Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки

Версія для друкуВерсія для друку

   ЛОХВИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки

 

(Затверджена рішенням четвертої сесії шостого скликання Лохвицької районної ради від 3 березня 2011 року)

Розташування села Піски

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лохвиця

2011

 

 

ЗМІСТ

                               стор.

1.

Загальна характеристика Програми

3

2.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма   

4

3.

Мета Програми

4

4.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми 

 

5

5.

Завдання Програми та результативні показники

5

6.

Напрямки діяльності і заходи Програми

6

6.1

Стан навколишнього природного середовища в районі

6

6.2

Демографічна ситуація та стан здоров’я населення району 

7

6.3

Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

8

6.4

Охорона і відтворення лісових ресурсів

12

6.5

Охорона водних ресурсів

14

6.6

Стан та розвиток каналізаційного господарства

15

6.7

Охорона атмосферного повітря

16

6.8

Стан поводження з відходами

17

6.9

Стан та розвиток  природно-заповідного фонду

18

6.10

Охорона  рослинного і тваринного світу

19

7.

Очікувані результати

21

8.

Система управління та контроль за ходом виконання Програми

21

 

 

 

Додаток 1. Паспорт програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів Лохвицького району на 2011-2016 роки

 

22

Додаток 2. Зведений перелік запланованих природоохоронних заходів, що фінансуються з  Державного, обласного, районного, міських, сільський бюджетів, обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, екологічного фонду  міськсільвиконкомів, враховуючи витрати власних коштів підприємств, організацій району  на період 2011-2016 роки  

 

 

 

 

 

23

Додаток 3. Залишок коштів фондів  станом на 01.01.2011

53

Додаток  4. Оцінка вартості Програми

54

Додаток 5. Інвестиційні проекти, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації району

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Загальна характеристика Програми

                               Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  Лохвицького району на 2011-2016 роки (далі – Програма) розроблена на основі:

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

Закону України «Про відходи»; 

Закону України «Про охорону земель»;

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

Закону України «Про питну воду та питне постачання»;

Закону України «Про мисливське господарство та полювання»;  

Земельного Кодексу;

Лісового Кодексу;

Водного Кодексу;

Положення про порядок розроблення екологічних програм, затвердженого

 Постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.1993 року №1091;

Програми формування національної екологічної мережі України на 2000 -  

 2015 роки;

 Програми охорони довкілля, раціонального використання природних

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року;

Районної екологічної програми на 2002-2005 роки та на перспективу до

2010 року;

         Цільової програми заліснення земельних угідь Лохвицького району Полтавської області на період до 2015 року;                   

Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.06 №367;

         відповідно до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням двадцять другої сесії Лохвицької районної ради п’ятого скликання від 09.04.3009.   

        

Ініціатором Програми є управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

 Відповідальним виконавцем є управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

Виконавцями Програми є:

управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації,

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,

відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації                                         

Пирятинський сектор охорони навколишнього природного середовища,

відділу Держкомзему у Лохвицькому районі

Лохвицька центральна районна лікарня,

Лохвицька районна санітарно-епідеміологічна станція,

Лохвицький  Держагролісгосп,

 

Лохвицьке лісництво  ДП  «Пирятинське лісове господарство»,

Лохвицьке УТМР, 

Лохвицьке ВУЖКГ,

Комунальне підприємство Червонозаводської міської ради «Комунсевіс»,

Лохвицька та Червонозаводська  міські ради, сільські ради району.

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма   

 

         Необхідність розроблення Програми зумовлена погіршенням екологічного стану навколишнього природного середовища.

Програма визначає пріоритети екологічної політики в районі, основні завдання охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів, шляхів їх досягнення, координацію дії органів державної влади та місцевого самоврядування в районі.

                          

 

3. Мета програми

 

Головною метою  програми   є:

скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативних показників;

здійснення комплексу заходів по оздоровленню повітряного басейну;

виконання необхідних робіт по оздоровленню річок;

охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

розвиток і реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

оптимізація просторової структури території та об’єктів природно-заповiдного фонду району;

розвиток лісового господарства району;

оптимальне екологічно збалансоване землекористування;

підвищення родючості  ґрунтів i  рекультивація порушених земель;

локальних еродованих ділянок, збільшення лісистості району;

збереження природних ландшафтів району у близькому до природного стану;

 збереження біологічного різноманіття, забезпечення збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів у господарській діяльності.

Тобто, поетапне поліпшення екологічного стану в районі  на період до 2016 року, як слідство досягнення природно-господарської збалансованості та стану екологічної безпеки в районі.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми 

 

Головним у вирішення екологічних проблем має бути зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно-безпечного середовища для життя і здоров’я людей, збереження природних ресурсів.

         Принцип раціонального природокористування реалізується за допомогою екологічно-правових вимог:

встановлення лімітів використання природних ресурсів;

застосування маловідходних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

планування розміщення виробничих та інших господарських об’єктів з урахуванням біологічних та ландшафтного розмаїття;

запобігання забруднення довкілля;

застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, економічного стимулювання заходів, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів та здійснення інших заходів, що забезпечують екологічно обґрунтоване природокористування.

Необхідно вирішити такі питання:

очищення комунальних стоків від багатоповерхових житлових будинків в м.Лохвиця, м.Червонозаводське, сільських населених пунктів;

завершення будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Лохвиця;

утилізації відходів буріння;

будівництва об’їзної дороги;

будівництва та реконструкції очисних споруд в м.Лохвиця та м.Червонозаводське;

Підготовлено презентації інвестиційних проектів:

Інвестиційний проект будівництва підприємства по переробці твердих побутових відходів.

Інвестиційний проект по розчищенню водойм.

Інвестиційний проект будівництва бюветів (очищення питної води).

Інвестиційні проекти, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації району  приведено в додатку 5.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  5. Завдання Програми та результативні показники

 

Завданням Програми є покращення екологічного стану в районі, за рахунок здійснення комплексу заходів:

зменшення до допустимих рівнів ерозії, проведення  робіт  по упередженню їх деградації, відновленню родючості i водо-фiзичних властивостей ґрунтів;

збереження генофонду, забезпечення розширеного відтворення лісів, збільшення природно-заповiдного фонду району;

зменшення кількості земель, зайнятих відходами виробництва, стихійними сміттєзвалищами, своєчасне проведення рекультивацiйних робіт;

зменшення об’ємів скидів забруднених стічних вод у поверхневі водойми всіма джерелами скидів, особливо з об’єктів комунального господарства та агропромислового комплексу i повного припинення цих скидів до 2012 року;

фiнансуванння заходів, направлених на відновлення відповідного гідрологічного режиму та санітарного стану  річок i водойм загального користування;

здійснення поетапного зменшення водоспоживання у промисловості  на господарсько - побутові та сільськогосподарські потреби, забезпечення забору води з природних джерел на екологічно допустимому рiвнi;

поліпшення екологічного стану в районі, підвищення рівня здоров’я населення (особливо дитячого).

 

 

6. Напрямки діяльності і заходи Програми

 

6.1 Стан навколишнього природного середовища в районі

 

Лохвицький район розташований в пiвнiчній частині Полтавської області.  

Площа району складає 130347га, що становить 4,5% від площі Полтавської області. В тому числі сільськогосподарських угідь 100256 га (79,9% від загальної площі), з них ріллі – 79464 га (61%). Покритих лісом    13400 га (10,3%), 6425 га (5%) забудованих земель.

