Загальна інформація

Версія для друкуВерсія для друку

 ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                               заступник голови

                                                                                                                               райдержадміністрації

                                                                                                                               (підписано) М.О. ШИЯН

                                                                                                                               « 27 » березня  2012 року

   

 

Посадова інструкція

начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  райдержадміністрації

 

1.Загальні положення

 

              1.1.Інструкція розроблена у відповідності із Законами України "Про місцеві державні адміністрації", довідником типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом №65 від 01.09.1999 Головним управлінням державної служби України (із змінами).

                1.2.Посада начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  райдержадміністрації належить до VIкатегорії посад державних службовців.

                                1.3..Призначається і звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням з начальниками управліня містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

                1.4.Безпосередньо підпорядкований заступнику голови райдержадміністрації, у відповідності до розподілу обов’язків.

                1.5.У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Законом України «Про державну службу», розпорядженнями, дорученнями голови райдержадміністрації, посадовою інструкцією.

                1.6.Освіта повна вища.

                1.7.Стаж за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3-х років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферахекономіки не менше 4 років.

                1.8. Керується Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; практику застосування чинного законодавства.

2.Завдання та обов’язки

 

2.1.Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, аналізує стан містобудівної діяльності на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення реалізації затверджених в установленому порядку генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації.

            2.2.Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

            2.3.Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією.

            2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

            2.5.Основними завданнями начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації у сфері містобудування та архітектури, відповідно до покладених на нього завдань, є:

- участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подання райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

-організація виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм  у сфері містобудування, архітектури, подання пропозицій до проектів районних програм соціально-економічного розвитку;

- підготовка і подання в установленому порядку пропозиції щодо:

       удосконалення структури управління та розвитку містобудування, архітектури району;

 - розгляд у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів  містобудування щодо визначення  територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробка та подання до райдержадміністрації висновків з цих питань, забезпечення контролю за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

- розгляд пропозицій органів місцевого самоврядування  стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і підготовка висновків щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

- участь в організації дорожнього руху на території району згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху;

- організація розроблення містобудівної документації для району та населених пунктів на території району (крім міст районного підпорядкування) і проведення її експертизи;

- здійснення попереднього розгляду містобудівної документації для району та населених пунктів на території району і підготовка висновків щодо їх затвердження;

- розгляд проектів будівництва, реставрації і реконструкції найважливіших об’єктів  архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

- забезпечення ведення обліку та в межах своїх повноважень охорони, контролю за реставрацією та використанням памяток   архітектури і містобудування;

-  видача містобудівних умов і обмеженнь на забудову земельних ділянок для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

- видача будівельних паспортів на забудову земельних ділянок для нового будівництва, розширення, реконструкції в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

- видача паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- забезпечення дотримання законодавства у галузі будівництва. Контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань містобудування та архітектури;

- внесення відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

- координація виконання на території району науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

- організація створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів  архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки  будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснення систематизації зазначених матеріалів;

- організація ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечення з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо- геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

- координація в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ, організацій, які виконують роботи з підготовки та комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури, здійснення аналізу основних показників діяльності будівельного комплексу, та підготовка пропозицій щодо їх розвитку;

- розгляд у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснення прийому громадян, вживання відповідних заходів для вирішення порушених питань;

     2.6.Основними завданнями начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до покладених на нього завдань, є:

- участь у реалізації державної політики, підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування житлово-комунального господарства;

- організація виконання державних програм та розроблення і реалізація районних програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до районних програм щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів;

- підготовка пропозицій щодо проведення інвестиційної політики у сфері реконструкції та капітального ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства;

- сприяння розробленню проектів благоустрою населених пунктів;

- вживання заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, оснащення наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та районних програм;

- сприяння прийняттю об’єктів  відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

- проведення інвестиційної політики у сфері реконструкції та капітального ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства;

- сприяння проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсо - енергоємності, забезпечення екологічної безпеки;

