Програма економічного і соціального розвитку на 2014 рік

Версія для друкуВерсія для друку

ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ

ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ

НА 2014 РІК

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лохвиця

2013

Зміст

           

стор

ВСТУП

5

ЧАСТИНА I

6

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2013 РОЦІ

6

ІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

24

ІІI. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

27

ЧАСТИНА II

29

І. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

29

1.1. Податково-бюджетна політика

29

1.2. Грошово-кредитна політика

31

1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

32

1.4. Розвиток торгівлі

34

1.5. Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

36

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

39

2.1. Розвиток промисловості

39

2.2. Енергозбереження

41

2.3.Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

42

2.4. Будівництво та житлова політика

45

2.5. Розвиток інфраструктурних секторів

46

2.6. Реалізація в районі Проектів та Програм за рахунок усіх джерел фінансування для розвитку територіальних громад

47

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

48

3.1. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

48

3.2. Соціальний захист

50

3.3. Пенсійне забезпечення

54

3.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

56

3.5. Охорона здоров'я

58

3.6. Освіта

61

3.7. Культура

66

3.8. Фізична культура та спорт

68

3.9. Житлово-комунальне господарство

70

3.10. Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери

72

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

73

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

75

ЧАСТИНА III

75

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РІК

77

ІІ. БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ  НА 2014 РІК

78

ІІІ. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2014 РОЦІ

 

78

ІУ. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2014 РОЦІ 

78

Додаток 1. Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2014 рік

80

Додаток 2. Промисловість

80

Додаток 3. Випуск продукції переробної промисловості агропромислового комплексу у 2014 році

81

Додаток 4. Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

82

Додаток 5.  Баланс попиту і пропонування  "Зерно"

83

Додаток 6. Баланс попиту і пропонування "Молоко і молокопродукти"

83

Додаток 7.  Баланс попиту і пропонування "М’ясо і м’ясопродукти"

84

Додаток 8.  Баланс попиту і пропонування "Яйця"

84

Додаток 9. Баланс попиту і пропонування  "Олія нерафінована"

85

Додаток 10. Баланс попиту і пропозиції "Цукор з цукрових буряків"

86

Додаток 11. Споживання продуктів харчування в Полтавській області за 2011-2012 роки

86

Додаток 12. Трудові ресурси району

87

Додаток 13. Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування

87

Додаток 14. Показники здоров’я

88

Додаток 15. Медичні кадри

88

Додаток 16. Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість амбулаторно-поліклінічних закладів

89

Додаток 17. Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

89

Додаток 18. Мережа фізкультурно-спортивних закладів

89

Додаток 19. Загальноосвітні навчальні заклади

90

Додаток 20. Денні загальноосвітні навчальні заклади

91

Додаток 21. Здобуття повної загальної середньої освіти

92

Додаток 22. Професійно-технічні навчальні заклади

92

Додаток 23. Вищі навчальні заклади

92

Додаток 24. Підготовка наукових кадрів

93

Додаток 25. Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

93

Додаток 26. Показник розвитку малого підприємництва

94

Додаток 27. Перелік інвестиційніх проектів , реалізація яких передбачається у 2014 році

95

Додаток 28. Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2014 році

98

Додаток 29. Бюджет розвитку району на 2014 рік

102

Додаток 30.Проекти, подані на конкурс Полтавської обласної ради територіальних громад

103

Додаток 31.Проекти  переможці Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

104

Додаток 32.Перелік інвестиційних проектів, які реалізовувались 2013 році

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програму економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік (далі – Програма) розроблено відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації спільно з іншими управлінням і відділами райдержадміністрації та районними відділами міністерств і органів центральної виконавчої влади, суб’єктами господарювання району  відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року №702 "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" .

В основу Програми покладено ключові положення національної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо разом", районної Програми економічних реформ на 2013-2014 роки "Успішна Лохвиччина – заможна територіальна громада. Будуємо разом".

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

Вiдповiдно до пріоритетів розвитку, існуючих проблем та впливу очікуваних позитивних змін від впровадження реформ в Програмі визначено цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.

Програма передбачає наявність критеріїв, що будуть свідчити про вералізацію цілей,  поставлених завдань, за якими буде вiдслiдковуватись динаміка розвитку району для звітування територiальнiй громаді та інформування засобів масової інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА I

 

І. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2013 РОЦІ

Протягом 2013 року робота була спрямована на виконання програми Президента України В.Ф.Януковича "Україна для людей",  націоальної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо разом", районної Програми економічних реформ на 2013-2014 роки "Успішна Лохвиччина – заможна територіальна громада. Будуємо разом". 

 За 2013 рік вдалося відновити дієву взаємодію органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і на цій основі забезпечити позитивну динаміку розвитку базових галузей економіки, залучити інвестиції, створити робочі місця, значно покращити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, освіти, культури та соціальної сфери, підвищити соціальні стандарти життя, підвищити рівень добробуту громадян, поліпшити умови проживання сільських мешканців.

           

 Головними внутрішніми факторами зростання стали:

зростання показник валової доданої вартості за І пірвріччя 2013 року  на 7,1% у порівнянні з відповідним періодом 2012 року  за рахунок збільшенню  податкових надходжень, фонду оплати праці. У розрахунку на душу населення показник склав 16944 грн. Частка регіону у валовій доданій вартості 5,08%. Наш район по даному показнику займає перші місця згідно обласного рейтингу.

 За 2013 рік очікується зростання валової доданої вартості на 2,2%, за рахунок збільшення фонду оплати праці на 9,0%, податкових надходжень на 10,0%, прибутків підприємств на 12,5%.                                                                                                                          

Одним із доручень Глави держави Віктора Януковича є забезпечення продовольчої та енергетичної незалежності держави. Тому промислова політика у районі  спрямована  на  досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення промислового потенціалу району, задоволення потреб населення, зростання обсягів виробництва і підвищення конкурентоспроможності промислової  продукції.

До кола звітуючих промислових підприємств району у 2013 році Держкомстатом України включено 8 підприємств:

ПАТ "Склоприлад",

ПАТ "Червонозаводський хлібозавод",

ТОВ "Амарант",

Червонозаводська філія ПАТ "Райз-Максимко",

ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод",

ПАТ "Природні ресурси",

КП "Комунсервіс" Червонозаводської міської ради,

КП "Лохвиця" Лохвицької міської ради.

Всі підприємства стабільно працюють згідно своїх виробничих планів.    

ПАТ "Склоприлад" працює стабільно, постійно нарощує обсяги виробництва та реалізації продукції.

ПАТ "Червонозаводський хлібозавод" удосконалює виробництво, працює над впровадженням енергозберігаючих технологій, розширенням ринків збуту продукції.

ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод"  проводить реконструкцію виробничого комплексу підприємства. Працює над удосконаленням якості та розширенням асортименту комбікорму, в результаті чого збільшено обсяги виробництва та реалізації продукції.

ТОВ "Амарант" збільшує обсяги виробництва та надання послуг, що дає можливість збільшувати обсяги реалізації продукції. 

ПрАТ "Природні ресурси"  працює на території району, збільшує обсяги виробництва та реалізації продукції.

КП "Лохвиця" Лохвицької міської ради та КП "Комунсервіс" Червонозаводської міської ради, включено у коло промислових підприємств, дані підприємства надають послуги населенню, працюють над їх удосконаленням та розширенням видів. 

Разом з цим, маємо вирішувати низку проблем, що стримують розвиток промислового комплексу району. Це робота Червонозаводської філії        ПрАТ "Райз-Максимко", основним видом діяльності якого є виробництво цукру, підприємство має сезонний характер виробництва. Сезон цукроваріння 2013-2014 років не розпочато. Обсяги реалізації на 2014 рік не прогнозується.

Обсяг реалізованої промислової продукції району за 9 місяців 2013 року склав 1075205,5 тис.грн., що у 1,9  рази більше в порівнянні з  відповідним періодом 2012 року.  У розрахунку на одиницю населення обсяг реалізованої продукції склав 26425,2  гривень. Район зайняв перше місце згідно обласного рейтингу по даному показнику.  

Очікується збільшення обсягів реалізованої промислової продукції за 2013 рік у 1,7 рази в порівнянні з попереднім роком.

 

Пріоритетним напрямком державної політики та соціальних завдань Президента України є розвиток сільськогосподарського виробництва, стратегічної та найбільш ефективної галузі народного господарства, що складає основу продовольчої безпеки держави. У 2013 році очікується отримати обсяг виробництва валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств 836,4 млн. грн., що на 1,1 % більше у порівнянні з попереднім роком, в тому числі:

продукції рослинництва - 743,0 млн.грн., що на 1,3 % більше;

тваринницької продукції  -  93,4 млн.грн.,  що на 1,5% більше.

Зростання валової продукції сільського господарства відбулося у рослинницькій галузі відбулося за рахунок впровадження у виробництво нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, високої культури землеробства, своєчасного і високоякісного виконання всіх технологічних операцій, чіткого дотримання норм і строків застосування хімічних засобів захисту рослин, раціонального використання наявних добрив;

у тваринницькій – за рахунок підвищення  середньодобових привісів худоби та  середньодобових надоїв молока, а відповідно збільшення виробництва м’яса та молока.

Станом на 30.10.2013 сільгосппідприємствами району укладено  3 кредитних угод на суму 6,4 млн. грн., що на 4,0 млн. грн. більше за аналогічний період 2012 року.

Станом на 01.01.2013, по управлінню агропромислового розвитку, за програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" по напрямку "спеціальна бюджетна дотація фізичним особам за утримання та збереження молодняку ВРХ" рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 46,3 тис. грн., яка на сьогодні погашена в повному обсязі. За 10 місяців ц.р. профінансовано за даною програмою 20 тис.грн.

За програмою "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" на початку року рахувалася кредиторська заборгованість в сумі 1524,0 тис. грн. Станом на 01.11.2013 року фактично профінансовано та використано 517,0 тис. грн. В управлінні державної казначейської служби рахується  кредиторська заборгованість в сумі 1007 тис.грн.

В останні роки спостерігається тенденція росту заробітної плати одного штатного працівника в сільськогосподарському виробництві, так    в  2012 році  вона становила  – 2216 грн., в 2013 – 2252 грн. (більше на 2%)

Валовий збір зернових культур в 2012 році  по всіх категоріях господарств склав 276,1 тис.тонн, що більше проти  прогнозних показників на 5,7 відсотки.  Середня  урожайність зернових по району склала 55,5 ц/га. У 2013 році  збільшення валового збору основних сільськогосподарських культур досягнуто  за рахунок розширення площ посіву  кукурудзи на зерно, впровадження високоврожайних сортів зернових культур.

Виробництво цукрових буряків виконано лише на 72,4  відсотки, недовиконання завдань відбулося за рахунок зменшення площ посіву культури населенням.

На 20,9 відсотки  більше прогнозованого вироблено соняшника – 15,0 тис.тонн.

Отримано більше прогнозу картоплі на 14 відсотків та  овочів в 2 рази.

В 2013 році підлягало  до збирання ранніх зернових культур на площі 16,3 тис.га, що на 42 відсотки  більше проти 2012 року.

Сільгосптоваровиробники району в 2013 році майже в два рази більше  проти 2012 року намолотили  ранніх зернових культур  - 73,6 тис.тонн. Це найбільший валовий збір серед районів області. Цьогорічна середня урожайність з одного гектара становить   47,3 ц/га. ( в 2012 році – 32,3 ц/га),  і це четверте місце в області. (по області  середня урожайність 41,5 ц/га).

Валовий збір озимої пшениці в цьому році склав   - 66 тис. тонн (в 2012 році –  24,9 тис. тонн), середня урожайність становить 5,6  ц/га (в 2012 році  39,2   ц/га).

Станом на 01.11.2013 року намолочено  зернових та зернобобових культур 161,4 тис.тонн при середній урожайності 57 цнт/га.

На 30.10.2013  завершено посів  озимих на зерно на площі 10.4 тис. га , в т.ч.  озимої пшениці  10,1 тис. га, жита 0,2 тис. га, озимого ячменю  0,1 тис.га.   Крім того посіяно озимого ріпаку на площі 1,0 тис.га

Проведено зяблевий обробіток на  площі 40,0 тис.га, в  тому числі глибокої оранки  під цукровий буряк 5,5 тис.га.

Під  посів озимих культур цього року  господарствами району закуплено 1153 тонн діючої речовини,  в тому числі азотних – 661 тонн діючої речовини,  фосфорних – 313 тонн діючої речовини,  калійних -  179 тонн діючої речовини.

Одним із основних напрямків підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції є технічне переоснащення галузі. Обсяги закупівлі техніки в районі з кожним роком зростають. В 2012 році придбано 31  одиницю різної техніки на загальну суму 3398 тис.грн., що на 5 одиниць більше проти 2011 року,  в  2013 році  – 34  одиниці на загальну суму 13943  тис.грн., що на 10545 тис.грн. у порівнянні з 2012 роком.

Завдання по реалізації худоби і птиці в живій вазі виконано на 100 відсотків або реалізовано 3,3 тис.тн м’яса.

По виробництву молока завдання виконано на 101,5% або вироблено 25,9 тис.тн молока по всіх категоріях господарств.

Середній надій на корову  збільшився на 10 відсотків до прогнозованих показників і  становить 4364 кг.

         Продуктивність худоби зросла завдяки веденню злагодженої селекційно-племінної роботи та науковому підході до раціону годівлі худоби.

За 9 місяців поточного року господарствами району вироблено молока 7561 тонну, що на 106 тонн менше минулорічного показника, вирощено худоби та птиці у живій вазі - 857 тонн (більше відповідного періоду минулого року на 102 тонни), реалізовано 1155 т м’яса що більше відповідного періоду минулого року на 588 т.

Станом на 1 жовтня  2013 року утримується 6915 голів великої рогатої худоби, в тому числі 2178 голів корів, 1797 голів свиней.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 708 голів, в тому числі корів на – 231 голів, поголів'я свиней зменшилося на 271 голову.

Одними  з причин зменшення поголів’я великої рогатої худоби є реалізація некондиційного та кондиційного поголів’я на м’ясопереробні підприємства, що передбачається технологічним процесом та переміщення поголів’я худоби як в межах району, так і за його межами між господарствами групи підприємств компанії "Амарант", до якої входить і ТОВ "Ранок", зокрема в господарстві зменшили утримання  поголів’я ВРХ  на 840 голів до показника минулого року.

Поголів’я корів зменшилося по причині вибракування малопродуктивних корів – первісток, зокрема в СВК "Дружба" - 100 гол. та Лохвицька філія ПрАТ "Райз – Максимко" - 92 гол.

Надій молока на корову (по середньому поголів’ю) - 3517 кг, що на 58 кг   більше ніж за відповідний період минулого року, але це показник занадто низький в порівнянні до обласного. У вибракуваного поголів’я корів цей показник складав не більше 2000 кг молока на корову.

Для відновлення поголів’я ВРХ, в тому числі корів та обсягів виробництва молока та продуктивності молочного скотарства проводяться наступні заходи:

Зокрема, в районі створено нове підприємство ПП "Стоколос – Агроінвест", якому передано з КАФ "Колос" в оренду 220 дійних корів і 85 голів ремонтних телиць та нетелів. Для них в 2-х тваринницьких приміщеннях проведені ремонтні роботи, закінчується монтаж доїльного залу та установки для охолодження молока.  Ще в одному  приміщенні ведеться  переобладнання для безприв’язного утримання дійних корів з доїльним залом. Всі роботи повинні закінчитись до кінця року.

В ТОВ "Сенча" за рахунок власних та кредитних коштів проводиться будівництво ферми на 1000 корів безприв’язного утримання і вирощування телят до 20 днів. На даний час  залучено коштів на будівництво ферми в розмірі 4,5 млн. гривень, введення в експлуатацію передбачено в  квітні 2014 році.

В цьому ж господарстві завершена  реконструкція відділення по виробництву комбікормів та зберігання зерна, вартість проекту 16 млн. 335  тис.грн.

В  2013 році ПП "Амарант Агро"  в  с. Корсунівка  проведена   реконструкція  2-х корівників  на 400 голів з встановленням нового стійлового обладнання, водонапування та гноєвидалення, змонтовані  сучасні молокопроводи та холодильне обладнання,  вартість проекту в цьому році становила  800 тис.грн.  

В 2013 завершено будівництво елеватора в м.Червонозаводське Загальна вартість  будівництва 904 млн.грн., в 2013 році освоєно 120 млн.грн.  Після введення в експлуатацію III черги одночасна здатність зберігання зерна зросла з 266 тис.тонн до 446 тис.тонн .

Продовжується  будівництво комбікормового заводу ТОВ "Амарант" в с.Вирішальне вартістю 4,3 млн.грн.

 

Значні природні ресурси, потужний економічний потенціал, розвинута транспортна інфраструктура обумовлюють інвестиційну привабливість району.

  За І пірвіччя 2013 року освоєно 98,0 млн.грн. капітальних інвестиції,  обсяг капітальних інвестицій на одну особу склав 2188,5 грн.. Район зайняв п’яте місце згідно обласного рейтингу по даному показнику. 

За 2013 рік очікується освоїти 200,0 млн.грн. капітальних інвестицій, відповідно на одну особу 4504,5 грн. 

Основним підприємством, яке протягом звітного періоду освоювало інвестиції є Червонозаводська філія ПАТ "Компанія Райз" – зерновий елеватор. Інформація   щодо реалізації інвестиційних проектів у 2013 році приведена у додатку 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

З метою реалізації завдань  Президента України щодо  створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів, підвищення рівня добробуту і якості життя мешканців сільських територій, розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури в сільській місцевості діє Програма соціального розвитку сільських населених пунктів Лохвицького району на 2013 рік, за січень-жовтень 2013 року освоєно коштів на суму 12715,0 тис.грн., що складає  149,0 % до суми запланованих заходів.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.07.2013 склав 53,4 млн.дол.США, що становить 99,5%  до обсягів на початок року.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком із початку інвестування на 1 липня 2013 року 1192,7 дол.США. Район зайняв друге місце згідно обласного рейтингу.  

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку з початку інвестування станом на 01.01.2014 очікується в сумі 53,9 млн.дол.США, що становитиме 100,4%  до обсягів на початок року.  Відповідно у розрахунку на одну особу складе  1214,0 дол.США.

Дані інвестиції освоєно у нафтогазовому комплексі.

У  е займається ічну Програму на тнаступний період. ань2013 році в районі здійснює діяльність два інноваційно-активних підприємства: ПАТ "Склоприлад", яке до кінця поточного року очікує освоїти дев’ять  нових видів продукції, ПАТ "Червонозаовдський хлібозавод", яке освоїло один вид продукції.                                                       

З метою створення сприятливого інвестиційного клімату сформовано довідник розташування об’єктів комунальної власності району, які пропонуються для продажу чи передачі в оренду суб’єктам господарювання на конкурсній основі під реалізацію інвестиційних проектів.

Виготовлено схеми розміщення вільних земельних ділянок для інвестиційної привабливості району за галузевими ознаками для продажу чи передачі в оренду під реалізацію інвестиційних проектів.

Приділяється увага ефективній роботі підприємств. Працює районна робоча група з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання на засіданнях якої проаналізовано роботу кожного підприємства, як прибуткового (з метою упередження отримання збитків) так і збиткового (з метою визначення причин отримання збитків та надання рекомендацій). До кола звітуючих підприємств району у 2013 році Держкомстатом України включено 7 підприємств, з них за І півріччя 2013 року три підприємства (42,9%) отримали збитки: ПАТ "Червонозаводський хлібозавод", ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед (Юкрейн)", державне підприємство "Лохвицький спиртовий комбінат"; чотири підприємства (57,1%) отримали прибутки: ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод", КП "Лохвиця" Лохвицької міської ради, ПАТ "Склоприлад", КП "Комунсервіс" Червонозаводської міскої ради. Отримано збитковий фінансовий результат в сумі 35594 тис.грн.