На території Лохвицького району розташовані 83 сільських населених пункти та районний центр – місто Лохвиця.

 На території району протікає 6 річок загальною довжиною понад 240 км: Сула, Суха Лохвиця, Артополот, Сулиця, Глинка, Бодаква.

На території району знаходяться 7 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 2311,11 га, що становить 1,8% від загальної площі району. 

Значна частина земель змінена господарською діяльністю людини. Земельні ресурси району характеризуються великою розораністю. Ґрунтовий покрив розораних земель в значній мірі піддається впливу водної та вітрової ерозії. Основними чинниками негативних змін стану земельних ресурсів є недотримання сівозмін та недостатнє внесення органічних добрив.

Лісове господарство   району   не лише задовольняє місцеві потреби в деревині, але й має велике водоохоронне, ґрунтозахисне, санiтарно-гiгiєнiчнi та естетичне значення. Враховуючи важливу роль зелених насаджень, необхідно  забезпечити перехід лісокористування на більш інтенсивний шлях розвитку, збільшити об’єми лiсовiдновлюючих робіт,  створити нові полезахисні  смуги, закріпити яри, заліснити крутосхили, берегові зони водойм.

Одним з аспектів екологічних проблем району  є низька природоохоронна освіченість населення, про що свідчать такі негативні явища, як влаштування стихійних смiттєзвалищ, засмічення місць масового відпочинку населення, браконьєрство.

Несприятливе становище склалося з очищенням промислових i побутових стічних вод через відсутність очисних споруд в більшості населених пунктів району, недостатню потужність та малоефективну роботу існуючих, відсутність очисних споруд попередньої очистки промислових стоків на переважній більшості промислових   об’єктів.   

Внаслідок безсистемного внесення міндобрив   у більшості шахтних колодязів нітрати перевищують допустимі норми. Під впливом антропогенних факторів, зокрема забруднення водоймищ ядохiмiкатами i міндобривами,  зменшується  рибопродуктивність водоймищ, ставків.

 Основою раціонального використання водних ресурсів є економізація водного балансу району,   досягнення нормативної чистоти водоймищ i річок за рахунок зменшення водоспоживання в промисловості i сільському господарстві та повного припинення скидів у відкриті водойми недостатньо очищених промислових, господарсько-побутових стічних вод, збільшення  систем оборотного i послідовного водокористування, удосконалення  систем очистки i обеззаражування стічних вод, утилізації мулу, вирішення проблем малих річок.

  Різко погіршились умови мешкання диких тварин. Зменшилась природна кормова база, посилився процес полювання, зменшився рівень ведення мисливського господарства, неспокій в угіддях в період їх розмноження, екологічна безграмотність, особливо під час збирання врожаю сільськогосподарських культур - все це не лише  ускладнює умови їх існування, але й сприяє зменшенню чисельності і навіть призводить до зникнення деяких видів.

Фінансування природоохоронних заходів здійснюватиметься за рахунок  коштів Державного, обласного, районного, міського, сільського бюджетів, обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, екологічного фонду міськсільвиконкомів.

Зведений перелік запланованих природоохоронних заходів, що фінансуються з  Державного, обласного, районного, міських, сільський бюджетів, обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, екологічного фонду  міськсільвиконкомів, враховуючи витрати власних коштів підприємств, організацій району  на період 2011-2016 роки  приведено в додатку 2.

Залишок коштів фондів  станом на 01.01.2011 приведено в додатку 3.

Оцінка вартості Програми приведено в додатку 4.

 

6.2 Демографічна ситуація та стан здоров’я населення району 

 

         Однією із найбільш вагомих характеристик загального стану здоров’я населення є демографічна ситуація.

На 1 грудня 2010 року чисельність наявного населення становила 45486 осіб, постійного – 45583 особи. Упродовж січня–листопада 2010 року чисельність населення зменшилась на 476 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулось виключно за рахунок природного скорочення (487 осіб): народжуваність у 2010 році склала 9,3%, смертність – 20,8%. Водночас зафіксовано міграційний приріст населення        (11 осіб).

Упродовж січня–листопада 2010 року зареєстровані 397 народжених та 884 померлі особи, у тому числі у віці до 1 року померли 3 дитини.

Одним із найчутливіших показників, який характеризує вплив середовища на людину, вважається рівень захворюваності населення.

Захворюваність на 10 тисяч населення за 2010 рік склала 5944,3 випадків, що на 418,7 випадків (7,6%) більше ніж у 2009 році. Вперше у 2010 році збільшилась кількість зареєстрованих захворювань серед дитячого населення з 6124 до 7561 випадків, та підлітків з 2136 до 2433 випадків. (хвороби органів дихання). Збільшився рівень інвалідності дитячого населення на 10 тисяч дитячого населення. За 2010 рік дитяча смертність становить 7,0%, що у 1,5 рази більше ніж у 2009 році. Збільшилась захворюваність на 100 тисяч населення: сифілісом, туберкульозом, нервово – психічними захворюваннями. Збільшилась також дорічна летальність серед первинно виявлених онкохвоих.

Проблемою, що потребує окремої уваги, вивчення і проведення спеціальних досліджень, є зафіксовані випадки присутності в організмах дітей (у сечі та крові) ацетону.

Одним із основних чинників, які впливають на стан здоров’я населення є стан очисних споруд, діяльність підприємств нафтогазового комплексу (забруднення питних підземних вод, атмосферного повітря).

Лохвицький район серед районів області має один із найбільш високих показників по вмісту нітратів у питній воді шахтних колодязів. Ця ситуація є безпосереднім фактором, що спричиняє розвиток онкозахворювань, хвороб системи кровообігу, кровотворних органів та вроджених аномалій.

Демографічна ситуація в районі свідчить про низький рівень основних параметрів життєдіяльності людей, які пов’язані зі станом навколишнього природного середовища.

 

 

         6.3 Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

 

  Площа Лохвицького району становить 130347 га, в тому числі сільськогосподарських угідь 100190 га (76,9% від загальної площі), з них ріллі – 79437 га (60,9%). Покритих лісом 13465 га (10,3%), 6495 га (5%) забудованих земель.                                                                                                                                                              

 За роки проведення земельної реформи в районі здійснено ряд заходів щодо перерозподілу земель та передачі їх у власність юридичним та приватним особам,  в результаті чого в державній власності залишилось 53,1% земель. Розпайовано 52873 га земель колективної власності, 14782 громадянина стали власниками земельних часток (паїв) при середньому їх розмірі 3,6 га, 98,6% громадян замінили свої земельні сертифікати на державні акти на право приватної власності на землю.

 Власники земельних паїв здали в оренду 43536 га земель, 2553 га обробляються ними самостійно.

 В районі працює 69 селянсько (фермерських) господарств на площі 5844 га. 

 Запроваджуються економічні механізми регулювання земельних відносин. Проведено грошову оцінку 75 населених пунктів, по 4 – грошова оцінка в стадії затвердження.

 На території Лохвицького району станом на 01.01.2011 року продано 78 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 92,15 га  на суму 2121,2 тис. грн.. У 2010 році продано 9 земельних ділянки площею 2,88 га   на суму 1161,65 тис. грн.. Кошти надійшли в місцеві та державний бюджети.

 Інвентаризація земель в межах населених пунктів проведена на площі  3 тис.га, що становить 17 % та земель не сільськогосподарського призначення за межами – 8,6 тис. га, що складає 61 %.

