Звіти

Версія для друкуВерсія для друку

ЗВІТ

про проведену роботу з персоналом  у 2018 році

 

Робота з персоналом в Лохвицькій райдержадміністрації здійснювалась відповідно до законів України "Про державну службу",  «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства України з питань державної служби  від 03 березня 2016 року № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568, плану роботи з персоналом в Лохвицькій районній державній адміністрації на 2018 рік, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від  05 лютого 2018 року №24, квартальних планів роботи відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації, що затверджені  керівником апарату райдержадміністрації.

Протягом звітного періоду питання дотримання різних аспектів законодавства з питань державної служби розглядалися:

1) на засіданні колегії райдержадміністрації:

28.02.2018 – «Про підсумки дотримання вимог законодавства у сфері державної служби та про запобігання корупції у 2017 році».

За результатами розгляду прийнято розпорядження голови райдержадміністрації, яким передбачено проведення ряду заходів (навчань, семінарів тощо) у визначені терміни.   Контроль виконання покладено на керівництво райдержадміністрації.

 

2) на нарадах у голови райдержадміністрації:

16.01.2018 – «Про організацію та проведення кампанії декларування  доходів за 2017 рік»;

03.04.2018 – «Про  зміни, внесені до законодавства про державну службу та про запобігання корупції»;

04.06.2018 – «Про порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про  відкриття  валютного рахунка в установі банку-нерезидента та порядок повідомлення про суттєві зміни»;

28.08.2018 – «Про особливості обмеження спільної роботи близьких осіб»;

24.09.2018 – «Про застосування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»;

08.10.2018 – «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у 2018 році»;

За результатами розгляду дані конкретні  доручення відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації.

3) на нарадах у заступників голови райдержадміністрації:

23.01.2018 - «Про стан військового обліку та бронювання в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях району»;

30.03.2018 – «Про підсумки дотримання вимог законодавства у сфері державної служби та про запобігання корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації»;

06.04.2018  - «Про підсумки кампанії декларування  доходів за 2017 рік»;

22.06.2018 – «Про здійснення процедури бронювання військовозобов¢язаних відповідно до змін законодавства»;

02.07.2018 – «Про підсумки дотримання вимог законодавства у сфері державної служби та запобігання корупції у І півріччі 2018 року»;

17.12.2018 – «Про підсумки результати кампанії е-декларування  у 2018 році та завдання на 2019 рік»;

19.12.2018 – «Про стан організації роботи з питань дотримання законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства в структурних підрозділах райдержадміністрації».

4 ) на нарадах у керівника апарату райдержадміністрації:

09.02.2018 – «Про внесення змін до положень та посадових інструкцій»;

19.03.2018 – «Про виконання постанови КМУ від 21.02.2018 № 135».

За результатами розгляду питань дано доручення відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів. Розглянуті питання знаходяться на особистому контролі у керівника апарату райдержадміністрації.

       У зв’язку з набранням чинності 15 листопада 2017 року Закону України від 09 листопада 2017  року № 2190-VІІІ  „Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження   державної служби” відділом    організаційної роботи   та    управління    персоналом апарату Лохвицької районної державної адміністрації було попереджено першого заступника голови Лохвицької районної державної адміністрації, заступника голови Лохвицької  районної  державної  адміністрації та керівника апарату Лохвицької  районної     державної   адміністрації про  зміну істотних умов праці.   Фактичною  датою   зміни  істотних  умов   праці було визначено 25 січня 2018 року (відповідно до  строків попередження та умов розпорядження голови райдержадміністрації).

         У зв¢язку зі зміною статусу керівника апарату райдержадміністрації (отримання ним повноважень керівника державної служби) та юридичною детермінованістю у статусі керівника державної служби керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права було внесено зміни/викладено в новій редакції положення про структурні підрозділи райдержадміністрації (з фіксуванням за відповідними посадовими особами нових повноважень та особливостей роботи).