За 2013 рік очікується отримати прибутковий фінансовий        результат та покращити питому вагу прибуткових підприємств до 80% від загальної кількості звітуючих підпримєств.

 

За 10 місяців 2013 року до зведеного бюджету району з врахуванням трансфертів з Державного бюджету надійшло доходів в сумі 139 969,7 тис.грн., що складає 100,7% в т.ч. доходи загального фонду складають 129 248,6 тис.грн. (99,9%).

Доходи бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету складають 65 346,1 тис.грн. (106,3%) в т.ч. доходи загального фонду складають 55 794,6 тис.грн. (104,6%).

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження загального фонду без врахування трансфертів з Державного бюджету зросли на 7 303,5 тис.грн. (15,1%).

Із 16 податків і зборів, які надходять до загального фонду планові показники не виконані по податку на доходи фізичних осіб на суму         2 489,3 тис.грн., податку на прибуток на суму 75,6 тис.грн., реєстраційному збору на суму 2,5 тис.грн.

Планові показники по доходах загального фонду без врахування трансфертів не виконані по Лохвицькій міській раді на 3,4% (180,3 тис.грн.) та районному бюджету на 8,3% (2 132,2 тис.грн.).

До  спецфонду (без врахування трансфертів з Державного бюджету) надійшло 9 551,5 тис.грн. (117,2% до планових призначень).

Районний бюджет по доходах з врахуванням трансфертів складає        105 057,2 тис.грн. (95,1%) в т.ч. загальний фонд 100 335,8 тис.грн. (94,9%).

Видатки зведеного бюджету району за 10 місяців 2013 року профінансовані в сумі 146 651,2 тис.грн. (86,0%) в т.ч. по загальному фонду на 90,4% (135 771,7 тис.грн.), по спецфонду  на 53,6% (10 879,5 тис.грн.).

Видатки загального фонду на утримання установ освіти складають 47 115,5 тис.грн., охорони здоров’я – 20 705,1 тис.грн., культури – 6 671,7 тис.грн., фізкультури і спорту – 456,0 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення складають 39 331,9 тис.грн.

 

Дієвим механізмом реалізації підвищення життєвого рівня населення в районі є діалог соціальних партнерів: органів виконавчої влади; роботодавців та представників працівників – профспілок. Внаслідок спільних зусиль та завдяки потенціалу такого партнерства поліпшився рівень життя людей та соціальний клімат в районі.

Так, у першому півріччі 2013 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з чисельністю працюючих 10 осіб і більше) становив 2539,0 грн. (87,3% до середнього рівня по області), і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 275,0грн. або 12,1 %.

         З метою здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці у поточному році атестовано 60 робочих місць, підтверджено право на відповідні пільги та компенсації 276 працівникам. Графік проведення атестації робочих місць  виконано на 100%.

Станом на 01.10.2013 загальна сума  заборгованості із виплати заробітної плати  працівникам району становить 878,5тис.грн., що на 189,9 тис.грн. (17,8%) менше у порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Основна сума боргу припадає на ДП “Лохвицький спиртокомбінат“ – 860,2 тис.грн.

Борги на економічно-неактивних підприємствах у 2013 році відсутні.

Зарплатні борги на економічно-активних підприємствах становлять 860,2 тис.грн., це борги одного підприємства ДП “Лохвицький спиртокомбінат“. До кінця поточного року планується повністю погасити зоборгованість за рахунок фінансових надходжень від ДП“Укрспирт“.

Борг підприємств, щодо яких  застосовані процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом у 2013 році залишився незмінним і становить 18,3 тис.грн. по ТОВ “Маяк“.

На виконання доручень Уряду та Президента з питань погашення заборгованості із заробітної плати  затверджено районні невідкладні заходи про стан оплати праці на підприємствах, установах та організаціях району, визначено відповідальних осіб за роботу щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати по кожному підприємству-боржнику, і таким чином до кінця поточного року досягти повного погашення боргів.

 

На виконання Програми "Україна для людей", завдань Президента України щодо підвищення соціальних стандартів життя людей відповідними службами району   проводилася робота з розвитку трудового потенціалу та формування ринку праці.      

За січень-жовтень 2013 року створено 362 робочих місць, з них -  252 найманих працівників у фізичних осіб. За 2013 рік очікується створити 450 робочих місць.

За 2013 рік очікується виконати показник Програми зайнятості населення Лохвицького району на 2013-2015 роки щодо створення нових робочих місць, тобто створити 450 нових робочих місць.

 

Питання цінової ситуації в роздрібній мережі та на ринках в районі знаходиться на постійному контролі. З метою забезпечення її стабільності, запобігання необгрунтованому зростанню цін на продовольчі товари розпорядженнями голови райдержадміністрації створені відповідні робочі групи (районна робоча група з контролю за ситуацією на продовольчому ринку,  районна робоча група по контролю за ціноутворенням, Координаційний штаб оперативного реагування щодо стабілізації цінової ситуації в районі).

Розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації від 11.07.2008  №229 затверджено перелік продуктів харчування (16 наіменувань), на які затверджено граничні торгівельні надбавки. Аналіз цінової ситуації, що склалася в роздрібній мережі та на ринках  нашого району на ці продукти харчування станом на 01.11.2013 та на аналогічну дату 2012 року (в динаміці за рік) показує, що ціни знизились на 1,7%.

У районі реалізуються завдання Президента України щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Збереглася позитивна тенденція щодо збільшення кількості підприємств, що займаються виробничою діяльністю, надають послуги. Засновувались підприємства по наданню послуг з автосервісу, виробництво меблів, діяльністю у сфері архітектури, інженерною та технічною діяльністю,  пов’язаною з будівництвом, інші індивідуальні послуги, посередництво в торгівлі.

З метою надання фінансової підтримки проводиться робота по інформуванню суб’єктів малого бізнесу про проведення регіональним фондом підтримки підприємництва конкурсу бізнес-проектів. Починаючи з 2003 року з районного бюджету виділялись кошти, які надавались приватним підприємцям на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності. З урахуванням повернутих раніше виділених коштів допомога склала 116,0 тис.грн.

 

Створено центр надання адміністративних послуг як постійно робочий орган Лохвицької районної державної адміністрації.

Затвердження перелік адміністративних послуг, що будуть надаватись центром надання адміністративних послуг.         На веб-сайті райдержадміністрації в розділі "Центр надання адміністративних послуг" розміщено інформацію щодо надання адміністративних послуг, зокрема інформаційні картки адміністративних послуг, які будуть надаються  центром надання адміністративних послуг Лохвицької райдержадміністрації. В розділі "Регуляторна політика" розміщено перелік адміністративних послуг, надаваються в Центрі.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

З метою втілення в життя завдань Президента України щодо розвитку будівельної галузі у 2013 році  за рахунок різних джерел фінансування проводились роботи з будівництва, реконструкції, ремонту  об’єктів як виробничого, так і соціально-культурного призначення.  

Протягом І півріччя 2013 року введено в експлуатацію 4 житлових будинки загальною площею 314,8 кв.м, що значно більше відповідного періоду минулого року.

У 2013 році розпочаті роботи по розробленню генерального плану міста Лохвиця.

 

З метою подальшого впровадження в районі заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів, розвитку альтернативної енергетики як  стратегічного завдання Глави держави, організації виконання регіональної програми "Збережемо енергоресурси Полтавщини" (четвертий етап: 2012-2014 роки) у районі вживаються заходи по енергозбереженню та енергоефективності у бюджетній сфері району на 2012 – 2014 роки.

Упровадження енергозберігаючих заходів на сьогодні є нагальним.

Особливу увагу заслуговують заходи:

 реконструкція котелень під тверде паливо (торф) квартальних котелень по вул.60-річчя Жовтня та Тельмана м.Лохвиця -        виконано в повній мірі ТОВ "Енергозбереження" на суму - 1,600 млн.грн.  Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу - 0,287 млн. грн.;

реконструкція котелень під тверде паливо (торф) ДНЗ "Теремок" та ДНЗ "Орлятко" м.Лохвиця, на загальну суму – 1,000 млн.грн..

Проведення енергоаудиту школи № 2 м.Червонозаводське та центральної районної лікарні м.Лохвиці з метою розробки пілотних проектів реконструкції будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій.

У 2013 році в Лохвицькій ЦРЛ завершуються роботи по встановленню твердопаливних теплогенераторних.

Також фактично були переведені на альтернативний вид палива Лохвицька ЗОШ №2, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ісковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 

Транспортний комплекс - одна з основних галузей матеріального виробництва, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів, є важливою складовою соціальної політики держави та виконання доручень Президента України. Рівень розвитку транспортної системи є також однією з найважливіших ознак економічного розвитку регіону.

Виконання  планових рейсів у 2013 році становить 93,1 %.  Стовідсоткового забезпечення виконання не вдалося досягти через ряд причин. Зокрема, через неналежний стан транспортних засобів, відсутність транспортних засобів на заміну у випадку форс мажорних обставин.

Позитивним є те, що до кінця 2013 року буде стовідсотково  забезпечено автобусним сполученням всі населені пункти району.

Відповідно до пріоритетів державної політики, орієнтованої на розбудову системи зв’язку, здатної задовольнити суспільні потреби у високоякісних новітніх телекомунікаційних послугах, протягом останніх років в районі забезпечувалося збереження позитивних тенденцій розвитку підприємств галузі.

 На виконання завдань Програми збільшено кількість користувачів послугами Інтернет, так, станом на 01.01.2013 числилось  2497 абонентів, станом на 01.11.2013 – 2928.

Встановлено 295 телефонних апаратів: в міській телефонній мережі – 264 абонентам, в сільській – 31 абоненту. Всього по району станом на 01.11.2013 налічується 9145 абонентів телефонної мережі.

 

Реалізація державної політики в галузі освіти здійснювалась через систематичне вивчення, аналіз та підтримку стану справ на місцях, надання практичної допомоги навчальним закладам, системний контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів.

Навчальні заклади району у 2012-2013 навчальному році працювали над ефективним вирішенням таких питань:

підвищення професійної майстерності кадрового потенціалу;

охоплення дітей відповідного віку різними формами дошкільної освіти;

удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх та бюджетних призначень;

використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед учням, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом створення освітніх округів та виконання програми «Шкільний автобус»;

впровадження профільного навчання у старшій школі;

пошук оптимальних форм організації навчально-виховного процесу в малокомплектних сільських школах;

впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов для реалізації освітніх запитів кожного учня;

забезпечення підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів;

вирішення соціально-побутових проблем учителів;

запровадження державно-громадської системи управління закладами освіти, орієнтованої на їх розвиток.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, формування в школярів та дорослих вміння вчитись у 2012-2013 навчальному році в районі функціонувало 21 дошкільний навчальний заклад, які відвідувало 1210 вихованців, 1 загальноосвітня школа І ступеня (9 учнів), 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (255 учнів), 2 навчально-виховні об’єднання (школа – дитячий садок), 17 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (2762 учнів), Лохвицька гімназія №1 (248 учнів, що навчалися в гімназичних класах та 433 учні, що навчалися за загальноосвітньою програмою), 1 Червонозаводська загальноосвітня вечірня школа ІІІ ступеня (166 учнів) та 5 позашкільних навчальних закладів (Дитячо-юнацька спортивна школа, Лохвицький центр дитячої та юнацької творчості, еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, станція юних техніків  та Сенчанський Будинок дитячої та юнацької творчості).

В 2013 році відкрито одну додаткову групу в ДНЗ с.Токарі.

Для зміцнення матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, проведення в них поточних  ремонтів в 2013 році використано кошти в сумі 1940677 грн.

На сучасному етапі розвитку суспільства особливе значення має загальна середня освіта.

Головним завданням системи загальної середньої освіти є забезпечення високої якості освіти й відповідності її потребам особистості та суспільства.

На 1 вересня 2013 року розпочали роботу 28 загальноосвітніх навчальних заклади та 1 вечірня школа ІІІ ступеня, до занять приступили 3747 школярів, що на 166 учні менше в порівнянні з минулим роком.

В школах І-ІІ ступенів найбільша наповнюваність класів становить 8 учнів, а то в середньому 3-5 учнів. Серед шкіл І-ІІ ступеня тільки в трьох (Білогорільська, Млинівська, Харківецька) більше 40 учнів. В решті шкіл І-ІІ ступенів кількість учнів призводить до значного здорожчання їх утримання, бо для 71 учня цих шкіл організовано індивідуальне навчання, так як ці діти навчаються в класах з наповнюваністю менше 5 учнів.

В районі на 1 вересня 11 дітей з вадами розумового розвитку. Трьом із них за рішенням ОПМПК рекомендовано індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи, 8 учням організовано індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи за заявою батьків.

Для навчання дітей з вадами мовлення у районі працює 2 логопедичні пункти (м.Лохвиця та м.Червонозаводське).

У відповідності до законодавства в навчальних закладах району введено ставки практичних психологів та соціальних педагогів.

З метою постійного медичного нагляду за школярами введено 11 посад медичних сестер, в тому числі за кошти органів місцевого самоврядування 3 (Червонозаводська міська рада, Яхниківська сільська рада).

Профільне, поглиблене, професійне навчання у 8-11 класах загальноосвітніх шкіл проводиться згідно із робочими навчальними планами, затвердженими відділом освіти.

З метою забезпечення сучасної якості навчання та виховання у 11 загальноосвітніх навчальних закладах введено 18 ставок групи продовженого дня (633 дітей).

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості 18 шкільних автобусів та 1 за укладеною угодою здійснюють підвіз  658 учнів та 24 вчителів. Відділом освіти розроблено спеціалізовані маршрути, які погоджені з ДАІ.

З метою доступу до якісної освіти в інформаційному середовищі у всіх 19 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлені навчальні комп’ютерні комплекси, із них у 8 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлено по 1 НКК, а в 11 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлено по 2 НКК, які повністю забезпечені ліцензійними програмними засобами, необхідними для вивчення курсу інформатики та деяких інших базових предметів.

З метою доступу до якісної освіти в інформаційному середовищі у всіх 19 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлені навчальні комп'ютерні комплекси, із них в 8 загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів встановлено по 1 навчально - комп'ютерному комплексі, в 9 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлено по 2 навчально - комп'ютерних комплекси, у 2 загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів встановлено по 3 навчально - комп'ютерних комплекси які повністю забезпечені ліцензійними програмними засобам, необхідними для вивчення курсу інформатики та деяких інших базових предметів

Всього в районі 32 НКК, в яких налічується 286 робочих місць, із них 254 робочих місця для учнів.

Всього в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів налічується 360 ПК із них 42 придбано за кошти місцевого бюджету.

Середній показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів в районі становить 6-8 учнів 7-11 класів на один ПК.

До глобальної мережі Інтернет підключено 19 шкіл. 8 ЗНЗ (5 міських та 2 сільських) підключені до широкосмугової лінії Інтернет IDSL.

Протягом січня-березня 2013 року у реалізації Національного пілотного проекту "Відкритий світ" брали участь 18 загальноосвітніх навчальних закладах області. Серед них переможцями стали два заклади, один з яких учителі Лохвицької гімназії №1. Колектив отримав 5 мультимедійних класів, із них три з інтерактивними дошками, по школі проведено мережу Wi–Fi, 30 нетбуків та 30 планшетів для учнівського використання, 12 ноутбуків для учителів.

Протягом літніх місяців 2013 року тривали роботи по облаштуванню внутрішніх вбиралень в шести загальноосвітніх закладах (Млинівській, Бербеницькій, Луценківській, Харківецькій, Гамаліївській ЗОШ І-ІІ ступенів та Яхницькій ЗОШ І-ІІІ ступенів). Для будівництва внутрішніх вбиралень в рахунок соціальних угод використано кошти в сумі 155 тис. грн.

Проведена заміна частини вікон в Лохвицькій гімназії №1 на суму 500 тис. грн. та на виконання Комплексної програми розвитку освітньої галузі для даного закладу, за кошти обласного бюджету, надійшов сучасний кабінет хімії. На виконання програми "Шкільний автобус", придбано один автобус на 25 місць в Сенчанську ЗОШ І-ІІІ ступенів.

На сьогодні освіта району характеризується стабільними і якісними показниками та позитивними тенденціями розвитку. Всі її ланки є самостійними і водночас невід’ємними складовими системи безперервної освіти, які в цілому забезпечують потреби населення району в отриманні освітніх послуг.

З метою покращення ситуації в демографічній, сімейній, молодіжній політиці протягом 2013 року  здійснювались заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу сім'ї, підвищення її престижу, формування відповідального батьківства та материнства, збільшення кількості сімей, у яких виховується двоє та більше дітей, шляхом підвищення ролі сім'ї в суспільстві та утвердження сімейних традицій;

формування відповідального батьківства, реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у сімейному оточенні;

якісне проведення оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг, гарантування безпеки перебування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення якості надання таких послуг та безпеки дітей під час перебування у дитячих закладах.

Проведено організаційні заходи, спрямовані на мобілізацію зусиль держави, сім'ї і громадськості для створення матеріальних, культурно-освітніх і педагогічних умов для підготовки дітей та молоді до життя в новому українському громадянському суспільстві.

Значна робота проводилася  по реалізації державної сімейної політики з багатодітними  сім’ями. Проведено паспортизацію багатодітних сімей району. Особлива увага зверталася на реалізацію Закону України "Про попередження насильства в сім ї" (ведеться облік сімей). 

 З метою реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання у сімейному оточенні, службою у справах дітей проводиться інформаційна кампанія по виявленню сімей, які бажають взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом  9 місяців 2013 року до сімейних форм виховання влаштовано 2 дітей-сиріт та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: у дитячі будинки сімейного типу – 3,  під опіку, піклування - 4.

Створено дитячий будинок сімейного типу -  влаштовано 2 дітей-сиріт та 1 дитину, позбавлену батьківського піклування; створено прийомну сім'ю у яку  влаштовано дві дитини, позбавлені батьківського піклування.

Станом на 01.11.2013 в районі функціонує 9 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу. 

 В районі набувають поширення традиції та мотивація щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного розвитку, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

Ралізується Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки затверджена рішенням 12 сесії 6 скликання Лохвицької районної ради 19.04.2012 року.  Основними завданнями на 2013 рік було:

збереження загальної кількості осіб, що займаються фізичною культурою і спортом;

збереження мережі спортивних споруд;

недопущення зменшення кількості клубів за місцем проживання,             дитячо-юнацьких спортивних шкіл, тренерів та осіб, що займаються в них;

покращення матеріально-технічної бази.

В 2013 році збережено контингент осіб, що займаються фізичною         культурою і спортом в районі. Протягом року всі спортивні споруди       району функціонували за призначенням. Проведено 35 спортивно-масових заходів, майже 100 % від запланованих, команди району, згідно календарного плану взяли участь в 40 змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня, 95 % від запланованих.

Медична допомога населенню району надається двома закладами : Лохвицькою центральною лікарнею та комунальним закладом "Лохвицький центр первинної медико - санітарної допомоги" (17  АЗПСМ та 27ФАПів)

Головні завдання політики у сфері охорони здоров’я – забезпечення доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань, особливо у жителів сільської місцевості.

Основна увага в галузі охорони здоров’я зосереджена на подальшому удосконаленні ефективної роботи первинної ланки - сімейної медицини, після набуття всіма сільськими медичними амбулаторіями статусу амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

  Протягом  року наблизили лікарську допомогу до кожного мешканця Лохвицького району створивши Центр первинної медико - санітарної допомоги

 Аналізуючи показники забезпеченості стаціонарними ліжками населення району, можна зробити висновки, що із зменшенням ліжок в районі, збільшується кількість пролікованих хворих  в обласних установах. В порівнянні з 2012 роком кількість  використаних  ліжок  за 2013 рік збільшилася на 10 ліжок.