В 2010 році  на проведення робіт з грошової оцінки земель  використано 101,923 тис.грн. за рахунок коштів що надходять в порядку  відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 Передано в оренду 484,49 га земель водного фонду, в тому числі :

319,66 га під водою;

7,348 га під гідротехнічними спорудами;

157,78 га прибережних  захисних смуг.

Всі землі  водного фонду  передаються в оренду комплексно, тобто разом із земельними ділянками під водою,  гідротехнічними споруди та прибережними  захисними смугами, чим виконуються заходи по охороні земель від ерозії, підтоплення та інших процесів руйнування, дотримується встановлений режим зон санітарної охорони  та прибережних  захисних смуг відведення.

Проте позитивні досягнення  у здійсненні земельної реформи ще не привели до радикального оновлення сільськогосподарського виробництва, пожвавлення інвестиційних процесів, підвищення життєвого рівня населення.

Це зумовлює необхідність комплексного підходу до розв’язання  проблеми формування ринку землі в поєднанні з економічними реформами  в цілому. Програми земельної реформи не мають необхідного бюджетного фінансового забезпечення.

Існують перепони на шляху формування та розвитку фермерських господарств та особистих дрібнотоварних господарств, як конкурентно спроможних, високорентабельних сільськогосподарських підприємств.

Органи місцевого самоврядування, на які покладено організацію заходів здійснення земельної реформи, часом ухиляються від виконання своїх функціональних обов’язків щодо виконання держаних нормативно-правових документів з питань реформування, контролю за використанням земель.

     Практично припинено здійснення заходів щодо поліпшення земель, підвищенню родючості. В запущеному стані перебувають осушені землі, зрошувальні системи розкомплектовані.

Господарські структури та органи влади не забезпечені належними новокартографічними матеріалами та інформацією про стан ґрунтів. Моніторинг земель не має систематичного характеру.

Не проводиться грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за  межами населених пунктів.

В сучасних умовах необхідним є визначення основних напрямів подальшого формування земельних відносин з метою забезпечення ефективного використання потенціалу земельного фонду району.   Проблемні питання розвитку району в сегменті земельних відносин:

  передача земель в оренду, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах у формі  аукціонів;

  виконання вимог Закону України «Про оцінку земель» в частині поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

  виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності;

встановлення та зміна меж населених пунктів;

встановлення в натурі  (на місцевості) меж територій та об’єктів природо-заповідного фонду;

проведення інвентаризації земель всіх категорій;

оновлення планово-картографічного матеріалу;

раціональне і ефективне використання земель;

проведення моніторингу стану ґрунтів, корегування матеріалів ґрунтових обстежень та контроль за збереженням родючості;

залучення інвестицій в розвиток району та надходження коштів від продажу та оренди земель;

покращення екологічного стану, зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище, збереження водних та земельних ресурсів району, розвитку оздоровчого напрямку району;

залучення додаткових площ до використання в народному господарстві;

оптимізація використання земельних площ та вивільнення  земельних ділянок;

збереження та  покращення родючості ґрунтів і, як наслідок, підвищення урожайності та прибутку підприємств;

посвідчення права власності та права користування земельними ділянками.

Основні завдання та заходи для вирішення проблемних питань на 2011-2016 роки.

Заходи

Виконавець

1

 Проведення земельних торгів, що дасть можливість передачі земель в оренду, продажу земель та залучення отриманих коштів на розвиток та покращення інфраструктури сільських населених пунктів та земельних ресурсів.

Організатори земельних торгів, проектні організації, що мають відповідні ліцензії

2

Проведення грошової оцінки земель різних категорій і, як результат, створення умов для правильного розрахунку та сплати земельного податку і орендної плати. Відповідно до законодавства поновлення грошової оцінки земель   населених пунктів району та земель сільськогосподарського призначення.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

3

Розроблення проектів землеустрою сільськогосподарських земель регіону, що дасть можливість ефективно використовувати землі.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

4

Проведення ґрунтових обстежень земель (сільськогосподарських угідь) державної та комунальної власності.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

5

Проведення розмежування земель права державної та комунальної власності району, встановлення меж населених пунктів та їх розширення.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

6

Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природо-заповідного фонду.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

7

Проведення інвентаризації земель всіх категорій

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

8

З метою покращення екологічного стану, зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище, збереження водних та земельних ресурсів району, розвитку оздоровчого напрямку району провести винесення в натуру прибережних водоохоронних зон та виведення з обробітку і консервація малопродуктивних земель, збільшення земель рекреаційного та оздоровчого призначення, заліснення малопродуктивних земель

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

9

Рекультивація зруйнованих господарських дворів та покинутих садиб (землі державної та комунальної власності) , покращення природних кормових угідь за кошти що сплачені в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Проектні організації, що мають відповідні ліцензії

Ресурсне забезпечення виконання завдань:

         для організації проведення аукціонів з продажу права власності і права оренди на земельні ділянки необхідно обов’язково закласти в районний бюджет 100 тис. грн.;

          необхідно закласти кошти в районному та відповідних сільських бюджетах на  поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів загалом 1143 тис. грн.;

розроблення проектів землеустрою сільськогосподарських земель регіону планується проводити за рахунок сільськогосподарських підприємств зацікавлених в розробці проектів;

проведення ґрунтових обстежень 11900 га ріллі державної та комунальної власності в середньому становитиме 20 грн./га, тобто 238 тис. грн.;

проведення розмежування земель права державної та комунальної власності району на загальній площі 69273 тис.га в середньому становитиме 200 грн./га, тобто 13855 млн. грн.;

вартість землевпорядних робіт по становленню меж   населених пунктів   площею 15242 тис. га з розрахунку близько 200 грн./га становить 3048 млн. грн. та міст площею 2786 тис. га - 557 тис. грн.; 

вартість землевпорядних робіт по становленню меж  територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 3037 тис.га з розрахунку біля 250 грн./га становить 759,2 тис. грн.;

консервація малопродуктивних земель, заліснення малопродуктивних земель проводитиметься за кошти, що сплачені в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по мірі надходження коштів;

рекультивація зруйнованих господарських дворів та покинутих садиб (землі державної та комунальної власності), а також проведення робіт по покращенню природних кормових угідь  проводитиметься за кошти, що сплачені в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва по мірі надходження коштів;

проведення інвентаризації земель всіх категорій загалом коштує близько 4,14 млн. грн., значну частину коштів планується залучити у користувачів земельних ділянок, а частину, на землі державної власності не надані в користування, в районному бюджеті.

 

         6.4 Охорона і відтворення лісових ресурсів

        

         Незважаючи на значне техногенне навантаження Лохвицького району, показники лісистості території району залишаються нижчими від оптимальних і складають 10%  при оптимальних, визначених для Полтавщини – 14% і середніх по України – 15,6%.

Площа земель покритих лісом  13465 га, з них  площа молодняків – 11,3%,  середньовікових насаджень – 64,9%,  площа стиглих і перестійних насаджень – 14,8 га, пристигаючих 9,0%.

 Ліси представлені дубовими - 50,0%,  сосновими - 5,0%, м’яколистими  насадженнями - 45,0%.

Значне збільшення площі лісів у Лохвицькому районі сприятиме оздоровленню екологічної ситуації в районі, захисту сільськогосподарських земель від ерозійних процесів та негативного впливу зміни кліматичних умов, розширеному відтворенню і підвищенню продуктивності лісових насаджень.

