 тис. грн.. додаткових коштів районного бюджету)  - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

Сприяння в організації діяльності комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444 - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

Забезпечення на підприємствах, установах та організаціях  усіх форм власності дотримання державних гарантій  в оплаті праці та         міжкваліфікаційних співвідношень у посадових окладах та тарифних      ставках - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року.

Забезпечення погашення заборгованості  із заробітної плати та недопущення її виникнення  на економічно-активних підприємствах - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації - протягом року.

Забезпечення виконання завдань районної Програми зайнятості населення на 2012-2013 роки шляхом створення  нових робочих місць та збереження наявних ефективно діючих;  задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості  - протягом року.

Забезпечення ветеранів праці району путівками на санаторне-курортне лікування ( 10 чол., 40 тис. грн., районний бюджет) - управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

Придбання стільникових телефонів інвалідам війни, яким з технічних умов за місцем проживання неможливо встановити стаціонарні телефони (5 чол. 3,5 тис. грн., районний бюджет) - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

 Виділення з районного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі особам що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (30,0 тис. грн.).  Забезпечити надання 50% знижки по оплаті за сітковий та скраплений газ інвалідам по зору І групи – 25 тис. грн. - управління праці та соціального захисту населення, районне фінансове управління райдержадміністрації  – протягом року.

Затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності п’яти районних громадських організацій (60,0 тис. грн.) - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

Затвердження асигнувань на фінансування Програми підтримки соціально-вразливих верств населення Лохвицького району “Турбота” на 2013 рік - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ( 173,0 тис. грн.)- протягом року.

Проведення 2-ох безоплатних капітальних ремонтів житлових будинків і квартир особам, що мають право на таку пільгу – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – (20,0 тис. грн.) державний бюджет – протягом року.

 

3.3 Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Основні цілі на 2013 рік :

покращення фінансово-економічного стану страхувальників та рівня платіжної дисципліни;

зменшення темпу росту пенсійних виплат у порівнянні з ростом заробітної плати;

розширення бази оподаткування внесками враховуючи існування тіньової заробітної плати, зайнятості населення, недостатній рівень оплати праці та обмеження максимальної величини заробітку (доходу), з якого справляються внески;

зменшення додаткового навантаження на бюджет Фонду невластивими йому виплатами.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

зростання обсягів надходження власних коштів шляхом збільшення в районі фонду оплати праці, на який нараховується єдиний внесок;

здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення оплати праці кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску та не менше встановленого законодавством мінімального рівня оплати праці;

вжиття заходів щодо скорочення видатків Пенсійного фонду, які спрямовуються на доплату пенсій за минулий час, що сприятиме підвищенню ефективності планування щомісячної потреби на виплату пенсій;

здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовуються на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат;

виконання урядових доручень по зменшенню заборгованості зі сплати страхових та єдиного внеску шляхом надходження коштів від примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду;

створення в районі атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату менше мінімальної або без одночасної сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, шляхом проведення комплексу інформаційно-роз'яснювальних заходів, зустрічей в трудових колективах, оприлюднення списків таких роботодавців у засобах масової інформації тощо;

передбачення в місцевих бюджетах коштів для погашення заборгованості по сплаті страхових та єдиного внесків підприємствами комунальної сфери;

забезпечення з початку року своєчасної сплати страхових внесків та погашення існуючої заборгованості до Фонду сільськогосподарськими товаровиробниками за рахунок коштів, що будуть надходити від реалізації зернових та технічних культур урожаю 2011 р;

передбачення у зернофуражних балансах 2012 року коштів на сплату поточних платежів до бюджету Пенсійного фонду;

проведення моніторингу погашення боргів по платежах до Пенсійного фонду підприємствами, які перебувають у різних стадіях банкрутства, зокрема підприємствами з особливим статусом боргу (де частка державного майна складає не менше 25%);

порушення питань щодо фінансування таких підприємств для відновлення їх платоспроможності або вирішення питань щодо прискорення їх ліквідації –щокварталу;

забезпечення економічного зростання підприємств району, що дасть можливість створення економічних умов для запровадження накопичувальної системи;

удосконалення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з метою створення актуальної бази особових накопичувальних рахунків застрахованих осіб;

створення професійних та корпоративних пенсійних фондів сприятиме повному розмежуванню джерел фінансування пенсійних виплат пільговим категоріям платників, що в свою чергу призведе до звільнення бюджету Фонду від невластивих йому виплат.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік :

забезпечення збалансованості солідарної системи;

своєчасне фінансування та виплата пенсій;

зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами – управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

підвищення платіжної дисципліни платників єдиного внеску та цільове використання пенсійних коштів – управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення -  управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

активізація роботи з роботодавцями по подальшому розвитку недержавного пенсійного законодавства – управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Основні цілі  на 2013 рік:

забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

раннє виявлення, облік та соціальна робота з сім'ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для участі чоловіків і жінок у політичному, економічному і культурному житті;

забезпечення розвитку альтернативних форм сімейного виховання, реалізувати право дітей на сімейне виховання;

поновлення банку даних стосовно сімей, жінок, молоді, дітей різних пільгових категорій району;

реалізації державної сімейної політики з багатодітними  сім’ями;

реалізація Закону України  "Про попередження насильства в сім ї";

організація та проведення оздоровлення та відпочинку дітей району влітку;

збереження затвердженої штатної чисельності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшити кількість дітей шкільного віку, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку до 60,0 відсотків;

збільшити кількість дітей у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях на кінець звітного періоду;

  стовідсоткове забезпечення багатодітних сімей району Посвідченнями багатодітної сім'ї.

Реалізація поставлених завдань сприятиме відновленню сімейних цінностей, забезпеченню морального здоров'я сім'ї, вихованню свідомого батьківства та запобіганню соціальному сирітству.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

популяризація волонтерського руху – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, робота з районними засобами масової інформації – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

   соціальна робота з сім'ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

    організація та проведення фестивалю "Повір у себе" –  центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

   організація та проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів –  центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

  організація та проведення розважальних молодіжних програм, присвячених Дню Святого Валентина – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

    організація та проведення родинних свят, присвячених дню сім ї та Дню Матері – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

   організація та проведення розважальних програм, конкурсів, виступів молодіжних колективів, присвячених Дню молоді – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

  організація та проведення розважальних програм, конкурсів, виступів молодіжних колективів, присвячених Дню молоді - - відділ молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року;

   організація та проведення туристично – краєзнавчого зльоту  для учнівської та студентської молоді району – відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

   організація та проведення оздоровлення та відпочинку дітей району влітку - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

  організація та проведення районного Фестивалю "Студентська осінь 2012" - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

  організація та проведення Новорічних свят для дітей із багатодітних сімей району, для молоді району - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Охорона здоров'я 

 

Основні цілі на 2013 рік:

реалізація державної політики щодо поліпшення здоров’я населення  та демографічної ситуації в  в районі;

збереження мережі медичних закладів , в першу чергу в сільській місцевості;

надання оздоровчо-профілактичної та медичної допомоги населенню;

створення належних виробничих і побутових умов;
             формування та забезпечення функціонування  в районі  системи надання  первинної медико – санітарної допомоги населенню .

 

Кількісні критерії що будуть свідчити про реалізацію цілей:

покращення якості та доступності  медичної допомоги – шляхом розвитку первинної медико – санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини, а саме створення  одного центру первинної медико -  санітарної допомоги;

оптимізація  шляхом приєднання чотирьох малопотужних фельдшерсько-акушерських пунктів до  більш потужних медичних закладів;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що дасть  можливість покращити виявляємість захворювань   при профоглядах на 15%;

покращення житлових умов для  чотирьох молодих спеціалістів;

підвищення заробітної плати  для медичних працівників на 10%.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

проведення  широкої роз’яснювальної роботи серед населення на сесіях сільських рад, в засобах масової інформації про доцільність подібних  реформ з метою поліпшення якості та доступності медичних послуг, підвищення частки первинної  медичної допомоги  в загальному обсязі фінансування медичних послуг -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року;

з метою забезпечення належної доступності і якості надання первинної медико - санітарної допомоги населенню Лохвицького району  буде введено в дію  Центр первинної санітарно-медичної допомоги  -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року;

реорганізація по скороченню чотирьох фельдшерсько-акушерських пунктів (Долинка, Христанівка, Шевченки, Степуки), із малою кількістю населення, (які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, своїм навантаженням, не мають можливості забезпечувати належну якість медичної допомоги), вони будуть оптимізовані шляхом приєднання населення для обслуговування відповідними більш потужними медичними закладами амбулаторіями загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерськими пунктами. Завдяки цьому буде проведений більш рівномірний перерозподіл навантаження на медичних працівників, поліпшиться матеріально-технічна база решти лікувально-профілактичних закладів  -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року;