При аналізі забезпеченості ліжками в порівнянні з показниками по Україні можна відмітити,що  показник забезпеченості  терапевтичними ліжками збільшений. Але цьому є пояснення ,так як  у відділенні лікуються хворі багатопрофільні (кардіологічні, пульмонологічні, нефрологічні).

Не відповідає показнику  по Україні забезпеченість  ліжками  травматологічного профілю, хірургічного профілю,  педіатричного профілю. Планується до кінця  2013 році показники привести до  нормативу та потреби населення району.

  Невиконання плану ліжко-днів відбувається за рахунок хірургічних, травматологічних, урологічних, пологових ліжок. Стовідсоткове виконання плану по дитячих інфекційних ліжках та ліжках патології вагітних, терапевтичних, неврологічних, гінекологічних ліжках.

Стаціонарозамінне лікуваня хворих по району  надається на 111 ліжках денного стаціонару, проліковано хворих 2187чол. на одного жителя показник становить 0,05, в стаціонарах вдома проліковано 2759 чол.

Забезпечення профілактики захворювань та надання необхідної допомоги населенню району покладено на сімейного лікаря ,охоплення населення наглядом сімейного лікаря зростає і становить 89,9%.

З метою збільшення оперативної активності  та надання спеціалізованої допомоги хворим з судинною патологією проведено курси спеціалізації по судинній патології.

 Захворюваність населення за 9 місяців 2013 року на 1 тисячу населення складає 440,8 при очікуваній захворюваності за 2013 рік  637,0  в тому числі серед хвороб системи кровообігу серед дорослого населення 37,8 на 1 тисячу дорослого населення,  при очікуваному за 2013 рік 38,0.

Захворюваність  по травмам та отруєнням за 9 місяців 2013 року становить 32,9 (9 місяців 2012 року 36,5)  на 1 тис.нас., що говорить про зменшення травматизму майже на 10%.

Захворюваність на злоякісні новоутворення  при очікуваному за 2013 рік -3,6,за 9 місяців становить 2,1 (2012 рік 9 місяців -2,3).

Захворюваність на активний туберкульоз за 9 міс. - 0,47 на 1 тисячу населення, (2012 рік - 0,57) при очікуваній захворюваності 0,6 на  2013 рік.

Зменшилася захворюваність за 9 місяців 2013 року по хворобах органів дихання за рахунок відсутності масового захворюванні на ГРВІ та грипі і становить 110,1 , при очікуваній –310,0 на 1 тисячу населення.

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення:  всього  за 9 місяців 2013 року - 13,6 при очікуваній за рік – 19,0, серед хвороб системи кровообігу 10,6 , при очікуваній 19,0.

Смертність дітей до 1 року за 9 місяців 2013 року  не зареєстровано.

Для наближення і доступності  надання первинної медико-санітарної допомоги розроблено ряд заходів.

 

Одним із завдань соціальних ініціатив Президента України є творчий розвиток кожної дитини, доступ громадян до культурних послуг, ремонт, реконструкція, матеріально – технічне оснащення об’єктів культури на селі. У 2013 році  у районі збережена мережа закладів культури. Діяло 47 клубних закладів, 36 бібліотек, 2 дитячі музичні школи та 2 дитячі школи естетичного виховання, 2 музеї, Меморіальний комплекс Воїнам Південно - Західного фронту в урочищі Шумейкове.

У звітному році працювало 14 "народних" аматорських колективів та 3 "зразкових", а також 277 клубних формувань (2 221 учасників), з них дитячих колективів - 73 (685 чол.); 7 любительських об’єднань та клубів за інтересами (112 учасників).

Фактична мережа дитячих музичних шкіл та дитячих шкіл естетичного виховання Лохвицького району становить 4 заклади.

Клубні заклади в багатьох сільських населених пунктах залишаються єдиними осередками, що задовольняють культурно – дозвільні потреби сільського  населення і є традиційними центрами з розвитку народної творчості. Завдяки зусиль усіх рівнів влади, громадських ініціатив вдалося в цілому зберегти сільську мережу клубних закладів.

Інформаційно - освітня та  культурно - виховна функції забезпечуються клубними установами через популяризацію, доведення та роз’яснення населенню загальної інформації з різних питань, формування правової та побутової культури, гуманістичної моралі, духовності, естетичних якостей особистості, патріотичне виховання громадян тощо.

 

У рамках Програми Президента Віктора Януковича "Україна для людей", обласної Програми розвитку туризму і курортів на 2011 – 2015 роки та з метою популяризації туристичних можливостей у районі в даній  галузі задіяні: Лохвицький та Сенчанський центри дитячої та юнацької творчості, Лохвицький краєзнавчий музей ім. Г.С.Сковороди, меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту в урочищі Шумейкове, Народний літературно-меморіальний музей А. Ю. Тесленка в с. Харківці.

Розроблено схему розташування туристичних маршрутів, об’єктів туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури, проведені роботи по облаштуванню туристичних маршрутів відповідними дорожніми знаками (вказівниками), проведені роботи з благоустрою існуючих і облаштуванню нових місць короткочасного відпочинку автотуристів, здійснюються заходи щодо розширення спектру послуг для туристів, що подорожують за напрямками основних транспортних магістралей району.

Відділом культури і туризму розроблені та виготовлені буклети туристичного напрямку з урахуванням відомостей про історичні  місця, особистості та події: "Лохвиччина туристична", "Генерал Кирпонос", "Меморіальний комплекс воїнам Південно - Західного фронту в урочищі Шумейкове", "Лохвицька дитяча музична школа ім. І.О.Дунаєвського - 55 років", "Лохвицький краєзнавчий музей ім. Г.С.Сковороди", значки з логотипом музичної школи ім. І.О.Дунаєвського та значки і блокноти з логотипом  Меморіального комплексу в урочищі Шумейкове.

 

Уряд Азарова працює над реалізацією природоохоронних заходів. У рамках вирішення екологічних проблем прийнято цілий ряд нормативно – правових документів, проектів та Програм. У районі діє Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки, затверджена рішенням четвертої сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 3 березня 2011 року.

 

Незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблем  розвитку, які потребують вирішення:

нестабільна ситуація на міжнародних ринках, обумовлена негативним впливом економічної кризи, так як на території району працюють підприємства, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

 структурна недосконалість виробництва, відставання процесів оновлення основних фондів від їх зношення та вибуття; високий рівень енергоємності базових галузей промисловості та житлово-комунального господарства;

недостатність інвестиційних ресурсів для модернізації та технологічного оновлення виробництва, обумовлена певними ризиками для іноземних інвесторів;

недостатність обігових коштів підприємств та довгострокового кредитування виробничої сфери;

високі ціни на енергоносії, сировину та матеріали, що збільшує ціну реалізації продукції та стримує зростання виробництва.

 

З вище викладеної інформації Програма економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2013 рік в цілому буде виконана, а ті завдання, які з об’єктивних  і суб’єктивних причин не вдається виконати,  опрацьовані управліннями і відділами  райдержадміністрації та враховані  при складанні Програми на 2014 рік.

За останні три  роки у нашому районі склалася позитивна тенденція щодо розвитку як  реального сектора економіки, так і соціальної сфери. Тобто, спільними зусиллями органів державної влади та  місцевого самоврядування завдання Президента України Віктора Федоровича Януковича виконуються.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Указу Президента України "Про національний план дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

  Для досягнення поставлених цілей і завдань діяльність органів виконавчої влади району   буде формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для  збалансованого економічного і соціального розвитку  району та кожної  територіальної громади.

 

Цілями та завданнями Програми є:

1. Підвищення рівня життя кожного жителя району на основі :

  зростання його доходів шляхом підвищення рівня заробітної плати,  недопущення нарахування її у розмірах нижчих за законодавчо встановлені мінімальні гарантії;

          збільшення рівня зайнятості, стабільності соціального захисту громадян шляхом створення нових та збереження ефективно діючих робочих місць, підтримки самозайнятості населення, через мале підприємництво, продовження  проведення пенсійної реформи;

           охоплення різними видами допомог соціально незахищених верств населення,  удосконалення діяльності у сфері підтримки сім’ї, дітей та молоді.

 

2. Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі    забезпечення широкого доступу населення до :

   освіти шляхом формування сучасної  системи, відродження просвітницьких традицій;

 охорони здоров’я, шляхом продовження проведення модернізації та реорганізації галузі забезпечення виконання державних, обласних, районних цільових програм, покращення здоров'я населення;

 збереження та популяризація історико-архітектурної та культурної спадщини, підтримка творчих спілок та громадських об’єднань, розвиток  фізичної культури та спорту;

   покращення стану навколишнього природного середовища,  забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів.

 

3. Закріплення позитивних  результатів та подальший розвиток реального сектора економіки  шляхом:

   забезпечення якісних структурних зрушень у реальному секторі економіки на інвестиційно- інноваційній основі; реалізація заходів з модернізації та технологічного оновлення виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності  промислової продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

забезпечення переходу до високоефективного аграрного виробництва, переорієнтація аграрного виробництва з урахуванням кліматичних змін,  удосконалення структури посівних площ з метою ефективного  та раціонального використання земельних ресурсів, нарощування виробництва продукції тваринництва та рослинництва  завдяки підвищення продуктивності худоби та урожайності сільськогосподарських культур ;

 створення ланцюга доданої вартості  :  від  виробництва сировини до кінцевого споживача  , шляхом  забезпечення   аграрно-переробного виробництва та реалізації готової продукції.

 

4. Проведення  заходів спрямованих на економне та раціональне використання  паливно-енергетичних ресурсів, а саме:

 підвищення рівня енергозабезпечення економіки, проведення енергозберігаючих заходів в усіх галузях господарського комплексу району ;

 забезпечення якісних структурних зрушень у реальному секторі економіки на інвестиційно- інноваційній основі; реалізація заходів з модернізації та технологічного оновлення виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності  промислової продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 

5. Посилення інвестиційної привабливості району шляхом:

популяризації району як інвестиційно  привабливого, створення сприятливого інвестиційного клімату,  активна  участь в інвестиційних ярмарках, форумах ;

проведення заходів спрямованих на зміцнення позитивного іміджу району, в тому числі міжнародного;

збільшення обсягів залучення інвестицій, за рахунок усіх  незаборонених чинним законодавством джерел фінансування,  за стратегічними напрямками економічної  та соціальної  сфери  району;

сприяння розвитку зеленого туризму на селі;

сприяння самодостатності територіальних громад району та ефективному використанню наявних у них ресурсів, залучення коштів для вирішення проблем громад за рахунок усіх  джерел незаборонених чинним законодавством;

залучення  коштів міжнародних фінансових організацій ( зокрема  ЄС / ПРООН), коштів підприємств району  для реалізації інфраструктурних  інвестиційних проектів  територіальних громад.

 

6. Сприяння розвитку підприємництва та зміцнення його позицій в економіці району  шляхом підтримки приватної ініціативи та зміцнення позицій малого підприємництва через:

виконання заходів районної Програми підтримки малого  підприємництва  на 2013-2014 роки;

надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності через Полтавський Регіональний фонд підтримки підприємництва;

реалізацію ефективної регуляторної політики;

забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг.

 

7. Подальший розвиток  внутрішнього ринку шляхом :

   підтримки місцевих товаровиробників та створення необхідних умов для розвитку виробництва товарів масового споживання;

   задоволення споживчого попиту населення через розширення пропозиції товарів і послуг;

   проведення ярмаркових заходів, що сприятиме зниженню цін на продовольчому ринку району.

 

8. Підвищення ефективності ролі професіоналізму   державного управління шляхом залучення високопрофесійних кадрів на державну службу.

 

9.Виконання програм будівництва об'єктів соціальної сфери, житла:

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт  об’єктів  культури, освіти, медицини району, газифікація населених пунктів району;

запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, реформування житлово-комунального господарства, збереження існуючої забудови міста;

залучення до будівництва житла суб’єктів підприємницької діяльності, коштів  державного та місцевих бюджетів для реалізації житлових питань.

 

10.Поліпшення екологічної ситуації в районі:  

виконання Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки;

залучення коштів за використання земель нафтогазовидобувними підприємствами для рекультивації земель, та на інші природно - захисні заходи;

здійснення заходів щодо покращення екологічної ситуації, пов’язаної з діяльністю в районі нафтогазовидобувного комплексу.

  

            Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації  цілей та завдань Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, установ, організацій району,  інвестиційних  і коштів  незаборонених чинним законодавством  та  інших ресурсів.

 

 

 

 

III. ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

 

Факторами соціально-економічного зростання буде:

 

Підвищення рівня життя  населення:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 8,7% (до 2870 грн.);

створення 460 нових робочих місць;

продовження реформування системи охорони здоров’я – підвищення якості та доступності надання медичних полуг;

впровадження реформ у сфері освіти через підвищення якості надання послуг;

розвиток культури, фізичної культури та спорту, забезпечення збереження та охорони об’єктів культурної спадщини;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

продовження роботи щодо соціального захисту дітей, організація роботи із запобігання дитячій бездогляднотсі та безпритульності;

удосконалення транспортного обслуговування населення;

утримання цінової ситуації на сталому рівні та насичення ринку основними продовольчими товарами шляхом проведення ярмаркових заходів;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля в результаті виконання заходів Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького района на 2011-2016 роки.

 

Забезпечення економічного зростання району:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 2,2 %, за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, прибутків підприємств. Валова додана вартість – це основний узагальнюючий показником, що вимірює і економічне зростання, і економічний розвиток району  є валова додатна вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміка показників, що характеризують рівень життя населення (фонд оплати праці),   фінансовий стан підприємств, очікуваний рівень податкових надходжень;

удосконалення промислового виробництва: впровадження чотирьох ресурсозберігаючих технологій, освоєння тринадцяти нових видів продукції;

збільшення обсягів валової сільського господарства по всіх категоріях господарств – на 4,1 % за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, ефективного використання земельно-майнового ресурсу;

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 4,0% та обсягу прямих іноземних інвестицій на 0,7% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

впровадження чотирнадцяти інвестиційних проектів;

отримання прибуткового фінансового результату підприємствами району за рахунок ефективності господарювання;

збільшенні податкових надходжень місцевих бюджетів на1,3%;

доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) на 6,2%;

збільшення роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької дільяності на 10,1%;

розвиток підприємницької діяльності за рахунок залучення до підприємницької діяльності підприємців - початківців та молоді, виділення коштів з місцевого та обласного бюджетів та надання їх на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ІІ

 

І.СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО  ЗРОСТАННЯ 

 

1.1.         Податково-бюджетна політика

         

         Основні цілі на 2014  рік :  

впровадження податково-бюджетної політики, яка дасть змогу створити умови для підвищення самодостатності місцевого бюджету, збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та посилення ролі місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району. Реалізація цих завдань дасть змогу забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

            
 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення податкових надходжень місцевих бюджетів на 1,3 %;

збільшення доходів місцевих бюджетів на 6,2% (дані приведено в додатку 1);

спрощення процедури реєстрації нових платників податок на додану вартість, а також жорстко лімітувати терміни розгляду поданих заяв;

удосконалення роботи Центру з обслуговування платників податків, який відкрито у 2012 році для більш якісного, швидкого, комплексного обслуговування платників податків району;

удосконалення податкового законодавства щодо створення максимально зручних умов сплати податків. Значну кількість пропозицій податківці з допомогою платників, зокрема через механізми громадських рад, консультацій та „круглих столів”, формують та вносять на розгляд до органів влади, що мають законодавчу ініціативу.

Основні завдання на 2014  рік:                     

створення умов для підвищення самодостатності місцевого бюджету, збереження належного рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та посилення ролі місцевого самоврядування у розвязанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку району. Реалізація цих завдань дасть змогу забезпечити своєчасне та в повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства, а також сформувати бюджетний фінансовий ресурс з метою забезпечення соціальних гарантій громадянам – Лохвицька об’єднана державна податкова інспекція, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року.

        Розрахунок очікуваних надходжень до Місцевого бюджету по Лохвицькому району приведено у таблиці 

№ п/п

Податки

Факт

за 2012 рік

Факт

станом на 01.11.2013

Очікувані надход-ження на 2013 рік

Очікувані надход-ження на 2014 рік

Відхилення (2014

до 2013), %

1

Податок на доходи фізичних осіб

55593,4

46956,2

55956,2

57634,9

103,0

2

Податок на прибуток підприємств

153,1

103,8

103,8

104,1

100,3

3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

341,1

122,6

126,0

127,0

100,8

4

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

78,7

54,4

78,7

81,1

103,0

5

Збір за спеціальне використання води

35,2

31,9

34,9

35,1

100,6

6

Плата за користування надрами

64163,1

222,3

199,3

205,3

103,0

7

Плата за землю

15876,0

18698,1

22168,1

22385,3

101,0

7.1

в тому числі: з юридичних осіб

13510,5

16090,8

19290,8

19485,0

101,0

7.2

з фізичних осіб

2365,5

2607,3

2877,3

2900,3

100,6

8

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

227,3

206,8

244,8

255,0

104,2

9

Місцеві податки і збори

18,3

2,7

3,6

3,8

105,6

10

Фіксований сільськогосподарський податок

397,7

311,6

381,6

397,0

104,0

11

Єдиний податок

2921,1

2936,5

3286,5

3378,8

102,8

11.1

в тому числі: з юридичних осіб

553,2

541,2

631,2

643,8

102,0

11.2

з фізичних осіб

2367,9

2395,3

2655,3

2735,0

103,0

12

Екологічний податок

1227,4

722,1

1030,7

1046,2

101,5

13

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету

0,8

2,7

2,7

2,7

100,0

14

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

406,8

325,6

389,6

395,0

101,4

15

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, по юридичних особах

 

12,2

12,2

12,7

104,1

16

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна

15,2

13,3

13,3

13,5

101,5

17

Інші надходження

1251,2

851,9

911,0

 

0,0

 

Всього

142706,4

71130,2

84943,0

86077,5

101,3

 

 

1.2. Грошово-кредитна політика

          

Основні цілі на 2014 рік:

забезпечення стабільної роботи фінансового сектору, відновлення кредитування реального сектору економіки, сприяння зменшенню вартості кредитних ресурсів.

 
          Кількісні  критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей: 

реалізація вище зазначених цілей сприятиме зменшенню вартості кредитних ресурсів шляхом урегулювання питань щодо забезпечення виконання зобов’язань позичальників за кредитними договорами та підвищення якості кредитного аналізу платоспроможності позичальників.

 

Основні завдання та  заходи на  2014 рік:

надавати позики як юридичним, так і фізичним особам, зокрема, іпотеки для молодих сімей;

вживати всіх заходів для повернення позичальниками кредитів в установлені строки – філії банків, які працюють на території району: "Кредіт Агріколь Банк", "Фінанси і кредит", "Райффайзен Банк Аваль", "Приват-банк", "Полтава-банк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк"  – протягом року;

сприяти представникам малого бізнесу в отриманні коштів Полтавського обласного Фонду підтримки підприємництва – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

здійснювати страхування ризиків господарської діяльності  з метою компенсації втрат при виникненні форс-мажорних обставин – суб’єкти господарювання району (зокрема галузі сільського господарства) – протягом маркетингового року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Регуляторна політика та розвиток підприємництва

 

Основні цілі на 2014 рік:

дотримання принципів державної регуляторної політики;

удосконалення діяльності Дозвільного центру, запровадження електронного документообігу у взаємодію між державним адміністратором та місцевими дозвільними органами;

приведення рівня матеріально-технічного забезпечення дозвільного центру у відповідність до вимог законодавства;

забезпечення ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг;

здійснення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва;

створення додаткових робочих місць;

збільшення кількості малих  підприємств ;

залучення до підприємницької діяльності підприємців-початківців та молоді;

збільшення обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами;

формування розвинутої ринкової інфраструктури.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

відстеження результативності регуляторних актів;

скорочення часу підприємців на входження та вихід з бізнесу;

спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру;

скорочення витрат на ведення бізнесу за рахунок усунення необґрунтованих адміністративних бар'єрів;

збереження кількості малих підприємств  до 180;

створення  460 нових  робочих місць;

збільшення чисельності зайнятих у малому підприємництві до 4135 чол.;

розширення бази оподаткування, забезпечення додаткових надходжень до бюджетів всіх рівнів;

підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

Дані приведено в додатку 1.