         Таким чином, нарощування обсягів захисного лісорозведення залишається пріоритетним напрямком лісової галузі району. Одночасно, неодмінною умовою ведення високопродуктивного, конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва є запобігання де граційним процесам, збереження і підвищення родючості ґрунтів, що значною мірою визначається характером використання земель.

         В останні десятиліття особливо істотно погіршився і набув загрозливого характеру стан земель сільськогосподарського призначення. Водна і вітрова ерозії – найсерйозніші фактори зниження продуктивності земельних ресурсів та деградації агроландшафтів. У структурі земельного фонду району значні плащі займають ґрунти з незадовільними властивостями (змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені тощо), що зумовлено здебільшого наведеними антропогенними факторами.

         У процесі реформування земельних відносин значно зросла кількість і різноманітність аграрних підприємств, землевласників та землекористувачів, що ускладнило регулювання земельних відносин, призвело до порушення внутрішньогосподарського землеустрою і подрібнення масивів сільських угідь. Наслідком таких процесів стало неефективне використання малопродуктивних та деградованих земель подрібненими землекористувачами, забур’яненість територій, в тому числі, карантинними бур’янами.

         Одним із завдань ефективного і раціонального використання земельних ресурсів являється консервація малопродуктивних і деградованих земель, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним.

         Території, що потребують консервації (Сенчанська та Яхниківська сільські ради), представлені і основному, чорноземами типових середньо і сильно змитими легкосуглинковими, залягаючими на схилах крутизною до 10 метрів в безпосередній зоні впливу джерел забруднення навколишнього середовища м.Лохвиця.

         Земельні ділянки визначені в прибережних смугах та водоохоронних зонах водних об’єктів та території сільських рад, прилеглих до м.Лохвиця і представлені ґрунтами, що характеризуються деградованими, солонцюватими, змитими та супіщаними різновидами.

         Враховуючи такий стан справ, актуальними залишаються питання, які потребують подальшого вирішення і є пріоритетними для району:

         зменшення негативного впливу техногенних факторів на навколишнє природне середовище району;

         підвищення ефективності користування земельних угідь району;

         забезпечення регулюючої ролі лісів в природному балансі району на рівні оптимального.

         Шляхами реалізації є посадка та лісових та чагарникових культур, вирощування лісових та чагарникових культур 1-5 років.

         Реалізація заходів здійснюється державними підприємствами Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства на підставі проектів землеустрою щодо консервації (заліснення) деградованих і малопродуктивних земель в межах договорів на проведення робіт по лісорозведенню на земельних ділянках державної власності, переданих в постійне користування державному підприємству «Пирятинське лісове господарство».

         Місцезнаходження земельних ділянок, передбачених до заліснення, визначається екологічним навантаженням окремих регіонів району, природо кліматичними умовами та природними характеристиками ґрунтів і                   розприділяється: по Сенчанській сільські раді на площі 16 га, Яхниківській сільській раді на площі 29 га.

Для покращення ситуації в лісовому господарстві району передбачається проведення заходів, зокрема:

переведення на баланс державного підприємства лісового фонду колишніх сільськогосподарських підприємств;

створення лісових насаджень на вирубках та площах непокритих лісом;

сприяння  природному поновленню  лісового фонду;

переведення лісових культур в покриту лісом площу;

закладка постійних лiсонасiневих ділянок;

створення захисних насаджень на ярах, балках i  непридатних до сiльсько-господарського використання землях;

розширення мережі полезахисних лісових смуг.

        

  6.5 Охорона водних ресурсів

 

На території району протікає 6 річок загальною довжиною понад 240 км: Сула, Суха Лохвиця, Артополот, Сулиця, Глинка, Бодаква; одне водосховище,  148 водоймищ, з них 74  передано в оренду з  метою риборозведення.  

Основною причиною забруднення вод є скидання неочищених та недостатньо очищених стоків промислових, комунальних та сільськогосподарських підприємств. У 2009 році скидання забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти становило 0,1 млн.м3, всі стоки недостатньо очищені.

 У даний час господарсько-питне  i виробниче водопостачання в районі базується на використанні артезіанського водозабору та  місцевих підземних вод із шахтних колодязів. Водопостачання  здійснюється централізовано з артезіанських скважин та від індивідуальних шахтних колодязів. Усього в районi налічується 61 артезіанська  свердловина, 2 з яких на даний час не працюють (ПАФ «Світанок» с.Погарщина), 50 громадських колодязів та        2458 приватних колодязів. Виділено земельну ділянку під будівництво водогону в с.Погарщина.

Лохвицьке ВУЖКГ, Комунальне підприємство Червонозаводської міської ради «Комунсевіс» водопостачання здійснюють згідно з отриманою ліцензією, всі iншi споживачі згідно з дозволами на спецводокористування.

Велику тривогу  викликає стан водних ресурсів, їх використання та охорона.  Серйозної  шкоди водним ресурсам завдає надмірне водоспоживання i забруднення водойм стічними водами підприємств промисловості, комунального господарства, поверхневими стоками з сільськогосподарських угідь i об’єктів. Потребує укріплення берегів річки Сула (м. Лохвиця, вул.Перемоги). 

    З метою зменшення водоспоживання  та покращення стану водного господарства району потребує вирішення ряд проблем, зокрема:

 забезпечення раціонального водоспоживання у промисловості, на сiльськогосподадрськi та інші потреби;

   зменшення витрат води у промисловості на одиницю виробленої  продукції;

   зменшення використання питної води на промислові потреби;

   введення в експлуатацію системи зворотного водопостачання на найбільших підприємствах району;

  повне припинення скиду неочищених  та   недостатньо очищених стоків у відкриті водойми;

  впровадження на промислових підприємствах очисних споруд попередньої очистки стоків;

капітальний ремонт очисних споруд в м.Лохвиця та м.Червонозаводське;

 перевлаштування систем землекористування у водоохоронних зонах i санітарних зонах охорони водозаборів питної води;

 припинення внесення мінеральних добрив авіацією в межах  водоохоронних зон водойм, ставків, річок;

 проведення реконструкції ставків, розчистки річок, залуження прибережних смуг водоохоронних зон;

 

  встановлення i дотримання вимог зон санітарної охорони водозаборів;

  проведення  своєчасного тампонажу недіючих свердловин;

  проведення гідрологічних робіт по вивченню питання забруднення нафтопродуктами, міндобривами, пестицидами підземних вод;

посилення контролю з боку природоохоронних органів, введення лiмiтiв i плати за водокористування.

 

         6.6 Стан та розвиток каналізаційного господарства

 

        Розвиток каналізаційного господарства населених пунктів району в 2009- 2010 роках мав низький рівень по причині відсутності якісного фінансування.

Протягом вказаного періоду по м.Лохвиці коштами міського бюджету було проведено капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.                                                                                                                            Тесленка-127 м.п., по вул.Фрунзе - 300,0 м.п., по вул.Бурмистренка- 830,0 м.п., водогін до відділку «Мічурінський» м.Лохвиці. Капітальний ремонт каналізаційної мережі від КНС № 2 до очисних споруд - до 1000,0 м.п. По м.Червонозаводське  коштами міського та районного бюджетів було проведено реконструкцію водогону по вул.Ватутіна та Набережна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - 253,0 м.п., реконструкція водогону до свердловини № 4- 450,0 м.п., будівництво водогону по вул.Ватутіна- 1000,0 м.п, Будівництво водогону по вул.Тельмана (масив «Рудка»)- 1035,0 м.п. Реконструкція напірного колектора по вул.Ватутіна- 1100,0 м.п.