удосконалення надання  спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги населенню району, особливо при захворюваннях серцево-судинної патології. Створення умов  для сучасного професійного, повноцінного, якісного та своєчасного надання медичних послуг населенню району  шляхом проведення  капітальних ремонтів приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року;

покращення матеріально-технічної бази лікарняних закладів: придбання  електрокардіографів для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, придбання  автомобілів для Центру первинної санітарно-медичної допомоги та  комп’ютерів  для сімейних лікарів -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року;

переведення стоматологічного відділення в приміщення новобудови Лохвицької центральної районної лікарні та переобладнання теперішнього  приміщення стоматологічної поліклініки в квартири для молодих спеціалістів -  Лохвицька центральна районна лікарня – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Освіта

 

 Основні цілі галузі на 2013 рік

Для забезпечення умов підвищення якості і доступності освіти в навчальних закладах району та з метою виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", основними завданнями у сфері освіти в 2012-2013 навчальному році є ефективне вирішення таких проблем:

приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно
до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх
запитів населення та бюджетних призначень;

охоплення не менше двох третин дітей відповідного віку
різними формами дошкільної освіти, забезпечення повного охоплення дітей 5-річного віку дошкільним вихованням;

використання інформаційно-комунікаційних технологій   в
процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед

учням, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом організації освітніх округів та виконання програми «Шкільний автобус»;

впровадження профільного навчання у старшій школі;

пошук оптимальних форм організації навчально-виховного процесу в
малокомплектних сільських школах;

впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов
для реалізації освітніх запитів кожного учня;

якість кадрового забезпечення закладів освіти.

         

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення по району показника наповнюваності класів до 15,0;

зменшення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів з кількістю учнів менше 30;

зменшення кількості учнів, яким буде організовано при загальноосвітніх школах району індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи на 5 осіб (11 проти 16 в 2012 році);

стовідсоткове  охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

 

 Основні завдання та заходи на 2013 рік:

         

З метою подальшого утвердження позитивних тенденцій у галузі освіти:

  Відділу освіти райдержадміністрації:

  спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування забезпечити  виконання комплексної  програми розвитку освітньої галузі Лохвицького району на 2011-2015 роки;

  забезпечувати створення сприятливих умов для всебічного розвитку молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій українського народу;

забезпечити готовність до нового навчального року та приведення в зразковий стан закладів освіти району, шкільних спортивних майданчиків та прилеглої території;

продовжити організаційну роз’яснювальну роботу щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році;

привести мережу загальноосвітніх навчальних  закладів відповідно до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх запитів населення та бюджетних призначень, забезпечити умови для функціонування і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності та контроль за здобуттям молоддю загальної середньої освіти;

сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів навчальними-комп’ютерними комплексами;

забезпечити виконання регіонального плану оптимізації мережі навчальних закладів та оновлення їх матеріально - технічної бази;

сконцентрувати зусилля  (виділення коштів місцевих бюджетів для модернізації навчально-методичного забезпечення, пошук додаткових джерел фінансування,  відповідне забезпечення опорних шкіл, забезпечення підвезення учнів до опорних шкіл освітнього округу тощо) для запровадження переходу на профільне  навчання;

продовжити роботу щодо модернізації навчально-матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання в них дітей з особливим потребами;

удосконалити роботу психолого-медико-педагогічної консультації для забезпечення системної корекційно-розвиткової роботи з  дітьми-інвалідами з тяжкими порушеннями розвитку, консультаційно-методичної допомоги батькам;

активізувати процес забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами, комп’ютерною технікою й телекомунікаційними засобами підключення до мережі Інтернет. Забезпечити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та управління освітніми процессами;

забезпечити подальшу реалізацію Державної програми «Вчитель»; посилити роботу щодо утвердження високого соціального статусу вчителя у суспільстві, шляхом запровадження різних  видів морального та матеріального заохочення кращим педагогічним працівникам; активізувати процес з поліпшення житлово-побутових умов педагогічних працівників; вжити заходів щодо поліпшення організації передплати на періодичні освітянські видання;

протягом 2012-2013 навчального року спільно з районним відділом внутрішніх справ і службою у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вживати заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів;

Районному методичному кабінету відділу освіти:

забезпечити системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів; здійснити замовлення на курси підвищення кваліфікації з метою подальшого впровадження моделі незалежного зовнішнього оцінювання, використання інноваційно-комунікаційних технологій (а саме: реалізація програм Intel та Microsoft), апробації електронних засобів навчального призначення тощо;

продовжити роботу щодо створення регіональної системи моніторингових досліджень в районі;

продовжити створення банку даних обдарованої молоді Лохвиччини,  здійснити аналіз подальшого навчання випускників загальноосвітніх навчальних закладів – переможців районних та обласних учнівських олімпіад;

здійснити організаційно–методичне забезпечення впровадження нового  Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм, впровадження нових програм і підручників у 5-х класах основної школи; забезпечити навчально-методичний супровід упровадження допрофільної підготовки у 8-9 класах та профільного навчання старшокласників;

забезпечити  науково-методичний супровід відбору та підготовки   обдарованої молоді до інтелектуальних змагань на всіх рівнях, розроблення  програм психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за різними видами діяльності;

забезпечити вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду серед педагогів району по оновленню змісту дошкільної освіти;

сприяти залученню додаткових коштів для виготовлення актів на постійне користування землею закладів освіти району;

 Загальноосвітнім  навчальним закладам району:

перебудувати організацію навчально-виховного процесу на засадах, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;

оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування;

забезпечити ефективність профільного та допрофільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

створити цілісну модель на основі громадянських та загальнолюдських цінностей орієнтовано для проектування виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

вивчати та пропагувати кращий досвід роботи з питань створення виховної системи навчального закладу;

сприяти формуванню в учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських, прагматичних;

залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою формувати духовні запити учнів, розкривати шляхи та форми задоволення матеріальних та духовних потреб;

активізувати й поглиблювати пріоритети виховної діяльності, спрямовані на гармонійне поєднання інтересів учасників виховного процесу: учнів, вчителів, батьківської громадськості;

забезпечити безпеку життєдіяльності учнів під час проведення уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів;

забезпечити організацію регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до школи, роботи і проживання;

забезпечити постійний контроль за якістю та дотримання норм харчування учнів;

забезпечити стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням та неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 року №646;

спільно з органами внутрішніх справ і службами у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів;

посилити відповідальність педагогічних працівників за виконанням покладених на них Законом обов’язків щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства.

Дошкільним навчальним закладам району:

оновлювати матеріальну базу дошкільних навчальних закладів з метою створення розвивального середовища для дітей;

внести зміни до планування освітньо-виховного процесу та організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з новими вимогами Базової програми;

поширювати просвітницьку діяльність серед батьків та активно залучати їх до спільної роботи дошкільного закладу і сім’ї.

Позашкільним закладам району:

вжити заходів щодо удосконалення і розширення мережі гуртків художньо-естетичного спрямування в позашкільних навчальних закладах, зокрема хорових колективів, гуртків декоративно-ужиткового мистецтва;

вивчати та узагальнювати досвід кращих дитячо-юнацьких організацій та об’єднань району.

Міським та сільським виконавчим комітетам:

з метою забезпечення прав кожної дитини і умов для всебічного розвитку, соціального і психологічного захисту школярів в межах наданих повноважень забезпечити організацію харчування дітей пільгових категорій, регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому школярів;

забезпечити умови для функціонування і розвитку навчальних закладів на території громади та контроль за здобуттям молоддю загальної середньої освіти;

проаналізувати стан охоплення дітей різними формами дошкільної освіти та вжити заходів щодо залучення 100% дітей 5-річного віку до систематичного навчання у дошкільних закладах, а також охоплення дошкіллям не менше 85% дітей 1-6 років. Назріла потреба відкриття додаткових груп в дитячих навчальних закладах с.Піски, Токарі, Лука;

продовжити роботу щодо збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Культура

 

          Основні цілі на 2013 рік:

                                                                                                                            

 Сформувати цілісний регіональний культурно-інформаційний і мовно-культурний простір, наповнити його високоякісним і різноманітним культурним продуктом, забезпечити збереження та використання культурної спадщини як фактора розвитку українського суспільства.

 Забезпечити  рівність прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей; збереженні  і примноженні культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, особливо в сільській місцевості.

Забезпечення соціальних гарантій працівників галузі.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Виконання поставлених завдань надасть можливість сформувати цілісний регіональний культурно-інформаційний і мовно-культурний простір, наповнити його високоякісним і різноманітним культурним продуктом, забезпечити збереження та використання культурної спадщини як фактора розвитку українського суспільства.