 

Основні завданнями на 2014 рік:

стовідсоткове проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів – структурні підрозділи райдержадміністрації, міськсільвиконкоми – протягом року;

оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій – структурні підрозділи райдержадміністрації,  міськсільвиконкоми – протягом року;

сприяння розвитку малого бізнесу у виробничій сфері, побуті, харчовій та легкій промисловості, а також транспорті – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку малого підприємництва, що здійснює діяльність в сільській місцевості - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Розвиток торгівлі

 

Основні цілі на 2014 рік:

підвищення ефективності механізмів державного регулювання діяльності та розвитку внутрішньої торгівлі;

створення умов для детінізації торгівельної діяльності;

забезпечення поступового зростання темпів загального обороту роздрібної торгівлі у порівняльних цінах;

сприяння стабілізації цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари за рахунок насичення ринку продукцією товаровиробників району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, ресторанного господарства на 14,3% (дані приведено в додатку 1);

створення умов для детінізації торговельної діяльності, забезпечення фінансової стабільності і зростання ефективності результатів господарської діяльності торговельних підприємств;

збільшення обсягів інвестицій у розвиток сфери внутрішньої торгівлі і ресторанного господарства, суміжних з торгівлею галузі;

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально- значущі продовольчі товари.

 

Основні завдання  та заходи на 2014 рік:

стабілізація цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння подальшому розвитку підприємництва у сфері торгівлі - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

стимулювання будівництва мереж сучасних торговельних форматів європейського типу з широким асортиментом товарних груп, товарів широкого вжитку, у тому числі в сільській місцевості – відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів – протягом року;

залучення фінансових ресурсів районного центру зайнятості на організацію безробітними громадянами підприємницької діяльності у сфері побутового обслуговування населення – районний центр зайнятості, голови міськсільвиконкомів  – протягом року;

проведення реконструкції діючих ринків, планомірне поліпшення їх матеріально-технічної бази - відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, голови міськсільвиконкомів, директори ринків – протягом року;

будівництво нового м’ясного павільйону на території                Червонозаводського комунального ринку – Червонозаводська міська рада, Червонозаводський комунальний ринок – протягом року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Інвестиційна політика та розвиток міжнародної співпраці

 

Основні цілі на 2014 рік:

формування привабливого інвестиційного іміджу району;

активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання для забезпечення сталої динаміки економічного зростання  і суттєве поліпшення ефективності використання інвестицій для цілей модернізації виробництва та інфраструктури;

реалізація енергозберігаючих заходів;

створення умов для подальшого нарощування експортоспроможного потенціалу району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 4,0% в порівнянні з очікуваним показником 2013 року та обсягу прямих іноземних інвестицій на 0,7%  (дані приведено в додатку 1);

реалізація 14 інвестиційних проектів  (дані приведено в додатку 27);

впровадження чотирьох інноваційних ресурсозберігаючих технологій;

освоєння тринадцяти нових видів продукції;

збільшення обсягів реалізації продукції на експорт.

 

Основні  завдання  та заходи на 2014 рік:

 реалізація заходів Програми інноваційно-інвестиційного розвитку Лохвицького району на 2012-2015 роки – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового комплексу  райдержадміністрації,  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

створення умов для реалізації інвестиційних проектів та забезпечення супроводу інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для розвитку району – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

забезпечити участь суб’єктів підприємницької діяльності у конкурсі бізнес-планів з метою отримання фінансової підтримки через Полтавський Регіональний фонд підтримки підприємництва - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністраці – протягом рокуї;

 розповсюдження інформації щодо найбільш перспективних пропозицій з інвестування серед потенційних інвесторів – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового комплексу  райдержадміністрації,  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

 забезпечення підбору та підготовку вільних земельних ділянок не сільськогосподарського призначення для передачі інвесторам на конкурсних засадах під реалізацію інвестиційних проектів – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

 забезпечення підбору вільних виробничих площ та об’єктів незавершених будівництвом для інформування потенційних інвесторів – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

 представлення продукції підприємств району на виставкових та іміджевих заходах в області та Україні – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розширенню джерел фінансування: в даний час основним джерелом є власні кошти підприємств, а в найближчій перспективі слід ширше використовувати кредитні ресурси та кошти інвестиційних фондів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння розвитку "зеленого туризму", шляхом залучення інвестиційних коштів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації  – протягом року;

підвищення енергоефективності економіки шляхом послідовної розробки та реалізації енергозберігаючих проектів у промисловості, сільському та комунальному господарствах - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового комплексу  райдержадміністрації,  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

провадження в районі третьої фази Проекту Програми Розвитку Організацій Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейської Комісії (ЄК) "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" – відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Лохвицька районна рада, сільвиконкоми, громади-учасники проекту – протягом року;

забезпечення роботи Центру надання адміністративних послуг у районі  – Центр надання адміністративних послуг – сектор надання адміністративних послуг у районі  – Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації – протягом року;

вивчати питання диверсифікації експорту  (Диверсифікації експороту – це процес, нерозривно зв’язаний з удосконалюванням структури експорту тієї чи тієї країни; маркетинг організації сфери послуг, який передбачає, що якість послуги багато в чому залежить від якості взаємодії покупця з продавцем. Ефективність здійснення диверсифікації безпосередньо залежить від своєчасної орієнтації на види товарів, робіт, послуг, які мають попит і є конкурентоздатними. Оцінка результатів діяльності підприємства пов'язана з розробкою методики отримання, аналізу та надання інформації, яка стосується освоєння нових технологій, видів продукції, діяльності ринків та інших видів і напрямків діяльності, а також виявлення закономірностей визначення стану досягнення мети проведення диверсифікації. Перспективи та проблеми, пов'язані із своєчасною оцінкою результатів диверсифікації складових бізнесу підприємств - актуальні і потребують глибших досліджень)  -  відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

 

2.1. Розвиток промисловості

 

Основні цілі на 2014 рік:

забезпечення зростання обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, вихід на нові ринки збуту,

технічне переоснащення та реконструкція діючих підприємств з метою технологічного оновлення виробництв шляхом реалізації заходів інноваційного спрямування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення стабільної роботи промислових підприємств району за рахунок збільшення виробництва та реалізації промислової продукції;

освоєння тринадцяти  нових видів продукції;

впровадження чотирьох інноваційних ресурсозберігаючих технологій (дані приведено у додатку 27);

створення п’ятдесяти семи нових робочих місць.

Дані приведено в додатках 1 та 2.    

 

Основні  завдання  та заходи на 2014 рік:

сприяння інноваційному розвитку промислових підприємств, оновлення виробничого потенціалу та освоєння нових конкурентоспроможних видів продукції шляхом реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, зокрема:

 забезпечення високої якості продуктів харчування – промислові підприємства району  – протягом року;

сприяння освоєнню нових видів продукції, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій – відділ економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

сприяння оновлення виробничих потужностей та технічне переоснащення шляхом освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок власних коштів підприємств та коштів  інвесторів - відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

створення промисловими підприємствами власних брендів для підвищення конкурентоспроможності продукції та укріплення своїх позицій на споживчому ринку – промислові підприємства  району – протягом року;

сприяння з метою підвищення ефективності діяльності підприємств переробної  галузі району створенню кластерної моделі розвитку всієї переробної промисловості - відділ економічного розвитку, торгівлі та розвитку інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

технічне переоснащення виробництва, впровадження трьох ресурсозберігаючих технологій, освоєння нових чотирьох видів продукції з метою нарощення обсягів виробництва та покращення якості продукції, створення  тридцяти нових робочих місць – ПАТ "Червонозаводський хлібозавод"  – протягом року;

технічне переоснащення виробництва, впровадження однієї енергозберігаючої технології – Червонозаводська філія ПрАТ "Райз-Максимко" – протягом року;

освоєння дев’яти нових видів продукції – ПАТ "Склоприлад" – протягом року;

збільшення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, в тому числі на експорт, створення двадцяти семи нових робочих місць – ТОВ "Амарант" - протягом року;

 удосконалення продукції  виробництва, розширення ринків збуду  - ТОВ "Лохвицький комбікормовий завод" – протягом року;

удосконалення якості надання послуг водопостачання шляхом проведення капітальних ремонтів обладнання – КП "Лохвиця",                      КП "Комунсервіс" – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Енергозбереження

 

Основні цілі на 2014 рік:

забезпечення енергозберігаючих технологій на прикладі поточного року;

забезпечення стабільного енергопостачання об’єктів соціальної інфраструктури;

забезпечення виконання планових показників, передбачених регіональною програмою «Збережемо енергоресурси Полтавщини» на 2013 рік;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

планове скорочення понаднормативних втрат енергоресурсів бюджетними установами;

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

встановлення модульної котельні в ЗОШ с. Піски. Вартість заходу становить 600,0 тис. грн.. Розрахунковий обсяг економії ПЕР – 2- тонн умовного палива. Розрахунковий економічний ефект від впровадженого заходу – 0,12 млн.грн. -  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

проведення капітального ремонту приміщення з заміною вікон ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів міста Лохвиця. Вартість заходу становить 100,0 тис. грн.  - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

проведення реконструкції опалення приміщення відділу ДРАЦС РС Лохвицького РУЮ в Полтавській області. Вартість заходу – 200,0 тис. грн. -  сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

проведення робіт по заміні вікон на металопластикові в хоспісному та поліклінічному відділеннях Лохвицької ЦРЛ - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства

Основні цілі на 2014 рік.

 

Створення конкурентноспроможного агропромислового виробництва та забезпечення продовольчої безпеки району;

створення умов для стабільного розвитку аграрного комплексу регіону шляхом підвищення його інвестиційної привабливості;

зростання зайнятості сільського населення;

підвищення рівня доходів сільського населення і середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства.

У 2014 році аграрна політика буде спрямована на розвиток базових галузей сільського господарства та сільських територій шляхом реалізації ключових положень національної програми економічних реформ на 210-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», соціальих ініціатив Президента України та заходів обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки і Програми розвитку сільського господарства Полтавської області на період 2010-2014.

 

Кількісні критерії, що будуть  свідчити про реалізацію цілей:

збільшення  обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в 2014 році у порівнянні з 2013  роком на  4,1 % (дані приведено в додатку 3), в тому числі: в рослинництві - на 4,4 %, в тваринництві - на 1,3 %.

Підвищення врожайності зернових культур планується утримати на високому рівні за рахунок впровадження нових сортів: Бенефіс, Солоха, Сагайдак, Антонівка, Нота;

встановлення розміру орендної плати на рівні не нижче 5% від вартості земельного паю;

продовження  реконструкції існуючих та будівництво нових  приміщень за новітніми технологіями (дані приведено в додатку 27):

ТОВ "Сенча" -  будівництво молочно-товарної ферми  на 1000 голів безприв’язного утримання і вирощування телят до 20 днів та реконструкція комбікормового заводу на 120 т за добу;

СхРУ ПрАТ "Райз – Максимко" в  с.Млини  - реконструкція приміщення для утримання молодняка ВРХ  на 3 тис.голів;

ТОВ "Агро Перемога"  с.Г.Ісківці - будівництво першої черги елеватора;

в 2013 році передбачається реалізація територіальних цільових програм дані (Дані приведено в додатку 28)

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

зміцнення матеріально-технічної бази аграрного сектору, впровадження екологічно безпечних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

подальший розвиток органічного землеробства та виробництва на його основі екологічно чистої продукції,шляхом розширення площ посіву сидеральних культур, особливо в господарствах що не займаються тваринництвом - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

впровадження з урахуванням принципів районування науково-обгрунтованої системи землеробства, запровадження ефективних і ощадливих сівозмін, впровадження новітніх досягнень аграрної науки -  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

підвищення урожайності основних сільськогосподарських культур, кукурудзи до 90 ц/га, соняшнику до 30  ц/га, сої до 22,2 ц/га, цукрових буряків до 450 ц/га в середньому по району управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

збільшити обсяги виробництва продукції рослинництва, в тому числі зернових до 281,8 тис. тонн, цукрових буряків до 138,7  тис. тонн управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

за рахунок розвитку овочівництва, садівництва та картоплярства у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності збільшити виробництво плодоовочевої продукції на 2 % - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

розвиток основних галузей сільського господарства. забезпечення пріоритетного розвитку елітного насінництва та племінного тваринництва - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

подальше відтворення і раціональне використання племінних (генетичних) ресурсів - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

збереження позитивних тенденцій щодо нарощування поголів’я тварин та обсягів виробництва продукції тваринництва, стабілізація чисельності поголів’я худоби в усіх категоріях господарства району, включаючи особисті селянські господарства - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

підвищення продуктивності худоби та птиці на основі поліпшення якісного складу поголів’я та активізації селекційно-племінної роботи - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року;

подальший розвиток інфраструктури аграрного ринку шляхом розширення ринків сільськогосподарської продукції - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, сільськогосподарські підприємства району – протягом року.

Ресурсне забезпечення вище перелічених заходів буде проводитися за власні кошти сільгосппідприємств та фінансової підтримки із Державного бюджету по відповідних Програмах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Будівництво та житлова політика

 

Основні цілі на 2014 рік:

створення умов для розвитку житлового будівництва;

покращення містобудівної ситуації в населених пунктах;

забезпечення архітектурної доступності людям з обмеженими фізичними можливостями; будівництво та ремонт доріг.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

збільшення обсягів введеного в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування порівняно з очікуваним у 2013 році на 1%;

забезпечення населених пунктів району містобудівною документацією;

поліпшення умов життєдіяльності інвалідам і іншим мало мобільним групам населення;

поліпшення інженерно-транспортної інфраструктури та запобігання подальшої руйнації дорожнього покриття.

Показники введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок усіх джерел фінансування приведено у додатку 13.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

сприяння завершенню будівництва 97-ми квартирного житлового будинку по проспекту Миру в місті Червонозаводське та введення в експлуатацію об’єктів індивідуального житлового будівництва в кількості 25 житлових будинків загальною площею 2,0 тис. м² - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

сприяння завершенню розробки генерального плану міста Лохвиця та виготовлення Схеми планування території Лохвицького району Полтавської області - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

урахування вимог щодо безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення містобудівної документації або внесення до неї змін - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

сприяння продовженню виконання робіт по облаштуванню пандусами об’єктів соціальної сфери з врахуванням вимог державних будівельних норм - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року;

сприяти завершенню будівництва 2 черги об’їзної дороги навколо міста Лохвиця, будівництву об’їзної дороги навколо міста Лохвиці для підприємств, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в північно-східній частині Лохвицького району та проведення капітальних та поточних ремонтів доріг району - сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства – протягом року.

2.5 Розвиток інфраструктурних секторів

 

Основні цілі на 2014 рік:

реалізація пріоритетів державної політики, орієнтованої на розбудову системи зв’язку, здатної задовольнити суспільні потреби у високоякісних новітніх телекомунікаційних послугах;

забезпечення безаварійності, надійності та якості транспортного обслуговування населення, гарантії виконання графіків перевезення за економічними, моральними, етичними та іншими категоріями в т.ч. в сільській місцевості;

підвищення загальної культури перевезень в районі;

забезпечення в повній мірі потреб народногосподарського комплексу району у вантажних перевезеннях.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення населення якісними послугами автотранспортного комплексу: відновити рейси на 3 маршрутах (с.Гиряві Іскрівці, с.Корсунівка, с.Нижня Будаківка);

на чотирьох  діючих маршрутах збільшити кількість рейсів; 

поліпшення надання населенню послуг поштового та телекомунікаційного  зв'язку.

покращення якості послуг зв'язку в районі.

          

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

оновлення рухомого складу транспортних засобів – суб’єкти підприємницької діяльності району – протягом року;

залучення перевізників з новим рухомим складом – відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

залучення перевізників до виконання регіональних замовлень, зокрема перевезення пасажирів на автобусних маршрутах в межах району – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; відділ економічного  розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації – протягом року;

заміна та ремонт абоншаф у під’їздах будинків та на вулицях приватного сектору – Центр  поштового зв’язку №10 Полтавської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта" – протягом року;

встановлення Way Max до 10 сільських населених пункти – цех ТП №12 Полтавської філії ВАТ "Укртелеком"– протягом року ;

реконструкція телефонної мережі  з використанням оптово-волоконних ліній в напрямку Лохвиця-Червонозавосдьке – цех ТП №12 Полтавської філії ВАТ "Укртелеком"– протягом року.

 

2.6. Реалізація в районі Проектів та Програм за рахунок усіх джерел фінансування для розвитку територіальних громад

 

Основні цілі на 2014 рік:

Залучення інвестицій із бюджетів всіх рівнів.

         

 Кількісні критерії, що будуть свідчить про реалізацію цілей:

Реконструкція та ремонт об’єктів соціальної сфери району, із використанням інноваційних енергозберігаючих технологій. Дані приведено у додатках 30 та 31.

         

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

сприяння розвитку міських та сільських громад району;

Для участі обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад подали документи Лохвицька районна рада, 2 міськвиконкоми та 10 з  19 сільських рад району. 13 проектів пройшли конкурсний відбір, та зараховані до переліку на отримання співфінансування – районна рада, міськсільвиконкоми – протягом року.

2 проекти отримали перемогу у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, а саме:

впровадження Проекту Лохвицької міської ради "Запровадження інноваційного механізму роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів – шлях до покращення санітарного та екологічного стану міста" – Лохвицька міська рада, КП "Лохвиця" – протягом року;

впровадження Проекту Червонозаводської міської ради "Запровадження інноваційних нововведень у галузі водовідведення у м.Червонозаводське, як шлях до європейських стандартів" – Червонозаводський міськвиконком, організація "Партнер" КП "Комунсервіс" – протягом року.

Впровадження Програми розвитку ООН (ПРООН) Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІІ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

3.1 Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці

 

Основні цілі  на 2014  рік:

стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць та працевлаштування безробітних шляхом компенсації єдиного внеску рободавцям;

забезпечення відповідності рівня професійної кваліфікації працездатних осіб потребам ринку праці;

підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом професійного навчання та підвищення кваліфікації;

сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка навчається;

забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру.

 

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Прогнозна чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку в 2014 році  становитеме 3089  чоловік.

Працевлаштувати планується 1364 чоловік.

Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку на кінець 2014 року орієнтовно складатиме 720 чоловік.

 До громадських робіт планується залучити 889 безробітних.

Охопити професійним навчанням передбачається 422 особи.

У зв’язку із змінами у законодавстві планові показники на 2014 рік можуть коригуватися протягом року.

Дані приведено у додатках 1, 12.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

реалізація державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції – районний центр зайнятості – протягом року;

сприяння громадян у підборі підходящої роботи – районний центр зайнятості – протягом року;

надання роботодавцям послуг з добору робітників – районний центр зайнятості – протягом року;

участь у реалізації заходів, спрямованих на запобігання масовому вивільненню працівників – районний центр зайнятості – протягом року;

проведення професійної орієнтації населення – районний центр зайнятості – протягом року;

додаткове сприяння у працевлаштуванні окремих категорій громадян, які неконкурентноспроможні на ринку праці – районний центр зайнятості – протягом року;

сприяння виконанню заходів районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки шляхом задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі – районний центр зайнятості спільно з   управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації - протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Соціальний захист

 

Одним із пріоритетних напрямів державної соціальної політики України є підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини. Пріоритетами соціальної політики на 2014 рік будуть: реалізація соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича,  спрямованих на зростання рівня життя найбільш вразливих категорій громадян.