Апарат райдержадміністрації

Внесено зміни

Розпорядження від 23.03.2018 № 89

Фінансове управління

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 24.07.2018 № 271

Управління соціального захисту населення

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 16.08.2018 № 319

Управління агропромислового розвитку

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 24.07.2018 № 274

Відділ освіти

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 29.03.2018 № 98

Відділ культури

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 21.03.2018 № 83

Служба у справах дітей

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 29.03.2018 № 97

Архівний відділ

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 29.03.2018 № 99

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 31.08.2018 № 343

Сектор у справах сім¢ї, молоді та спорту

Внесено зміни

Розпорядження від 30.07.2018 № 281

Сектор з питань надання адміністративних послуг

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 24.07.2018 № 269

Сектор містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства та будівництва

Внесено зміни

Розпорядження від 24.07.2018 № 272

 

Відділ організаційної роботи та управління персоналом

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 23.03.2018 № 90

Відділ фінансово-господарського забезпечення

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 23.03.2018 № 87

Загальний відділ

Внесено зміни

Розпорядження від 06.03.2018 № 58

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Викладено в новій редакції

Розпорядження від 27.03.2018 № 94

Юридичний сектор

Внесено зміни

Розпорядження від 31.07.2018 № 284

 

  Крім того, у новій редакції було викладено посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, їх заступників (всього 40 посадових та робочих інструкцій).

   Функціональні повноваження голови райдержадміністрації та його заступників було викладено у новій редакції (розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.03.2018 № 104), протягом 2018 року до них також було додатково внесено ряд змін та доповнень.

          Регламент роботи  Лохвицької райдержадміністрації викладено у новій редакції розпорядженням голови райдержадміністрації від 27.06.2018 № 233.

         Правила внутрішнього службового розпорядку Лохвицької районної державної адміністрації затверджені розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.06.2016 № 15-АГ (погоджені на загальних зборах державних службовців 03.06.2016,  протокол № 1  від 03.06.2016). Аналогічні правила також затверджено в структурних підрозділах райдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права. Всі державні  службовці ознайомлені з ними під підпис.

            Дисциплінарна комісія   з розгляду   дисциплінарних   справ Лохвицької районної державної адміністрації  утворена у новому форматі  наказом керівника апарату районної державної адміністрації  від 21.02.2018 № 3-К. Голова та секретар комісії обрані на першому засіданні комісії (протокол № 1 від 23.02.2018). Аналогічні комісії утворено у фінансовому управлінні та управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації (де було можливим по чисельності утворити такі комісії).

             Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» Лохвицької районної державної адміністрації  у новому форматі утворена наказом керівника апарату районної державної адміністрації  від 20.02.2018 № 3-К. Аналогічна конкурсна комісія утворена також в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації.

               На виконання статті 52 Закону України «Про державну службу», Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033 Положення про преміювання працівників  затверджене наказом керівника райдержадміністрації від  23.07.2018 № 55-К (з відповідним попереднім погодженням профспілковим комітетом). Аналогічні положення затверджено в структурних підрозділах райдержадміністрації, що мають статус юридичної особи публічного права.

В райдержадміністрації у грудні 2017 року затверджено графіки відпусток на 2018 рік (з відповідним його погодженням профспілковим комітетом).    

Працівники отримують відпустки відповідно до графіку та з урахуванням окремих вимог Закону України «Про відпустки» (щодо отримання відпусток у зручний час окремими категоріями працівників). Облік відпусток здійснюється шляхом заповнення відповідного розділу в особовій картці та шляхом заповнення окремого журналу обліку надання відпусток. На даний час триває робота по формуванню графіків відпусток на 2019 рік.

          Штатна чисельність райдержадміністрації складає  88 одиниць, з них: державних службовців – 79 одиниць, інші посади недержавної служби – 9 одиниць.

         Фактична чисельність державних службовців –  74 особи.

         Облікова чисельність державних службовців – 78 осіб.

Гендерний розподіл  державних службовців: жінки – 88 %, чоловіки –  12 %.

Вищу освіту за ступенем спеціаліста/магістра має 71 державний службовець (96  %).

          Диплом магістра державного управління/державної служби має 6 осіб.

Голова райдержадміністрації Рязанов В.В. навчається в  Національній академії державного управління при Президентові України (заочна форма навчання).