Сприятиме створенню умов для задоволення культурних потреб населення, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян; збільшенню відсотка населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним, музейним обслуговуванням; покращенню матеріально-технічної бази закладів культури; забезпеченню високого професійного рівня фестивалів, конкурсів, свят; посиленню контролю за збереженням історико-культурної спадщини.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

вивчення та пропаганда культурно-мистецької спадщини Лохвицького краю, активно протидіяти втраті самобутності етнічної культури району, мінімалізація негативного впливу західної культури на вітчизняну, реформування закладів культури і мистецтва на селі, консолідація зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для поліпшення умов діяльності закладів культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

упорядкування мережі закладів культури; зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури з метою забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення подальшого розвитку народної творчості, музичного, вокального, хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних форм фольклору, українських звичаїв та обрядів в районі – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення своєчасної передплати періодичних видань, поповнення книжкового фонду, як за рахунок бюджетних асигнувань, так за рахунок залучених і позабюджетних коштів – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

капітальний ремонт глядацької зали районного Будинку культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

придбання одягу сцени, стаціонарного комплекту освітлювальної апаратури для районного Будинку культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

 налагоджування зв’язків з потенційними спонсорами, напрацювання плану роботи по залученню інвестицій, позабюджетних коштів на поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

надання методичної і практичної допомоги в підготовці обдарованих дітей Лохвиччини для участі в районних святах, обласних та всеукраїнських конкурсах – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

фінансування протипожежного стану приміщень Лохвицької дитячої музичної школи та районного Будинку культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

 капітальний ремонт 30 приміщень сільських закладів культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

придбання костюмів учасників художньої самодіяльності, технічної апаратури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

 придбання бібліотечного обладнання та літератури для бібліотек району – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

всебічна підтримка подальшого розвитку професійного та аматорського мистецтва, традиційної народної культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

 залучення коштів для впровадження нових технологій у діяльності;

проведення ремонту фасаду приміщення Центральної районної бібліотеки, яке є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення і надає послуги населенню та потребує реконструкції – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року;

перехід на альтернативні види опалення опалювальних систем Свиридівського та Луценківського сільських будинків культури – відділ культури та туризму райдержадміністрації спільно з головома сільських рад – протягом року;

переведення працівників культури в сільській місцевості на роботу в умовах повного робочого дня – відділ культури та туризму райдержадміністрації – протягом року.

3.8 Фізична культура та спорт

 

         Основні цілі на 2013 рік:

 

реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 роки;

удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння популяризації здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збереження чисельності осіб, які займаються спортом на рівні 2012 року (5400 осіб);

збереження чисельності осіб, що залучені до занять в ДЮСШ  на рівні 2012 року (350 осіб);

збільшення кількості спортивних майданчиків на 1 майданчик (всього 74);

формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких  верств населення;

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

удосконалення підготовки спортсменів;

створення робочих місць у сфері фізичної культури і спорту;

збільшення ресурсного забезпечення  розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування мережі сучасних спортивних споруд.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

збереження загальної кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

збереження та збільшення мережі спортивних споруд - відділ у справах    сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року;

         покращення матеріально-технічної бази галузі - відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації – протягом року.

 

 

 

3.9 Житлово – комунальне господарство

 

Основні цілі на 2013 рік:

підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва по КПТГ "Лохвицятеплоенерго", підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

сприяти відповідно до затвердженої програми технічному переоснащенню житлово-комунального господарства, скороченню питомих показників використання енергетичних, матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету;

розробка схем оптимізації водопостачання м.Лохвиці та м.Червонозаводське.

 

Кількісні критерії ефективності виконання завдань:

реалізація поставлених завдань забезпечить технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства, залучення фінансових ресурсів державного, обласного, районного та місцевого бюджетів  для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, забезпечить населення питною водою належної якості, високоякісними послугами, зменшить негативний вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище.

 

Основні завдання  на 2013 рік:

забезпечення можливості розв’язання громадянами  житлових проблем шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків по м.Лохвиці – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

забезпечення беззбиткової діяльності підприємств КП "Лохвиця" та   КП "Комунсервіс" шляхом приведення тарифів до економічно обґрунтованих – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з керівниками підприємств – протягом року;

 залучення коштів державного фінансування та реалізація наявних проектів:

"Капітальний ремонт станції другого підйому м.Лохвиці". Кошторисна вартість об’єкта 850,448 тис грн.. Потужність – 236 м куб/добу. Висновок експертизи від 1.06.12 року № 786/766-ІІ – 2012/КД.

"Капітальний ремонт вуличного водогону вул.Шевченка м.Лохвиця". Кошторисна вартість – 546,318 тис.грн. Проектна потужність- 1150 м. Висновок експертизи від 28.04.2012 року № 461/458 – ІІ- 2012/КД - відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з  Лохвицькою міською радою – протягом року;

 

виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд в м.Червонозаводське – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з      КП "Червонозаводське" – протягом року;

по завершенню опалювального сезону на підставі показників роботи ТзОВ "Енергозбереження" продовжити роботу в районі по переведенню об’єктів соціальної сфери на опалення альтернативними видами палива – відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з керівниками підприємств – протягом року;

продовження будівництва водогону в с.Погарщина та с.Сенча відділ містобудування, архітектури та житлово-комунальнгого господарства райдержадміністрації спільно з  Полтавським обласним управлінням водних ресурсів та виконкомами сільських рад – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Туристична та рекреаційно – курортна сфера

 

Основні цілі на 2013 рік:

забезпечення комплексного розвитку туристичної сфери, створення якісного туристичного продукту, зростання іміджу району як туристичного краю;

забезпечення  розвитку у туристично-рекреаційній сфері за рахунок підвищення якості туристичних пропозицій;

виявлення перспективних напрямів використання мережі Інтернет у практичній діяльності.

        

Кількісні критерії , що будуть свідчити про реалізацію цілей:

  розвиток туристичної сфери району як конкурентноспроможної та формування іміджу району як туристичного.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

забезпечування раціонального використання  природних територій району – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

забезпечування участі у щорічній регіональній виставці  тур-салоні "Відпочиваємо на Полтавщині" в м. Полтаві – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

порушування клопотання перед відділом туризму і курортів обласної державної адміністрації  про встановлення  рекламних щитів  в районі з переліком екскурсійних маршрутів – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

виготовлення та надрукувати для розповсюдження  ознайомчий буклет з  відомостями про майстрів декоративно-ужиткового мистецтва району;

сприяння розвитку  рибальського туризму – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

розширювання географію учасників  регіонального фестивалю патріотичної пісні – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

поширювання інформації про район і його туристичні можливості шляхом  виготовлення буклетів, путівників, каталогів, географічних карт – відділ культури і туризму райдержадміністрації;

створення туристичного сайту для реклами району в мережі Інтернет – відділ культури і туризму райдержадміністрації.

        

 

 

 

 

 

 

 

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2013 рік:

відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистем району, екологічно-безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захист природних ресурсів від забруднення і виснаження.

 

Кількісні критерії ефективності виконання завдань:

поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, упровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Впровадження системи  збирання, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів як вторинної сировини.

Проведення посадки зелених насаджень на площі 50 га.

Винесення меж природно – заповідного фонду в натуру.

Збільшення чисельності диких тварин до оптимальних показників згідно мисливських впорядкувань.

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 20%.

Покращення стану грунтів.

Збереження червонокнижних видів тварин та рослин на луках та пасовищах, лісових землях та водних угіддях.

Збільшення водності водних об’єктів району.

Збільшення внесення  на рільних землях органічних добрив.