 

         Основні  цілі на  2014  рік:

         впровадження соціальних ініціатив Президента України                       В.Ф. Януковича, спрямованих на поліпшення добробуту населення району;

виконання обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо разом" у пріоритетному напрямку “Соціальна підтримка”;

         адресний, комплексний підхід до вирішення потреб, інвалідів, ветеранів війни та праці;

         інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство;

         надання пільг, передбачених чинним законодавством;

покращення якості надання соціально – побутових та соціально – медичних послуг;

забезпечення транспортним обслуговуванням соціальних верств населення;

розширення сфери надання соціальних послуг;

         реалізація механізму співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з роботодавцями та представницькими органами найманих працівників;

зростання середньомісячного рівня заробітної плати працівників.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

зростання середньомісячного рівня заробітної плати працівників усіх галузей економіки у 2014 році до 2870 грн.;

         сприянняи у створенні сприятливого середовища для людей з інвалідністю, реалізації ними права на участь в усіх сферах суспільного життя;

         зростання рівня життя малозахищених верств  населення шляхом надання всіх видів допомог, пільг та субсидій передбачених законодавством за принципом "єдиного вікна" -  за єдиною заявою, на підставі одного пакету документів;

збільшення видатків з районного бюджету:

на фінансування пільг інвалідам І групи по зору  з оплати за сітковий та скраплений газ до 20,0 тис. грн.,

на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з районного бюджету в сумі 25,0 тис. грн.,

         підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;

         реалізація державних програм та районної програми “Турбота”, в рамках якої додатково до передбачених законодавством соціальних виплат, зросте роль адресної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

         Робота у 2014 році буде спрямована на реалізацію соціальних ініціатив Президента України В.Ф. Януковича, а саме на зростання рівня життя населення району, стабільності соціального захисту громадян, а також на виконання головних завдань пріоритетного напрямку “Соціальна підтримка” в рамках  національної Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та обласної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Успішна Полтавщина – заможна територіальна громада. Будуємо разом".

         1. Виділення з місцевих бюджетів додаткових коштів в межах фактичної потреби:

- забезпечення виплати компенсацій особам, які надають соціальні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 (за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом  та додаткових коштів районного бюджету в межах фактичної потреби)  - управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

- забезпечення ветеранів праці району путівками на санаторне-курортне лікування ( 10 чол., 45 тис.грн.) - районний бюджет- управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

- придбання стільникових телефонів інвалідам війни, яким з технічних умов за місцем проживання неможливо встановити стаціонарні телефони (5 чол. 3,5 тис. грн.) -  районний бюджет - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації– протягом року;

- забезпечення надання 50% снижки по оплаті за сітковий та скраплений газ інвалідам по зору І групи – (20 тис. грн.) - управління праці та соціального захисту населення, районне фінансове управління райдержадміністрації  – протягом року;

- затвердження асигнувань на підтримку статутної діяльності п’яти районних громадських організацій (70,0 тис.грн.) - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

 

2.Організація проведення реабілітації дітей-інвалідів Лохвицького району у Лубенському міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів за рахунок асигнувань, врахованих при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевим бюджетом  - управління праці та соцзахисту населення, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

3.Забезпечення засобами реабілітації та пересування окремих категорій осіб, які цього потребують, шляхом направлення на виготовлення індивідуальних замовлень - управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

4.Сприяння в організації діяльності комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444 - управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації – протягом року.

5. Всебічне сприяння роботи районної соціально-економічної ради та посилення вимогливості до керівників підприємств, установ та організацій за стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин - управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації - протягом року.

6.Здійснювати моніторинг із виплати заробітної плати та вживати  заходи щодо недопущення виникнення заборогованості на економічно-активних підприємствах - управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації - протягом року.

7.Координація виконання заходів районної Програми зайнятості населення на 2013-2017 роки шляхом створення  нових робочих місць та збереження наявних ефективно діючих;  задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі – управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації спільно з районним центром зайнятості  - протягом року.

 

         Виділення з місцевих бюджетів додаткових коштів в сумі 47,55 тис. грн. для:

         безкоштовного здійснення обслуговування відділеннями соціальної допомоги вдома  громадян похилого віку, інвалідів, хворих, що проживають самотньо, і мають рідних, які зобов’язані забезпечити їм догляд і допомогу, але не можуть з поважних причин (3,0 тис. грн.);

надання безкоштовних послуг „соціального таксі”, перукарських, кравецьких, з ремонту одягу та взуття, побутової техніки, із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров, надання технічних засобів пересування пенсіонерам та інвалідам   різних категорій, які мають працездатних родичів, але з поважних причин не можуть надавати їм допомогу (знаходяться в місцях позбавлення волі, зареєстровані районному центрі зайнятості, як безробітні, малозабезпечені, тощо) (3,0 тис. грн.). - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління райдержадміністрації – протягом року;

функціонування ( у разі потреби)  на базі Лучанської дільничної лікарні 2 соціальних ліжок для забезпечення умов соціальної адаптації бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі ( 41,5 тис. грн. ) - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансове управління райдержадміністрації, центральна районна лікарня – І квартал 2014 року;

надати перевагу у придбанні взуття, спецодягу та співпраця з УТОГ (11,0 тис. грн.) – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району – IV квартал 2014 року;

продуктові та промислові набори ( 5,0 тис. грн..) – спонсорські кошти – два рази на рік;

обіди ( 2,0 тис. грн.) – територіальний центр, спонсорські кошти – протягом року;

одяг, білизна, взуття ( 2,0 тис. грн.) – благодійні організації – постійно;

одноразова допомога громадянам, яким виповнюється в поточному році 100 років (0,4 тис. грн. )  -  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району – протягом року;

поповнення пункту прокату ( 9,0 тис. грн.)  - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району – протягом року.

виділення з районного бюджету коштів для надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі особам що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (30,0 тис. грн.) - територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

Основні цілі на 2014 рік :

покращення фінансово-економічного стану страхувальників та низького рівня платіжної дисципліни;

впровадження соціально справедливої системи пенсійного забезпечення;

гарантування своєчасної виплати пенсій у майбутньому;

легалізація заробітної плати та зниження рівня тенізації економіки.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей :

збільшення надходження власних коштів до бюджету Фонду порівняно з очікуваним у 2013 році на 12,6 %;

здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення оплати праці кожного найманого працівника в залежності від його трудового внеску та не менше встановленого законодавством мінімального рівня оплати праці;

вжиття заходів щодо скорочення видатків Пенсійного фонду, які спрямовуються на доплату пенсій за минулий час, що сприятиме підвищенню ефективності планування щомісячної потреби на виплату пенсій;

здійснення контролю за цільовим витрачанням коштів Пенсійного фонду, які спрямовуються на виплати, що залежить від фактів працевлаштування пенсіонерів, чи зміни статусу отримувача пенсійних виплат;

виконання урядових доручень по зменшенню заборгованості зі сплати страхових та єдиного внеску за виконавчими документами шляхом надходження коштів від примусового стягнення боргів через органи виконавчої служби за судовими рішеннями та узгодженими вимогами Пенсійного фонду;

проведення моніторингу погашення боргів по платежах до Пенсійного фонду підприємствами, які перебувають у різних стадіях банкрутства, зокрема підприємствами з особливим статусом боргу (де частка державного майна складає не менше 25%);

порушення питань щодо фінансування таких підприємств для відновлення їх платоспроможності або вирішення питань щодо прискорення їх ліквідації –щокварталу;

забезпечення економічного зростання підприємств району, що дасть можливість створення економічних умов для запровадження накопичувальної системи.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік :

забезпечення збалансованості солідарної системи;

своєчасне фінансування та виплата пенсій;

зменшення потреби на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду державними коштами;

підвищення платіжної дисципліни платників страхових внесків та цільове використання пенсійних коштів - управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення - управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

активізація роботи з роботодавцями по подальшому розвитку недержавного пенсійного законодавства - управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року;

покращення прийому громадян  за принципом "єдиного вікна" - управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

Основні цілі на 2014 рік:

реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, осіб з їх числа;

створення прийомної сім'ї;

забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді;

раннє виявлення, облік та соціальна робота з сім'ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для участі чоловіків і жінок у політичному, економічному і культурному житті;

забезпечення розвитку альтернативних форм сімейного виховання, реалізувати право дітей на сімейне виховання;

збереження затвердженої штатної чисельності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

охоплення сімейними формами виховання не менше 82% дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на праві власності або користування, після виповнення їм 16 років;

забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, після закінчення навчальних закладів;

розширення мережі прийомних сімей у районі (дані приведено у додатку 25);

охоплення соціальною роботою найуразливіших категорій населення; 100% охопленням соціальним супроводом сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах; довлаштування двох дітей в ДБСТ та створення 1 прийомної сім'ї.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

         здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу – служба у справах дітей  райдерждміністрації – протягом року;

здійснення нагляду за усиновленими дітьми – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

         ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема, дітей, які проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, систематично самовільно залишають постійне місце проживання, які зазнали насилля в сім'ї, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

         влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяння усиновленню – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

створення прийомної сім'ї – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання, осіб з їх числа – служба у справах дітей райдерждміністрації – протягом року;

соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа, випускниками інтернатних закладів -  Лохвицький РЦСССДМ - протягом року;

виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, робота з районними засобами масової інформації -  Лохвицький РЦСССДМ -протягом року;

соціальна робота з сім'ями та особами, які опинилися у складних життєвих обставинах -  Лохвицький РЦСССДМ - протягом року;

організація та проведення заходів до Міжнародного дня інвалідів -  Лохвицький РЦСССДМ, відділ освіти райдерждміністрації, ЦДЮТ - 3 грудня 2014 року;

організація та проведення фестивалів,  розважальних молодіжних програм родинних свят,  конкурсів, виступів молодіжних колективів та ін. - відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, Лохвицький РЦСССДМ – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Охорона здоров'я 

 

Основні цілі на 2014 рік:

реалізація державної політики щодо поліпшення здоров'я населення та демографічної ситуації в районі ;

оптимізація мережі малопотужних ФАПів ;

забезпечення надання ефективної та невідкладної допомоги населенню;

покращення матеріально-технічної бази ЛПЗ Лохвицького району;

впровадження новітніх технологій обстеження та методів лікування хворих;

проведення інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо позитивних факторів від проведення реформування галузі охорони здоров’я та формування здорового способу життя;

імунопрофілактика населення району, проведення санітарно-освітньої роботи серед населення району;

створення належних умов проживання та надання постійного житла медичному персоналу ЛПЗ району;

ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів;

зменшення виходу на інвалідність серед осіб працездатного віку;

зниження загальної захворюваності та смертності населення, підвищення середньої тривалості життя населення району.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Одним із якісних критеріїв ефективності виконання є запровадження новітніх технологій в медичній практиці.

Реалізація поставлених завдань надасть змогу:

збільшення народжуваності на 10%;

підвищення середньої тривалості життя  до 75 років;

зменшення інфекційної захворюваності на 5%;

зменшення кількості хворих  туберкульозом на 15%;

зменшення онкозанедбаних випадків на 10%;

зміцнення матеріально - технічного стану структурних підрозділів Центру первинної медико-санітарної допомоги на 17%;

підвищення рівня  кадрового забезпечення  на 20%;

покращення житлових умов для чотирьох молодих спеціалістів;

економія коштів на статтю видатків 2274 "Оплата природного газу".

Дані приведено у додатках 14, 15, 16.

 

   Основні завдання та заходи на 2014 рік: 

 Головними завданнями політики у сфері охорони здоров’я є забезпечення доступності якісних медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань.

Виконання національної Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" - Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Покращити санітарно-освітню роботу серед населення - Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Для наближення та доступності надання якісної первинної медико-санітарної допомоги населенню відкрити в м.Лохвиця амбулаторію загальної практики сімейної медицини №2 - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Щомісячно інформувати в засобах масової інформації населення про профілактику найпоширеніших захворювань - Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Розробити план виступів медичних працівників серед населення з бесідами та лекціями щодо здорового способу життя, раціонального харчування - Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Проводити роботу  по удосконаленню надання спеціалізованої і високо спеціалізованої медичної допомоги населенню району, особливо при захворюваннях серцево-судинної патології, по збільшенню виявлення візуальних форм онкозахворювань та туберкульозу - Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Подати заявку до Полтавської медичної академії для направлення молодих сімейних лікарів для працевлаштування  в Гамаліївську АЗПСМ, Вирішальненську АЗПСМ №2,Червонозаводську АЗПСМ №1 - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Забезпечити Токарівську  АЗПСМ, Вирішальненську АЗПСМ №1, Вирішальненську АЗПСМ №2, Яхниківську АЗПСМ, Червонозаводську АЗПСМ №1, Червонозаводську АЗПСМ №2  тест-системами для лабораторних досліджень - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Оптимізація мережі шляхом приєднання Христанівського ФАПу до більш потужного Васильківського ФАПу - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Провести капітальний ремонт приміщень Безсальської АЗПСМ, Пісківської АЗПСМ, Млинівського ФАПу та поточний ремонт Гиряво-Ісківецької АЗПСМ. Проведення реконструкції приймального відділення Лохвицької ЦРЛ відповідно до Положення про приймальне відділення, проведення ремонту терапевтичного відділення. Переобладнання теперішнього приміщення стоматологічного відділення в квартири для молодих спеціалістів -  Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Покращити матеріально-технічну базу АЗПСМ: закупити електрокардіографи в Червонозаводську АЗПСМ № 1 ,Пісківську АЗПСМ, придбати автомобіль для Лохвицької АЗПСМ , комп’ютери для сімейних лікарів для Лохвицької АЗПСМ та Гиряво-Ісківецької АЗПСМ. Поновити рентгенологічне обладнання консультативно-діагностичного відділення Лохвицької ЦРЛ. Придбання автомобіля для перевезення тяжкохворих -  Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Встановити 15 пандусів та облаштувати пороги структурних підрозділів  КЗ Лохвицький ЦПМСД, для безперешкодного доступу та вільного пересування інвалідів - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

З метою економії коштів на статтю видатків 2274 "Оплата природного газу" планується опалення приміщень ЦРЛ альтернативним паливом -  Лохвицька центральна районна лікарня, комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

Виділити приміщення для облаштування пункту надання невідкладної допомоги лікарями загальної практики сімейної медицини в Лохвицькій АЗПСМ, Червонозаводській АЗПСМ № 1, Червонозаводській АЗПСМ № 2 та забезпечити необхідним медичним обладнанням - комунальний заклад  "Лохвицький центр первинної медико-санітарної допомоги" - протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Освіта

 

 Основні цілі галузі на 2014 рік

Для забезпечення умов підвищення якості і доступності освіти в навчальних закладах району та з метою виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», основними завданнями у сфері освіти в 2013-2014 навчальному році є ефективне вирішення таких проблем:

приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно
до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх
запитів населення та бюджетних призначень;

охоплення не менше двох третин дітей відповідного віку
різними формами дошкільної освіти, забезпечення повного охоплення дітей 5-річного віку дошкільним вихованням;

використання інформаційно-комунікаційних технологій   в
процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед

учням, які проживають у сільській місцевості, в тому числі шляхом організації освітніх округів та виконання програми «Шкільний автобус»;

впровадження профільного навчання у старшій школі;

пошук оптимальних форм організації навчально-виховного процесу в
малокомплектних сільських школах;

           впровадження сучасних освітніх технологій, створення умов
для реалізації освітніх запитів кожного учня;

            якість кадрового забезпечення закладів освіти.

          

 Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 збільшення по району показника наповнюваності класів до 16,0;

 зменшення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів з кількістю учнів менше 30;

 реорганізація закладів І-ІІІ ступенів при наповнюваності менше 80 учнів у заклади І-ІІ ступенів;

 зменшення кількості учнів, яким буде організовано при загальноосвітніх школах району індивідуальне навчання за програмою допоміжної школи на 3 особи (8 проти 11 в 2013 році);

 100%  охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.

Дані приведено у додатках 19,20,21.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік

З метою подальшого утвердження позитивних тенденцій у галузі освіти:

1. Відділу освіти райдержадміністрації:

1.1.        Спільно з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування забезпечити  виконання Комплексної  програми розвитку освітньої галузі Лохвицького району на 2011-2015 роки – протягом року.

1.2.         Забезпечувати створення сприятливих умов для всебічного розвитку молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій українського народу – протягом року.

1.3.        Забезпечити готовність до нового навчального року та приведення в зразковий стан закладів освіти району, шкільних спортивних майданчиків та прилеглої території – протягом року.

1.4.        Продовжити організаційну роз’яснювальну роботу щодо процедур проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2014 році – протягом року.

1.5.        Привести мережу загальноосвітніх навчальних  закладів відповідно до демографічної ситуації з урахуванням культурно-освітніх запитів населення та бюджетних призначень. Забезпечити умови для функціонування і розвитку загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності та контроль за здобуттям молоддю загальної середньої освіти – протягом року.

1.6.        Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів навчальними-комп’ютерними комплексами – протягом року.

1.7.        Сконцентрувати зусилля  (виділення коштів місцевих бюджетів для модернізації навчально-методичного забезпечення, пошук додаткових джерел фінансування,  відповідне забезпечення опорних шкіл, забезпечення підвезення учнів до опорних шкіл освітнього округу тощо) для запровадження переходу на профільне  навчання, керуючись новими Державними стандартами – протягом року.

1.8.        Продовжити роботу щодо модернізації навчально-матеріальної бази дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для інклюзивного та інтегрованого навчання в них дітей з особливим потребами.

1.9.        Удосконалити роботу районної психолого-медико-педагогічної консультації для забезпечення системної корекційно-розвиткової роботи з  дітьми-інвалідами з тяжкими порушеннями розвитку, консультаційно-методичної допомоги батькам – протягом року.

1.10.   Активізувати процес забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами, комп’ютерною технікою й телекомунікаційними засобами підключення до мережі Інтернет. Забезпечити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес та управління освітніми процессами  – протягом року.

1.11.   Протягом 2013-2014 навчального року спільно з районним відділом внутрішніх справ і службою у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вживати заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів – протягом року.

1.12.   Сприяти залученню додаткових коштів для виготовлення актів на постійне користування землею закладів освіти району – протягом року.

 

 2.Районному методичному кабінету відділу освіти:

2.1.        Забезпечити системне підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань викладання профільних предметів, курсів за вибором, факультативів – протягом року.

2.2.        Продовжити роботу щодо створення регіональної системи моніторингових досліджень в районі – протягом року.

2.3.          Продовжити створення банку даних обдарованої молоді Лохвиччини. Здійснити аналіз подальшого навчання випускників загальноосвітніх навчальних закладів – переможців районних та обласних учнівських олімпіад – протягом року.

2.4.        Здійснити організаційно–методичне забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових навчальних програм, впровадження нових програм і підручників у 5-х класах основної школи; забезпечити навчально-методичний супровід упровадження допрофільної підготовки у 8-9 класах та профільного навчання старшокласників – протягом року.

2.5.        Забезпечити  науково-методичний супровід відбору та підготовки   обдарованої молоді до інтелектуальних змагань на всіх рівнях, розроблення  програм психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді за різними видами діяльності – протягом року.

2.6.        Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду серед педагогів району по оновленню змісту дошкільної освіти – протягом року.

 

3.Загальноосвітнім  навчальним закладам району:

3.1.        Перебудувати організацію навчально-виховного процесу на засадах, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу – протягом року.

3.2.        Оновити зміст, форми і методи навчання шляхом широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – протягом року.

3.3.        Формувати здоровий спосіб життя як складову виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, забезпечення збалансованого харчування – протягом року.