        Крім того коштами обласного, місцевого бюджетів, членів створених громадських організацій, та коштів Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було виконано капітальні ремонти водопровідних мереж в с.Лука (158,0 тис грн.), с.Бодаква (114,9 тис грн.), с.Луценки (106,4 тис грн.).

        Основними завданнями  на 2011 рік та перспективу до 2016 року буде:

        по м.Лохвиці завершення капітального ремонту очисних споруд та напірного колектора, будівництво станції другого підйому, будівництво каналізаційної мережі по вул.Шевченка, капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.Тесленка, Фрунзе та Бурмистренка, капітальний ремонт каналізаційної мережі від КНС № 2 до очисних споруд (замовник Лохвицька міська рада);

        по м.Червонозаводське  реконструкція очисних споруд та будівництво каналізаційної мережі по вул.Ватутіна (замовник Червонозаводська міська рада);

        будівництво та реконструкція водогінних та каналізаційних мереж по с.Погарщина та с.Дібрівне (замовник Погарщинська сільська рада);

будівництво та реконструкція водопровідних мереж по с.Вирішальне (замовник Вирішальненська сільська рада);

будівництво та реконструкція водопровідних мереж с.Харківці (Харківецька сільська рада);

будівництво та реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж с.Бербениці (замовник Бербеницька сільська рада);

будівництво та реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж с.Риги (замовник Ригівська сільська рада);

будівництво та реконструкція водопровідних мереж с.Луценки (замовник Луценківська сільська рада);

Основні проблеми галузі: відсутність достатнього фінансування в місцевих бюджетах. Для поліпшення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства населених пунктів району необхідно залучення державних коштів відповідно до програм реформування житлово-комунального господарства та охорони довкілля. Для отримання вказаних коштів необхідно мати проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку. На даний час виконкоми населених пунктів не мають проектну документацію, оформлену належним чином, тому неможливо її подати на розгляд Робочої групи Мінжитлокомунгоспу з оцінки та попереднього відбору інвестиційних проектів/об’єктів у сфері житлово-комунального господарства.

Необхідно замовникам впорядкувати проектну документацію та отримати відповідні експертні висновки, що буде в подальшому сприяти залученню державних коштів.

Ресурсне забезпечення поліпшення водопровідно-каналізаційного господарства включає в себе фінансування з місцевих бюджетів. Державний бюджет на даний час залучити неможливо до оформлення відповідним чином проектної документації. Більшість визначених виконкомами заходів мають попередню фінансову оцінку, впорядкування звалищ твердих побутових відходів с.Бербениці (замовник Бербеницька сільська рада); кошти, які замовники передбачили на 2011 рік, будуть спрямовані в першу чергу на розроблення та затвердження кошторисної документації.

 

        

6.7 Охорона атмосферного повітря

 

Стан повітряного середовища Лохвицького району залишається однією з важливих районних природоохоронних проблем.  

Забруднення повітряного басейну здійснюється в основному від стаціонарних джерел i транспорту.  Підприємствами i організаціями Лохвицького району  щорічно викидається в повітря шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення 11203,0 тонн, від пересувних джерел забруднення – 3137,1 тонн.  Утворюється відходів І-ІІІ класів небезпеки у спеціально-відведених місцях, об’єктах та на територіях підприємств – 97,3 тонни, з яких в наявності залишається 51,2 тонни.

Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення на душу населення у 2009 році становили 242,5 кг (при обласному показнику – 54,8 кг), за 9 місяців 2010 року цей показник становить 188,2 кг (при обласному 35,7 кг).

Такий стан  екологічної ситуації в районi перш за все пояснюється розвиненим нафтогазовим навантаженням, недостатнім рівнем технологічних  знань окремих керівників i спецiалiстiв.

У 2010 році фахівцями рай СЕС проведено 296 замірів атмосферного повітря, дослідження проводились по м.Лохвиця, м.Червонозаводське, с.Сенча. У 16 пробах виявлено відхилення по пилу і оксиду азоту.

Зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин  можливе при проведенні  реконструкції підприємств, їх технічного переоснащення;

поліпшення якості сировини, режиму роботи обладнання, утилізації відходів виробництва, безперебійної  ефективної роботи пилегазоуловлюючого обладнання, переведення котелень з твердого палива на природний газ,  скорочення викидів автотранспорту.

З метою зменшення викидів в атмосферне повітря планується виконання

наступних  заходів:

переведення підприємств i виробничих пiдроздiлiв на більш екологічно чисті технології;

винесення  з житлової зони екологічно брудного виробництва в більш безпечні зони;

переведення  котелень району на природний газ;

технічне переозброєння підприємств   на підставі  державної екологічної експертизи,   встановлення необхідного пилегазо-уловлюючого обладнання;

створення на кожному підприємстві з великими викидами шкідливих речовин в повітря відповідних служб по охороні навколишнього  середовища;

  недопущення   будівництва нових i реконструкції старих пiдприємтсв, якi збільшують забруднення навколишнього природного середовища.

 

 

6.8    Стан  поводження  з відходами

 

Протягом 2009-2010 року питання впорядкування сміттєзвалищ та полігонів у районі не вирішувалось. Вдалося лише в 2010 році залучити з обласного екологічного фонду 464,0 тис грн. на продовження будівництва полігону твердих побутових відходів м.Лохвиці, в результаті буде завершено будівництво першої черги полігону твердих побутових відходів. По інших населених пунктах вказані заходи не проводились.

Основними завданнями на 2011 рік та перспективу до 2016 року буде:

завершення будівництва полігону твердих побутових відходів м.Лохвиці (замовник виконком Лохвицької міської ради);

впорядкування звалищ твердих побутових відходів в таких селах: Бербениці, Вирішальне, Погарщина, Риги, Луценки, Харківці, Піски (замовник – виконкоми сільських рад);

організації збору сміття з залученням  суб’єктів господарювання та жителів приватного сектору;

 запровадження роздільного збору сміття, побутових відходів; 

 будівництво худобомогильника у м.Лохвиця та м.Червонозаводське;

 упорядкування та технічне оснащення (виготовлення актів землевідводу) сміттєзвалищ у населених пунктах району

 покращення матеріально-технічного стану комунальних підприємств.

 

6.9    Стан   та розвиток природно-заповідного фонду

 

У складі заповідного фонду 13 територій та об’єктів загальною площею 4743,01 га, що становить 3,64% від площі району.

         Основу заповідного фонду складає гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Середньосульський» площею 2243 га та ландшафтний заказник «Христанівський» площею 1705,2 га, який у 2010 році набув статусу загальнодержавного значення.

         Також на території району знаходяться:

         Лісовий заказник місцевого значення «Урочище Крупське»;

         Ландшафтний заказник місцевого значення «Панський маєток»;

         Гідрологічний заказник місцевого значення «Артополот»;

Ландшафтний заказник місцевого значення «Романиха»;

         Ботанічний заказник «Балка Поповиця»;

         Ландшафтний заказник «Шумейкове».

         Серед шести ботанічних пам’яток природи місцевого значення - два лісових масиви із природними ділянками «Урочище Шумейкове» та зі штучним насадженням «Сосновий парк», «Балка Поповиця» Ці об’єкти складають «Блок охорони природного розмаїття» - заказники, пам’ятки природи.    