 

Основні завдання та заходи на 2013 рік:

зменшення до допустимих рівнів ерозії, проведення  робіт  по упередженню їх деградації, відновленню родючості i водо-фiзичних властивостей ґрунтів;

збереження генофонду, забезпечення розширеного відтворення лісів, збільшення природно-заповiдного фонду району;

зменшення кількості земель, зайнятих відходами виробництва, стихійними сміттєзвалищами, своєчасне проведення рекультивацiйних робіт;

зменшення об’ємів скидів забруднених стічних вод у поверхневі водойми всіма джерелами скидів, особливо з об’єктів комунального господарства та агропромислового комплексу i повного припинення цих скидів до 2013 року;

фiнансуванння заходів, направлених на відновлення відповідного гідрологічного режиму та санітарного стану  річок i водойм загального користування;

здійснення поетапного зменшення водоспоживання у промисловості  на господарсько - побутові та сільськогосподарські потреби, забезпечення забору води з природних джерел на екологічно допустимому рiвнi;

поліпшення екологічного стану в районі, підвищення рівня здоров’я населення (особливо дитячого);

виконання запланованих заходів районної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням Лохвицької районної ради від 03.03.2011 на загальну суму в 2013 році – 20256,832 тис грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІІ

 

I. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у             2013 році закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, будуть створені передумови для  розвитку економіки, зростання добробуту населення, полегшення доступу та підвищення якості базових соціальних послуг — передусім освіти та охорони здоров’я, культурних цінностей, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку людини, а саме:

Забезпечення сталого економічного зростання:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 6,2 %, за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, амортизаційних відрахувань, прибутків підприємств;

збільшення обсягів реалізації промислової продукції на 22,4% за рахунок удосконалення виробництва, збільшення обсягів виробництва;

збільшення обсягів валової сільськогосподарської продукції – на 6,7 % за рахунок впровадженню у виробництво нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, високої культури землеробства, своєчасного і високоякісного виконання всіх технологічних операцій, розвитку тваринництва;

збільшенню обсягів капітальних інвестицій на 8,7% та обсягу прямих іноземних інвестицій на 8,5% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

розвиток підприємницької діяльності, зокрема, виділення коштів з місцевого бюджету на поворотній безвідсотковій основі на розвиток діяльності.

Підвищення рівня життя  населення:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 4,0% (до 2710 грн.);

створення 390 нових робочих місць;

зменшення рівня безробіття до 2,3%;

удосконалення медичного обслуговування;

забезпечення якісною освітою;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля;

налагодження конструктивного соціального діалогу та підвищення взаємної соціальної відповідальності держави, бізнесу і населення;

реалізація в районі Проекту ″Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ″.

 

 

II. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  НА 2014 - 2015 РОКИ

 

У 2014 та 2015 роках проводитиметься робота, спрямована на зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. Основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку Лохвицького району на     2013-2015 роки приведено в додатку 31.

Продовжуватимуться реалізовуватися пріоритетні напрями:

забезпечення умов для соціально-економічного зростання;

модернізація виробництва та інфраструктури;

підвищення соціальних стандартів життя.

 

Забезпечення умов для соціально-економічного зростання буде в результаті впровадження:

податково-бюджетної політики, яка дасть змогу створити умови для підвищення самодостатності місцевого бюджету, збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району. Реалізація цих завдань дасть змогу забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

Грошово-кредитної політики, яка буде спрямована на стабілізацію роботи фінансового сектору, відновлення кредитування реального сектору економіки, сприяння зменшенню вартості кредитних ресурсів. Сприятиме утриманню цінової стабільності в державі шляхом послідовного зниження інфляції та підтримки її на низькому рівні, що створюватиме базові макроекономічні умови для максимально можливих темпів економічного зростання.

Цінової політики, яка сприятиме стабілізації цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально - значущі продовольчі товари. Це матиме значний вплив на загальний рівень і динаміку цін,а також на продукцію й послуги, які мають істотне соціальне значення для населення, а також створить умови для забезпечення продуктової стабільності зокрема, покращить добробут українських сімей.

         Регуляторної політики та розвитку підприємництва сприятиме залучення населення району в активний процес покращення умов життя.

Науково-технічної та наукової політики сприятиме  підвищенню конкурентоспроможності економіки району за рахунок запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку: освоєння нових видів продукції, впровадження прогресивних технологій.

Інвестиційної політики, яка сприятиме розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення сталої динаміки економічного зростання  і суттєве поліпшення ефективності використання інвестицій для цілей модернізації виробництва та інфраструктури, розширення випуску та нарощування обсягів конкурентоспроможної на внутрішньому та зовнішніх ринках продукції та послуг.

Розвитку торгівлі, що мінімізуватиме негативний вплив світової фінансової кризи на розвиток внутрішньої торгівлі та економіку району;           підвищуватиме ефективність механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі; створюватиме умови для детінізації торговельної діяльності, забезпечить фінансову стабільність і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств; забезпечить поступове зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах; збільшити вклад торгівлі та ресторанного господарства у зростання ВВП.

 

Модернізація виробництва та інфраструктури буде в результаті:

Розвитку промисловості за рахунок збереження позитивної динаміки зростання обсягів промислового виробництва з одночасним підвищенням якості та конкурентоспроможності промислової продукції; сприяння зростанню  обсягу реалізації промислової продукції, в тому числі на експорт; сприяння освоєнню нових видів продукції, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій; сприяння оновлення виробничих потужностей та технічне переоснащення шляхом освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та коштів  інвесторів.

Впровадження енергоефективних технологій і матеріалів у реальному секторі економіки та домогосподарствах шляхом виконання заходів Державної цільової економічної Програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива дасть можливість знизити енергоємність виробничих процесів та комплексу соціальних та комунальних послуг.

Розвитку сільського господарства та підвищення конкурентоспроможності завдяки збільшення валового збору основних сільськогосподарських культур за рахунок розширення площ посіву цукрового буряку та площ посіву кукурудзи; зростання валової продукції сільського господарства за рахунок впровадження у виробництво нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, високої культури землеробства, своєчасного і високоякісного виконання всіх технологічних операцій, чіткого дотримання норм і строків застосування хімічних засобів захисту рослин, раціонального використання наявних добрив; утримання   високої врожайності зернових культур за рахунок впровадження нових сортів озимої пшениці, озимого ячменю, озимого ріпака; створення передумов для стабілізації тваринництва; нарощування поголів’я худоби по всіх категоріях господарств.

Будівництва та  житлової політики шляхом збільшення кількості  введеного в експлуатацію індивідуального житла;  підвищення показників будівництва об’єктів соціальної сфери.

Розвитку інфраструктурних секторів шляхом оновлення рухомого складу транспортних засобів; придбання ефективних пасажирських та вантажних  транспортних засобів; розширення мережі надання транспортних послуг; покращення умов праці та убезпечення від ризиків листонош; заміна та ремонт абоншаф у під’їздах будинків та на вулицях приватного сектору. Виконання завдань дасть можливість забезпечити населення якісними послугами автотранспортного комплексу, поштового та телекомунікаційного  зв'язку.

Підвищення соціальних стандартів відбудеться в результаті:

Підтримки сім'ї, дітей і молоді, що сприятиме відновленню сімейних цінностей, забезпеченню морального здоров'я сім'ї, вихованню свідомого батьківства та запобіганню соціальному сирітству.

Розвитку трудового потенціалу та формування ринку праці шляхом надання дотацій роботодавцям на створення  додаткових робочих місць; сприяння тимчасовій зайнятості населення шляхом залучення до громадських робіт; забезпечення громадянам профорієнтаційними послугами шляхом проведення тренінгів, семінарів та консультацій; сприяння посиленню мотивації до продуктивної праці шляхом перевірок щодо належного оформлення трудових відносин та інформаційно-роз’яснювальної роботи; сприяння наданню в установленому порядку додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту та неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці шляхом бронювання робочих місць. Забезпечення виконання  районної Програма зайнятості населення на  2012-2013 роки  шляхом створення  нових робочих місць та  збереження наявних ефективно діючих; проведення системної роботи в рамках реалізації Програми професійної орієнтації молоді району на здобуття актуальних на ринку праці професій і спеціальностей.

Соціального захисту населення шляхом зростання середнього рівня заробітної плати працівників усіх галузей економіки у 2013 році – 2710 грн., 2014 – 3117,0 грн.; створення сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в усіх сферах суспільного життя;  зростання рівня життя малозахищених верств  населення.

Пенсійного забезпечення та розвитку загальнообов'язкового державного соціального страхування  шляхом запровадження нових принципів солідарної системи з метою розв'язання завдань соціального захисту осіб похилого віку, стабілізації стану державних фінансів; своєчасного фінансування та виплата пенсій; зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами; підвищення платіжної дисципліни платників єдиного внеску та цільове використання пенсійних коштів.

Розвитку житлово-комунального господарства шляхом забезпечення  технічного переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності, залучення фінансових ресурсів державного, обласного, районного та місцевого бюджетів  для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення населення питною водою належної якості, високоякісними послугами, зменшення негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище.

Розвитку медичного обслуговування шляхом сприяння зниження захворюваності та поширеності хвороб; створення умов для сучасного професійного, повноцінного, якісного та своєчасного надання медичних послуг населенню.

Розвитку системи освіти шляхом підвищення якості загальної середньої освіти шляхом модернізації матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів; підготовки та підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

Розвитку культури, що дасть можливість сформувати цілісний регіональний культурно-інформаційний і мовно-культурний простір, наповнити його високоякісним і різноманітним культурним продуктом, забезпечити збереження та використання культурної спадщини як фактора розвитку українського суспільства.