3.4.        Забезпечити ефективність профільного та допрофільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах – протягом року.

3.5.        Створити цілісну модель на основі громадянських та загальнолюдських цінностей орієнтовано для проектування виховного процесу у ЗНЗ – протягом року.

3.6.        Вивчати та пропагувати кращий досвід роботи з питань створення виховної системи навчального закладу – протягом року.

3.7.        Сприяти формуванню в учнів стійкої системи цінностей: гуманістичних, громадянських, прагматичних – протягом року.

3.8.        Залучати учнів до творчої діяльності, з цією метою формувати духовні запити учнів, розкривати шляхи та форми задоволення матеріальних та духовних потреб – протягом року.

3.9.        Активізувати й поглиблювати пріоритети виховної діяльності, спрямовані на гармонійне поєднання інтересів учасників виховного процесу: учнів, вчителів, батьківської громадськості – протягом року.

3.10.   Забезпечити безпеку життєдіяльності учнів під час проведення уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів – протягом року.

3.11.    Забезпечити організацію регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості до школи, роботи і проживання – протягом року.

3.12.   Забезпечити постійний контроль за якістю та дотримання норм харчування учнів – протягом року.

3.13.   Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням та неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" від 12.04.2000 року №646 – протягом року.

3.14.   Спільно з органами внутрішніх справ і службами у справах дітей постійно забезпечувати контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях. Вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до бродяжництва і скоєння злочинів – протягом року.

3.15.   Посилити відповідальність педагогічних працівників за виконанням покладених на них Законом обов’язків щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного та психічного насильства – протягом року.

4.                 Дошкільним навчальним закладам району:

4.1.        Оновлювати матеріальну базу дошкільних навчальних закладів з метою створення розвивального середовища для дітей – протягом року.

4.2.        Внести зміни до планування освітньо-виховного процесу та організації життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з новими вимогами Базової програми – протягом року.

4.3.        Поширювати просвітницьку діяльність серед батьків та активно залучати їх до спільної роботи дошкільного закладу і сім’ї – протягом року.

5.                Позашкільним закладам району:

5.1.         Вжити заходів щодо удосконалення і розширення мережі гуртків художньо-естетичного спрямування в позашкільних навчальних закладах, зокрема хорових колективів, гуртків декоративно-ужиткового мистецтва – протягом року.

5.2.        Вивчати та узагальнювати досвід кращих дитячо-юнацьких організацій та об’єднань району – протягом року.

 

6.                Міським та сільським виконавчим комітетам:

6.1.        З метою забезпечення прав кожної дитини і умов для всебічного розвитку, соціального і психологічного захисту школярів в межах наданих повноважень забезпечити організацію харчування дітей пільгових категорій, регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і додому школярів – протягом року.

6.2.        Забезпечити умови для функціонування і розвитку навчальних закладів на території громади та контроль за здобуттям молоддю загальної середньої освіти – протягом року.

6.3.        Проаналізувати стан охоплення дітей різними формами дошкільної освіти та вжити заходів щодо залучення 100% дітей 5-річного віку до систематичного навчання у дошкільних закладах, а також охоплення дошкіллям не менше 90% дітей віком 1-6 років – протягом року.

6.4.        Продовжити роботу щодо збереження та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів та сприяти охопленню дітей територіальної громади  позашкільною освітою – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Культура

 

Основні цілі на 2014 рік:

забезпечення доступу широких верств населення до культурних надбань;

посилення та урізноманітнення підтримки на всіх рівнях фінансування сучасної мистецької творчості;

залучення широкої аудиторії різновікових верств населення до проведення творчих звітів художньої самодіяльності району "Барвисті джерела талантів";

забезпечення поповнення бібліотечних фондів, розширення застосування новітніх інформаційних технологій;

подальший розвиток закладів культури, пошук і впровадження нових форм їх діяльності, сприяння широкому доступу до них сільських жителів;

поліпшення кадрового забезпечення закладів культури шляхом підвищення їх професійної освіти;

сприяння  органам місцевого самоврядування у координуванні і

спрямовуванні діяльності закладів культури, освіти, фізичної культури і

спорту, які мають різне відомче підпорядкування і різні рівні комунальної власності, раціональному використанню їх матеріально-технічної бази,

кадрового та фінансового потенціалу.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

Поліпшення матеріально- технічної бази у 10%(9) закладів культури;

розвиток професійного та аматорського мистецтва за рахунок збільшення обсягів та урізноманітнення форм його підтримки, стимулювання меценатства;

збільшення укомплектування бібліотечних фондів на 7%.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

модернізація матеріально- технічної бази закладів культури і мистецтва – відділ культури і туризму  райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - протягом року;

збереження й розвиток базової мережі закладів культури у сільських населених пунктах району, зміцнення їх кадрової та матеріальної бази—відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми- протягом року;

інформатизація закладів культури - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми- протягом року;

поповнення і збереження фондів центральної районної та дитячої бібліотек, бібліотек- філій району - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - протягом року ;

проведення культурно- мистецьких заходів, що популяризують українську культуру - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - протягом року;

розширювати географію учасників  обласного театралізованого свята "Обереги пам’яті" в урочищі Шумейкове - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - травень 2014 року;

взяти участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості "Об’єднаймося ж, брати мої!", присвяченого   Шевченківським дням - відділ культури і туризму райдержадміністрації -  березень 2014 року;

збереження та охорона культурної спадщини, розвиток музейної справи - відділ культури і туризму райдержадміністрації – протягом року;

підтримка позашкільної мистецької освіти - відділ культури і туризму, райдержадміністрації – протягом року;

утримання в належному стані пам’ятників та об’єктів культурної спадщини, здійснення ремонтно-реставраційних робіт - відділ культури і туризму райдержадміністрації, міськсільвиконкоми - протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Фізична культура та спорт

 

Основні цілі галузі на 2014 рік:

реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 роки;

удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;

сприяння популяризації здорового життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

формування національної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних організацій та широких  верств населення;

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя (5400 осіб);

удосконалення підготовки спортсменів;

створення робочих місць у сфері фізичної культури і спорту;

збільшення ресурсного забезпечення  розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування мережі сучасних спортивних споруд.

Дані приведено у додатках 17,18.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

збереження загальної кількості осіб, що займаються фізичною культурою та спортом  - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

збереження та збільшення мережі спортивних споруд - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  протягом року;

  покращення матеріально-технічної бази галузі - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

 реалізація Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012 -2016 роки - відділ культури і туризму  райдержадміністрації- протягом року;

удосконалення кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

сприяння популяризації здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Житлово – комунальне господарство

 

Основні цілі на 2014 рік:

виконання районної програми "Питна вода";

забезпечення належного санітарного стану та охорони навколишнього природного середовища за рахунок будівництва нових очисних споруд і систем водовідведення;

створення умов збирання та утилізації твердих побутових відходів;

зменшення споживання енергетичних ресурсів на перекачування та очищення стоків за рахунок впровадження автоматизованих систем контролю за роботою каналізаційних насосних станцій; заміни технологічного обладнання систем водовідведення на енергоефективне;

створення системи ефективного управління житлом.

 

Кількісні, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

забезпечення населення в достатній кількості якісною питною водою за рахунок будівництва та реконструкції систем водопостачання;

скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на надання житлово-комунальних послуг

забезпечення відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з надання послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 90%;

забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг централізованого водопостачання, водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій на рівні 99%;

збільшення частки житлового фонду, що обслуговується ОСББ та іншими формами самоорганізації населення до 45%, та частки житлового фонду, що передана управителям майном житлових комплексів до 60%.

 

  Основні   завдання  та заходи на 2014 рік:

проведення капітального ремонту станції другого підйому міста Лохвиці, кошторисною вартістю - 850,448 тис. грн. – сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

проведення капітального ремонту вуличного водогону вулиці Шевченка міста Лохвиці, кошторисною вартістю – 546,318 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

проведення капітального ремонту водяної свердловини №5 по вулиці Тополиній в місті Червонозаводське, кошторисною вартістю – 302,4 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів в місті Лохвиця, кошторисною вартістю – 659,309 тис.грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів в місті Лохвиця на суму 350,0 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд (очисні каналізаційні системи) в місті Червонозаводське на суму 260,0 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

запровадження інноваційних нововведень в галузі водовідведення в місті Червонозаводське, як шлях до Європейських стандартів (диспетчеризація каналізаційних насосних станцій). Вартість проекту – 505,9 тис. грн. - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року;

сприяти створенню в населених пунктах району об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення, щодо створення системи ефективного управління житлом - сектор  містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Туристична та рекреаційно – курортна сфера

 

Основні цілі на 2014 рік:

 

Лохвицький район має всі передумови для перспективного розвитку  культурно-пізнавального,природничо-пізнавального,сільського,екологічного, водного, відпочинково-розважального, активного, екскурсійного туризму. Основні цілі розвитку туристичної та рекреаційно- курортної сфери полягають:

впровадження інноваційного підходу до управління конкурентоспроможністю районного туристичного продукту;

формування та утвердження туристичного образу Лохвиччини на обласному та регіональному туристичних ринках;

підвищення професійного рівня працівників туристичної галузі та обмін досвідом;

проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Лохвиччини;

сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища;

налагодження стосунків між владою та представниками бізнесу, підвищення авторитету районної влади в області та за її межами.

   

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

   Виконання завдань дасть можливість розвинути туристичну сферу району як конкурентноспроможну та сприятиме формуванню позитивного  іміджу району як туристичного та туристично- рекреаційного.

Збільшення обсягів наданих туристичних послуг на 4%.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

забезпечувати участь у щорічній регіональній виставці  тур- салоні "Відпочиваємо на Полтавщині" - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  вересень - листопад 2014 року;

 клопотання перед відділом туризму і курортів обласної державної адміністрації  про встановлення  рекламних щитів  в районі з переліком екскурсійних маршрутів - відділ культури і туризму райдержадміністрації - протягом року;

виготовлення рекламно - інформаційної продукції (туристичних буклетів, путівників). Розміщення інформації про туристичні об’єкти на біг- бордах та інших зовнішніх носіях реклами  відділ культури і туризму райдержадміністрації -  протягом року;

формування районного туристичного продукту шляхом участі в обласних  культурно- мистецьких та рекламно- інформаційних туристичних заходах  (виставках, навчальних поїздках та семінарах, "круглих столах", тощо) - відділ культури і туризму  райдержадміністрації -  протягом року.

3.11. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі на 2014 рік:

відновлення і забезпечення сталого функціонування екосистем району, екологічно-безпечних умов життєдіяльності населення і господарської діяльності та захист природних ресурсів від забруднення, упередження їх виснаження, раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

 

Кількісні критерії ефективності виконання завдань:

поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічної безпеки населення, упровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем.

Впровадження системи  збирання, сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів як вторинної сировини.

Проведення посадки зелених насаджень на площі 89 га.

Збереження природно – заповідного фонду та винесення меж в натуру.

Збільшення чисельності диких тварин до оптимальних показників згідно мисливських впорядкувань.

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Ведення раціонального і екологічно збалансованого землеробства.

Покращення стану ґрунтів, шляхом внесення  на рільних землях органічних добрив, дотримання сівозмін.

Збереження видів тварин та рослин на луках та пасовищах, лісових землях та водних угіддях, які занесені до Червоної книги.

Збільшення водності водних об’єктів району.

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

зменшення до допустимих рівнів ерозії, проведення  робіт  по упередженню їх деградації, відновленню родючості i водо-фiзичних властивостей ґрунтів;

збереження генофонду, забезпечення розширеного відтворення лісів, збільшення природно-заповiдного фонду району;

зменшення кількості земель, зайнятих відходами виробництва, стихійними сміттєзвалищами, своєчасне проведення рекультивацiйних робіт;

зменшення об’ємів скидів забруднених стічних вод у поверхневі водойми всіма джерелами скидів, особливо з об’єктів комунального господарства та агропромислового комплексу;

фінансування заходів, направлених на відновлення відповідного гідрологічного режиму та санітарного стану  річок i водойм загального користування;

здійснення поетапного зменшення водоспоживання у промисловості  на господарсько-побутові та сільськогосподарські потреби, забезпечення забору води з природних джерел на екологічно допустимому рiвнi;

поліпшення екологічного стану в районі, підвищення рівня здоров’я населення (особливо дитячого);

озеленення та благоустрій міст і сіл району – міськсільвиконкоми – протягом року;

продовження проведення робіт  по будівництву звалищ твердих побутових відходів (ТПВ), та оформленню дозвільних документів на розміщення ТПВ – міськсільвиконкоми – протягом року;

Проведення ремонту каналізаційних мереж та очисних споруд –         КП "Комунсервіс", КП "Лохвиця" – протягом року;

виконання заходів Програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Лохвицького району на 2012-2014 роки – виконавці програми – протягом року;

розроблення альтернативних технологій в енергетиці, використання нетрадиційних видів палива з використання виробничих відходів – промислові підприємства району, об’єкти  бюджетної сфери – протягом року;

проведення робіт по розробці проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь на території району – відділ Держземагенства у Лохвицькому районі, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації – протягом року;

проведення робіт посадки зелених лісових насаджень – Полтавське державне лісогосподарське підприємство "Полтаваоблагроліс", Державне підприємство "Пирятинське лісове господарство" – протягом року;

проведення робіт по встановленні меж в натурі (на місцевості) території природно-заповідного фонду місцевого значення Меморіального комплексу урочища Шумейкове  (пам’ятка природи ботанічна) – управління комунальної власності територіальної громади Лохвицького району, проектна організація – до кінця року;

виконання запланованих заходів районної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 03.03.2011 на загальну суму в 2014 році – 15083,082 тис грн. – виконавці програми – протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

 

Послідовна реалізація визначених завдань надасть можливість у             2014 році закріпити позитивні тенденції макроекономічної та фінансової стабілізації, будуть створені передумови для  розвитку економіки, зростання добробуту населення, полегшення доступу та підвищення якості базових соціальних послуг — передусім освіти та охорони здоров’я, культурних цінностей, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку людини, а саме:

Забезпечення економічного зростання району:

збільшення обсягів валової доданої вартості на 2,2%, за рахунок  збільшення фонду оплати праці, податкових надходжень, прибутків підприємств. Валова додана вартість – це основний узагальнюючий показником, що вимірює і економічне зростання, і економічний розвиток району  є валова додатна вартість. При його розрахунку враховано прогнозні тенденції розвитку реального сектору економіки, динаміка показників, що характеризують рівень життя населення (фонд оплати праці),   фінансовий стан підприємств, очікуваний рівень податкових надходжень;

удосконалення промислового виробництва: впровадження чотирьох ресурсозберігаючих технологій, освоєння тринадцяти нових видів продукції;

збільшення обсягів валової сільського господарства по всіх категоріях господарств – на 4,1 % за рахунок нарощування обсягів виробництва конкурентноздатної сільськогосподарської продукції, ефективного використання земельно-майнового ресурсу;

збільшення обсягів капітальних інвестицій на 4,0% та обсягу прямих іноземних інвестицій на 0,7% за рахунок більш повного та ефективного залучення власних коштів підприємств та організацій, залучення банківських кредитів у розвиток господарської діяльності;

отримання прибуткового фінансового результату підприємствами району за рахунок ефективності господарювання;

збільшенні податкових надходжень місцевих бюджетів на1,3%;

доходів місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету) на 6,2%;

збільшення роздрібного товарообороту суб’єктів підприємницької дільяності на 10,1%;

розвиток підприємницької діяльності за рахунок залучення до підприємницької діяльності підприємців - початківців та молоді, виділення коштів з місцевого та обласного бюджетів та надання їх на безвідсотковій поворотній основі на розвиток підприємницької діяльності.  

 

Підвищення рівня життя  населення:

збільшення середньомісячної заробітної плати на 4,7% (до 2870 грн.);

створення 460 нових робочих місць;

продовження реформування системи охорони здоров’я – підвищення якості та доступності надання медичних полуг;

впровадження реформ у сфері освіти через підвищення якості надання послуг;

розвиток культури, фізичної культури та спорту, забезпечення збереження та охорони об’єктів культурної спадщини;

підвищення охоплення населення соціальною підтримкою;                                 

 надання підтримки сім’ї та молоді;

продовження роботи щодо соціального захисту дітей, організація роботи із запобігання дитячій бездогляднотсі та безпритульності;

удосконалення транспортного обслуговування населення;

утримання цінової ситуації на сталому рівні та насичення ринку основними продовольчими товарами шляхом проведення ярмаркових заходів;

 поліпшення стану навколишнього природного середовища, створення передумов для екологічно збалансованого використання природних ресурсів та формування безпечного для життя і здоров’я людей довкілля в результаті виконання заходів Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького района на 2011-2016 роки;

реалізація в районі Проекту ″Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза-ІІ″.

 

 

ЧАСТИНА ІІІ

 

І.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТА БАЛАНСИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РІК

Основні показники та баланси соціально-економічного розвитку району на 2014  рік проведено в додатках 1-31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2014 РК                                                                                                          

 

Основні цілі на 2014 рік:

використання додаткового фінансового ресурсу таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

максимально детальне розкриття дохідної та видаткової частин бюджету;

спрямування значної частини приросту бюджетних надходжень на поліпшення добробуту громадян та підвищення заробітної плати, зосередження уваги на підтримці найменш соціально незахищених категорій населення та упорядкуванню системи соціальних пільг, що дозволить збільшити пільги тим категоріям населення, які їх дійсно потребують, без додаткового зростання видатків бюджету;

витрачання бюджетних коштів на програми та проекти, які дадуть найбільш економічний та соціальний ефект для району;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування програмно-цільового методу, удосконалення методологічної бази та подальшої оптимізації бюджетних програм;

надання державних гарантій виключно під кредитування  проектів інвестиційного характеру.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

для розрахунку прогнозних обсягів видатків загального фонду бюджету на  2014 рік слід врахувати індекс споживчих цін ( грудень до грудня попереднього року) – 108,3 відсотка, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 213-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік";

мінімальну заробітну плату планується встановити з 1 січня 2014 року на рівні грудня 2013 року – 1218 грн;

посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 928 гривень;

питома вага доходів  місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету збільшиться на 3  відсотки і становитиме 66 900 тис.грн., що дасть змогу виконати доходну частину без урахування трансфертів з державного бюджету на 100 %, обсяг бюджету розвитку становитиме – 4,6 млн. грн;

частка податку на доходи фізичних осіб у 2014 році до зведеного бюджету становитиме 65 %;

застосування програмно-цільового методу дасть змогу виконати видаткову частину на 100 відсотків.

         Дані приведено у додатку 29.

 

 

 

Основні завдання та заходи на 2014 рік:

досягнення 100 відсоткового виконання доходної частини бюджетів усіх рівнів  - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

100 відсоткове фінансування затверджених програм - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

послідовне підвищення рівня оплати праці працівникам бюджетної сфери району - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

недопущення заборгованості з виплат по заробітній платі, за спожиті енергоносії та інші соціальні виплати захищених статей - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

приведення мережі по штатах і контингентах у відповідність з бюджетними асигнуваннями, що затверджені на рік - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів переважно на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм з урахуванням оцінки їх економічної ефективності - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

спрямування видатків бюджету на вирішення питань енергоефективності та енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергоресурсів у бюджетній сфері - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

недопущення включення до бюджету на 2014 рік коштів на бюджетні програми, повноваження для проведення яких не визначені безпосередньо нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року;

забезпечення економії бюджетних коштів, заощадження їх для фінансування захищених статей бюджету при умові підвищення рівня заробітної плати, підняття тарифів чи витрат на медикаменти та харчування - фінансове управління райдержадміністрації - протягом року.

 

 

ІІІ.ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ (ЦІЛЬОВИХ) ПРОГРАМ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ В 2014 РОЦІ

         Протягом 2014 року в районі буде реалізовуватись 32  територіальні комплексні програми.