- розгляд у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснення прийому громадян, вживання відповідних заходів для вирішення порушених питань;

 

3.Має право:

 

            3.1.Безперешкодного доступу на території де здійснюється будівництво об’єктів та підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції для перевірки;

            3.2.Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з

питань що належать до його компетенції;

3.3.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

            3.4.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            3.5.Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

4. Відповідальність

4.1.Несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією: за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

 

 

                               5. Повинен знати

 

5.1.Конституцію України, законодавчі акти, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевих державних адміністрацій, укази і розпорядження  Президента України, постанови та рішення Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади вищого рівня, Інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, законодавчі та нормативні акти з охорони праці, державну мову на рівні ділового спілкування та застосування.

 

  6.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

6.1. Забезпечує координацію роботи з органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами райдержадміністрації.

6.2.За дорученням заступника голови райдержадміністрації отримує в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади інформацію про соціально-економічний розвиток і суспільно - політичну ситуацію в районі за відповідний період.

6.3.Постійно взаємодіє з керівниками підприємств, установ та організації району та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції  відділу.

 

 

   З посадовою інструкцією ознайомлений:      (підписано)       С.І.КАТІБА

 

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 

                                                                                                                                заступник голови

                                                                                                                                 райдержадміністрації

 

                                                                                                                                      (підписано) М.О. ШИЯН

                                                                                                                                 «  27 » березня  2012 р.

                                                                

 

 

Посадова інструкція

головного спеціаліста відділу містобудування архітектури,житлово-комунального господарства райдержадміністрації

 

      1.Загальні положення                                     

 

1.1.Інструкція розроблена у відповідності із Законами України "Про місцеві державні адміністрації", довідником типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом №65 від     

01.09.1999 Головним управлінням державної служби України (із змінами).

         1.2Посада головного спеціаліста відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації належить до VІІ категорії посад державних службовців.

1.3.Призначається і звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства.

1.4.Безпосередньо підпорядкований начальникові відділу містобудування архітектури,житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

1.5.У своїй діяльності керується чинним законодавством України, Законом України «Про державну службу», розпорядженнями, дорученнями голови райдержадміністрації, посадовою інструкцією.

1.6.Освіта повна вища.

1.7.Стаж за фахом на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

1.8. Керується Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; порядок ведення обліку та зберігання їх особистих справ та трудових книжок; основи організації праці та управління; трудове законодавство; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп'ютері; державну мову на рівні вільного володіння.

 

 

 

2. Завдання та обов'язки

            2.1.Головний  спеціаліст відділу містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства райдержадміністрації забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району, аналізує стан містобудівної діяльності на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затверджених в установленому порядку генеральних планів населених пунктів району та іншої містобудівної документації.

            2.2.Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду.

            2.3.Забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснює контроль за їх реалізацією.

            2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

            2.5.Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури

головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань, є:

- підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету щодо фінансування капітального ремонту і реконструкції житлових будинків та громадських споруд і подання їх на розгляд райдержадміністрації;

- координація діяльності підприємств, установ і організацій району з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

- підготовка проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та інші службові документи з питань, що належать до компетенції відділу, контроль за їх виконанням;

- вживання заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі відповідно до завдань державних та регіональних програм;

- сприяння забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень та залученню інвестицій і нетрадиційних джерел фінансування;

- участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, здійснення державного контролю за використанням земель населених пунктів на території району;

- підготовка пропозицій по залученню коштів замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району;

- створення і ведення архіву містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

- організація надання всебічної допомоги підприємствам та організаціям будівельної галузі у вирішення питань щодо спорудження необхідних для розвитку району об’єктів ;

- організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

       2.6.Основними завданнями головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації у сфері житлово-комунального господарства, відповідно до покладених на нього завдань, є:

- підготовка пропозицій до проектів районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів і подання їх на розгляд райдержадміністрації;

- підготовка пропозиції щодо розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

- підготовка пропозицій щодо удосконалення управління майном підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства;