Розвитку туристичної та рекреаційно-курортної сфери шляхом забезпечення її розвитку за рахунок підвищення якості туристичних пропозицій, та формування іміджу району як туристичного.

Розвитку фізичної культури та спорту шляхом  пропагування здорового способу життя; збільшення фінансування галузі фізичної культури і спорту.

Охороні навколишнього природного середовища збереження безпечного для існування живої природи шляхом сприяння захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища; досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи;       охороні та раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІV

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2013 РІК

Основні показники соціально-економічного розвитку району, баланси соціально-економічного розвитку, основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2013-2015 роки проведено в додатках 1-31.

 

    ІІ.БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2012 РК                                                                                                          

Основні цілі на 2013 рік:

використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

максимально детальне розкриття дохідної та видаткової частин бюджету;

спрямування значної частини приросту бюджетних надходжень на поліпшення добробуту громадян та підвищення заробітної плати. Необхідно зосередити увагу на селективній підтримці найменш соціально захищених категорій населення та упорядкувати систему соціальних пільг, що дозволить збільшити пільги тим категоріям населення, які дійсно їх потребують, без додаткового зростання видатків бюджету;

визначення пріоритетних проектів розвитку, фінансування яких здійснюватиметься за бюджетні кошти ( бюджетні кошти мають витрачатися на проекти та програми, які нададуть найбільший економічний чи соціальний ефект для держави);

надання державних гарантій виключно під кредитування проектів інвестиційного характеру, що мають загальнодержавне значення;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування  програмно-цільового методу,  удосконалення методологічної бази та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

у 2013 році мінімальну заробітну плату планується встановити ( з урахуванням підвищення на прогнозний індекс споживчих цін та додаткового збільшення з метою поетапного наближення до фактичного прожиткового мінімуму) у таких розмірах: з 1січня – 1 176 гривень, з 1 квітня – 1 190 гривень, з 1 жовтня -  1 215 гривень, з 1 грудня – 1 230 гривень;

посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в наступному році, враховуючи Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік та Прогноз Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки,передбачається визначити з урахуванням зменшення грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою порівняно з поточним роком на 50 гривень та встановити у таких розмірах: з 1 січня – 928 гривень,з 1 квітня – 942 гривні, з 1 жовтня – 967 гривень та з 1 грудня – 982 гривні;

питома вага доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету збільшиться на 2,2 відсотки і становитиме 65919,2 тис.грн., що дасть змогу виконати доходну частину без урахування трансфертів з державного бюджету на 100%, обсяг бюджету розвитку становитиме – 1,4 млн.грн;

частка податку на доходи фізичних осіб у 2013 році до зведеного бюджету становитиме 64,3%;

застосування програмно-цільового методу дасть змогу на 100 відсоткове виконання видаткової частини.

Основні завдання та заходи на 2013  рік:

 досягнення стовідсоткового виконання доходної частини бюджетів усіх рівнів;

стовідсоткове фінансування прийнятих програм;

послідовне підвищення рівня оплати праці у бюджетній сфері;

недопущення заборгованості із заробітної плати, енергоносіях та соціальних виплатах;

приведення мережі по штатах та контингентах у відповідність з бюджетними річними асигнуваннями;

підвищення якості та ефективності витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм з урахуванням оцінки їх економічної ефективності;

 фінансове забезпечення реконструкції та будівництва централізованих систем водопостачання та водовідведення;

 спрямування видатків бюджету на вирішення питань енергоефеективності та енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері;       

недопущення включення до  бюджету на 2013 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких з бюджету безпосередньо не визначені нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України;

забезпечення економії бюджетних коштів   для фінансування захищених статей бюджету при умові підвищення рівня заробітної плати, підняття тарифів чи витрат на харчування і медикаменти.

 

ІІІ.ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2013 РОЦІ

         Протягом 2013 року в районі буде реалізовуватись 33 територіальних комплексних (цільових) програм.

         Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2013 році приведено в додатку 29.

        

ІV. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2013 РОЦІ.

         Протягом  2013 року планується реалізовуватись 20 інвестиційних проекти.  Інформація приведена в додатку 28.

 

 

Додаток 1

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку району  на 2013 рік

                          Показник

Один.

виміру

2011р. звіт

2012р. очіку-ване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

45207

44750

44270

98,9

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн.грн.

2112,4

2410,0

2710,0

112,4

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

136,8

105,7

106,2

Х

Обсяг реалізованої  промислової проду-кції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

185,6

584,8

761,0

130,1

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях госп. у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

788,8

826,6

881,6

106,7

у % до попереднього року

%

107,0

104,8

106,7

Х

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього)

млн.грн.

499,4

510,0

520,0

102,0

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

53,8

61,3

65,9

107,5

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

51,9

56,5

61,0

108,0

Роздрібний товарооборот суб’єктів підпр. діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

73,9

95,7

117,5

122,8

у % до попереднього року**

%

114,6

120,0

115,9

Х

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

434,2

200,0

231,1

115,5

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

42,5

42,1

108,7

Х

Обсяг капітальних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення)

грн.

9604,7

4469,3

5220,2

116,8

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.

США

53,5

59,0

64,0

108,5

у % до попереднього року

%

97,6

110,3

108,5

Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на душу нас.)

дол.

США

1181,7

1318,4

1445,7

109,7

Інноваційна діяльність:

Впровадження прогресивних технологій

одиниць

-

2

2

100,0

із них ресурсозберігаючих

одиниць

-

1

1

100,0

Освоєння нових видів продукції

одиниць

13

10

10

100,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

38

40

41

102,5

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2111,0

2460,0

2710,0

110,2

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

118,0

108,0

104,0

Х

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

чол.

761

901

790

87,7

Рівень безробіття 

%

2,5

2,5

2,3

Х

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

541

547

390

71,3

  *  розрахунково  ** темпи зростання розраховані через індекси у порівняних цінах      

 

 

 

Додаток 2

Промисловість

 

Показники

Один. виміру

2011

звіт

2012

Очікуване

2013 прогноз

2013 у % до 2012

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

тис.грн.

185598,3

584800,0

761000,0

130,1

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

27,2

288,0

122,4

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Галузь промисловості

 

 

 

 

 

харчова промисловість

 

 

 

 

 

- цукор-пісок

тонн

119475

136145

103000

75,7

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

161,6

114,0

75,7

Х

- хліб і хлібобулочні вироби

тонн

2254,0

2960,0

3050,0

103,0

У % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

69,7

131,3

103,0

Х

машинобудування

 

 

 

 

 

- продукція

ПАТ «Склоприлад» (термометри, ареометри, лаборпосуд, прилади)

шт.

6177832

3070200

3000000

97,7

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

109,6

49,7

97,7

Х

інші галузі

 

 

 

 

 

комбікорми

тонн

42000

54000

60000

111,1

у % до попереднього року (по натуральному виразу)

%

53,2

128,6

111,1

Х

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Додаток 3

Випуск продукції переробної промисловості

агропромислового комплексу у 2013 році

 

                

                  Показники

Один.

Виміру

2011р. звіт

2012р. очіку

ване

 

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

119,5

136,1

103,0

75,7

Олія

тис.тонн

1,2

1,2

1,3

108,3

Кондитерські вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Макаронні вироби

тонн

-

-

-

-

Борошно

тис.тонн

1,8

2,0

2,1

105,0

Крупа

тис.тонн

0,3

0,31

0,31

100,0

Масло тваринне

тис.тонн

-

-

-

-

Молоко оброблене рідке

тис.тонн

-

-

-

-

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис.тонн

-

-

-

-

Консерви молочні

тис.тонн

-

-

-

-

Продукти кисломолочні

тис.тонн

-

-

-

-

М’ясо і субпродукти І категорії

тис.тонн

-

-

-

-

Ковбасні вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

2,3

3,0

3,1

103,3

Безалкогольні напої

тис.дал

-

-

-

-

Мінеральні води

тис.дал

-

-

-

-

Сири жирні (вкл. Бринзу)

тис.тонн

-

-

-

-

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

-

-

-

-

Спирт етиловий

тис.дал

-

-

-

-

Овочі консервовані натуральні

тис.тонн

-

-

-

-

Овочі, фрукти консервовані  з додаванням оцту

тис.тонн

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

  Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2011р. звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

788,8

826,6

881,6

106,7

у відсотках до попереднього року

 

 

 

 

