Як отримати посвідчення про володіння державною мовою?

Версія для друкуВерсія для друку

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Видається відповідно до  Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженого постановою КМУ  від 26.04.2017 № 301

1. Посвідчення можна отримати без іспиту за умови, якщо Ви маєте один з таких документів:

  • документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі.

До заяви повинні бути додані копії документів про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа.

2. Посвідчення можна отримати, склавши іспит в уповноваженому ВНЗ.
Атестація у письмовій формі включає:
– письмове завдання з використанням технологій тестування;
– письмовий переказ тексту з фахових питань.
Атестація в усній формі включає:
– ділову розмову за визначеним сценарієм;
– повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.
Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.
Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.
Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку)
Приклади завдань.

Для проходження атестації необхідно:
З переліку уповноважених вищих навчальних закладів, розміщених на офіційному веб-сайті НАДС, обрати заклад, в якому працюють атестаційні комісії (перелік ВНЗ)

Оплатити вартість атестації та подати такі документи (деталі та умови дивіться на веб-сторінці відповідного ВНЗ):

  • заява;
  • оригінал та копія паспорта громадянина України;
  • оригінал та копії документів про освіту з додатками;
  • оригінал та копія квитанції про оплату послуг.

Прибути до ВНЗ в день проходження атестації та пройти її.

Зверніть увагу, що учасники, які успішно пройшли атестацію, отримують посвідчення протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

Наверх ↑