- підготовка проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та інших службових документів з питань, що належать до компетенції відділу, та контроль за їх виконанням;

- організація контролю за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо - зимовий період, а також об’єктів  галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо- зимовий період;

- забезпечення дотримання законодавства у галузі житлово-комунального господарства, контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та райдержадміністрації;

- участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, участь у погодженні в установленому порядку розрахунків щодо цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві, підготовка пропозицій щодо їх оптимізації;

- сприяння розвитку сфери житлово-комунального господарства у сільській місцевості;

3. Має право

 

            3.1. Організовувати скликання в установленому порядку нарад, семінарів, складає протоколи та проекти доручень.

3.2. Організовувати залучення спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Брати участь у семінарах з питань, що належать до його компетенції.

3.4.Організовувати проведення в структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування  в частині делегованих їм повноважень органів виконавчої влади перевірки з питань, що належать до компетенції відділу та доручень голови райдержадміністрації.

            3.5.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

            3.6.Готувати проекти доручень відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 

              4. Відповідальність

4.1. Несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією: за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності.

5.Повинен знати:

Конституцією України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; порядок ведення обліку та зберігання їх особистих справ та трудових книжок; основи організації праці та управління; трудове законодавство; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп'ютері; державну мову на рівні вільного володіння.

 

6.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

5.1.Готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які передає для аналізу у юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

5.2.Проекти організаційно-розпорядчих документів, що готує головний спеціаліст, погоджуються з начальниками відповідних відділів та секторів, що передбачено регламентом роботи райдержадміністрації.

5.3.Взаємодіє з працівниками інших відділів, секторів, структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції  відділу.

 

 

       Начальник відділу містобудування

       архітектури,житлово-комунального

       господарства райдержадміністрації            (підписано)            С.І.КАТІБА

 

 

 З посадовою інструкцією ознайомлений                    (підписано)        Н.Г.РЕДЬКА

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Розпорядженням голови

                                                                                                                             райдержадміністрації

                                                                                                                             __________ № ______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури

та житлово-комунального господарства

Лохвицької районної державної адміністрації

 

     1.Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації (далі відділ) є її структурним підрозділом РДА, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування та архітектури, головному управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

     2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального будівництва та Міністерства житлово-комунального господарства, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури, головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, а також положенням про відділ.

     3.Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

    - забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

     - забезпечення додержання законодавства у сфері будівництва, містобудування, архітектури. Додержання стандартів, норм, правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

     - організація виконання державних програм, подання пропозицій до проектів районних програм соціально-економічного розвитку району з питань розвитку житлового будівництва, соціальної сфери, газифікації;

     - підготовка пропозицій до проектів районного бюджету  щодо фінансування розвитку будівництва , містобудування, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів, щодо планування видатків на капітальні вкладення і подає на розгляд керівництву райдержадміністрації;

     - аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

       - координація діяльності суб’єктів  містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

       - організація в межах своїх повноважень щодо виявлення, охорони, реставрації, використання памяток  архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

       - надання допомоги по впровадженню новітніх технологій в галузі будівництва, будівельної індустрії та виробництва будівельних матеріалів;

       - вирішення інших питань у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

4.Основними завданнями у сфері житлово-комунального господарства є:

       - забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, та житлової політики насамперед щодо організації і виконання заходів з його реформування;

       - забезпечення додержання законодавства у сфері житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх реалізацією;

       - організація виконання районних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів районних програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення комунального обслуговування населення і благоустрою населених пунктів;

       -  підготовка пропозицій до проектів районного бюджету щодо фінансування розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів і подає на розгляд керівництву райдержадміністрації;

       - аналіз стану житлово-комунального господарства на території району;

        - виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства, координація діяльності відповідних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

       - сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів відповідних рад;

        - здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;

        - вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства;