 в тому числі: рослинництво

701,5

734,6

786,2

107

                        Тваринництво

87,3

92,8

95,4

102,8

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

273,9

241,7

258,9

107

цукрові буряки фабричні

120,8

130,4

108,2

83

олійні культури-всього

15,4

15,5

15,5

100

в тому числі: соняшник

12,0

13,3

13,0

97

                 картопля

7,5

6,3

7,0

111

                 овочі

2,9

2,9

3,1

107

                 баштанні культури

1,1

1,0

1,0

77

                 плоди та ягоди

2,8

2,5

2,8

112

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

3,2

3,2

3,22

100,1

у забійній вазі

1,6

1,65

1,66

100,1

                 молоко

25,2

25,5

25,6

100,4

                яйця, млн. штук

-

0,12

0,3

2,5

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2010/2011

Маркетинго-вий рік

2011/2012

Маркетинго-вий рік

2012/2013

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

275,0

242,7

259,9

1.1. Внутрішнього ринку – всього

47,3

47,6

48,0

      в тому числі:

-

-

-

1.1.1. фонд споживання

5,3

5,3

5,2

1.1.2. насіння

14,4

14,5

14,6

1.1.3. кормові цілі

26,5

26,7

27,1

1.1.4 інше

1,1

1,1

1,1

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

227,7

195,1

211,9

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

 

 

 

ІІ. Пропозиції продукції – всього

275,0

242,7

259,3

2.1. Внутрішнього ринку – всього

273,9

241,7

258,9

2.1.1. Власне виробництво

273,9

241,7

258,9

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,1

1,0

1,0

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

117,6

117,4

117,2

 

 

 

 

Додаток 6

 Баланс попиту і пропонування

Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2011 рік

звіт

2012  рік

очікуване

2013 рік

Прогноз

І. Попит на продукцію – всього

29,9

30,1

30,2

1.1. Внутрішнього ринку – всього

11,7

11,3

10,8

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

10,1

9,8

9,3

1.1.2. інше споживання

1,6

1,5

1,5

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

29,9

30,1

30,2

2.1. Внутрішнього ринку – всього

25,2

25,5

25,6

2.1.1. Власне виробництво

25,2

25,5

25,6

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

4,7

4,6

4,6

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

222,5

219,4

209,5

 

 

 

 

 

Додаток 7

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2011 рік

звіт

2012 рік

очікуване

2013 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

3,5

3,5

3,5

1.1. Внутрішнього ринку – всього

2,4

2,4

2,4

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,4

2,4

2,4

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

1,1

1,1

1,1

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

3,5

3,5

3,5

2.1. Внутрішнього ринку – всього

1,6

1,65

1,66

2.1.1. Власне виробництво

1,6

1,65

1,66

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

 

 

 

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,9

1,8

1,8

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

52,4

53,2

54,5

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                                 (млн.штук)

Показник

2011 рік

звіт

2012 рік

очікуване

2013 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

15,7

16,5

16,6

1.1. Внутрішнього ринку – всього

15,7

16,5

16,6

1.1.1. фонд споживання

15,7

16,5

16,6

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

ІІ. Пропозиції продукції  – всього

15,7

16,5

16,6

2.1. Внутрішнього ринку – всього

-

0,12

0,3

2.1.1. Власне виробництво

-

0,12

0,3

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

15,7

16,4

16,3

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

347

368

374

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                              (тис. тонн)

Показник

2010/2011

Маркетинго-вий рік

2011/2012

Маркетинго-вий рік

2012/2013

Маркетинго-вий рік

І. Попит на продукцію – всього

1,5

1,4

1,5

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,6

0,6

0,6

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,6

0,6

0,6

1.1.2. інше споживання

 

 

 

1.2. зовнішнього ринку (експорт)

0,9

0,8

0,9

1.3. залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

12,3

12,5

12,7

ІІ. Пропозиції продукції – всього

1,5

1,4

1,5

2.1. Внутрішнього ринку – всього

1,2

1,2

1,3

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

1,2

1,2

1,3

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,3

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2010/2011

Маркетинговий рік

2011/2012

Маркетинговий рік

2012/2013

Маркетинговий рік

І. Попит на продукцію – всього

128,6

146,6

112,8

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,6

1,7

1,7

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,6

1,7

1,7

1.1.2. формування держпродрезерву

-

-

-

1.1.3. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

117,9

134,4

101,3

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

9,1

10,5

9,8

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

36,1

37,3

38,2

ІІ. Пропозиції продукції – всього

128,6

146,6

112,8

2.1. Внутрішнього ринку – всього

128,6

146,6

112,8

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

9,1

10,5

9,8

2.1.2. Власне виробництво

119,5

136,1

103,0

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11

Споживання основних продуктів харчування

в Полтавській області за 2010-2011 роки

 

                                                                                                                         (на одну особу, за рік; кг)

Назва продукту

2010

2011

М’ясо та м’ясопродукти,

вкл. субпродукти і жир - сирець

52,8

52,4

Молоко та молочні продукти

219,7

222,5

Яйця, шт.

308

347

Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові)

118,5

117,6

Картопля

139,2

139,2

Овочі та баштанні продовольчі культури

172,2

198,9

Плоди, ягоди та виноград (без переробки на вино)

49,8

52,3

Риба та рибні продукти

13,9

13,3

Цукор

36,1

37,3

Олія

13,2

12,3

 

 

 

Додаток 12

Трудові ресурси

           

Показники

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

45,0

44,5

44,0

98,9

Кількість працевлаштованих осіб

1305

1394

1485

106,5

Фіксований  ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

3474

3456

3438

99,5

 

Додаток 13

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

 

тис. грн.

Перелік об’єктів

2012 рік

очікуване

2013 рік

Прогноз

Об’єкти соціальної сфери

25483,4

26000,0

Ремонт і будівництво доріг

7804,28

9000,0

Газифікація населених пунктів

50,0

100,0

Житлове будівництво

761,8

8750,0

 

 

 

Додаток 14

Показники здоров`я

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

617,2

619,8

626,0

101,0

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

 

34,8

 

35,3

 

35,9

 

101,7

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

46,9

46,7

46,7

100,0

злоякісні новоутворення

3,6

3,7

3,7

100,0

активний туберкульоз

0,5

0,6

0,6

100,0

хвороби органів дихання

304,8

306,6

305,6

99,7

хвороби органів травлення

23,2

23,6

23,8

100,8

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

 

18,3

 

17,8

 

17,9

 

100,6

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

 

12,4

 

12,2

 

10,3

 

84,4

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

 

1,0

 

1,1

 

1,0

 

90,9

Новоутворення

1,6

2,0

2,5

125,0

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

2,6

0

0

 

0

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

 

2,8

 

3,5

 

3,4

 

97,1

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

72,0

71,6

71,5

 

99,9

Чоловіки

66,8

64,0

65,0

101,6

Жінки

76,9

78,0

77,0

98,7

 

 

 

Додаток 15

Медичні кадри

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

93

94

94

100

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

92

93

93

100

 

 

 

 

 

 

Додаток 16

 

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

1109

1109

1109

100

Кількість лікарняних закладів, одиниць

3

3

1*

33,3

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

258

258

258

100

*- центр первинної медико-санітарної допомоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17

 

 Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

5375

5400

5400

100

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

330

350

350

100

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

13

14

14

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 18

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Стадіони, одиниць

3

3

3

100,0

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

26

26

26

100,0

Плавальні басейни, одиниць

1

1

1

100,0

Спортивні майданчики, одиниць

72

73

74

101,4

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних ..)

25

25

25

 

 

100,0

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

1

1

1

 

100,0

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19

 Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2010/2011 звіт

2011/2012 очікуване

2012/2013 прогноз

2013р. у % до 2012р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

31

31

29

94

Денних

30

30

28

93

Вечірніх

1

1

1

100

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість учнів – всього, осіб

4103

4049

3916

96

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

3940

3886

3750

96

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

163

163

166

101

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

-

-

-

-

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

616

594

550

92

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

-

-

-

-

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

7

7

7

100

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

-

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

-

-

-

-

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20

Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2010/2011 звіт

2011/2012 очікуване

2012/2013 прогноз

2013р. у % до 2012р.

Кількість закладів – всього, одиниць

30

30

28

93

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

6

6

6

100

у сільській місцевості

24

24

22

91

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

3940

3886

3750

96

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

1850

1890

1823

96

у сільській місцевості

2090

1996

1927

96

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

15

15

14

93

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

21

21

21

100

у сільській місцевості

12

12

11

92

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Кількість учителів – всього, осіб

608

586

550

93

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

205

203

191

94

у сільській місцевості

403

383

359

92

Кількість учнів на одного учителя – всього

7

7

7

100

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

9

9

10

111

у сільській місцевості

5

5

5

100

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21

 Здобуття повної загальної середньої освіти

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

467

462

439

95

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

249

280

242

86

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

72

69

57

82

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

145

113

155

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 22

Професійно-технічні навчальні заклади

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Кількість закладів всього

2

2

2

100,0

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

328

215

276

128,4

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

178

112

280

250,0

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

178

112

280

250,0

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

225

216

150

69,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 23

Вищі навчальні заклади*

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Кількість закладів - всього, одиниць

2

2

2

100,0

у тому числі державної форми власності

2

2

2

100,0

Кількість студентів у закладах – всього, осіб

990

1007

1097

108,9

у тому числі у державних закладах

634

664

697

105,0

Прийнято студентів – всього, осіб

281

298

310

104,0

у тому числі державних закладів

199

229

228

99,6

Випущено фахівців – всього, осіб

288

272

221

81,3

у тому числі державними закладами

204

202

166

82,2

*- І-ІІ рівень акредитації 

 

 

 

 

Додаток 24

Підготовка наукових кадрів

(на початок навчального року, по вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН)

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р. прогноз

2013р.