          З 13 об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та місцевого значення 5 знаходиться  під охороною Лохвицького державного  агролісового господарства згідно охоронних зобов’язань виданих Міністерством екології та природних ресурсів України: гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Середньосульський», ландшафтний заказник «Христанівський», гідрологічний заказник місцевого значення «Артополот»; ландшафтний заказник місцевого значення «Панський маєток», ландшафтний заказник «Шумейкове».

         Проводиться протипожежна охорона шляхом нарізання мінералізованих полос та постійне чергування згідно графіка лісниками у пожежонебезпечний  період року.

          Планується закрити позапланові дороги шлагбаумами, виставити наглядну агітацію, поновити межі заказників.  

Існуючий склад заповідного фонду Лохвицького району є недостатнім як у кількісному, так і в якісному відношенні, оскільки в районі малі площі ландшафтних, ботанічних, лісових та інших заказників, заповідних урочищ. Заповідний фонд потребує оптимізації з метою збереження ландшафтного та біологічного різноманіття вздовж Сулинського екологічного коридору.

         Є доцільним розширити площу існуючого гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Середньосульський», довівши його площу до 3243 га. Це забезпечить повноцінне функціонування Сульського екологічного коридору та підвищить показники заповідності району.

         На розбудову природно -заповідного фонду спрямована загальнодержавна Програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, до виконання якої  наприкінці 2009 року  залучено і Лохвицький район.

         Спільна мета щодо збереження та відтворення природних ресурсів об’єднала громаду Лохвицького району з науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка        

З 2011 року планується проведення наукових практичних екологічних експедицій із залученням фахівців Полтавського державного педагогічного університету ім.Короленка, учнів шкіл району, що дасть наукове обґрунтування, розширення існуючих та створення нових ландшафтних заказників загальнодержавного значення і нових територій природно-заповідного фонду місцевого значення. 

До 2016 року планується розширити територію заповідного фонду до 9124 га, що становитиме  7,0% від площі району.

        

6.10 Охорона рослинного і тваринного світу  

 

Лохвицький район є одним із районів області з великим різноманіттям тваринного і рослинного світу, який заслуговує на серйозне ставлення до нього.  

Різноманіття ландшафтів, рослинного і тваринного світу Лохвицького району обумовлені, як природними факторами (історичними, кліматичними), так і антропогенними, формування яких пов’язане з характером, тривалістю, так й інтенсивністю господарської діяльності людини.

Рослинний світ району багатий і різноманітний. Він складається з            лісостепів, луків, заплавних і соснових лісів, дібров.

 Ліси є однією з найважливіших складових природного багатства району та його природно-ресурсного потенціалу.

         За 2009 та 2010 роки Лохвицьке державне агролісове господарство відтворило  лісовий фонд на площі 6,6 га після санітарних рубок, примножило насаджень лісових культур  на землях запасу на площі 15,5 га. На 2011-2016 роки заплановано відтворити лісовий фонд після всіх санітарних рубок, насадити на землях запасу не придатних до сільськогосподарського використання лісових культур.

Основною проблемою при виконанні вищеназваних завдань є відсутнє фінансування зі сторони держави.

Основним завданням з охорони  тваринного світу є його відтворення та раціональне  використання.

Охорона тваринного світу в Лохвицькому районі здійснюється Лохвицьким госпрозрахунковим мисливсько-рибальським господарством Полтавської обласної організації УТМР.

Згідно рішення сесії Полтавської обласної ради від 20.02.1999 року мисливські угіддя, що знаходяться на території Лохвицького району загальною площею 86469 га надані у користування терміном на 15 років Лохвицькому госпрозрахунковому мисливсько-рибальському господарству Полтавської обласної організації УТМР.

У 2003-2006 роках Харківською експедицією ВО «Укрдержліспроект» були проведені роботи з упорядкування мисливських угідь Лохвицького  госпрозрахункового мисливсько-рибальського господарства. Згідно даного упорядкування мисливські угіддя розділено на 5 єгерських ділянок. У зв’язку зі змінами статті 29 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» в 2010 році Харківською експедицією ВО «Укрдержліспроект» були внесені зміни до проекту розвитку Лохвицького ГМРГ, згідно якого мисливські угіддя розподілено на 9 єгерських ділянок.

Основними позитивними здобутками  Лохвицького ГМРГ в галузі охорони тваринного світу за 2009-2010 роки є:

збільшення популяризації диких тварин, а саме: дикого кабана, козулі;

підвищення рівня ефективності боротьби з браконьєрством;

збільшення обсягів заготівлі та закупівлі кормів для підгодівлі диких тварин в зимовий період;

придбання службового автомобіля Ваз 21214 «Нива» для покращення роботи у сфері охорони тваринного світу.

Основним з найважливіших завдань  Лохвицького ГМРГ є охорона та відтворення тваринного світу, максимальне використання продуктивності мисливських угідь, тобто, чисельність мисливських тварин повинна бути доведена до оптимальної господарсько-допустимої щільності, при якій тварини не завдають істотних збитків лісовому та сільському господарствам.

Загальний орієнтовний приріст чисельності диких парнокопитних звірів по Лохвицькому ГМРГ на період 2011-2016 роки.

Назва тварин

Чисельність по роках, шт.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Лось

20

23

26

29

33

37

Козуля

290

333

373

419

472

533

Кабан

200

260

328

417

533

683

Копитні

всього

 

510

 

616

 

727

 

865

 

1038

 

1253

  Основними проблемами в галузі охорони та відтворення тваринного світу по Лохвицькому ГМРГ є:

у зв’язку з збільшенням єгерських ділянок - збільшення штату єгерів та забезпечення їх робочим одягом, транспортом, поливно-мастильними матеріалами, заробітною платою - необхідний обсяг фінансування 15000 грн. у рік;

необхідність будівництва вольєру для напіввільного утримання диких свиней, з подальшим випуском у мисливські угіддя району - необхідний обсяг фінансування 30000 грн.;

необхідність закупівлі молодняку дикого кабана для подальшого вирощування з подальшим випуском у мисливські угіддя району - необхідний обсяг фінансування 20000 грн.;

необхідність будівництва єгерських пунктів в мисливських угіддях, з метою покращення охорони та відтворення тваринного світу - необхідний обсяг фінансування 25000 грн.

Основними джерелами фінансування при  вирішенні даних проблем є фінансування з районного та обласного бюджетів, спонсорська допомога, прибуток від господарської діяльності ГМРГ.

 

 

 7. Очікувані результати

Виконання  Програми сприятиме:

удосконаленню механізму підтримки державних підприємств управління комунального господарства;

формуванню відповідального ставлення громадян до збереження навколишнього середовища;

вдосконаленню відтворення природних ресурсів;

зменшенню деградації ґрунтів, збереженню біологічного різноманіття;

нарощуванню стабільності в роботі полігонів твердих побутових відходів;

зменшенню шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини;

створенню умов для очищення населених пунктів від забруднення побутових відходами;

поліпшенню якості обслуговування населених пунктів в сфері поводження з побутовими відходами;

поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

охороні та раціональному використанню джерел питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо.

Також реалізація Програми сприятиме   розвитку екологічної мережі району, забезпечить збереження лісових екосистем та підвищення продуктивності лісів району, створить сировинну базу для виробництва деревної продукції,   розширить мережу полезахисних лісосмуг. Насадження лісових культур в  небезпечних в ерозійному плані ділянках матиме ґрунтозахисний ефект.

