Підготовка установчих зборів

Версія для друкуВерсія для друку

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ВІД ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЛОХВИЦЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

21 січня 2019 року у приміщенні Лохвицької районної державної адміністрації відбулося перше засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації. Участь у засіданні взяли перший заступник голови районної державної адміністрації Ольга Папірненко, представники інститутів громадянського суспільства та інші члени ініціативної групи.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.01.2019 № 2  «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації» враховуючи пропозиції Громадської ради, затверджено склад ініціативної групи у кількості 6 осіб, розпорядження оприлюднене на сайті райдержадміністрації у встановлений законодавством термін. Членами ініціативної групи обрано керівний склад ініціативної групи, її головою обрано Миколу Івановича Чекмеза, голову чинної Громадської ради при РДА, голову районної громадської організації «Чорнобильці Лохвиччини».

Ініціативна група затвердила Повідомлення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації та Порядок проведення установчих зборів.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації

 

Запрошуємо представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих і професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі — інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України, стати учасниками установчих зборів Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації, які відбудуться 14 березня 2019 року в малому залі райдержадміністрації за адресою м. Лохвиця вул. Перемоги, 1. Початок зборів о 14.00 годині.

Для участі в установчих зборах з формування Громадської ради при Лохвицькій райдержадміністрації до ініціативної групи, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, необхідно подати ЗАЯВУ у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства.

До заяви додаються:

1) рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

2) біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

3) копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

4) інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

5) інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

6) відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

 

Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною групою кожного робочого дня до 11 лютого 2019 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою м. Лохвиця вул. Перемоги, 1 каб. 47, з 8.00 до 17.00 год.

Відповідальна особа: Гусенко Тетяна Олексіївна, головний спеціаліст апарату райдержадміністрації (з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю), телефон: (05356) 3-26-74, електронна пошта: L_info@adm-pl.gov.ua.

 

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація та кандидат.

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

Установчі збори Громадської ради при Лохвицькій райдержадміністрації є публічним відкритим заходом.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи з числа кандидатів до нового складу Громадської ради, зачитується порядок проведення загальних зборів, обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

Якщо кандидатів до Громадської ради більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради, проводиться конкурс з формування складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. 

До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського суспільства.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до райдержадміністрації. Райдержадміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

На підставі протоколу установчих зборів райдержадміністрацією затверджується склад  громадської  ради  і  оприлюднюється на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

____________________________________________ 

*Приклад оформлення документів від ІГС для подання ініціативній групі з  підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради при Лохвицькій районній державній адміністрації

 

 

Наверх ↑