у % до

2012р.

Аспірантура

-

-

-

-

Кількість організацій, що мають аспірантуру – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість аспірантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Випущено – всього,  осіб

-

-

-

-

у тому числі:

-

-

-

-

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Докторантура

-

-

-

-

Кількість закладів, що мають докторантуру - всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість докторантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

Випущено – всього, осіб

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 25

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

 

Показники

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р.

Прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

-

1

0

     в них дітей-вихованців

-

5

0

Кількість прийомних сімей

1

1

1

     в них прийомних дітей

2

1

1

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соц.-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

-

-

-

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1/5 осіб

1/5 осіб

1/28 осіб

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функц.бмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, од.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 26

Показники розвитку ринкової інфраструктури та малих підприємств

 

Показник

2011р.

звіт

2012р. очікуване

2013р.

Прогноз

Інвестиційні та інноваційні компанії та фонди, одиниць

-

-

-

Бізнес-центри, одиниць

-

-

-

Бізнес-інкубатори, одиниць

-

-

-

Кредитні спілки, одиниць

-

-

-

Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, осіб

4300

4100

4120

 

 

 

 

Додаток 27

Показники інноваційної діяльності

 

№ зп

Показник

2011р.

звіт

2012р.

очікуване

2013р.

Прогноз

2013р.

у % до

2012р.

1.

Кількість інноваційно-активних підприємств, одиниць

1

2

2

100,0

2.

Впровадження інноваційних технологій, одиниць,

1

2

2

100,0

 

в тому числі, ресурсо, - енергозберігаючих, одиниць

1

1

1

100,0

3.

Освоєно інноваційної продукції (найменувань), одиниць

13

10

10

100,0

4.

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн.

*

 

 

 

*Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 28

 

Заходи

щодо підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності району (міста) в 2013 році

 

№ з/п

Назва заходу

(проекту)

Термін початку

та закін-чення реалізації проекту

Загальний

обсяг

фінансу-вання

проекту,

тис. дол.

США

 

Загальний

обсяг

фінансу-вання

у 2013р.,

тис.грн.

Джерела фінансування у 2013 році, тис ол..

Вплив реалізації

проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде створено

нових

робочих

місць за рахунок

впровад-ження

інвестицій-ного

проекту

у 2013 році

 

 

Держав-ний

бюджет

Місце-вий

бюд-

жет

Кошти підпри-

ємств

Кошти

інозем-

ного

інвестора,

тис.грн.

(дол.

США)

 

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пріоритет: Модернізація і реконструкція промислових потужностей, впровадження інноваційних науково-технічних розробок

1.

Реконструкція недобудованого приміщення по виробництву борошняних кондитерських виробів в м. Лохвиця

2013

130,0

80,0

 

 

 

 

80,0

Розширення асортименту хлібобулочної продукції

5

2.

Реконструкція комплексу зерносушильного в

м. Червонозаводське, замовник

ТОВ "Амарант"

2013

400,0

200,0

 

 

200,0

 

 

Покращення технологічного процесу

3

3.

Модернізація газонаповнювального пункту в

с. Вирішальне, замовник

ТОВ "ІТ  Інвест"

2013

800,0

500,0

 

 

500,0

 

 

Покращення технологічного процесу

2

Пріоритет: Підвищення конкурентоспроможності аграрного комплексу

4.

Елеватор,

м.Червонозаводське

2007-2013р.

460000

70000

 

 

70000

 

 

Соціальні – створення робочих місць, економічні – зміцнення логістичної інфраструктури

3-5

5.

Будівництво молочно-товарної ферми на 600 корів ТОВ "Сенча"

2012-2013

7200

5950,0

 

 

5950,0

 

 

Економічний – реалізація молочної сировини, виробництво м’яса; соціальний – створення робочих місць

10

6.

Реконструкція комбікормового заводу на 120 т за добу ТОВ "Сенча"

2012-2013

16335,2

12910,2

 

 

12910,2

 

 

Економічний – виготовлення сучасних комбікормів, виробництво м’яса; соціальний – створення робочих місць

10

7.

Реконструкція з добудовою корівника на 120 голів в

с. Васильки, замовник Сх. РУ ПрАТ "Райз-Максимко"

2013

2500,0

2500,0

 

 

2500,0

 

 

Розвиток тваринницької галузі

5

Пріоритет: Розвиток інфраструктури

8.

Капітальний ремонт мосту в с. Млини автодороги Лохвиця-Млини-Піски

2013

30000,0

5000,0

 

 

 

 

 

Поліпшення автодорожньої інфраструктури району

 

9.

Капітальний ремонт дороги по проспекту Миру м. Червонозаводське

2013

1550,0

800,0

500,0

300,0

 

 

 

Поліпшення автодорожньої інфраструктури району

 

Пріоритет: Створення сприятливого і комфортного життєвого простору

10.

Проведення двох безоплатних капітальних ремонтів житлових будинків і квартир особам, що мають право на таку пільгу

2013 рік

20,0

20,0

20,0

0

0

0

0

Покращення побутових умов проживання інвалідів війни

0

11.

Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі з влаштуванням в районі м. Червонозаводське і сіл Млини, Лука і Свиридівна чотирьох перекатів-перемичок для відновлення рівнів води в руслі

р. Сула

2013

 

2000,0

1500,0

500,0

 

 

 

Покращення екологічного та водного середовища басейну р. Сула в межах Лохвицького району

 

Пріоритет: Підвищення доступності і якості соціальних та комунальних послуг

12.

Забезпечення ветеранів праці району путівками на санаторно-курортне лікування

2013 рік

40,0

40,0

0

40,0

0

0

0

Соціальний захист ветеранів праці

0

13.

Придбання стільникових телефонів інвалідам війни, яким з технічних умов за місцем проживання неможливо встановити стаціонарні телефони

2013 рік

3,5

3,5

0

3,5

0

0

0

Соціальний захист інвалідів війни

0

14.

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2013 рік

30,0

30,0

0

30,0

0

0

0

Матеріальна підтримка малозабезпечених осіб

0

15.

Надання 50 % знижки по оплаті за сітковий та скраплений газ інвалідам по зору І групи

2013 рік

25,0

25,0

0

25,0

0

0

0

Соціальний захист осіб з особливими вадами зору

0

16.

Здійснення безкоштовного обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що проживають самотньо і мають рідних, які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу

2013 рік

3,0

3,0

3,0

0

0

0

0

Підвищення доступності соціальних послуг, соціальний захист осіб похилого віку не здатних до самообслу-

говування

0

17.

Надання безкоштовних послуг "соціального таксі", перукарських, кравецьких, з ремонту одягу та взуття, побутової техніки, із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, надання технічних засобів пересування пенсіонерам та інвалідам різних категорій, які мають працездатних родичів, але з поважних причин не можуть надавати їм допомогу (знаходяться в місцях позбавлення волі, зареєстровані в районному центрі зайнятості як безробітні, малозабезпечені тощо)

2013 рік

3,0

3,0

3,0

0

0

0

0

Підвищення доступності соціальних послуг

0

18.

Функціонування (у разі потреби) на базі Луганської дільничної лікарні 2 соціальних ліжок для забезпечення умов соціальної адаптації бездомних і осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

І квартал 2013 року

 

29,7

29,7

 

 

 

 

Підвищення доступності соціальних послуг, соціальний захист бездомних і осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

 

19.

Будівництво очисних споруд (каналізаційні мережі) в

м. Червонозаводське

2013

8000,0

850,0

600,0

250,0

 

 

 

Забезпечення населення якісним водовідведенням

 

20.

Капітальний ремонт станції другого підйому води в

м. Лохвиця

2013

840,45

500,0

400,0

100,0

 

 

 

Забезпечення населення якісним та безперебійним водопоста-чанням

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 29

 

ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2012 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 

 

 

1

2

3

4

 

1.