1 особа у 2018 році здобула диплом магістра державного управління (навчався в Харківському регіональному інституті державного управління при Президентові України).

У 2018 році 2 осіб було рекомендовано для вступу до Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України.

         Відповідно до  постанови Кабінету   Міністрів   України   від  25    березня   2016   року   № 246 «Про    затвердження  Порядку   проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами) протягом 2018 року організовано та проведено 9 конкурсів, учасниками яких стало 11 осіб.

         За результатами проведених конкурсів призначено 10 осіб (з них - 1 особа – переможець конкурсу, що відбувся наприкінці 2017 року).

          1 особа призначена в порядку переведення з іншого органу виконавчої влади.

         При призначенні на посади державних службовців дотримано вимоги Закону України «Про державну службу» щодо встановлення випробування для вперше прийнятих на державну службу осіб (випробування було встановлено 7 особам з числа призначених). Організовано складення Присяги державного службовця 7 особами, які вперше вступили на державну службу.

         Здійснено  комплексну роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників, зокрема, сформовано 10 особових справ, закрито 5 особових справ (звільнено 4 державних службовців – за їх власною ініціативою, 1 працівника недержавної служби – у зв¢язку зі смертю).

         До дисциплінарної відповідальності  у 2018 році державні службовці не притягувались.

          У той же час на виконання  вимог подання прокуратури Полтавської області (вих. №32-200вих-18 від 31.05.2018 р.) було проведено 2 дисциплінарні провадження. Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ Лохвицької районної державної адміністрації на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 06 червня 2018 року № 30-к  «Про проведення службового розслідування», наказу керівника апарату райдержадміністрації   від   06  червня   2018 року № 34-к  «Про відкриття дисциплінарного провадження», листа управління агропромислового розвитку райдержадміністрації   від 06 червня 2018 року № 01-21/243 проведено дисциплінарні провадження у справах Сліпченко В.О. та Терещенка В.О.  

           За результатами дисциплінарних проваджень дисциплінарною комісією були направлені подання керівникам державної служби щодо закриття дисциплінарних проваджень щодо Терещенка Василя Олександровича  та Сліпченко Валентини Олексіївни без притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Організовано та проведено 32 внутрішніх заходи (семінари, навчання) для державних службовців райдержадміністрації (тематика заходів стосувалась питань запобігання та виявлення корупції, е-декларування, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані та відкриття валютного рахунка, обмежень та заборон для державних службовців, конфлікту інтересів, проведення оцінювання результатів службової діяльності  тощо).

           Відповідно до статті 44 Закону України „Про державну службу”, на виконання вимог Типового порядку  проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (зі змінами) та на виконання розпорядження голови Лохвицької районної державної адміністрації від 27 вересня 2018 року №46-к «Про проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Лохвицької районної державної адміністрації у 2018 році» протягом жовтня-листопада 2018 року в передбаченому законодавством порядку було проведено оцінювання державних службовців райдержадміністрації.

        Всього оцінюванню підлягали 66 державних службовців. Процедура  оцінювання відбулась у передбаченому законодавством порядку з проходженням всіх етапів. Відмінні оцінки отримали  30 державних службовців, позитивні оцінки -  36 державних службовців. Негативних оцінок отримано не було. Всі державні службовці, які отримали відмінні оцінки, були премійовані в розмірі 20% до посадового окладу.

         По завершенні оцінювання з урахуванням затверджених висновків службами з питань управління персоналом разом із державними службовцями складено індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності. До змісту  індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності включено «самоосвіту», «професійні програми», «тематичні семінари», «тренінги». Відповідні  пакети документів (завдання, висновки та індивідуальні програми)  долучено до особових справ державних службовців.

         На даний час триває робота щодо підготовки завдань,
ключових показників результативності, ефективності та
якості службової діяльності на наступний звітний робочий період.

         Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації постійно надається консультативна допомога з питань управління персоналом структурним підрозділам райдержадміністрації, в тому числі шляхом:

  1. проведення навчальних заходів для відповідальних фахівців з питань управління персоналом, в тому числі:

13.04.2018 - 1. Про організацію роботи щодо управління персоналом. 2. Про деякі питання ведення військового обліку.

