Про створення районної робочої групи з моніторингу та контро-лю за реалізацією інвестиційних проектів і програм регіонально-го розвитку, що пропонуються до фінансування у 2015 році за кошти державного фонду регіо-нального розвитку