Про підсумки виконання місце-вих бюджетів за перше півріччя 2015 року