Про внесення змін до складу тимчасової робочої групи з розгляду питань надання путівок на відпочинок (з надання оздо-ровчих послуг) демобілізованим військовослужбовцям, які прохо-дили службу в районах прове-дення антитерористичної операції та членів їх