Розширення  мережі охоронних територій дасть можливість стимулювати розвиток зеленого туризму в регіоні. Рекультивація виведених з сільськогосподарського використання земель забезпечить достатні площі для збереження біологічного різноманіття степових екосистем та зменшить ефект забур’янення навколишніх полів.

Проведення заходів з екологічної освіти населення забезпечить зменшення випадків  браконьєрства, покращить благоустрій населених  пунктів, дозволить перевести район на шлях   невиснажливої експлуатації природних ресурсів, поліпшить санiтарно-гiгiєнiчнi та протиепiдемiчнi умови проживання,    забезпечить охорону та сталий розвиток тваринного і рослинного світу регіону.

8.Система управління та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації. 

Контроль за ходом виконання Програми здійснюють постійні комісії районної ради.

Протягом дії Програми можливо вносити зміни в установленому порядку. 

Інформування про стан навколишнього природного середовища, ефективність впровадження заходів Програми буде проводитись через засоби масової інформації: районну газету «Зоря», офіційний сайт Лохвицької райдержадміністрації.

Додаток 1

ПАСПОРТ

Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  Лохвицького району на 2011-2016 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

 Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

2.

Підстава для розроблення Програми

Закінчення дії районної екологічної програми на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 року, затвердженої рішенням четвертої сесії четвертого скликання Лохвицької районної ради від 21.11.2002

3.

Розробник програми

Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

4.

Співрозробники програми

відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, 

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації,

відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації                                         

Пирятинський сектор охорони навколишнього природного середовища,

відділу Держкомзему у Лохвицькому районі,

Лохвицька центральна районна лікарня,

Лохвицька районна санітарно-епідеміологічна станція, Лохвицький  Держагролісгосп,

Лохвицьке лісництво  ДП  «Пирятинське лісове господарство», Лохвицьке УТМР,  Лохвицьке ВУЖКГ, Комунальне підприємство Червонозаводської міської ради «Комунсевіс»,

Лохвицька та Червонозаводська  міські ради, сільські ради району, депутати районної ради

5.

Відповідальний виконавець

 Розробник та співрозробники Програми

6.

Учасники програми

Районна державна адміністрація, районна рада, органи  місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи району.

7.

Термін реалізації програми

2011-2016 роки

7.1

Етапи виконання Програми

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми

Державний, обласний, районний, міський, сільський бюджети, обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища, екологічний фонд міськсільвиконкомів.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн.

93441,392

 

                                                                                                                                       

Додаток

до рішення 26 сесії районної ради

6 скликання від 14.08.2014 р.

Додаток 2

 

Перелік

 природоохоронних заходів, що фінансуються з  Державного, обласного, районного, міських, сільський бюджетів,

 обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища, екологічного фонду  міськсільвиконкомів, враховуючи витрати власних коштів підприємств, організацій району  на період 2014-2016 роки

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Очікувана загальна вартість (тис. грн.)

Передбачені обсяги фінансування за термінами реалізації заходу, тис. грн.

Джерела фінансування

2014

2015

2016

1.Будівництво, реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд

1

Реконструкція напірного колектора в  м.Лохвиця (завершення робіт)

400

400

-

-

Державний бюджет

100

100

-

-

місцевий бюджет

100

100

-

-

Фонд охорони навколишнього природного середовища області

2

Забезпечення очищення комунальних стоків від багатоповерхових  житлових будинків по вул. Шевченка в м.Лохвиця

200

200

-

-

Державний бюджет

150

150

-

-

Місцевий бюджет

200

200

-

-

Фонд охорони навколишнього природного середовища області

3

Реконструкція КНС №4, м.Червонозаводське

200

200

-

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

4

Будівництво очисних споруд (каналізаційної мережі) у м.Червонозаводське

10000

3000

3000

4000

Державний, обласний, місцевий бюджет, кошти підприємств житлово-комунального господарства

5

Регенерація свердловини № 5/706-В, м.Червонозаводське

350

350

-

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

6

Капітальний ремонт каналізаційної мережі в районі 16-квартирного будинку с.Погарщина

60

60

-

-

Місцевий бюджет

7

Будівництво, реконструкція каналізаційних мереж с.Сенча

1700

800

450

450

Кошти обласного екологічного фонду, спонсорська допомога

8

Будівництво каналізаційного стоку закритого типу з біологічним очищенням, с.Яхники

45

15

15

15

Районний, обласний, державний бюджети

9

Забезпечення очищення комунальних стоків від двоповерхових будинків у с.Яхники

70

70

-

-

Державний бюджет

30

30

-

-

Місцевий бюджет

10

Забезпечення очищення комунальних стоків від двоповерхових будинків у с.Токарі

100

100

-

-

Державний бюджет

100

50

50

-

Місцевий бюджет

100

-

100

-

Фонд охорони навколишнього природного середовища області

 

Сума по розділу

13905

5825

3615

4465

 

2.Будівництво, реконструкція водопровідних мереж

11

Будівництво 2 черги  станції другого підйому, м.Лохвиця

600

200

200

200

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

12

Реконструкція водогінних мереж, м.Лохвиця

594

52

271

271

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

13

Реконструкція вуличної водопровідної мережі м.Червонозаводське

800

250

250

300

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

14

Будівництво водогону по вул.Петровський Хутір, Заозерна, Гагаріна с.Погарщина

300

100

100

100

Місцевий, обласний, державний бюджет

15

Розробка проектно-кошторисної документації будівництва водопроводу по вул.Артополот протяжністю 2,5 км, с.Погарщина

17,5

17,5

-

-

Місцевий бюджет

16

Розробка проектно-кошторисної документації будівництва водопроводу по вул..Жовтневій с.Погарщина протяжністю 1,2 км

16

-

16

-

Місцевий бюджет

17

Реконструкція водопровідної мережі по вул.Леніна, Шкільна с.Погарщина протяжністю 2,8 км

150

-

25

125

Місцевий, обласний бюджет

18

Будівництво, реконструкція водопровідних мереж (виготовлення проектно-кошторисної документації), с.Вирішальне

200

200

-

-

Районний, місцевий бюджет                             (кошти від ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн")

19

Будівництво, реконструкція водопровідних мереж с.Луценки

100

-

100

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

20

Будівництво, реконструкція водопровідних мереж с.Харківці

150

150

-

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

21

Будівництво, реконструкція водопровідних мереж с.Погарщина

50

50

-

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

22

Будівництво, реконструкція водопровідних мереж с.Сенча

800

250

300

250

Державний бюджет, обласний екологічний фонд, спонсорські кошти

 

Сума по розділу

3777,5

1269,5

1262

1246

 

3.Будівництво гідротехнічних споруд

23

Будівництво шлюзу на р.Сула

4300

2150

2150

-

Державний бюджет, обласний екологічний фонд, місцевий бюджет

 

Сума по розділу

4300

2150

2150

-

 

4. Відновлення та підтримка сприятливого гідрологічного і санітарного стану річок (регулювання річок)

24

Відновлення та підтримка сприятливого гідрологічного і санітарного стану р.Сула

7240,454

7240,454

-

-

Державний бюджет, обласний екологічний фонд

25

Розчистка малих та середніх річок району (Сулиця, Бодаква, Глинка, Суха Лохвиця,  Артополот) (По Харківецькій сільській раді)

150

50

50

50

Місцевий бюджет

 

Сума по розділу

7390,454

7290,454

50

50

 

5. Захист від підтоплення населених пунктів

26

Захист від підтоплення населених пунктів Сенчанської сільської ради

70

70

-

-

Державний бюджет

 

Сума по розділу

70

70

-

-

 

6. Охорона підземних водних горизонтів

27

Проведення лабораторних досліджень води у випадках виникнення непередбачуваних подій

15

5

5

5

Гадяцьке міжрайонне Управління головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області, Лохвицьке районне лабораторне відділення Гадяцького МВПЛДДУ "Полтавський ОЛЦ ДСЕСУ"

 

Сума по розділу

15

5

5

5

 

7. Заходи з охорони земельних ресурсів

28

Залуження земель

180

60

60

60

За рахунок коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва місцевих та районних бюджетів.