         Перелік територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається в 2014 році приведено в додатку 28.

        

ІV. ПЕРЕЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ У 2014 РОЦІ.

         Протягом  2014 року планується реалізовуватись 11 інвестиційних проекти.  Інформація приведена в додатку 27.

 

 

 Додаток 1.     

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

  економічного і соціального розвитку Лохвицького  району на 2014 рік

 

   Показник

Один.

Виміру

2012р. звіт

2013р. очіку­ване

2014р. прог­­ноз

2014р.

у % до

2013р.

Середньорічна чисельність наявного населення

осіб

44700

44400

44100

99,3

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)

млн.грн.

2164,7

1894,0

2010,0

106,1

У порівняних цінах, у % до попереднього року

%

105,8

86,6

102,2

Х

Обсяг реалізованої  промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах

млн.грн.

728,4

1274,0

820,0

64,4

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року – всього

млн.грн.

826,6

836,4

870,3

104,1

у % до попереднього року

%

104,8

101,1

104,1

Х

Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування, всього

млн.грн.

+749,7

+240,0

+270,0

112,5

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн.грн.

60,1

67,8

72,0

106,2

Податкові надходження місцевих бюджетів

млн.грн.

142,7

84,9

86,1

101,3

Роздрібний товарооборот суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності у діючих цінах

млн.грн.

95,2

105,4

120,5

114,3

у % до попереднього року

%

126,2

109,6

110,1

Х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах

млн.грн.

280,0

200,0

217,0

108,5

у % до попереднього року у порівняних цінах **

%

64,3

70,0

104,0

Х

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу

грн.

6179,8

4504,5

4920,6

109,2

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку – всього

млн.дол.США

53,7

53,9

54,3

100,7

у % до попереднього року

%

100,4

100,4

100,7

Х

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

дол.

США

1198,8

1214,0

1231,0

101,4

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

40,1

40,2

40,2

100,0

Середньомісячна заробітна плата

грн.

2393,0

2640,0

2870,0

108,7

Ріст середньомісячної заробітної плати до попереднього року

%

113,4

109,2

108,7

Х

Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на кінець року

чол.

652

1019

720

70,7

Кількість створених нових робочих місць (в усіх сферах економічної діяльності)

одиниць

627

450

460

102,2

 

 

 

 

Додаток 2.

Промисловість

Показники

Один. Виміру

2012 звіт

2013 очікуване

2014 прогноз

2014 у % до 2013

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн.

728415,6

1274000

820000

64,4

у % до попереднього року (у відпускних цінах)

%

у +3,91 рази

171,3

61,7

Х

Виробництво основних видів промислової продукції (у натуральному виразі)

Цукор-пісок

тонн

134674

0

0

Х

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

112,7

Х

Х

Х

Хліб і хлібобулочні вироби

тонн

2060,3

1313,4

850,0

64,7

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

91,4

63,7

64,7

Х

Термометри побутові

шт.

1142704

1937000

1850000

95,5

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

114,3

169,5

95,5

Х

Термометри технічні

шт.

431384

442400

420000

94,9

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

115,6

102,5

94,9

Х

Ареометри

шт.

138633

174300

165000

94,7

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

121,0

125,7

94,7

Х

Лаборпосуд і вироби із скла

шт.

1215208

1270400

1207000

95,0

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

102,0

105,2

95,0

Х

Комбікорми

тонн

55600

45000

60000

133,3

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

132,3

80,9

133,3

Х

Брикети паливі

тонн

464,4

495,4

570,0

115,1

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

Х

106,7

115,1

Х

Макуха соняшникова

тонн

1294,0

923,0

1093,0

118,4

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

Х

71,3

118,4

Х

Олія соняшникова

тонн

980,4

899,6

1025,0

113,9

у % до попереднього року (у натуральному виразі)

%

Х

91,8

113,9

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

 

                        Випуск продукції переробної промисловості

          агропромислового комплексу у 2014 році

 

               

                  Показники

Один.

Виміру

2012р. звіт

2013р. очіку­ване

 

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Цукор-пісок з цукрових буряків

тис.тонн

134,6

-

-

-

Олія

тис.тонн

2,1

2,2

2,4

109,1

Кондитерські вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Макаронні вироби

тонн

-

-

-

-

Борошно

тис.тонн

2,0

2,1

2,1

100,0

Крупа

тис.тонн

0,31

0,31

0,31

100,0

Масло тваринне

тис.тонн

-

-

-

-

Молоко оброблене рідке

тис.тонн

-

-

-

-

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний

тис.тонн

-

-

-

-

Консерви молочні

тис.тонн

-

-

-

-

Продукти кисломолочні

тис.тонн

-

-

-

-

М’ясо і субпродукти І категорії

тис.тонн

-

-

-

-

Ковбасні вироби

тис.тонн

-

-

-

-

Хліб і хлібобулочні вироби

тис.тонн

2,0

1,3

0,8

64,7

Безалкогольні напої

тис.дал

-

-

-

-

Мінеральні води

тис.дал

-

-

-

-

Сири жирні (вкл. Бринзу)

тис.тонн

-

-

-

-

Горілка і лікеро-горілчані вироби

тис.дал

-

-

-

-

Спирт етиловий

тис.дал

-

-

-

-

Овочі консервовані натуральні

тис.тонн

-

-

-

-

Овочі, фрукти консервовані  з додаванням оцту

тис.тонн

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

 

 Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції

 

Показники

2012р. звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Валова продукція сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, млн. гривень

826,6

836,4

870,3

104,1

у відсотках до попереднього року

 

101,1

104,1

Х

 в тому числі: рослинництво

733,8

743,0

775,7

104,4

                        тваринництво

92,0

93,4

94,6

101,3

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

 

 

 

 

зернові культури – всього

276,1

305,0

281,8

9,4

цукрові буряки фабричні

156,8

3,9

138,7

у 35,5 рази

олійні культури-всього

20,1

22,5

22,8

101,3

в тому числі: соняшник

15,0

17,5

17,6

100,6

                 картопля

70,0

72,0

73,0

101,4

                 овочі

15,0

16,0

16,8

105,0

                 баштанні культури

1,4

1,1

1,2

109,1

                 плоди та ягоди

3,1

2,6

2,8

107,7

                 реалізація худоби і птиці:

 

 

 

 

у живій вазі

3,3

3,3

3,4

103,0

у забійній вазі

1,83

1,9

1,94

100,5

                 молоко

25,9

26

26,1

100,4

                яйця, млн. штук

21,0

21,2

21,3

100,5

                вовна, у фізичній  вазі,  тонн

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 Баланс попиту і пропонування

Зерно

(тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинго-вий рік

2012/2013

Маркетинго-вий рік

2013/2014

Маркетинго-вий рік

                   І. Попит на продукцію – всього

277,2

305,9

282,8

1.1. Внутрішнього ринку – всього

51,9

53,8

53,2

      в тому числі:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

9,6

9,6

9,5

1.1.2. насіння

14,5

16,0

15,2

1.1.3. кормові цілі

26,7

27,1

27,4

1.1.4 інше

1,1

1,1

1,1

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

225,3

252,1

229,1

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

                   ІІ. Пропозиції продукції – всього

277,2

305,9

282,8

2.1. Внутрішнього ринку – всього

276,1

305,0

281,8

2.1.1. Власне виробництво

276,1

305,0

281,8

2.1.2. Запаси на початок маркетингового року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,1

0,9

1,0

Споживання на душу населення по області (в перерахунку на борошно), кілограм за рік

118,4

118,8

119,2

 

Додаток 6

 Баланс попиту і пропонування

    Молоко і молокопродукти

                                                                                                 (тис. тонн)

Показник

2012 рік

звіт

2013  рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

30,6

30,6

30,7

1.1. Внутрішнього ринку – всього

11,9

11,8

11,7

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

10,3

10,3

10,2

1.1.2. інше споживання

1,6

1,5

1,5

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

18,7

18,8

19,0

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

30,6

30,6

30,7

2.1. Внутрішнього ринку – всього

25,9

26,0

26,1

2.1.1. Власне виробництво

25,9

26,0

26,1

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

4,7

4,6

4,6

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

230,9

232,0

233,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Баланс попиту і пропонування

М’ясо і м’ясопродукти

                                                                                                (тис. тонн)

Показник

2012 рік

звіт

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

3,6

3,7

3,8

1.1. Внутрішнього ринку – всього

2,4

2,4

2,4

      з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

2,4

2,4

2,4

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

1,2

1,3

1,4

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

3,6

3,7

3,8

2.1. Внутрішнього ринку – всього

1,83

1,9

1,94

2.1.1. Власне виробництво

1,83

1,9

1,94

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,8

1,8

1,9

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

53,7

54,0

54,5

 

Додаток 8

Баланс попиту і пропонування

Яйця

                                                                                               (млн. штук)

Показник

2012 рік

звіт

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

І. Попит на продукцію – всього

15,1

15,1

15,1

1.1. Внутрішнього ринку – всього

15,1

15,1

15,1

1.1.1. фонд споживання

15,1

15,1

15,1

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

-

-

-

                   ІІ. Пропозиції продукції  – всього

15,1

15,1

15,1

2.1. Внутрішнього ринку – всього

13,9

14,0

14,0

2.1.1. Власне виробництво

13,9

14,0

14,0

2.1.2. Зміна запасів на кінець року

-

-

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

1,2

1,1

1,1

Споживання на душу населення по області  (штук за рік)

338

340

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

  Баланс попиту і пропонування

Олія нерафінована

                                                                                                                                              (тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинго­вий рік

2012/2013

Маркетинго­вий рік

2013/2014

Маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

2,35

2,44

2,63

1.1. Внутрішнього ринку – всього

0,54

0,53

0,52

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

0,54

0,53

0,52

1.1.2. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

1,81

1,91

2,11

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

-

-

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

12,0

11,9

11,8

ІІ. Пропозиції продукції – всього

2,35

2,44

2,63

2.1. Внутрішнього ринку – всього

2,1

2,2

2,4

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1. Залишки на початок маркетингового року

-

-

-

2.1.2. Власне виробництво

2,1

2,2

2,4

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,25

0,24

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 Баланс попиту і пропозиції

Цукор з цукрових буряків

(тис. тонн)

Показник

2011/2012

Маркетинго­вий рік

2012/2013

Маркетинго­вий рік

2013/2014

Маркетинго­вий рік

І. Попит на продукцію – всього

129,2

146,3

17,1

1.1. Внутрішнього ринку – всього

1,6

1,6

1,6

         з нього:

 

 

 

1.1.1. фонд споживання

1,6

1,6

1,6

1.1.2. формування держпродрезерву

-

-

-

1.1.3. інше споживання

-

-

-

1.2. Зовнішнього ринку (експорт)

117,1

144,7

15,5

1.3. Залишки на кінець маркетингового року

10,5

15,5

-

Споживання на душу населення по області (кілограм за рік)

35,4

35,6

35,7

ІІ. Пропозиції продукції – всього

129,2

146,3

17,1

2.1. Внутрішнього ринку – всього

128,6

145,1

-

           в тому числі:

 

 

 

2.1.1.Залишки на початок маркетингового року

9,1

10,5

15,5

2.1.2. Власне виробництво

119,5

134,6

-

2.2. Зовнішнього ринку (імпорт)

0,6

1,2

1,6

 

 

 

 

Додаток 11

Споживання основних продуктів харчування

в Полтавській області за 2011-2012 роки

 

                                                                                     (на одну особу, за рік; кг)

Назва продукту

2011

2012

М’ясо та м’ясопродукти,

вкл. субпродукти і жир - сирець

52,4

53,7

Молоко та молочні продукти

222,5

230,9

Яйця, шт.

347

338

Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові)

117,6

118,4

Картопля

139,2

143,4

Овочі та баштанні продовольчі культури

198,9

196,9

Плоди, ягоди та виноград (без переробки на вино)

52,3

54,9

Риба та рибні продукти

13,3

13,2

Цукор

37,3

35,4

Олія

12,3

12,0

 

 

Додаток 12

                 Трудові ресурси

           

                                                                                                       Показники

2012р.

звіт

2013р. очіку­ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Чисельність наявного населення на кінець року, осіб

44,5

44,2

43,9

99,3

Кількість зайнятих в усіх сферах економічної діяльності, всього, чол.:

15,3

15,0

14,8

98,7

Фіксований  ринок праці, чол. (чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в центрах зайнятості протягом року)

3118

3449

3089

89,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

П О К А З Н И К И

введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери

за рахунок усіх джерел фінансування

Перелік об’єктів

2013 рік

очікуване

2014 рік

прогноз

Об’єкти соціальної сфери

15900,0

17000,0

Ремонт і будівництво доріг

7000,0

10000,0

Газифікація населених пунктів

1000,0

500,0

Житлове будівництво, кв. м.

600

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

Показники здоров`я

Показник

2012р.

звіт

2013р. очіку­ване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Захворюваність населення на 1тисячу населення, всього

640,0

637,0

635,0

99,7

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

37,9

38,0

38,1

100,2

травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

47,8

45,0

44,9

99,8

злоякісні новоутворення

3,6

3,6

3,7

102,7

активний туберкульоз

0,7

0,6

0,5

83,3

хвороби органів дихання

316,0

310,0

305,0

98,4

хвороби органів травлення

23,1

22,0

21,9

99,5

Смертність населення за основними причинами на 1 тисячу населення, всього

18,4

19,0

19,0

100,0

у тому числі:

хвороби системи кровообігу

12,8

12,5

9,6

76,8

травми та отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

1,0

0,7

0,6

85,7

Новоутворення

2,1

2,0

2,1

105,0

Материнська смертність на 1 тисячу живо народжених

0

0

0

0,0

Смертність дітей до 1 року життя на 1тисячу живо народжених

7,9

0

0

0,0

Очікувана тривалість життя при народженні, роки, у тому числі:

71,7

72,2

72,3

100,1

Чоловіки

64,7

66,0

66,2

100,3

Жінки

77,7

77,9

78,0

100,1

Додаток 15

Медичні кадри

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікува­не

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, з зубними

92

91

97

106,6

Загальна чисельність лікарів у закладах охорони здоров’я усіх форм підпорядкування,  осіб, без зубних

91

91

97

106,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16

Мережа лікарняних закладів, їх ліжковий фонд та місткість

амбулаторно-поліклінічних закладів

 

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Місткість амбулаторно-поліклінічних закладів        (відвідувань за зміну)

1109

1109

1109

100,0

Кількість лікарняних закладів, одиниць

47

1

1

100,0

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

258

243

238

97,3

Додаток 17

 Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікува­не

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Кількість осіб, що займаються спортом, осіб

5400

5400

5400

100,0

Кількість осіб, що залучені до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах, школах вищої спортивної майстерності, осіб

350

350

350

100,0

Кількість тренерів, що проводять заняття,  осіб

14

14

14

100,0

Додаток 18

Мережа фізкультурно-спортивних закладів

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікува­не

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Стадіони, одиниць

3

3

3

100,0

Спортивні зали площею не менш як 162 кв. метрів одиниць

26

26

26

100,0

Плавальні басейни, одиниць

1

1

1

100,0

Спортивні майданчики, одиниць

73

73

73

100,0

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота, одиниць (без урахування кількості загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

25

25

25

100,0

Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

1

1

1

100,0

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, одиниць

1

1

1

100,0

 

 

Додаток 19

 Загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2011/2012

звіт

2012/2013 очікуване

2013/2014 прогноз

2014р. у % до 2013р.

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів – всього, одиниць

у тому числі:

31

29

29

100,0

Денних

30

28

28

100,0

Вечірніх

1

1

1

100,0

Із загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів – приватні заклади – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість учнів – всього, осіб

4049

3916

3747

95,6

у тому числі:

 

 

 

 

у денних загальноосвітніх навчальних закладах

3886

3750

3646

97,2

у вечірніх загальноосвітніх навчальних закладах

163

166

101

60,8

Із загальної кількості учнів – у приватних загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

-

-

-

-

Кількість педагогічних працівників – всього,  осіб

594

557

555

99,6

у тому числі кількість педагогічних працівників у приватних закладах, осіб

-

-

-

-

Середня кількість учнів на одного вчителя – всього, осіб

7

7

7

100,0

у тому числі у приватних загальноосвітніх навчальних закладах

-

-

-

-

Введення в експлуатацію загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування – всього, учнівських місць

-

-

-

-

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20

Денні загальноосвітні навчальні заклади*

(на початок навчального року)

Показник

2011/2012

звіт

2012/2013 очікуване

2013/2014 прогноз

2014р. у % до 2013р.

Кількість закладів – всього, одиниць

30

28

28

100,0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

6

6

6

100,0

у сільській місцевості

24

22

22

100,0

Кількість учнів у  закладах – всього,  осіб

3886

3750

3646

97,2

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

1890

1823

1832

100,5

у сільській місцевості

1996

1927

1814

94,1

Середня наповнюваність класів – всього, учнів*

15

14

14

100,0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

21

21

21

100,0

у сільській місцевості

12

11

11

100,0

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, - всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Питома вага учнів, які навчаються у другу зміну, у відсотках до загальної кількості учнів

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

-

-

-

-

у сільській місцевості

-

-

-

-

Кількість учителів – всього, осіб

586

550

548

99,6

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

203

191

195

102

у сільській місцевості

383

359

353

98,3

Кількість учнів на одного учителя – всього

7

7

7

100,0

у тому числі:

 

 

 

 

у міських поселеннях

9

10

10

100,0

у сільській місцевості

5

5

5

100,0

* Без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), санаторних шкіл та учнів спеціальних класів, організованих при загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21

 Здобуття повної загальної середньої освіти

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Здобуття повної загальної середньої освіти – всього, у відсотках до загальної кількості випускників 9 класів

458

424

396

93,4

з них:

 

 

 

 

у 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів

243

226

227

100,4

у професійно-технічних загальноосвітніх навчальних

60

58

57

98,3

у вищих навчальних закладах І, ІІ рівнів акредитації

155

140

112

80,0

 

Додаток 22

Професійно-технічні навчальні заклади

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

 

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Кількість закладів всього

2

2

2

100,0

Кількість учнів, слухачів – всього, осіб

321

203

133

65,5

Прийнято учнів, слухачів – всього, осіб

163

111

67

60,4

в тому числі за рахунок державного замовлення, осіб

163

111

67

60,4

Підготовлено (випущено) кваліфікованих робітників – всього, осіб

215

133

82

61,6

 

Додаток 23

Вищі навчальні заклади*

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Кількість закладів - всього, одиниць

2

2

2

100,0

у тому числі державної форми власності**

2

2

2

100,0

Кількість студентів у закладах – всього, осіб

996

1015

991

97,3

у тому числі у державних закладах

690

708

689

97,3

Прийнято студентів – всього, осіб

281

298

258

86,6

у тому числі державних закладів

199

229

205

89,5

Випущено фахівців – всього, осіб

277

206

282

136,9

у тому числі державними закладами

208

164

182

111,0

* І-ІІ рівень акредитації

** Без закладів комунальної форми власності

Додаток 24

Підготовка наукових кадрів

(на початок навчального року, по вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН)

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р. прогноз

2014р.

у % до

2013р.

Аспірантура

-

-

-

-

Кількість організацій, що мають аспірантуру – всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість аспірантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Випущено – всього,  осіб

-

-

-

-

у тому числі:

 

 

 

 

з відривом від виробництва

-

-

-

-

без відриву від виробництва

-

-

-

-

Докторантура

-

-

-

-

Кількість закладів, що мають докторантуру - всього, одиниць

-

-

-

-

Кількість докторантів – всього, осіб

-

-

-

-

Прийнято – всього, осіб

-

-

-

-

Випущено – всього, осіб

-

-

-

-

 

 

Додаток 25

Показники ефективності політики стосовно сім’ї, дітей та молоді

Показники

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р.

