Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Лохвицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області на 2017 рік

Версія для друкуВерсія для друку

                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                              Наказ Лохвицького                                                                                                                                                                                     об’єднаного                                                                                                                                                                                                 управління

                                                                                                                                                                              Пенсійного фонду                                                                                                                                                                                       України  Полтавської                                                                                                                                                                                  області

13.07.2017            №  100

 

 

Звіт   за  результатами  оцінки  корупційних  ризиків  у діяльності  Лохвицького об’єднаного управління  Пенсійного фонду  України  Полтавської області на 2017 рік

 

п/п

Корупційний ризик

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна

(і)

за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Результати виконання
 

1

2

3

4

5

6

 

1

Суперечність між положеннями різних законодавчих  та  інших нормативно-правових актів що регулюють діяльність управління Пенсійного фонду України

Здійснення моніторингу норм та практики  застосування  законодавчих  та інших нормативно- правових актів, що регулюють діяльність управління Пенсійного фонду України ,

з метою  їх пергляду ( у разі необхідності) та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам.

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М.

Протягом року

 

 
Організаційні корупційні ризики
 

2

Неврегульованість процедур та функціональних процесів, можливість здійснювати посадовими особами неприпустимих  операцій  або не  здійснювати необхідних, наявність дискреційних повноважень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення аналізу  існуючої практики взаємодії служб та спеціалістів в Пенсійному фонді України та його  органах при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення  механізму  багатоступеневого  внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема дискреційних.

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

Протягом року

 

 

Проведення аналізу діючих нормативно-правових актів щодо

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Протягом року

 

 

 

передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб управління Пенсійного фонду України та внесення  пропозицій щодо необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників органів Пенсійного фонду  та членів їх сімей.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг положень про структурні  підрозділи та посадових інструкцій працівників  з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві  України та підзаконних актах.

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

Протягом року

 

 

3

Виникнення конфлікту інтересів посадових осіб управління Фонду при прийнятті рішень щодо забезпечення  працівників управління Пенсійного фонду України та членів їх сімей

Здійснення моніторингу рішень щодо пенсійного забезпечення  працівників управління Пенсійного  фонду України та керівного  складу , членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфліктів інтересів

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

Щокварталу

 

 

4

Подання недостовірної інформації для нарахування та отримання пенсійних виплат

Забезпечення у визначеному законодавством  порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу  достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати,інших виплат,що здійснюються за рахунок коштів  державного та місцевих бюджетів,коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Протягом року, за окремими графіками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

5

Недостатній рівень доступності,відкритості та прозорості діяльності управління Пенсійного фонду України

Оприлюднення  програм та інших заходів антикорупційного спрямування,які впроваджені в роботу управління Пенсійного фонду України

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

Протягом 3 робочих днів мпісля затвердження

 

 

 

II, III, IV квартали

 

Моніторинг стану впровадження  антикорупційних заходів,підготовка та оприлюднення звіту про його результати

 

Забезпечення в установленному порядку оприлюднення інформації про закупівлі  товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

У встановленні законодавством  строки

 

Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління Пенсійного фонду України, оцінки виконання  покладених функцій,включаючи анкетування,опитування та інші методи комунікації з громадкістю.Надання узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів Громадській раді при Пенсійному фонді України

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

 

Протягом року, за окремими графіками

 

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності управління Пенсійного фонду України та публічної інформації,яка отримана,створена або знаходиться у володінні

 

 

 

 

 

 

 

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Гезун М.М

Протягом року

 

1

2

3

5

5

6

 

 

 

Пенсійного фонду України,у тому числі у формі відкритих даних,відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження  Положення  про набори даних,які підлягають  оприлюдненню у формі відкритих даних”

 

 

 

 

 

 
Кадрові корупційні ризики

 

 

6

Недоброчесність посадових осіб органів фонду при виконанні посадових обов’язків

Забезпечення повноти та своєчасності розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління Пенсійного фонду України,що надходять до органів Пенсійного фонду України.У разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  управління  Фонду-вжиття заходів щодо припинення такого правопорушення та негайного письмового повідомлення про його вчинення соціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.В.

