Про внесення змін до розпоря-дження голови районної держа-вної адміністрації від 26 грудня 2014 року № 489