прогноз

Кількість дитячих будинків сімейного типу

-

1

-

     в них дітей-вихованців

-

3

2

Кількість прийомних сімей

1

1

1

     в них прийомних дітей

2

2

1

Кількість притулків для неповнолітніх

-

-

-

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

-

-

-

Кількість дітей, влаштованих у притулки для неповнолітніх, з них:

-

-

-

безпритульних, схильних до бродяжництва  та жебракування

-

-

-

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі сільські та селищні, одиниць

1/36 осіб

1/20 осіб

1/20 осіб

Центри соціально-психологічної допомоги, одиниць

-

-

-

Центри матері та дитини, одиниць

-

-

-

Соціальні гуртожитки, одиниць

-

-

-

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, одиниць

-

-

-

Центрів для ВІЛ–інфікованих дітей та молоді, одиниць

-

-

-

 

Додаток 26

Показники розвитку малого підприємництва

 

Показник

2012р.

звіт

2013р. очікуване

2014р.

прогноз

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами, млн. грн.

105,0

105,3

106,0

Питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, %

8,3

8,9

10,1

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

795

801

805

Питома вага зайнятих на малих підприємствах від загальної кількості зайнятих працівників підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності, %

9,9

10,2

10,2

 

 

 

Додаток 27

Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2014 році

№ з/п

Назва заходу (проекту)

Термін початку

та закін­чення реалізації проекту

Загальний

обсяг

фінансу­вання

проекту,

тис. грн.

 

Загальний

обсяг

фінансу­вання

у 2014р.,

тис.грн.

Джерела фінансування у 2014 році, тис грн.

Вплив реалізації

проекту (економічні, соціальні, екологічні наслідки)

Буде створено

нових

робочих

місць за рахунок

впровад­ження

інвестицій­ного

проекту

у 2014 році

Держав­ний

бюджет

Місце­вий

бюджет

Кошти підпри­ємств

Кошти

інозем­ного

інвестора,

тис.грн.

(дол.

США)

 

Інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пріоритет: Модернізація і реконструкція промислових потужностей, впровадження інноваційних науково-технічних розробок

1

Реконструкція тепло-технологічної схеми підприємства Червонозаводської філії ПрАТ "Райз-Максимко"

2014

31309,0

31309,0

-

-

-

-

Не визначені

Зменшення витрат газу на » 9 м3

-

2

Модернізація станції дефекосатурації

підприємства Червонозаводської філії ПрАТ "Райз-Максимко"

2014

26656,6

26656,6

-

-

-

-

Не визначені

Підвищення якості цукру

-

3

Модернізація газпечі підприємства Червонозаводської філії ПрАТ "Райз-Максимко"

2014

3310,0

3310,0

-

-

-

-

Не визначені

Зменшення витрат вапнякового каміння

-

4

Придбання та установка обладнання та устаткува-ння, придбання транспортних засобів, капітальний ремонт теп-ловозу, очистка та заг-либлення акваторії пром-водозабору, установка силосів, ремонт приміще-ння та придбання лабора-торного обладнання

2014

16246,0

16246,0

-

-

-

-

Не визначені

Забезпечення ритмічної та безаварійної роботи підприємства, оновлення основних фондів, покращення контролю виробництва

-

5

Реконструкція  ПАТ "Червонозаводський хлібозавод"

2013-2014

500

250

-

-

-

-

250

економічні

 

6

Будівництво молочнотоварної ферми на 1000 корів безприв’язного утримання і вирощування телят до 20 днів

ТОВ "Сенча"

2012-2014

7200

2700,0

-

-

2700,0

-

-

Економічний – реалізація молочної сировини, виробництво м’яса; соціальний – створення робочих місць

10

7

Будівництво комбікормового заводу в с.Вирішальне

ТОВ "Амарант"

2011-

2014

4300,0

910,0

-

-

910,0

-

-

Економічний – виготовлення сучасних комбікормів, виробництво м’яса; соціальний – створення робочих місць

16

8

Реконструкція з тваринницького комплексу в с.Млини

Сх. РУ ПрАТ "Райз-Максимко"

2013-2015

2000,0

800,0

-

-

800,0

-

-

Економічний –виробництво м’яса - яловичини; соціальний – створення робочих місць

10

9

Завершення будівництва Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Блок "А" (основний корпус)

2014

14901,5

14901,5

-

-

-

-

-

Соціальні забезпечення якісною освітою

5

10

Запровадження інноваційного механізму роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів в м.Лохвиця

2014

350,0

350,0

200,0

150,0

-

-

-

Екологічні – зменшення забруднення ТПВ

6

11

Запровадження інноваційних нововведень у галузі водовідведення в м.Червонозаводське

2014

505,8

505,8

200,0

255,5

50,0

-

-

Екологічні  зменшення забруднення поверхневих вод

-

12

Відновлення гідрологі-чного режиму р. Сула в Лохвицькому районі

2014

7240,454

7240,454

7240,454

-

-

-

-

Покращення екологічного та водного середовища басейну р. Сула в межах Лохвицького району

-

13

Капітальний ремонт водогону по вул.Шевченко в м.Лохвиця.

2014

542,0

542,0

-

542,0

-

-

-

Економічні,

соціальні

-

14

Капітальний ремонт станції 2-го підйому в м.Лохвиця.

 

2014

850,448

850,448

-

850,448

-

-

-

Економічні,

соціальні

-

15.

Будівництво водогону по вулиці Заозерній, Гагаріна та Петровський Хутір с.Погарщина

2014

633,264

633,264

 

 

 

 

 

Соціальні-забезпечення населення якісною питною водою

 

 

 

 

 Додаток 28

                                      

                                                                                                                     ПЕРЕЛІК

територіальних комплексних (цільових) програм, реалізація яких передбачається у 2014 році

 

п/п

Назва цільової програми

Коли і яким документом затверджена

Відповідальні за реалізацію програми

 
 
 

1

2

3

4

 

1.

Районна програма ″Питна вода″ на 2006-2020 роки

Рішення 19 сесії районної ради  4 скликання  від 21.07.2005 (зміни - рішення 6 сесії районної ради  5 скликання  від 29.12.2006)

Сектор містобудування, архітектури,  житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, міські та сільські ради, підрозділи ЖКГ

 

2.

Районна  програма "Репродуктивне здоров’я" на 2008-2015 роки

Рішення 12 сесії районної ради  5 скликання від 20.12.2007 року

Лохвицька центральна районна лікарня

 

3.

Районна Програма "Сучасне оснащення рятівника – запорука надійного порятунку людей" на 2010-2015 роки

Рішення 31сесії районної ради  5 скликання від 05.08.2010 року

Сектор з питань архівної роботи та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

 

4.

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

5.

Програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 рік

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники позашкільних установ

 

6.

Програма  "Шкільний автобус" на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання  від 03.03.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради

 

7.

Програма функціонування і розвитку української мови на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6  скликання  від 03.03.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради

 

8.

Програма розвитку культури і туризму Лохвицького району на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

9.

Програма правової освіти на 2011-2015 роки Лохвицького району

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Районне управління юстиції

 

10.

Районна Програма організаційного забезпечення діяльності Лохвицького районного суду на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради  6 скликання від 03.03.2011 року

Районний суд

 

11.

Районна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки

Рішення 4 сесії районної ради 6 скликання від 03.03.2011 року

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, міські та сільські ради, Гадяцьке міжрайонне Управління головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області

 

12.

Районна Комплексна програма підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Збройних Сил і інших військових формувань України на 2011 -2015 роки

Рішення 5 сесії районної ради  6 скликання  від 26.05.2011 року

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи), Лохвицько-Чорнухинський ОРВК, відділ освіти райдержадміністрації

 

13.

Районна комплексна програма профілактики правопорушень на 2011-2015 роки

Рішення 5 сесії районної ради  6 скликання  від 26.05.2011 року

Головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи), Лохвицький РВУ МВС України в Полтавській області, відділи, управління, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств і відомств України в районі, міські та сільські ради

 

14.

Програма розвитку матеріально – технічної бази закладів охорони здоров’я Лохвицького району на 2011 – 2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

Лохвицька центральна районна лікарня,

КЗ "Лохвицький ЦПМСД"

 

15.

Районна Програма імунопрофілактики  та захисту населення від інфекційних хвороб на 2011-2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

КЗ "Лохвицький ЦПМСД"

 

16.

Районна Програма розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності на 2011-2015 роки

Рішення 6 сесії районної ради  6 скликання від 21.07.2011 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

17.

Районна цільова соціальна програма забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Лохвицький РВ управління ДСНС України в Полтавській області

 

18.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Лохвицького району на 2011-2015 роки

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

19.

Програма професійної орієнтації учнівської молоді району на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011-2014 роках

Рішення 7 сесії районної ради  6 скликання від 13.10.2011 року

Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр зайнятості

 

20.

Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

Рішення 12 сесії 6 скликання Лохвицької районної ради від 19.04.2012 року

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

 

21.

Районна програма підтримки сім’ї та молоді на 2012 -2016 роки

Рішення 11 сесії 6 скликання від 23.02.2012р.

Відділ освіти райдержадміністрації

 

22.

Районна програма зайнятості населення на 2013-2017 роки

Рішення 18 сесії 6 скликання від 06.06.2013 року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Районний центр зайнятості

 

23.

Програма інноваційно-інвестиційного розвитку Лохвицького району на 2012-2016 роки

Рішення 12 сесії Лохвицької районної ради 6 скликання від 19.04.2012 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

24.

Програма по локалізації і ліквідації карантинних бур’янів  та ваточника сирійського на території району на 2012-2015 роки

Рішення 12 сесії районної ради 6 скликання від 19.04.2012 року

Управління агропромислового розвитку, державна інспекція з карантину рослин по Полтавській обл., Лохвицький ПКР

 

25.

Районна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки

Рішення 18 сесії шостого скликання від 06.06.2013 року

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

26.

Програма покращення умов обслуговування платників податків Лохвицького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2012-2015 роки

Рішення 12 сесії 6 скликання від 19.04.2012 року

Лохвицька міжрайонна Державна податкова інспекція

 

27.

Галузева Програма розвитку молочного скотарства Лохвицького району до 2015р.

Наказ начальника управління агропромислового розвитку № 13 від 11.07.2008 року

Управління агропромислового розвитку

 

28.

Програма по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Лохвицького району на 2012-2014 роки

Рішення 12 сесії 6 скликання від 19.04.2012 року

Управління агропромислового розвитку, державна інспекція з карантину рослин по Полтавській обл., Лохвицький ПКР

 

29.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Лохвицькому районі на 2013-2015 роки

Рішення 15 сесії 6 скликання від 13.12.2012 року

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

30.

Програма підтримки малого підприємництва у Лохвицькому районі на 2013-2014 роки

Рішення 17 сесії 6 скликання від 21.03.2013 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

31.

Програма економічних реформ на 2013-2014 роки "Успішна Лохвиччина – заможна територіальна громада. Будуємо разом"

Рішення 18 сесії 6 скликання від 06.06.2013 року

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

32.

Програма  розвитку місцевого самоврядування  в районі на 2013-2015 роки

Рішення 17 сесії 6 скликання від 21.03.2013 року

Лохвицька районна рада

 

33.

Районна  програма розвитку сільських населених пунктів на 2014 рік 

Проект

Управління агропромислового розвитку

 

34.

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2014-2016 рік

Проект

Лохвицька центральна районна лікарня,

КЗ "Лохвицький ЦПМСД"

 

35.

Програма економічного і соціального розвитку Лохвицького району на 2014 рік

Проект

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 29

Бюджет розвитку району (міста) на 2014 рік

 

№ з\п

Найменування об’єктів

Загальний обсяг фінансування у 2014 р.,

 тис.грн.

Джерела фінансування у 2014 році,

тис.грн.

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Кошти підприємств

Інші

1

2

3

4

5

6

7

1

Будівництво водогону по вул.Шевченка м.Лохвиця

600,0

-

600,0

-

-

2

Будівництво очисних споруд у м.Червонозаводське

300,0

-

300,0

-

-

3

Встановлення елементів благоустрою по вул.Леніна в м.Червонозаводське (фонтан, паркан, арка)

300,0

-

300,0

-

-

4

Завершення програми теплозбереження в м.Червонозаводське (будинок культури, дитячий садок)

100,0

-

100,0

-

-

5

Капітальний ремонт доріг вул.Пасажирської комуни м.Лохвиця, вул.Проспект миру, мікрорайони Рудка та Брисі Червонозаводської міської ради, вул.Довбенка с.Піски

1752,0

-

1752,0

-

-

6

Ремонт вуличного освітлення с.Токарі та с.Гамаліївка

508,0

-

508,0

-

-

7

Капітальний ремонт вуличного освітлення м.Лохвиці, с.Г.Їсківці та с.Млини

128,0

-

128,0

-

-

8

Придбання котла на дровах для Свиридівського будинку культури

45,0

-

45,0

-

-

9

Капітальний ремонт будинку культури в с.Луценки

22,0

-

22,0

-

-

10

Придбання меблів для дитячих садків м.Червонозаводське, с.Корсунівка, с.Білогорілка

121,0

-

121,0

-

-

11

Капітальний ремонт приміщень гуртожитків, окремих кімнат дитячих садочків та станції юних техніків у м.Лохвиця

730,0

-

730,0

-

-

 

Разом по району

4606,0

-

4606,0

-

-

 

 

 

 

Додаток 30

Проекти подані на конкурс Полтавської обласної ради проектів розвитку територіальних громад

 (грн.)

№ п/п

Назва конкурсантів, назва проекту

Загальна вартість проекту

В тому числі:

Кошти обласного бюджету

Кошти районного бюджету

Кошти СР

Кошти інвесторів

1.

Лохвицька районна рада, "Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в адміністративному будинку районної ради"

255,0

50,0

145,0

-

60,0

2.

Лохвицька міська рада, "Світле місто-світле майбутнє"

156,153

37,5

 

 

 

3.

Червонозаводська міська рада, "Проведення енергозберігаючих заходів в будинку культури, заміна вікон та дверей"

126,0

37,5

 

 

 

4.

Корсунівська сільська рада, "Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ "Казка" с.Корсунівка"

55,0

25,0

 

 

 

5.

Харківецька сільська рада, "Інформаційні, енергоефективні заходи вуличного освітлення с.Западинці. Реконструкція з використання ВДЕ (енергії сонця)"

100,0

25,0

 

 

 

6.

Свиридівська сільська рада, " Капітальний ремонт водогону із заміною Вежі Рожновського в с.Свиридівка Лохвицького району"

150,0

25,0

 

 

 

7.

Гирявоїсковецька сільська рада, "Сільське вуличне освітлення"

115,730

25,0

 

 

 

8.

Пісківська сільська рада,  "Реконструкція вуличного освітлення в с.Піски Лохвицького району"

88,6

25,0

 

 

 

9.

Лучанська сільська рада, "Реконструкція лінії вуличного освітлення по вул.Привокзальна, пров. 1-й Привокзальний, пров. 2-й Привокзальний с.Юсківці"

59,499

25,0

 

 

 

10.

Бодаквянська сільська рада, "Реконструкція Бодаквянської амбулаторії. Тепле приміщення, здорове покоління"

97,5

25,0

 

 

 

11.

Сенчанська сільська рада, "Сенчанський сільський будинок культури – центр збереження духовної спадщини села, розвитку творчих талантів, створення необхідних умов для змістовного дозвілля та відпочинку сільської громади"

75,0

25,0

 

 

 

12.

Токарівська сільська рада, "В теплі і затишку щасливі і здорові діти"

70,0

25,0

 

 

 

13.

Безсалівська сільська рада, "Тепло культурі і дозвіллю"

55,0

25,0

 

 

 

 

Всього

1403,482

375,0

 

 

 

 

 

Додаток 31

Поректи переможці Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

№ п/п

Назва конкурсантів, назва проекту

Загальна вартість проекту

В тому числі:

Кошти державного бюджету

Кошти обласного бюджету

Кошти районного бюджету

Кошти ради

Кошти

Інші

1.

Лохвицька міська рада, "Запровадження інноваційного механізму роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів – шлях до покращення санітарного та екологічного стану міста"

350,0

200,0

-

-

150,0

-

2.

Червонозаводська міська рада, "Запровадження інноваційних нововведень у галузі водовідведення у м.Червонозаводське, як шлях до європейських стандартів"

505,8

200,0

-

-

255,8

50,0

 

Всього

855,8

400,0

-

-

405,8

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 32

Перелік інвестиційних проектів які реалізовувались у 2013 році 

Назва проекту

Назва підприємства

(адреса)

Очікуваний результат

Вартість проекту

(млн. грн.)

Використа-ні кошти у 2013 році

(млн. грн.)

Стан реалізації (дата початку/закінчення реалізації проекту)

1

2

3

4

5

6

Будівництво елеватору, Червонозаводська філія ПАТ "Компанія Райз",

м. Червонозаводське

Лохвицького району

ПАТ "Компанія "Райз"

Економічні – зміцнення логістичної інфраструктури. Соціальні – створення робочих місць.

904,0

120,0

2007 рік – початок

02.08.2013 – закінчення

Реконструкція комбікормового заводу на 120 т за добу,

ТОВ "Сенча", Лохвицький район

ТОВ "Сенча"

Економічні – виготовлення сучасних комбікормів, виробництво м’яса. Соціальні – створення робочих місць.

16,3

12,9

2012 – початок

2013 закінчення 

Будівництво молочно­товарної ферми на 600 корів, ТОВ "Сенча", Лохвицький район

ТОВ "Сенча"

Економічні – збільшення виробництва молока.

Соціальні – створення робочих місць.

7,2

4,5

2012 – початок

2014 - закінчення 

Реконструкція з добудовою корівника на 120 голів, Сх. РУ ПрАТ "Райз-Максимко",

 с. Васильки Лохвицького району

Сх. РУ ПрАТ "Райз-Максимко"

Економічні – збільшення виробництва

молока,  м’яса. Соціальні – створення робочих місць.

2,5

0

2013 – початок через відсутність інвестицій-них коштів фінансува-ння впровадження проекту перенесено на наступні роки

Реконструкція зерносушильного комплексу в м.Червонозаводське

ТОВ "Амарант"

Удосконалення технологічного процесу

4,5

4,5

2013 – початок

2013 - закінчення 

Модернізація газонаповнювального пункту в с. Вирішальне

ТОВ «ІТ Інвест»

Покращення технологічного процесу

0,500

0,500

2013 – початок

2013 - закінчення 

Капітальний ремонт мосту в с.Млини  автодороги Лохвиця- Млини- Піски

ДП "Лохвицький райавтодор",

м.Лохвиця, вул.Шевченка, 108

Поліпшення автодорожньої інфраструктури району

30,000

0,600

2013 – початок

2015 - закінчення 

Капітальний ремонт дороги по проспекту Миру м.Червонозаводське

Червонозаводська міська рада

Поліпшення автодорожньої інфраструктури району

1,550

0,273

2013 – початок

2015 - закінчення 

"Відновлення гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі" з влаштуванням в районі м.Червонозаводське і сіл Млини, Лука і Свиридівка чотирьох перекатів- перемичок для відновлення рівнів води в руслі р.Сула

Управління комунальної власності Лохвицької районної ради

Покращення екологічного та водного середовища басейну р. сула в межах Лохвицького району.

7,240

0,128

2012 – початок

2015 - закінчення 

Будівництво очисних споруд (каналізаційні мережі) в м.Червонозаводське

Червонозаводська міська рада

Забезпечення населення якісним водовідведенням

8,000

0,089

2013 – початок

2017 - закінчення 

Капітальний ремонт станції другого підйому води в м.Лохвиці

Лохвицька міська рада

Забезпечення населення якісним та безперебійним водопостачанням

0,840

0

(не виділені кошти субвенції Державного бюджету)

2013 – початок

2014 - закінчення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