29

Проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок або прав на них

60

20

20

20

Районний, місцевий бюджет

30

Поновлення грошової оцінки земель різних категорій

180

60

60

60

Районний, місцевий бюджет, зацікавлені особи в порядку встановленому законом

31

Проведення ґрунтових обстежень ріллі державної та комунальної власності

88

50

38

-

Районний, місцевий бюджет

32

Проведення інвентаризації земель всіх категорій (харківецька сільська рада)

150

150

-

-

місцевий бюджет

 

Сума по розділу

658

340

178

140

 

8. Заходи щодо знешкодження заборонених, невизначених і непридатних до використання міндобрив і отрутохімікатів

33

Системне проведення інвентаризації непридатних та заборонених хімічних засобів захисту рослин

1,5

0,5

0,5

0,5

Кошти сільськогосподарських підприємств

34

Проведення заходів щодо екологічно безпечного зберігання ХЗЗР (ремонт приміщень, перезатарення)

15

5

5

5

Кошти сільськогосподарських підприємств

35

Проведення утилізації, знешкодження непридатних ХЗЗР, очищення території від забруднення

315

315

-

-

Державний бюджет

36

Здійснення контролю за екологічно безпечним зберіганням, утилізацією, знешкодженням непридатних, заборонених і невизначених ХЗЗР

1,5

0,5

0,5

0,5

Кошти сільськогосподарських підприємств

37

Знешкодження непридатних до використання пестицидів

-

-

-

-

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, місцевий бюджет

 

Сума по розділу

333

321

6

6

 

 

9. Будівництво (добудова, реконструкція) полігонів і звалищ твердих побутових відходів.

38

Будівництво полігону твердих побутових відходів у м.Лохвиця (виконання ІІ черги)

495,4

495,4

-

-

Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

104,9

104,9

-

-

місцевий бюджет

39

Ліквідація несанкціонованих звалищ на території району

60

20

20

20

Місцеві бюджети

40

Розробка технічної документації із землеустрою щодо виносу в натуру меж земельних ділянок під складування твердих побутових відходів в межах с.Погарщини та с.Дібрівне

10

-

10

-

Місцевий бюджет

41

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво другої черги Місця видалення відходів, м.Червонозаводське

150

-

100

50

Державний, місцеві та міський бюджет

42

Розробка паспортів звалищ твердих побутових відходів за межами с.Погарщини та с.Дібрівне

4

-

-

4

Місцевий бюджет

43

Впорядкування звалищ твердих побутових відходів с.Бербениці

1,5

0,5

0,5

0,5

Місцевий бюджет

44

Впорядкування та технічне оснащення звалищ твердих побутових відходів с.Риги

5

-

-

5

Місцевий бюджет

45

Впорядкування та технічне оснащення звалищ твердих побутових відходів с.Луценки

100

-

-

100

Місцевий, обласний, державний бюджет

46

Впорядкування та технічне оснащення звалищ твердих побутових відходів с.Харківці

60

20

20

20

Місцевий, обласний, державний бюджет

47

Впорядкуваня сміттєзвалищ в с.Безсали, с.Мехедівка

3

1

1

1

 

 

Сума по розділу

993,8

641,8

151,5

200,5

 

10.Впорядкування та технічне оснащення районних та сільських звалищ твердих побутових відходів.

48

Придбання трактора ДТ-75, м.Червонозаводське

315

-

-

315

Місцевий, обласний, державний бюджет

49

Придбання трактора МТЗ-80, для Сенчанського СККП "Паросток"

138

138

-

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

50

Придбання 2-х  машин  вакуумних КО-503 В, м.Червонозаводське

364

-

182

182

Місцевий, обласний, державний бюджет

51

Придбання машини для снігоочисних робіт на базі трактора МТЗ, м.Червонозаводське

300

-

300

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

52

Придбання автогідропідйомника ВС-18, м.Червонозаводське

500

-

500

-

Місцевий, обласний, державний бюджет

53

Придбання сміттєвоза з боковим контейнерним завантаженням, м.Червонозаводське

400

400

-

-

Обласний, місцевий та районний бюджет

 

Сума по розділу

2017

538

982

497

 

11. Заходи з утилізації твердих побутових відходів, небезпечних відходів, реконструкція (ліквідація) накопичувачів токсичних відходів.

54

Придбання контейнерів для запровадження роздільного збирання сміття, м.Лохвиця

108,325

108,325

-

-

Місцевий бюджет

55

Запровадження контейнерного методу збирання відходів для приватних житлових будинків (придбання пластикових контейнерів)

300

100

100

100

Державний, обласний, районний та місцевий бюджети

56

Закупівля  трьох контейнерів для твердих побутових відходів в с.Токарі

10

10

-

-

Місцевий бюджет

 

Сума по розділу

418,325

218,325

100

100

 

12. Заходи з охорони природно-заповідного фонду

57

Винесення в натуру меж територій природно-заповідного фонду

200

100

100

Обласний фонд охорони навколишнього середовища

125

75

50

-

Місцевий бюджет, інші джерела

 

Сума по розділу

325

175

150

-

 

13. Заходи з охорони атмосферного повітря

58

Будівництво 2-ї черги об*їздної дороги в м.Лохвиці

25000

10000

8000

7000

Державний бюджет

59

Озеленення населених пунктів району

60

20

20

20

Обласний, місцевий бюджети

 

Сума по розділу

25060

10020

8020

7020

 

14. Заходи з охорони тваринного світу

60

Закупівля молодняку дикого фазана для подальшого вирощування в вольєрі та випуску в мисливські угіддя району

10

5

5

-

Обласний бюджет, районний бюджет,  прибуток від господарської діяльності ГМРГ, спонсорська допомога

 

Сума по розділу

10

5

5

-

 

15. Берегоукріплення водосховищ та річок

61

Укріплення берегів р.Сула в с.Млини

150

150

-

-

Обласний фонд охорони навколишнього середовища

62

Берегоукріплення р.Сула в районі с.Сенча

800

800

-

-

Місцевий бюджет

 

Сума по розділу

950

950

-

-

 

16. Заходи щодо екологічної освіти і пропаганди

63

Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-огляду агітбригад

8,5

2,5

3

3

Місцевий бюджет

64

Участь у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницького проектування та винахідництва

5,1

1,7

1,7

1,7

Місцевий бюджет

65

Участь у обласному зборі юних екологів і дослідників сільського та лісового господарства

4,5

1,5

1,5

1,5

Місцевий бюджет

66

Участь учнівської молоді району у Всеукраїнських, обласних проектах, конкурсах, акціях, спрямованих на екологічну освіту і пропаганду

10,4

2,45

2,95

5

Місцевий бюджет

 

Сума по розділу

28,5

8,15

9,15

11,2

 

 

Вього

60251,579

29827,229

16683,65

13740,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       

95,935

 

Наверх ↑