Про підготовку проекту про внесення змін до районної Комплексної програми підготовки молоді до військової служби та її призову до лав Зброй-них Сил України та інших війсь-кових формувань, призову гро-мадян на військову службу до лав Збройних Сил Укра