5.У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

2)готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету щодо фінансування капітального ремонту і реконструкції житлових будинків та громадських споруд і подає їх на розгляд райдержадміністрації;

3) організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію місцевих програм  у сфері містобудування, архітектури, подає пропозиції до проектів районних програм соціально-економічного розвитку;

4)готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

       удосконалення структури управління та розвитку містобудування, архітектури району;

 5)розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів  містобудування щодо визначення  територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

6)розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування  стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

7)бере участь в організації дорожнього руху на території району згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху;

8) координує діяльність підприємств, установ і організацій району з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

9)готує проекти розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та інші службові документи з питань, що належать до компетенції відділу, контролює їх виконання;

10)організовує розроблення містобудівної документації для району та населених пунктів на території району (крім міст районного підпорядкування) і проведення її експертизи;

11)здійснює попередній розгляд містобудівної документації для району та населених пунктів на території району і готує висновки щодо їх затвердження;

12)розглядає проекти будівництва, реставрації і реконструкції найважливіших об’єктів  архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

13)забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реставрацією та використанням памяток   архітектури і містобудування;

14) видає містобудівні умови і обмеження на забудову земельних ділянок для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

15)видає будівельні паспорти на забудову земельних ділянок для нового будівництва, розширення, реконструкції в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;

16) видає паспорти прив’язки на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

17) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва. Контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та райдержадміністрації з питань містобудування та архітектури;

18)вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі відповідно до завдань державних та регіональних програм;

19)сприяє забезпеченню ефективного використання державних капітальних вкладень та залученню інвестицій і нетрадиційних джерел фінансування;

20) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, у здійсненні державного контролю за використанням земель населених пунктів на території району;

21)вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

22)координує виконання на території району науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

23) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів  архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки  будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

24) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо- геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

25)готує пропозиції по залученню коштів замовників на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району;

26)створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

27)координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ, організацій, які виконують роботи з підготовки та комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування, архітектури, здійснює аналіз основних показників діяльності будівельного комплексу, та готує пропозиції щодо їх розвитку;

28)організовує надання всебічної допомоги підприємствам та організаціям будівельної галузі у вирішення питань щодо спорудження необхідних для розвитку району об’єктів ;

29)організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

30)розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених питань;

 6.У сфері житлово-комунального господарства відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1)бере участь у реалізації державної політики, підготовці пропозицій щодо формування державної житлової політики та реформування житлово-комунального господарства;

2)готує пропозиції до проектів районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів і подає їх на розгляд райдержадміністрації;

3)організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію районних програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до районних програм щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів;

4)готує пропозиції щодо:

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

- удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

- проведення інвестиційної політики у сфері реконструкції та капітального ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства;

- удосконалення управління майном підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства;

5)сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів;

6)готує проекти розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації та інші службові документи з питань, що належать до компетенції відділу, та контролює їх виконання;

7)організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо - зимовий період, а також об’єктів  галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо- зимовий період;

8)забезпечує дотримання законодавства у галузі житлово-комунального господарства, контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та райдержадміністрації;

9)вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства, оснащення наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та районних програм;

10)бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, погоджує в установленому порядку розрахунки щодо цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві, готує пропозиції щодо їх оптимізації;

11)сприяє прийняттю об’єктів  відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

12)проводить інвестиційну політику у сфері реконструкції та капітального ремонту об’єктів  житлово-комунального господарства;

13)сприяє розвитку сфери житлово-комунального господарства у сільській місцевості;

14)сприяє проведенню науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниження їх ресурсо - енергоємності, забезпечення екологічної безпеки;

15) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених питань;

 

7.Відділ має право:

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

8.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об єднаннями громадян та громадянами.

9.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальниками управління містобудування та архітектури, головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

 Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 

10. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

- розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу та визначає ступінь їх відповідальності;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

- має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

11.Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Міністерства регіонального будівництва, Міністерства житлово-комунального господарства, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, головного управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Наверх ↑