Районна програма ″Питна вода″ на 2006-2020 роки

Рішення 19 сесії районної ради  4 скликання  від 21.07.2005 (зміни - рішення 6 сесії районної ради  5 скликання  від 29.12.2006)

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

2.

Районна  програма "Репродуктивне здоров’я" на 2008-2015 роки

Рішення 12 сесії районної ради  5 скликання від 20.12.2007 року

Лохвицька центральна районна лікарня

 

3.

Програма розвитку та функціонування районного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку ″Олімпія″ на 2010-2015 роки

Рішення 30 сесії районної ради  5 скликання від 18.06.2010 року

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

4.

Районна Програма ″Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей″ на 2010-2015 роки

Рішення 31сесії районної ради  5 скликання від 05.08.2010 року

Відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

 

5.

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

6.

Програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014р.

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники позашкільних установ

 

7.

Програма  ″Шкільний автобус″ на 2011-2015рр

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання  від 03.03.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради

 

8.

Програма функціонування і розвитку української мови на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6  скликання  від 03.03.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради

 

9.

Програма розвитку культури і туризму Лохвицького району на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

10.

Програма правової освіти на 2011-2015 роки Лохвицького району

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Районне управління юстиції

 

11.

Районна Програма організаційного забезпечення діяльності Лохвицького районного суду на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Районний суд

 

12.

Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради 6 скликання від 03.03.2011 року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради, районна санітарно-епідеміологічна станція

 

13.

Районна Комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних Сил і інших військових формувань України на 2011 -2015 роки

Рішення 5 сесії районної ради  6 скликання  від 26.05.2011 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації,

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

14.

Районна комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки

Рішення 5 сесії районної ради  6 скликання  від 26.05.2011 року

Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи райдержадміністрації

 

15.

Програма розвитку матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я Лохвицького району на 2011 – 2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

Лохвицька центральна районна лікарня

 

16.

Районна Програма імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

Лохвицька центральна районна лікарня

 

17.

Районна Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2011-2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

18.

Районна цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Лохвицький РВ МНС України в Полтавській області

 

19.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Лохвицького району на 2011-2015 роки

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

20.

Програма професійної орієнтації учнівської молоді району на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011-2014 роках

 

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості

 

21.

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

Рішення 12 сесії 6 скликання Лохвицької районної ради від 19.04.2012 року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 

22.

Районна програма підтримки сім’ї та молоді на 2012 -2016 роки

Рішення 11 сесії 6 скликання від 23.02.2012р.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту РДА

 

23.

Програма зайнятості населення на 2012-2013 роки

Рішення 11 сесії 6 скликання від 23.02.2012 року

Районний центр зайнятості

 

24.

Програма інноваційно-інвестиційного розвитку Лохвицького району на 2012-2016 роки

Рішення 12 сесії Лохвицької районної ради 6 скликання від 19.04.2012 року

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

25.

Програма по локалізації і ліквідації карантинних бур’янів  та ваточника сирійського на території району на 2012-2015 роки

Рішення 12 сесії районної ради 6 скликання від 19.04.2012 року

Управління агропромислового розвитку, державна інспекція з карантину рослин по Полтавській обл., Лохвицький ПКР

 

26.

Районна програма "Вчитель"

Розпорядження голови райдержадміністрації № 363 від 28.10.2002 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

27.

Програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012-2014 роки

Рішення 12 сесії шостого скликання від 19.04.2012 року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

28.

Програма покращення умов обслуговування платників податків Лохвицького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2012-2015 роки

Рішення 12 сесії 6 скликання від 19.04.2012 року

Лохвицька міжрайонна Державна податкова інспекція

 

29.

Програма інформатизації Лохвицького району на 2012-2013 роки

Рішення 13сесії 6 скликання від 31.05.2012 року

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації

 

30.

Галузева Програма розвитку молочного скотарства Лохвицького району до 2015р.

Наказ начальника управління агропромислового розвитку № 13 від 11.07.2008 року

Управління агропромислового розвитку

 

31.

Програма підтримки соціально-вразливих верств населення Лохвицького району "Турбота"  на 2013 рік

Проект

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району

 

32.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Лохвицькому районі на 2013-2015 роки

Проект

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

33.

Програма підтримки малого підприємництва у Лохвицькому районі на 2013-2014 роки

Проект

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 30

Бюджет розвитку Лохвицького району на 2013 рік

 

 

№ зп

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2013 р.,

тис.грн.

Джерела фінансування у 2013 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1

Станція другого підйому води м. Лохвиця - будівництво

500,0

400,0

100,0

 

 

2

Ремонт системи водопостачання по вул. Тесленка, Фрунзе, Бурмистренка та пров. Тесленка м. Лохвиці

238,41

190,728

47,682

 

 

3

Капітальний ремонт вуличного водогону по вул. Шевченка м. Лохвиці

546,32

446,32

100,0

 

 

4

Капітальний ремонт вуличного каналізаційного колектора по вул. Шевченка м. Лохвиця

148,79

119,03

29,76

 

 

5

Будівництво водогону с. Сенча

870,0

783,0

87,0

 

 

6

Будівництво очисних споруд (каналізаційні мережі) м. Червонозаводське

850,0

600,0

250,0

 

 

7

Будівництво водогону по вул. Заозерній, Гагаріна, Петровський Хутір в с. Погарщина

559,24

450,0

109,24

 

 

8

Відновлення гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі з влаштуванням в районі м. Червонозаводське і сіл Млини, Лука і Свиридівна чотирьох перекатів-перемичок для відновлення рівнів води в р. Сула

2000,0

1500,0

500,0

 

 

9

Капітальний ремонт мосту в с. Млини автодороги Лохвиця- Млини-Піски

5000,0

5000,0

-

 

 

10

Капітальний ремонт дороги по проспекту Миру

 м. Червонозаводське

800,0

500,0

300,0

 

 

 

Всього

11512,76

9989,078

1523,68

 

 

 

 

 

 

Додаток 31

 

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку

Лохвицького району  на 2014-2015 роки

Показники

2011

звіт

2012

очікується

2013

прогноз

2014

прогноз

2015

Прогноз

Валова додана вартість у фактичних цінах, млн. грн.

2112,4

2410,0

2710,0

3010,0

3360,0

ВДВ, у % до попереднього року

136,8

105,7

106,2

105,8

106,3

Індекс промислової продукції, %

27,2

288,0

122,4

104,0

105,0

Індекс сільськогосподарського виробництва, %

107,0

104,8

106,7

104,0

105,0

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення

38

40

41

41

42

Надходження до бюджету розвитку, млн. грн.

53,8

61,3

65,9

67,5

69,0

Обсяг капітальних інвестицій в основний капітал млн. грн.

434,2

200,0

231,0

255,0

284,0

Темпи росту капітальних інвестицій, %

42,5

42,1

108,7

104,6

105,6

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому підсумку – всього, млн. дол. США

53,5

59,0

64,0

69,8

76,3

у % до попереднього року, %

97,6

110,3

108,5

109,1

109,3

Обсяг експорту товарів, млн. дол. США

*

 

 

 

 

у % до попереднього року, %

*

 

 

 

 

Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США

*

 

 

 

 

у % до попереднього року, %

*

 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

73,9

95,7

117,5

140,0

167,0

Темп зростання обороту роздрібної торгівлі, %

114,6

120,0

115,9

113,5

113,6

Обсяги реалізованих послуг, млн. грн.

11,8

13,7

16,0

18,8

22,2

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих  послуг, %

105,5

116,1

116,8

117,5

118,1

Рівень безробіття (за методологією МОП), %

2,5

2,3

2,3

2,1

2,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

2111,0

2460,0

2710,0

3117,0

3580,0

Індекс реальної заробітної плати, %

118,0

108,0

104,0

109,5

109,4

Середньорічна чисельність наявного населення, тис. осіб

45,2

44,7

44,3

43,9

43,5

* - Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику"

 

Додаток 32

Фінансування мікропроектних пропозицій  згідно Проекту

″Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ впровадження компоненту з енергоефективності"

(грн.)

№ п/п

Назва сільської ради, громадської організації та мікропроектної пропозиції

Загальна вартість проекту

В тому числі:

Кошти ПРООН

Кошти обласного бюджету

Кошти районного бюджету

Кошти ГО

Кошти СР

1.

Харківецька  с/рада,

ГО "Надія- Харківці" "Освітлення вулиць ліхтарями на основі дії сонячних батарей"

225000

160000

 

 

 

 

2.

Корсунівська с/рада,

ГО ″Вікторія″, ″

"Освітлення вулиць ліхтарями на основі дії сонячних батарей"

225000

160000

 

 

 

 

* - на даний час обсяги фінансування з обласного та районного бюджетів не визначені.

 

Наверх ↑