Про внесення змін до розпоряд-ження голови райдержадмініст-рації від 13 березня 2012 р. № 176