Гезун М.М.

Протягом року,

відповідно до встановлених законодав-ством термінів

 

 

7

Не додержання державними службовцями антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю

Забезпечення проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,суб’єктами декларування,які працюють (працювали) в управлінні Фонду, та направлення повідомлень Національному агенству з питань запобігання корупції про випадки неподання  чи несвоєчасного подання таких декларацій.Надання допомоги працівникам у їх заповненні.

Самойлік Ю.І.

Гезун М.М.

У встановленні законодавством термін

 

 

8

Недостатній кваліфікаційний рівень працівників управління Фонду

Забезпечення  функціонування системи правової освіти працівників управління Пенсійного фонду України , в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Самойлік Ю.І.

Гезун М.М.

Литвин В.І.

За окремим планом

 

 

Розробка акту Пенсійного фонду України щодо критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників органів Пенсійного фонду України для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри,виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності,стимулювання результативної діяльності

 

Самойлік Ю.І.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Гезун М.М.

Литвин В.І.

До 01 липня 2017 року

 

Продовження впровадження відео та аудіо-фіксації під час проведення  прийому громадян,із забезпеченням права осіб,які звертаються на прийом,на таємницю особистого та приватного життя

Самойлік Ю.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

 

За окремим графіком

 

 

Продовження впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління Пенсійного фонду України,які безпосередньо здійснюють прийом громадян

Самойлік Ю.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Требко В.М.

Гавриленко І.І.

За окремим графіком

 

Проведення моніторингу додержання державними службовцями антикорупційного законодавства про державну службу  щодо сумісництва та суміщення зіншими видами діяльності,обмеження спільної роботи близьких осіб

 

Самойлік Ю.І.

Журавель Л.А.

Кривенко Л.В.

Требко В.М.

Гавриленко І.І

Різник Н.І.

Юрко Л.А.

Гезун М.М.

Литвин В.І.

Щокварталу

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не достатній рівень знань працівників управління Фонду антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників управління  щодо дотримання норм антикорупційного законодавства про державну службу,насамперед, в частині обмеження та заборони видів поведінки державних службовців

Самойлік Ю.І.

Гезун М.М.

Протягом року

 

 

Проведення тестування працівників управління Пенсійного фонду України для визначення рівня знань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

IV квартал

 
Фінансово- господарські корупційні ризики
 
10
Неефективне використання коштів при здійснення адміністративних видатків в  управлінні Фонду
Здійснення моніторингу адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання,зокрема на придбання товарів,робіт та послуг, оплати комунальних послуг та енергоносіїв

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Протягом року

 
 

11

Надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти,що здійснюють виплату та доставку пенсій

Здійснення постійного контролю за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій

 

 

 

 

 

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Протягом року

 

 

1

2

3

4

5

6

 

12

Не дотримання законодавства щодо процедури закупівлі товарів, робіт і послуг

Здійсненнями управлінням Пенсійного фонду України закупівель з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством,та відповідно до вимог наказу пенсійного фонду України від 01.04.2016 № 35 “Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про публічні  закупівлі” № 105 від 13.07.16

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

Протягом року

 

 

Здійснення моніторингу організації  та проведення управлінням  процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або заниження  його вартості для уникнення  проведення процедури   закупівлі,визначення його не у відповідності з реальною потребою замовника,створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг зазделегідь обраному учаснику

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

За окремим графіком

 

13

Незабезпечення повноти вжиття заходів по стягненню заборгованності по платежах, адміністрування яких здійснюється управлінням Пенсійного фонду України

Дослідження повноти вжиття заходів по стягненню заборгованності по платежах,адміністрування яких здійснюється управлінням Пенсійного фонду України, та своєчасністю передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби.

Самойлік Ю.І.

Юрко Л.А.

Литвин В.І.

За окремими графіками під час проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів

 

 
               

 

 

Наверх ↑