01.10.2018 – 1. Про  оцінювання результатів службової діяльності у 2018 році.

2. Випадки виникнення ситуацій конфлікту інтересів (за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції).

2) направлення структурним підрозділам тематичних листів, в тому числі:

від 26.01.2018  № 01-33/310 «Про деякі питання реалізації законодавства про державну службу», 

від 09.01.2018 № 01-33/97 «Про черговий етап подання декларацій»,

від 12.02.2018 № 01-33/474 та 01-33/473 «Про зміни до положень та посадових інструкцій»,

від  05.04.2018  № 01-33/1047 «Про внесення змін до положення про преміювання»,

від 10.04.2018 №01-33/1078 «Щодо доплати за ведення військового обліку»,

від 03.05.2018 № 01-33/1288 «Про надання грошової допомоги»,

від 05.06.2018 № 01-33/1566 «Про направлення пам’яток про запобігання конфлікту інтересів»,

від 09.07.2018 № 01-33/1964 «Про додаткові заходи фінансового контролю»,

від 09.07.2018 № 01-33/1962 «Щодо пінкодів при тестуванні»,

від 13.07.2018 № 01-33/2043 «Про онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!»;

від  03.12.2018 №01-33/3202 «Щодо роз’яснення НАДС про ранги»;

від 13.12.2018  №01-33/3330 «Щодо затвердження завдань».

     3) ведення та наповнення тематичних рубрик на веб-сторінці райдержадміністрації (створено рубрики  «Відділ організаційної роботи та управління персоналом», «Запобігання корупції», «Військовий облік», «Вакансії», «Очищення влади»), де розміщено та підтримуються в актуальному стані нормативно-правові акти (гіперпосилання на веб-ресурс Верховної Ради України), методичні рекомендації, бланки та шаблони, зразки документів, розпорядчі акти райдержадміністрації (у форматі для скачування), посилання на сайти Полтавської облдержадміністрації, Нацдержслужби України, Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім того, у розділі «Статті» публікуються тематичні матеріали за профілями роботи відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації (з питань управління персоналом, запобігання корупції, військового обліку). Також створено сторінку відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації у мережі FACEBOOK;

         4) шляхом розробки та надання у використання тематичних матеріалів та бланків, зокрема:

розроблено бланки письмових повідомлень претендентам на зайняття вакатних посад (про прийняття документів, повідомлення про недопущення до участі в наступних етапах конкурсу, про перемогу в конкурсі, про зайняття 2 місця);

розроблено та впроваджено в роботу (з внесенням до номенклатури справ) журнали обліку документів, що подаються претендентами на зайняття вакантних посад, обліку других за результатами конкурсу учасників;

розроблено та впроваджено в роботу пам¢ятки «Заборони та обмеження для державних службовців», «Подарунки. Бути чи не бути?», «Конфлікт інтересів. Це варто знати»;

розроблено та впроваджено в роботу бланки ознайомлення суб'єктів декларування із вимогами статей 45  та 52 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо змісту обов¢язків суб¢єктів декларування подати е-декларацію, повідомлення про суттєві зміни/відкриття валютного рахунка).

     Значну увагу приділено питанню організаційно-розпорядчої діяльності. Так, протягом 2018 року видано, зокрема:

  1. розпоряджень голови райдержадміністрації:

з кадрових питань  - 60;

з кадрових питань  (про відпустки) – 12;

про відрядження – 46;

з адміністративно-господарських питань – 14 .

  1. наказів керівника апарату райдержадміністрації:

з кадрових питань  - 85;

з кадрових питань  (про відпустки) – 41;

про відрядження – 59;

з адміністративно-господарських питань –  2.

          Встановлення надбавок за вислугу років здійснено у відповідності до статей    46, 50, 52  Закону   України «Про державну службу», Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України   від    25    березня 2016 року № 229 шляхом видання відповідних розпоряджень та наказів щомісяця (у випадку збільшення стажу державної служби: +3% від посадового окладу  за кожен рік).

