Про внесення змін до складу ко-місії по здійсненню контролю за цільовим використанням допо-моги сім’ям з дітьми і створення належних умов для повноцінно-го утримання та виховання дітей