Про підготовку проекту про за-твердження Районної цільової соціальної програми захисту на-селення і території Лохвицького району від надзвичайних ситуа-цій техногенного та природного характеру на 2016-2017 роки