Відповідно до вимог постанови Кабінету   Міністрів   України  від    20 квітня 2016 року  № 306 «Питання    присвоєння     рангів      державних   службовців та співвідношення між рангами державних   службовців   і    рангами    посадових осіб місцевого   самоврядування,   військовими   званнями, дипломатичними рангами      та    іншими   спеціальними званнями» (зі змінами)

присвоєно ранги державного службовця 9 особам.

         Відділом організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації здійснено організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік.

          До 01 квітня мали подати декларації 80 суб’єктів декларування,  своєчасно подано всі декларації, а саме:

74 особи – з числа працюючих (подано 100%);

6 осіб – з числа звільнених у 2017 році (подано 100%).

          Крім того, 13 березня 2018 року звільнився 1 держслужбовець, який вчасно подав декларації за 2017 рік та за 2018 рік (на дату звільнення).

              Також 9 осіб  подали декларації як кандидати на посади державної служби, 9 осіб - безпосередньо перед призначенням на посади державної служби, 4 особи – при звільненні (за відповідний проміжок 2018 року).

Потреби у проведенні  спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, не виникало. Забезпечено організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» щодо 10 осіб.

Облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у райдержадміністрації здійснювався  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», Переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час і працюють у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери їх управління або залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), визначених у додатку 72 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року №493 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України  від 11.01.2018 р. № 12 «Про внесення змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та  підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час».

         Зокрема, у 2018 році було здійснено зарахування на спеціальний військовий облік працівників райдержадміністрації в кількості 9 осіб та зняття зі спеціального військового обліку 1 працівника (у зв’язку зі звільненням).

            Забезпечено ведення діловодства та оформлення документації з питань обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних (в т.ч. формування стендів, ведення картотек, спеціальних журналів обліку, формування блоків копій нормативно-правових актів тощо).

         Протягом 2018 року значна увага приділялась питанню підвищення кваліфікації державних службовців. Так,  за 11 місяців 2018 року підвищили кваліфікацію 24 держслужбовці (що на 9 осіб більше порівняно з 2017 роком), з них:

за професійною програмою – 3 (Полтавський ОЦППК);

шляхом участі у короткотермінових семінарах – 18 (Полтавський ОЦППК) ;

шляхом участі у тренінгу – 1  (Полтавський ОЦППК);

шляхом участі у спеціалізованому короткостроковому навчальному курсі – 2 (Полтавський ОЦППК).

 

        За підсумками 2018 року можна стверджувати про наявність злагодженої та системної роботи у сфері управління персоналом в райдержадміністрації, наявності єдиного підходу та вироблення чіткої стратегії щодо реалізації норм законодавства про державну службу.

 

        Серед проблемних питань у сфері роботи з питань управління персоналом та реаоізації законодавства про державну службу варто акцентувати увагу на  таких моментах:

1. Двозначність та нечіткість змісту окремих позицій бланків, які використовуються в процесі оцінювання державних службовців (хто  погоджує, визначає, затверджує і т.д., що є особливо проблемним, зважаючи на специфіку структури районних державних адміністрацій).

Пропозиція по усуненню проблеми: спрощення форми та зменшення кількості бланків, що застосовуються в процесі оцінювання (в ідеалі 1 бланк, який охоплюватиме всі процеси, наприклад, за зразком бланку щорічної оцінки, що діяв у 2016 році).

2. Відсутність нормативно затвердженої форми  заяви про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (передбачено в переліку документів для конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "А" або "Б", стаття 25 Закону України «Про державну службу»).

Пропозиція по усуненню проблеми: розробка та внесення бланку заяви як додатку до Порядку   проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету   Міністрів   України   від  25    березня   2016   року   № 246 (зі змінами).

У подальшому робота Лохвицької райдержадміністрації, і зокрема, наявних у її структурі служб управління персоналом, буде спрямована на точне та неухильне дотримання вимог законів України "Про державну службу",  «Про запобігання корупції», реалізації державної політики з питань управління персоналом, забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом, забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації,  заохочення її працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності, здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

 

 

Наверх ↑